EUR/PLN - miesiące a tygodnie...
 Oceń wpis
   

Podczas  listopada i grudnia oraz już pod sam koniec 2011 roku, dominowało przeświadczenie, iż kurs PLN jest "sztucznie " chroniony przez działania NBP i BGK, co miało doprowadzić do jego dalszej gwałtownej deprecjacji w okresie stycznia gdy tylko wygaśnie czynnik " przeliczania długu "...

Stało się de facto całkowicie odwrotnie - nie dosyć iż kurs PLN nie stracił na wartości to skala jego umocnienia w styczniu wypełniła roczny planW 2012 roku polska waluta może wzrosnąć o 6,2 proc. do poziomu 4,2 za euro – wynika z mediany prognoz ekonomistów ankietowych przez agencję Bloomberg ).

Analiza techniczna wskazywała na taki Scenariusz, gdyż widoczna Formacja szczytowa w strefie 4.50-4.55 obejmująca okres wrzesień - grudzień 2011 zaczęła się wypełniać począwszy od sesji 19.12.2011 ( powrót i zamk. sesji poniżej Key Level 4.50 ).  

Dodatkowym potwierdzeniem korzystnego układu technicznego dla PLN był tzw. pullback w dniu 5.01.2012, gdy kurs przetestował przebity poziom 4.50.  

 Formacja szczytowa zaczęła się realizować...czego kolejnym potwierdzeniem było przebicie poziomów 4.40 oraz 4.30...

Równocześnie sceptycyzm ustąpił miejsce zachwytowi nad PLN a Trend Informacyjny został zdominowany przez optymistyczne scenariusze dla PLN na cały 2012 rok...

Nastąpiła 3-tygodniowa metamorfoza,  ze skrajnego pesymizmu do równie silnego optymizmu, co automatycznie rodzi ostrzeżenie dla pozycji Long PLN.

Kurs testuje obecnie strefę wsparcia 4.20 -4.23, która wynika w dużej mierze z wniosków analitycznych dot. działań Kapitału Zagranicznego w dniu 10.08.2011 ( głównie po godz 16:00), kiedy nastąpił wystrzał kursu EUR/PLN, co spowodowało przede wszystkim przebicie szczytu 4.1066 z 16.03.2011 oraz testowanie max pułapu 4.23 już tego samego dnia. 

W/w świeca dzienna oraz późniejsza praktycznie miesięczna konsolidacja ze wsparciem na p. 4.13 ( 1/2 białego korpusu świecy z 10.08.11 ) stanowią Strategiczny Obszar Wsparcia, który oddziela wyraźnie okres korzystnego sentymentu dla PLN przed 10.08 i późniejszy, gdy PLN wyraźnie stracił na wartości.

Strefa ta z dużym prawdopodobieństwem może na obecnym etapie w sposób skuteczny zatrzymać aprecjację PLN.

Wykres EUR/PLN przedstawia dokładnie w/w proces : 

 Reasumując kurs EUR/PLN powrócił od Strefy Startowej... 

 

  

Komentarze (0)
Scenariusze & Prognozy 2012 oraz ich realizacja...
 Oceń wpis
   
 1. PLN – PODSUMOWANIE 2011 - w 2011 roku PLN był najsłabszą walutą w UE - W 2011 r. złoty stracił 14 proc. wobec dolara i ponad 11 proc. wobec euro. Nasza waluta - wspólnie z węgierskim forintem –była pod koniec 2011 roku najsłabszym pieniądzem w Unii Europejskiej. PLN pozostawał też wśród 10 najsłabszych na świecie - obok białoruskiego rubla, namibijskiego dolara i malediwskiej rupii.

 

 1. PLN – PROGNOZA 2012 - W 2012 roku polska waluta może wzrosnąć o 6,2 proc. do poziomu 4,2 za euro, zaś w 2013 może osiągnąć poziom 3,96 za euro – wynika z mediany prognoz ekonomistów ankietowych przez agencję Bloomberg. Względem dolara, polska waluta może zyskać 3,2 proc. i być warta 3,33 za dolara w 2012 roku, zaś do końca 2013 roku złotówka może dobić do 3,19 za dolara.

 

 1. Powyższe Prognozy roczne dla EUR/PLN i 2 letnie dla USD/PLN zostały spełnione w horyzoncie inwestycyjnym 3 tygodni stycznia…!!!

 

 1. Na przestrzeni  3 kolejnych tygodni stycznia 2012 nastąpił gwałtowny zwrot kierunku przepływu globalnego kapitału ( z odpływu z EM obserwowanego szczególnie w drugim półroczu 2011 do nowej fali przypływu wraz z początkiem 2012 roku ) , co przejawiło się w zdecydowanym umocnieniu polskich obligacji oraz polskiej waluty :

 -w relacji do EUR ze strefy szczytów 4.60-4.50 do poziomu 4.20

 -w relacji do USD ze strefy szczytów  3.55-3.50 do poziomu 3.19

 

 1. W styczniu spośród 3  Scenariuszy dla Rynków Finansowych:

                             OGRANICZONA REAKCJA RYNKÓW ( wywołanie efektu wygasania kryzysu )

                             TĄPNIĘCIE NA RYNKACH  ( krótkoterminowy zrzut ryzykownych aktywów ) 

                             WYWOŁANIE FALI PRZECENY ( analogia do letniego impulsu spadkowego ) 

Wariant  TĄPNIĘCIA NA RYNKACH okazał się precyzyjny dla głównego crossu EUR/USD                   

Wariant  OGRANICZONEJ REAKCJI RYNKÓW  objął swym zasięgiem pozostałe  grupy

Instrumentów finansowych (  Akcje,  Surowce, pozostałe  Waluty )   należące do   Segmentu 

Ryzykownych Aktywów.

 

 1. Agencje Ratingowe S&P i Fitach obniżyły ratingi Państw strefy EURO

 

 1. FED wydłużył zobowiązanie do utrzymania bardzo niskich stóp procentowych praktycznie do końca 2014 roku ( pierwotnie zakładano połowę 2013 roku ).

 

 1. Głównymi czynnikami ryzyka pozostaje kwestia Grecji oraz Portugalii jak również Iran.

 

 1. Inwestorzy pozostaną niezwykle wyczuleni na kolejne aukcje długu w strefie EURO.

 

 1. Najbliższy Szczyt UE pozostaje w krótkim  horyzoncie inwestycyjnym kluczowy dla Rynków Finansowych. 

 

 1. Bazowy dla Rynków Finansowych pozostaje Scenariusz Warunkowy ( brak powtórki kazusu Lehmana np. w formie upadku Grecji ) stopniowego wzrostu apetytu na ryzyko w ujęciu globalnym, który po zakończeniu obecnego ruchu korekcyjnego powinien z dużym prawdopodobieństwem spowodować atak na strefę szczytów z 2011 roku na amerykańskim rynku akcji ( Nasdaq100 de facto ustanowił już nowy szczyt ), co z kolei powinno przełożyć się na wzrost europejskich akcji, jak również Surowców i Walut z opcją nadrabiania dystansu kursu EUR/USD do innych głównych walut zyskujących lub utrzymujących wartość względem USD. Potwierdzenia w/w trendów należy szukać na crossach JPY oraz na rynku obligacji skarbowych zarówno europejskich jak i amerykańskich. Zakres oraz struktura spadkowej korekty technicznej wskaże status i siłę trendu rynkowego ryzykownych aktywów. Analogicznie jak w okresie stycznia należy monitorować trend informacyjny z opcją pomiaru reakcji rynków na poszczególne impulsy , doniesienia oraz Newsy szczególnie ze strefy EURO.  
Komentarze (1)
30-Year U.S. Bond Yield- wsk. apogeum awersji do ryzyka
 Oceń wpis
   

Abstrahując od krótkoterminowego wykupienia rynku w Segmencie Ryzykownych Aktywów, które na obecnym etapie należy wziąć pod uwagę przy szacowaniu prawdopodobieństwa korekty technicznej, równocześnie proces analityczny powinien być skierowany na horyzont długoterminowy, tak by przede wszystkim właściwie zdefiniować  jaki jest Trend Rynkowy i co jest tym samym jego Korektą Techniczną...

Pierwszym Istotnym czynnikiem ukazującym kierunek przepływu globalnego kapitału pozostaje w obecnym kryzysie strefy EURO, analogicznie jak 2008 roku - kryzys w USA, Rentowność 30 letnich amerykańskich obligacji skarbowych. 

Wykres 30-Year U.S. Bond Yield w horyzoncie 5 oraz 3 lat a także 1 roku  :

Obie fazy silnego spadku rentowności ( wzrostu cen obligacji ), praktycznie w formie rynkowych lawin, zarówno ta z 2008 roku jak również ostatnia z 2011 roku, sygnalizowały ucieczkę kapitałów z Segmentu Ryzykownych Aktywów do Bezpiecznej Przystani za jaką uważa się, w trakcie rynkowego sztormu, właśnie obligacje skarbowe USA. 

Jak tylko realne zagrożenie mijało zmieniał się także kierunek kursów rentowności ze spadkowego na wzrostowy. Całościowym Przykładem w/w procesu jest formacja " V"  z 2008 roku.

Obecnie także widoczne jest początkowe stadium zmiany trendu na wzrostowy, co potwierdza formacja podwójnego dna ( październik - grudzień 2011 ) z elementami formacji odwróconej H&S  jako integralnej części drugiego dna ( listopad 11 - styczeń 12 ). 

Jej dalsze wypełnienie i potwierdzenie w postaci wybicia w górę  będzie oznaczać realizację Scenariusza stricte korzystnego dla Ryzykownych Aktywów. Z kolei zanegowanie w/w formacji W spowoduje wzrost prawdopodobieństwa testu strefy minimów z 2008 roku... 

Reasumując rynek ten jak swoisty papierek lakmusowy ryzykownych aktywów powinien być na  obecnym etapie szczególnym obiektem monitoringu...

 

 

Komentarze (4)
The Day after...FOMC Statement
 Oceń wpis
   

Media donoszą dziś o " silnej reakcji " Wall Street na sygnały płynące ze strony FED (  ( horyzont utrzymania ultraniskich stóp proc. do końca 2014 roku  oraz możliwość QE3 ), co jest czystym przykładem dezinformacji...!!!

Impuls Informacyjny,  w formie medialnych przekazów i komentarzy,  nie pokrywa się de facto z impulsem rynkowym w ujęciu intraday i dziennym...!!!

Obiektywna analiza indeksów na Wall Street ukazuje z jednej strony dwa dolne cienie ( DJIA i S&P500 ) oraz 1 dolny cień dziennych świec ( Nasdaq100 ) w trakcie sesji 24 - 25.01 ( czysty dowód ruchów korekcyjnych w formie tąpnięć intraday na początku każdej z tych sesji ) , a z drugiej iż de facto od poniedziałku 23.01 indeksy pozostają w tej samej strefie ruchu...

Rzetelny Wniosek, jaki się nasuwa to taki, iż  komunikat FED uchronił de facto Wall Street przed przeceną i złożonym ruchem korekcyjnym  ( wykraczającym poza reakcje intraday ) a co za tym idzie na amerykańskim rynku akcji  tak naprawdę trwa konsolidacja po wzrostach z elementami gwałtownych przecen intraday ( dolne cienie )

Media ukazują dziś w ten sposób fałszywy przekaz głosząc o silnej reakcji rynków na FED - indeksy  jedynie utrzymały max pułap...

Realna pozytywna reakcja rynków wystąpiła w Segmencie Walut - GLOBALNY SPADEK USD, gdzie na uwagę zasługuje proces nadrabiania dystansu widoczny na głównym crossie EUR/USD, co powoduje dalszy wzrost apetytu na ryzyko, widoczny miedzy innymi na crossach PLN związanym z projekcją  FED dot. poziomu stóp procentowych...  

Reasumując 2 kolejne sesje do końca tygodnia ( 26 i 27.01 ) powinny ukazać faktyczne oblicze reakcji rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem Wall Street, na Informacje płynące ze strony FED...
 
p.s. ROSZADA RYNKOWA JEST KONTYNUOWANA ( kurs EUR/USD zmierza w kierunku wyznaczonym przez Wall Street ) 
Komentarze (7)
FED - Medialny Element Rynkowej Roszady...
 Oceń wpis
   

  Proces Finansowej Roszady obejmuje 2 Główne Figury Rynkowe : Amerykańskie Indeksy Akcji oraz cross EUR/USD... 

Pozostałe figury na Szachownicy Rynków Finansowych ( indeksy akcji , surowce, waluty i obligacje ) pozostają w pełni zależne od w/w specjalnego ruchu Globalnych Figur...

Dokładnie dziś wieczorem pojawi się Medialny Element  powyższej Rynkowej Roszady, w postaci posiedzenia & konferencji FED ( godz. 20:15 )...

Wciąż rośnie prawdopodobieństwo aktywacji FED w roli Motywu inicjacji zdecydowanego ruchu, przy czym szala przechyla się w stronę realizacji zysków i wywołania korekty spadkowej, o bardziej złożonej strukturze wewnętrznej niż np. wczorajsze cofniecie intraday na początku handlu na Wall Street .

W powyższym scenariuszu ruch Indeksów Akcji USA ( będących Figurą Króla ) wpłynie na równoczesne aktywowanie impulsu na crossie EUR/USD ( Figura Wieży ) oraz strategiczny układ sił wszystkich pozostałych Figur po stronie Gracza reprezentującego Ryzykowne Aktywa...

Reakcja Wall Street, która bezpośrednio przełoży się na inne rynki (  przede wszystkim EUR/USD ) ukaże siłę i zakres oraz przybliży horyzont czasowy tego procesu...

W pryzmacie AT monitoring ruchu powinien być prowadzony z wykorzystaniem Zniesień Fibonacciego...

p.s. już teraz na rynku EUR/USD i kontraktów na indeksy USA oraz WIG20 i PLN  widać przedsmak wzrostu zmienności, tym samym szczególna uwaga powinna być skupiona na indeksie Nasdaq100, który de facto testuje ubiegłoroczne maxima oraz dodatkowo dziś  na kursie firmy Apple, po wczorajszym upublicznieniu super wyników ( groźba realizacji scenariusza kupuj pogłoski sprzedawaj fakty )...

Wykresy ukazują realną możliwość Scenariusza Roszady Wall Street - EUR/USD przy medialnej aktywacji ze strony FED :

  

 

Komentarze (11)
Portugalia - ukryty Motyw...
 Oceń wpis
   

 Dziś Negatywny Trend Informacyjny objawił się poprzez dawno nie poruszany temat długu Portugalii,  który zdetronizował Włoski czy tak ostatnio aktywny, za sprawą negocjacji,  czynnik grecki...

" Rosną obawy, że Portugalia może potrzebować drugiej rundy pomocy finansowej w sytuacji, jeśli nie uda się jej wrócić na rynek finansowy w przyszłym roku " - The Wall Street Journal. 

Powyższy Motyw został nagle ( styczeń 2012 ) wyciągnięty na światło dzienne, mimo iż uwaga de facto dotyczy 2013 roku...( cóż za projekcja )...

Jest to o tyle istotny czynnik w całej euro-układance , gdyż długo pozostawał on ukryty ( z dala od mainstreamu informacyjnego ) a jest on potencjalnie niezwykle niebezpieczny, co prezentuje poniższy wykres :

Różnica w przypadku Portugalii w koszcie finansowania nowych zobowiązań w stosunku do kosztu już uplasowanego długu jest na tle pozostałych zaprezentowanych Państw największa...

Reasumując Aktywacja czynnika portugalskiego stanowi realne zagrożenie dla utrzymania pozytywnego sentymentu w Segmencie Ryzykownych Aktywów, co ukazuje już analiza dzisiejszych notowań intraday EUR/USD ( silne cofniecie kursu opcja naruszenia Key Level 1.30 ) , kontraktów na amerykańskie indeksy i w konsekwencji spadek PLN w kierunku wczoraj przełamanych, istotnych w pryzmacie AT, poziomów 4.30 i 3.30.

p.s. jeśli dodatkowo zestawimy dzisiejszy News z jutrzejszym posiedzeniem FED, co do którego Wall Street utrzymuje duże nadzieje, mogące się nie spełnić, wówczas efekt realizacji zysków może zaktywizować korektę spadkową...!!!

 

 

Komentarze (9)
EUR/USD - 3 NOCNE LUKI...
 Oceń wpis
   

 W nawiązaniu do poprzedniego wpisu (  Euroland - USA czy EURO - USD... ), w treści którego zostały zaprezentowane długoterminowe wykresy EUR/USD w interwale miesięcznym ukazujące de facto 5 letni trend horyzontalny ze strefą oporu 1.60-1.50 oraz wsparcia 1.20 - 1.30, dzisiejszy proces analityczny obejmuje ostatnie 3 tygodnie przechodząc w ten sposób do prezentacji krótkoterminowej sytuacji  EUR/USD w pryzmacie AT w kompresji dziennej jak również intraday H4...

Na poniższych wykresach ukazane są 3 kolejne poniedziałkowe formacje nocnych ( z niedzieli na poniedziałek ) luk spadkowych stanowiące z dużym prawdopodobieństwem tzw. luki wyczerpania, które wystąpiły i zostały zamknięte ( dzisiejsza w ujęciu intraday H4 ) poniekąd w strefie wieloletniego wsparcia EUR/USD - 1.20-1.30, co z kolei wspiera istotnie ich znaczenie nie tylko w kontekście styczniowych sesji ale także w szerszej perspektywy czasowej...

W konsekwencji obecny Key Level to 1.30 - istotny kurs close dzisiejszej sesji...!!!

Wykres EUR/USD ( dzienny oraz intraday H4 ) :

 

Reasumując na tle cały czas dominującego negatywnego trendu informacyjnego widoczny jest kolejny symptom  procesu zmiany układu sił i tym samym przeobrażenia trendu rynkowego ze spadkowego na wzrostowy w strefie bardzo ważnych długoterminowych wsparć... 

Powyższy Układ w szerszym pryzmacie globalnego procesu kształtowania się kursów Ryzykownych Aktywów oraz EUR/USD, koresponduje z Tezami postawionymi we wpisach z początku 2012 roku ( EUR/USD vs Ryzykowne Aktywa... oraz Dolarowy Trend Informacyjny...)

 

 

Komentarze (11)
Euroland - USA czy EURO - USD...
 Oceń wpis
   

  Tytułowe zestawienie można porównać do bardzo rozchwianej Wagi z 2 szalkami - w ujęciu realnym 1 szalka to Euroland a 2 to oczywiście USA z kolei w pryzmacie rynku walutowego to odpowiednio EURO oraz USD...

W ujęciu makroekonomicznym to Diagnoza Agencji Ratingowej Fitch pozostaje, na tle mainstreamu skrajnych sformułowań i opinii, najbardziej bliska rzeczywistości i sprowadza się do jednoznacznego podsumowania - USA i Europa są bezradne wobec długu. 

Natomiast w/w aspekt nie stanowi przeszkody by Kreatorzy Trendów na rynkach finansowych,wykorzystując z góry ukierunkowany na cel ( wzrost lub spadek kursu ) tendencyjny Trend Informacyjny, wywoływali a następnie w konsekwencji stymulowali Trendy Rynkowe.

W nurcie tej analizy ważnym czynnikiem pozostaje Skala owej Wagi, gdyż pozostaje ona de facto  ograniczona, co ukazuje zakres notowań EUR/USD w horyzoncie długoterminowym. Skrajne dodatnie wychylenie sięga strefy 1.50-1.60 z kolei skrajne ujemne 1.20 - 1.30.  

W jakiejś mierze można to przypisać jako konsekwencję Diagnozy Fitch, gdyż w tym starciu nie ma jednoznacznego zwycięscy i przegranego co potwierdza kurs rynkowy utrzymujący status quo w szerokim zakresie tendencji horyzontalnej ograniczonej od góry przez strefę 1.60-1.50 a od dołu przez 1.20-1.30. 

p.s. na uwagę zasługuje fakt, iż za każdym razem kiedy kurs EUR/USD dociera do w/w skrajnych poziomów, impulsy informacyjne które go tam doprowadziły wygasają a w ich miejsce zaczyna pojawiać się i z czasem dominować nowy Trend Informacyjny o przeciwstawnym kierunku prowadzący w konsekwencji do celowego zwrotu i zmiany trendu rynkowego...

Wykresy EUR/USD ukazują obiektywnie opisany proces: 

 

 

Wnioski prowadzą do analizy i monitoringu rynku EUR/USD ze względu na fałszywy, za każdym razem jak do tej pory,  aspekt Trendu Informacyjnego, na który składają się przecież upubliczniane diagnozy , raporty oraz opracowania tych samych instytucji czy banków, które firmowały inne wnioski przy 1.60-1.50 a i zupełnie odmienne w strefie 1.20-1.30...

Ku przemyśleniom 

 

Komentarze (0)
KRĄG KRYZYSU...
 Oceń wpis
   

 Punktem wyjścia do prezentacji Tezy o zatoczeniu Kręgu kursów aktywów na rynkach  finansowych w obliczu nieprzerwanego strumienia kryzysowych doniesień  jest obecna sytuacja w Segmencie Ryzykownych Aktywów.

W dalszym ciągu widoczny jest Proces Rozwarstwienia w w/w Segmencie Ryzyka....

Jednak skala obecnych dysproporcji między relatywną siłą Akcji, Surowców, Kruszców i Walut Surowcowych a uznanymi za słabe pozostałymi Walutami z EUR/USD na czele zaczyna się stopniowo zmniejszać...

Otwarta pozostaje jednak zasadnicza kwestia w jakim stopniu kryzys strefy EURO został już zdyskontowany... 

Trend Informacyjny, który wraz z pierwszym arcyważnym Impulsem ( cięcie ratingu USA przez S&P ) , zaczął kreślić Krąg Kryzysowy mógł już zatoczyć pełny CYKL  ( ciecie ratingów krajów strefy EURO przez S&P ) lub właśnie zbliża się do jego zakończenia  ( decyzja Fitch oraz rozstrzygnięcia w Grecji ).

W/w informacyjny czynnik  jak również obecne poziomy indeksów akcji w USA, skracające dystans notowania z europejskich parkietów, kursy Surowców i Kruszców oraz Waluty ze szczególnym uwzględnieniem EUR/USD razem ukazują  realny wariant , iż proces dyskontujący kryzys został z dużym prawdopodobieństwem dopełniony...

Na obecnym etapie procesu analitycznego należy zatem szczególnie uważnie monitorować indeksy akcji USA kształtujące się już teraz w strefie przedkryzysowych maximów oraz rozwój sytuacji na głównym crossie EUR/USD zwłaszcza w kompresji tygodniowej z arcyważnym Key Level 1.2871 ( ważne średnioterminowe minimum ze stycznia 2011), gdyż powrót kursu ponad ten poziom i utrzymanie tego stanu na zamknięciu tygodnia otworzy z dużym prawdopodobieństwem przed EUR/USD dalsze pole do aprecjacji...

Istotne Wykresy :

 

Reasumując UWAGA powinna być skupiona na Wall Street & EUR/USD...!!!

 

p.s. realizacja Scenariusza wzrostowego na PLN pozostaje w mocy

 

 

Komentarze (6)
PLN - kurs vs trend informacyjny...
 Oceń wpis
   

  Na crossach PLN, tak jak na każdym innym rynku finansowym równie istotny co kurs rynkowy pozostaje trend informacyjny wraz z jego wymiarem tendencyjnym oraz natężeniem w mediach...

Analiza Indeksu PLN Basket 50 % (opartego o koszyk EURO i USD w proporcji 50/50)  jednoznacznie wskazuje na bardzo istotną rolę jaką w strefach kulminacyjnych -  konsolidacja i stopniowa zmiana trendu rynkowego - odgrywa Fałszywy Trend Informacyjny.

Proces analityczny wyodrębnia 4 etapy kształtowania się PLN w okresie maj 2011- styczeń 2012. 

W 1 etapie ( przełom kwietnia i maja )  nastąpiło zatrzymanie umocnienia PLN - przy czym kurs  EUR/PLN faktycznie poruszał  się już w horyzoncie od początku stycznia 2011 natomiast USD/PLN wyznaczył swoje min na początku maja 2011 ( czynnik wyznaczenia max na EUR/USD ), co spowodowało de facto wyznaczenie minimum na wykresie Indeksu PLN Basket 50%. W tym czasie królował trend informacyjny, zgodnie z którym PLN miał się dalej umacniać a projekcie poziomów 3.50 dla EUR/PLN i 2.30-2.50 dla USD/PLN były często wskazywane w mediach, raportach i prognozach - główny nurt trendu informacyjnego. Z kolei najważniejszy przecież kurs rynkowy wskazywał na odmienny proces pierwszych symptomów przesilenia - analiza wykresu prowadziła zatem do stopniowego zajmowania pozycji długich na Walutach, czyli sprzedaży PLN. 

W 2 etapie (  maj - czerwiec ),  bezpośrednio poprzedzającym deprecjację PLN,  kiedy trend zmieniał się kolejno ze spadkowego na horyzontalny trwała już decydująca faza akumulacji Walut zainicjowana w 1 etapie , czyli na początku maja. Wówczas jednak analogicznie jak podczas etapu 1-go mainstream informacyjny nadal głosił i utrzymywał " świetlane perspektywy " dla PLN.

W 3 etapie ( lipiec - wrzesień ) kurs PLN zaczął słabnąć przechodząc tym samym z trendu horyzontalnego do spadkowego. Jednak nawet wówczas jeszcze w lipcu bagatelizowano ten proces i co za tym idzie forsowano nadal w mediach  niezmienny pogląd dot. aprecjacji  PLN. Dopiero po cieciu ratingu USA już sierpniu na fali globalnej paniki w segmencie ryzykownych aktywów nastąpiło faktyczne wybicie Walut do góry  a w okresie września trend spadku wartości PLN zdecydowanie przyspieszył. Dopiero wtedy obudziły się informacyjne demony i medialny armagedon zaczął dominować w ramach głównego przekazu informacyjnego...

W 4 etapie ( październik - styczeń ) dominował już super negatywny trend informacyjny, w ramach którego ten sam mainstream głosił nieustannie czarne wizje dla PLN. Tym czasem na przełomie września i października doszło do przesilenia - silnej kontry i znacznego umocnienia PLN trwającej do ostatniego tygodnia października a następnie do ponownego silnego uderzenia w PLN Od tego czasu przez kolejne miesiące dochodziło do naprzemiennych krótkoterminowych zrywów w formie impulsów wzrostowych i spadkowych... Nie wystąpił tym samym proces kontynuacji spadku PLN, który był dominującym etapem w mediach . Tak jak podczas etapu 1-go doszło w ten sposób do dysonansu miedzy trendem informacyjnym a trendem rynkowym.

Każdy kto uległ panice wrześniowej nie doczekał się do dziś kolejnej fali osłabienia PLN, która była preferowanym medialnie scenariuszem w okresie już praktycznie 4 miesięcy...tak jak wcześniej ( maj lipiec ) ten kto wsłuchał się bezkrytycznie w ówczesny trend informacyjny pozostał z PLN w portfelu...

Analiza wykresu PLN Basket 50% ukazuje z kolei iż ten kto kontrariańsko wykorzystał kolejno w 1 etapie akty euforii  oraz w 4 etapie akty paniki zajmując przeciwstawne do trendu informacyjnego pozycje na ekstremalnych poziomach wychyleń kursu  zyskał...

p.s. Ważny pryzmat AT : czy tak jak w okresie kwiecień-czerwiec utworzona została formacja odwróconej H&S zapowiadająca spadek wartości PLN, od listopada nie kształtuje się formacja H&S, która z kolei prognozuje z dużym prawdopodobieństwem aprecjację PLN...

 

Odpowiedź na pytanie czy kursy Walut w postaci PLN Basket 50% względem PLN są obecnie w perspektywie długoterminowej i średnioterminowej  ( de facto od 4 miesięcy ) wyżej czy też niżej niż momencie wrześniowego ekstremum wywołanego aktami paniki o strefę EURO jest oczywista : NIŻEJ...

oczywiście w styczniu przed Szczytem UE pozostają jeszcze aktywne czynniki ryzyka : ostateczny werdykt Fitch oraz negocjacje w Grecji jednak w z tego punktu widzenia należy bardziej oczekiwać kontr i wstrząsów intraday niż zanegowania 4 miesięcznej formacji H&S...

Ku przemyśleniom...

 

Komentarze (12)
Rynki Fin. - Mechanizm Dyskontujący
 Oceń wpis
   

  W ostatni weekend rozgorzała dyskusja dotycząca Werdyktu S&P i jego konsekwencji dla ryzykownych aktywów w tym PLN i polskich akcji...

Główny dyżurni komentatorzy prześcigali się w mediach roztaczając wizje negatywnych konsekwencji w/w już formalnie upublicznionego ciecia ratingów krajów strefy EURO dla rynków finansowych - głownie EUR/USD oraz Akcji i Walut , w tym PLN...

Przytaczano argumenty iż rynki nie znały pełnej listy napiętnowanych krajów..., że skala cięć okazała się większa od oczekiwań itp..itd...

Proces ten był o tyle dziwny i wręcz skrajnie jednostronny, iż zasługiwał i zasługuje nadal na kontrariańskie podejście do tematu...

Wczoraj dodatkowo został uruchomiony argument, iż brak spadków a nawet wzrosty ( o dziwo dla owych mędrców ) wynika bezpośrednio ze święta w USA zatem co... - sesja jest bez znaczenia i dopiero dziś uderzy sztorm...

Dodatkowej medialnej ekscytacji dodał fakt, iż S&P obniżyła wczoraj wieczorem rating EFSF, co wywołało kolejną falę grozy połączoną oczywiście z egzaltacją Krótkich na ryzykownych aktywach ...Jednym słowem roztaczały się obłędne wizje dzisiejszej sesji...

Nikt nie pisał , iż faktycznie decyzja S&P była w zarysie oczekiwana już od momentu cięcia ratingu USA ( sierpień 2011 ) a dostatecznie dobrze rozpoznana na początku grudnia, kiedy sama Agencja ostrzegła przed takim ruchem...

Zatem w zależności od daty początkowej rynek dyskontował ową decyzję od 5.5 miesiąca do 1.5 miesiąca czasu...

W tym momencie należy zwrócić szczególną uwagę na postępujący wraz z upływem czasu proces rozwarstwienia i silnej selekcji ryzykownych aktywów...

O ile w pierwszym etapie negatywna, wręcz paniczna, reakcja, po cięciu ratingu USA, objęła swym zasięgiem wszystkie główne rodzaje ryzykownych aktywów o tyle później, po październikowym impulsie wzrostowym, nastąpił dysonans pomiędzy nadal słabymi : EUR/USD i rynkiem długu strefy EURO (  kolejne sile impulsy spadkowe )  a pozostałymi ryzykownymi aktywami - Akcje, Surowce oraz inne Waluty względem USD ( brak kolejnych fal wyprzedaży - formowanie wewnętrznej relatywnej siły tych aktywów ).

Reasumując ostatnie reakcje rynku EUR/USD oraz długu strefy EURO wskazują na poparcie Tezy, zgodnie z którą Proces Dyskontowania Kryzysu Strefy EURO przez rynki finansowe, który został zainicjowany przez ciecie ratingu USA przez S&P,  z dużym prawdopodobieństwem osiągnął lub do końca stycznia osiągnie swoje apogeum wraz z upublicznieniem decyzji tej samej agencji S&P w stosunku do krajów strefy EURO...

Tym bardziej iż praktycznie wszystkie główne ryzykowne grupy aktywów z segmentu ryzyka znajdują się powyżej swoich minimów z przełomu września i października a tylko samotny EUR/USD kształtuje się nadal pod wpływem wyraźnego trendu spadkowego, choć i w tym przypadku widać od pierwsze symptomy próby przesilenia...

p.s. należy wyraźnie podkreślić, iż Teza ta dotyczy reakcji i dyskontowania kryzysu przez rynki finansowe a nie samego realnego kryzysu długów państw strefy EURO... ( analogia procesu dyskontowania kryzysu w USA przez rynki finansowe )   

 RYNKI DYSKONTUJĄ BOWIEM PRZYSZŁE PROCESY GOSPODARCZE I EKONOMICZNE  ZE STATYSTYCZNYM ŚREDNIM  WYPRZEDZENIEM 6 MIESIĘCY...

 

 

Komentarze (7)
S&Podziewany Werdykt...
 Oceń wpis
   

 Schemat stopniowego upublicznienia werdyktu S&P trwał de facto od początku grudnia, kiedy Agencja ostrzegła przed takim ruchem - zapewne na skutek negocjacji na najwyższym szczeblu odłożono tą decyzje... 

Był to rodzaj przecieku kontrolowanego, gdyż na początku to agencje
informacje a później już źródła rządowe państw strefy EURO informowały, iż
zostały powiadomione przez S&P o werdykcie i cięciach, w skutek czego rynki zostały przygotowane na samo upublicznienie decyzji... 

Reakcja rynków na werdykt S&P już de facto nastąpiła...pierwsza wstępna jeszcze w piątek, choć de facto Forex działa do 23:00...druga dziś podczas sesji azjatyckiej i przedpołudniowej fazy sesji europejskiej... 

 Rozpatrując aspekt ratingowy w szerszym ujęciu główny cross EUR/USD zdyskontował już w/w impuls spadając,  wyłączając 10 figurowe październikowe odreagowanie, począwszy od cięcia ratingu USA, kiedy stało się jasne iż następne na  Liście będą kraje strefy EURO. Proces ten nasilił się na początku grudnia  po pierwszych faktycznych ostrzeżeniach S&P dot. ratingów w strefie EURO... 

" Ratingowy Miecz Damoklesa " już spadł...  ( wpis na blogu z 5.01.2012 )

Pytanie czy Decyzja była oczekiwana i w jakiejś mierze znana przez Smart Money - TAK...Potwierdzeniem Tej tezy niech będzie cenna Wskazówka - wystarczy porównać proces kształtowania się indeksów europejskich - tylko DAX wyróżniał się dynamiką porównywalną z Wall Street - przecież nie był to przypadek lecz antycypacja nowego układu sił na europejskim kontynencie... 

 Wszystko sprowadza się jednak do najważniejszego czynnika, czyli o reakcji rynków finansowych najpierw na kontrolowany przeciek do. decyzji S&P a później potwierdzenie werdyktu przez Agencję -

W piątek Wall Street zachowała stoicki spokój , Surowce także, WIG20 i PLN utrzymał się w dotychczasowym przedziale wahań - kurs EUR/PLN nawet zasadniczo nie uległ zmianie, nawet w przypadku EUR/USD kurs utrzymał ostatnią strefę minimów mimo przecież tak dużego kalibru informacji.

Dziś podczas sesji azjatyckiej i pierwszej połowy europejskiej kurs EUR/USD utrzymał dotychczasowy piątkowy przedział wahań mimo nocnej luki w dół i nowych minimów intraday, co przekłada się obecnie na uspokojenie i konsolidację na w segmencie akcji i surowców  oraz pozostałych walut, w tym PLN, co z kolei  może świadczyć - o zdyskontowaniu i neutralizacji  werdyktu S&P przez rynki finansowe oraz próbie zaowocowania pierwszej fali  kupna faktów po dotychczasowej sprzedaży pogłosek, o których i tak większość wiedziała że się zmaterializują...

Rynki USA zareagują w pełni dopiero jutro ze względu na Święto Luthera Kinga,  choć ich piątkowy przebieg notowań świadczy o wewnętrznej sile na pierwsze doniesienia... 

Oczywiście punktem zapalnym pozostaje jeszcze Grecja ( negocjacje dot. redukcji  długu i wizyta Trojki) a także  zapowiedziany werdykt Fitch, który powinien być
dopełnieniem ruchu na, co warte szczególnego podkreślenia, samotnym, spadkowym crossie EUR/USD przed Szczytem UE... 

 

Reasumując Scenariusz Styczniowego dopełnienia negatywnych trendów w strefie EURO pozostaje aktywny i preferowany... co powinno skutkować kontynuacją apetytu na ryzyko w segmentach Akcji, Surowców oraz pełnym powrotem tej tendencji na rynku Walut ze szczególnym uwzględnieniem głównego crossu EUR/USD...

Komentarze (8)
Reakcje rynków - sedno Scenariusza...
 Oceń wpis
   

 Faza, jaka występuje obecnie na rynkach finansowych, pozostaje stricte informacyjna...

Strefa EURO, ze wszystkimi aktywnymi wątkami - od aukcji obligacji, poprzez politykę ECB i niezliczone już spotkania i wypowiedzi polityków oraz szczytu UE, pozostaje głównym źródłem informacyjnym.

Smart Money aktywnie korzystają z tego faktu, kreując Trend Informacyjny z selektywnie dobranych Newsów, pod wpływem których kształtują się kursy aktywów finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem polaryzacji między USD a ryzykownymi aktywami...

Najważniejsze pozostają jednak reakcje rynków, w tym Smart Money a nie same informacje, co sprowadza się do Wniosku, iż  to realne decyzje inwestorów zmaterializowane w konkretnych zleceniach pozostają sednem rynkowych scenariuszy, w tym także bieżącego - styczniowego...

Analiza procesu kształtowania się kursów poszczególnych grup ryzykownych aktywów wskazuje na stopniową odporność jakiej nabierały one po letnim tąpnięciu - najpierw zaczęło to dotyczyć Akcji, później Surowców oraz Kruszców w kolejnych okresach Walut, zwłaszcza surowcowych a od września poprzez ostatni kwartał 2011 roku także selektywnie Walut EM, w tym PLN ( czytelny przykład EUR/PLN ).

Na obecnym etapie należy zatem skoncentrować się na głównym crossie EUR/USD, ( który nadal choć zasadniczo samotny pozostaje jednak cały czas pod wpływem negatywnych informacji ze strefy EURO ), w poszukiwaniu najpierw wstępnych symptomów w/w odporności kursu na kolejne impulsy informacyjne ( ZATRZYMANIE SPADKU ) a następnie ich potwierdzenia ( PROCES ODWRÓCENIA TRENDU ).

Realnym przykładem takiego schematu pozostają ostatnie 2 sesje, gdy doszło do zatrzymania spadku EUR/USD, później  konsolidacji i powstania formacji W intraday a następnie wygenerowania impulsu wzrostowego ( wczorajszy motyw aukcji i ECB  ), który nie znalazł jednak dostatecznego potwierdzenia w dzisiejszych notowaniach, gdyż mimo udanej kolejnej aukcji włoskiego długu doszło do ponownego silnego spadku EUR/USD o 1 figurę... 

W ujęciu intraday trwa obecnie test linii wsparcia formacji podwójnego dna - kluczowy pozostaje zatem kurs 1.2790-1.28. Aktywny pozostaje kolejny Sygnał Kupna z dziennego MACD  wraz z  już potrójną pozytywną dywergencją. W ujęciu tygodniowym kształtuje się formacja klina spadkowego.

Powyższe Argumenty wskazują na podstawy do wstępnej pozytywnej oceny bieżącej sytuacji technicznej głównego crossu, która jednak musi być bezwzględnie potwierdzona przez utrzymanie Key Level 1.28.  

To jak mimo wszystko ( stopniowe nabywanie odporności przez inne ryzykowne aktywa ) istotny dla globalnego sentymentu pozostaje rynek EUR/USD widać dokładnie po dzisiejszym zachowaniu europejskich rynków , w tym PLN...

p.s. nadal przecież aktywna pozostaje Lista istotnych styczniowych czynników :

- negocjacje w Grecji dot. poziomu redukcji długu ( sprzeciw Hedge Funds ) 

 - upublicznienie faktycznych decyzji agencji ratingowych do końca stycznia ( Fitch i S&P )

- Szczyt UE 

 

Komentarze (11)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect