PLN - kurs vs trend informacyjny...
 Oceń wpis
   

  Na crossach PLN, tak jak na każdym innym rynku finansowym równie istotny co kurs rynkowy pozostaje trend informacyjny wraz z jego wymiarem tendencyjnym oraz natężeniem w mediach...

Analiza Indeksu PLN Basket 50 % (opartego o koszyk EURO i USD w proporcji 50/50)  jednoznacznie wskazuje na bardzo istotną rolę jaką w strefach kulminacyjnych -  konsolidacja i stopniowa zmiana trendu rynkowego - odgrywa Fałszywy Trend Informacyjny.

Proces analityczny wyodrębnia 4 etapy kształtowania się PLN w okresie maj 2011- styczeń 2012. 

W 1 etapie ( przełom kwietnia i maja )  nastąpiło zatrzymanie umocnienia PLN - przy czym kurs  EUR/PLN faktycznie poruszał  się już w horyzoncie od początku stycznia 2011 natomiast USD/PLN wyznaczył swoje min na początku maja 2011 ( czynnik wyznaczenia max na EUR/USD ), co spowodowało de facto wyznaczenie minimum na wykresie Indeksu PLN Basket 50%. W tym czasie królował trend informacyjny, zgodnie z którym PLN miał się dalej umacniać a projekcie poziomów 3.50 dla EUR/PLN i 2.30-2.50 dla USD/PLN były często wskazywane w mediach, raportach i prognozach - główny nurt trendu informacyjnego. Z kolei najważniejszy przecież kurs rynkowy wskazywał na odmienny proces pierwszych symptomów przesilenia - analiza wykresu prowadziła zatem do stopniowego zajmowania pozycji długich na Walutach, czyli sprzedaży PLN. 

W 2 etapie (  maj - czerwiec ),  bezpośrednio poprzedzającym deprecjację PLN,  kiedy trend zmieniał się kolejno ze spadkowego na horyzontalny trwała już decydująca faza akumulacji Walut zainicjowana w 1 etapie , czyli na początku maja. Wówczas jednak analogicznie jak podczas etapu 1-go mainstream informacyjny nadal głosił i utrzymywał " świetlane perspektywy " dla PLN.

W 3 etapie ( lipiec - wrzesień ) kurs PLN zaczął słabnąć przechodząc tym samym z trendu horyzontalnego do spadkowego. Jednak nawet wówczas jeszcze w lipcu bagatelizowano ten proces i co za tym idzie forsowano nadal w mediach  niezmienny pogląd dot. aprecjacji  PLN. Dopiero po cieciu ratingu USA już sierpniu na fali globalnej paniki w segmencie ryzykownych aktywów nastąpiło faktyczne wybicie Walut do góry  a w okresie września trend spadku wartości PLN zdecydowanie przyspieszył. Dopiero wtedy obudziły się informacyjne demony i medialny armagedon zaczął dominować w ramach głównego przekazu informacyjnego...

W 4 etapie ( październik - styczeń ) dominował już super negatywny trend informacyjny, w ramach którego ten sam mainstream głosił nieustannie czarne wizje dla PLN. Tym czasem na przełomie września i października doszło do przesilenia - silnej kontry i znacznego umocnienia PLN trwającej do ostatniego tygodnia października a następnie do ponownego silnego uderzenia w PLN Od tego czasu przez kolejne miesiące dochodziło do naprzemiennych krótkoterminowych zrywów w formie impulsów wzrostowych i spadkowych... Nie wystąpił tym samym proces kontynuacji spadku PLN, który był dominującym etapem w mediach . Tak jak podczas etapu 1-go doszło w ten sposób do dysonansu miedzy trendem informacyjnym a trendem rynkowym.

Każdy kto uległ panice wrześniowej nie doczekał się do dziś kolejnej fali osłabienia PLN, która była preferowanym medialnie scenariuszem w okresie już praktycznie 4 miesięcy...tak jak wcześniej ( maj lipiec ) ten kto wsłuchał się bezkrytycznie w ówczesny trend informacyjny pozostał z PLN w portfelu...

Analiza wykresu PLN Basket 50% ukazuje z kolei iż ten kto kontrariańsko wykorzystał kolejno w 1 etapie akty euforii  oraz w 4 etapie akty paniki zajmując przeciwstawne do trendu informacyjnego pozycje na ekstremalnych poziomach wychyleń kursu  zyskał...

p.s. Ważny pryzmat AT : czy tak jak w okresie kwiecień-czerwiec utworzona została formacja odwróconej H&S zapowiadająca spadek wartości PLN, od listopada nie kształtuje się formacja H&S, która z kolei prognozuje z dużym prawdopodobieństwem aprecjację PLN...

 

Odpowiedź na pytanie czy kursy Walut w postaci PLN Basket 50% względem PLN są obecnie w perspektywie długoterminowej i średnioterminowej  ( de facto od 4 miesięcy ) wyżej czy też niżej niż momencie wrześniowego ekstremum wywołanego aktami paniki o strefę EURO jest oczywista : NIŻEJ...

oczywiście w styczniu przed Szczytem UE pozostają jeszcze aktywne czynniki ryzyka : ostateczny werdykt Fitch oraz negocjacje w Grecji jednak w z tego punktu widzenia należy bardziej oczekiwać kontr i wstrząsów intraday niż zanegowania 4 miesięcznej formacji H&S...

Ku przemyśleniom...

 

Komentarze (12)
Rynki Fin. - Mechanizm... KRĄG KRYZYSU...

Komentarze

2013-11-25 16:57:23 | *.*.*.* | wsieci
Re: PLN - kurs vs trend informacyjny... [0]
Czynnik ryzyka mimo, że trochę ucichł to nadal istnieje. skomentuj
2012-01-18 15:42:57 | *.*.*.* | Longterm
Re: PLN - kurs vs trend informacyjny... [5]
Rewelacyjny wpis Piotrze, Muszę Cię koniecznie awansować w kolejnym rankingu blogerów
niezależnych. Dzięki za pokazanie tego H&S bo dawno nie analizowałem całego koszyka.
Na Funcie już praktycznie pozamiatane...:) pzdr skomentuj
2012-01-18 16:01:26 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
w obecnej fazie, tak dokładnie zostało to ukazane w treści wpisu należy zaczekać
na wyjaśnienie greckiej kwestii oraz reakcji na formalne upublicznienie werdyktu
Agencji Fitch jak również na styczniowy Szczyt UE .

Powyższe 3 czynniki powinny z dużym prawdopodobieństwem przyczynić się do
wykrystalizowania sytuacji na rynkach w średnim terminie z opcją
krótkoterminowego wzrostu zmienności w momencie upubliczniania poszczególnych
Impulsów Informacyjnych...

Pozdrawiam skomentuj
2012-01-18 16:09:12 | *.*.*.* | Longterm
Dolar leci na pysk...może na 3 zł się zatrzyma teraz:) to będzie wodospad
według mnie. pzdr skomentuj
2012-01-18 16:14:38 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
Będzie kontra - struktura i zasięg korekty ukarze siłę i determinacje
Inwestorów powracających do Naszego Regionu i PLN - jest to dodatkowo czas
by szczególnie monitorować segment banków europejskich i polskich...
Salut... skomentuj
2012-01-18 16:27:33 | *.*.*.* | Longterm
a ja tak po cichu myślę że waluty styczeń 2011 = akcje lipiec
2011...:) pzdr skomentuj
2012-01-18 16:44:51 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
styczeń oraz w szerszej perspektywie I kwartał będzie decydujący
ze względu na kumulacje wykupu i zapewne rolowania serii obligacji
w strefie EURO. skomentuj
2012-01-18 13:33:42 | 77.253.0.* | max67
Re: PLN - kurs vs trend informacyjny... [4]
umacnianie pln to prosta konsekwencja kursu eur/$ jezeli w dalszym ciagu prognozuje
Pan umacnianie euro to jak to ma pomoc kajom PIGS? Nieuchronna jest w zwiazku z tym
zapasc gospodarcza czyzby gorzej byc nie moze? skomentuj
2012-01-18 14:32:55 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
Zamieszczony wykres dowodzi wyraźnie i bez żadnych dywagacji dot. zapaści itp itd
i iż NIE JEST TO PROSTA KONSEKWENCJA a PLN WYKAZUJE OD WRZEŚNIA I PÓŹNIEJ
LISTOPADA WYRAŹNĄ WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ gdyż PLN Basket kształtuje się poniżej
wrześniowego max 2011 roku natomiast kurs EUR/USD swoje ostatnie min wyznaczył 16
stycznia 2012...

Tym samym powyższy wpis dowodzi iż lansowana szeroko teza iż sensu stricte cross
EUR/USD wpływa na PLN jest fałszywa , gdyż na kondycję PLN wpływa globalny
sentyment w całym Segmencie Ryzykownych Aktywów ( Akcji , Surowców i Walut
względem USD ).

Obecny proces deprecjacji w średnim terminie dotyczy de facto tylko EURO spośród
głównych walut, co nie można w żaden sposób przyrównywać z globalną aprecjacją
USD...

kONKLUDUJĄC PLN TO NIE EURO... a bieżące pozytywne dywergencje PLN na tle EUR/USD
pokazują iż Kreatorzy Trendów dostrzegają to już teraz zajmując pozycje pod
płaszczem wizji o nieuchronności spadku PLN...( polecam zwłaszcza analizę
ostatniego weekendu pod katem ilości i częstotliwości opracowań wypowiedzi i
prognoz w świetle, których w poniedziałek 16 stycznia maiło dojść od aktów paniki
na PLN a tym czasem kursy bieżące pokazują faktyczny przeciwny kierunek
umocnienia PLN )

p.s.właśnie dla tego proponuję skupić się na kursach rynkowych instrumentów w tym
wypadku PLN a nie EUR/USD i basolutnie nie na snuciach wizji przyszłości strefy
euro...

Pozdrawiam serdecznie skomentuj
2012-01-18 14:48:03 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
Natomiast odnosząc się do poruszonego przez Pana wątku samego crossu EUR/USD
strategia kupuj fakty dot. ratingów na aktach paniki i oberwaniach kursu na
obecny etapie skutkuje pozytywnymi rezultatami...

A rzetelna całościowa analiza wykresu nawet tej głównej pary EUR/USD bez
jakichkolwiek odniesień do trendu i impulsów informacyjnych także wykazuje
symptomy reaktywacji EURO...

dodatkowo przypomnę tylko jaki trend panował na rynku EUR/USD przy 1.60 czy
nawet ostatnio przy 1.50 i co wówczas kreował mainstream informacyjny...

Jeszce raz pozdrawiam i zapraszam do konstruktywnej dyskusji skomentuj
2012-01-18 22:01:49 | 87.206.231.* | nowika
Panie Piotrze - a czy zachowanie złotówki nie jest przypadkiem wynikiem
umocnienia się kursu EUR do USD? Jeżeli nałożyć by tak wykresy to jedno z
drugim pokrywa się wręcz idealnie.. skomentuj
2012-01-18 23:18:58 | *.*.*.* | piotr janiszewski1
Witam, jedna cenna wskazówka zamieszczony rysunek to wykres Indeksu
PLN Basket 50% w kompresji tygodniowej a nie dziennej zatem te wykresy
niestety się nie pokrywają...
Pozdrawiam... skomentuj

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect