S&P500 vs 10Y Bonds Yield-which market is lying now...!!???
 Oceń wpis
   

 Maj 2013 pozostaje szczególnym miesiacem dla głównych segmentów amerykańskiego  rynku finansowego... Wówczas został aktywowany impuls spadkowy na rynku amerykańskich obligacji  ( poczatek maja ) oraz akcji ( koniec maja ) ...

O ile w przypadku segmentu długu wyprzedaż przybrała formę silnego trendu  ( dynamiczny wzrost rentowności  początek maja - początek września 2013 )  o tyle na rynku akcji wystąpiła płaska korekta spadkowa ( koniec maja - początek października  2013 )...

Natępnie  od początku października w wypadku S&P została aktywowany impuls wzrostowy trwający aż do końca grudnia, a w tym samym czasie 10-letnie obligacje przeszły w okres konsolidacji ( wahania rentowności w strefie 3% - 2.5% )

W pierwszym okresie ( maj - wrzesień ) wzrost rentownosci długu pokrywał się z układem  korekcyjnym na S&P, natomiast w okresie październik - grudzień ponowna aprecjacja  rentowności długu (  wtórny grudniowy test Key Level 3.% ) nie spotkała się już z korektą spadkową  a wręcz diametralnie odwrotnie ze wzrostem S&P500...

Warty podkreślenia pozostaje fakt, iż  grudniowy max na S&P500 pokrył się z max rentownosci 10 letnich obligacji USA...lecz tylko w pryzmacie czasu gdyż  na rynku rentowności długu  odbył się wtórny test max z wrzesnia  w str 3 % natomiast  na S&P500  został wyznaczony nowy szczyt 1850 pkt , podczas gdy we wrześniu był to poziom 1730 pkt... 

Ujemna korelacja powróciła tym samym z końcem 2013 roku...

To samo zjawisko wystąpiło w styczniu gdy spadek rentowności wyprzedził kontrę spadkową S&P500....

Jednak już w lutym mimo powrotu S&P500 do strefy styczniowych max 1850 pkt , rentowność 10-letnich obligacji US pozostała w str min 2.6 % z pierwszego miesiąca roku zamiast podążyć na połnoc w kierunku str max 3 %...

Reasumując kwestią otwartą pozostaje który z w/w rynków blefuje w " finansowym pokerze kłamców "  na obecnym etapie ( sensu stricte w okresie lutego 2014 )...!!???

I w konsekwencji czy relatywnie niski odczyt rentowności ( str 2.60 % ) nie ostrzega przed pułapką rynku byka - w formie fałszywego wybicia ponad Key Level 1850 pkt na S&P500...??!!!

 

Wykres dzienny S&P500 oraz 10-Year U.S. Bond Yield :

 

 

Komentarze (32)
Nasdaq Indexes - Last Domino Factor needed...
 Oceń wpis
   

 Proces zatrzymania wzrostów od poczatku 2014 roku wraz ze stycniową kontrą w dół na Wall Street powoduje, iż cała seria marcowa kontraktów terminowych  przebiega  pod, coraz bardziej prawdopodobnym , znakiem selektywnej  dystrybucji amerykańskich akcji...

Od stycznia 2014 widoczny jest brak nowego max w cenach zmak na S&P500 - Key Level 1850 pkt.. W przypadku DJIA jak do tej pory nie nastapił nawet ponowny test poprzedniego max - str. 16500 pkt

Jednak dla przeciw-wagi w/w negatywnych sygnałów - w ramach obiektywnego  spojrzenia  za ocean  należy wskazać, iż 3 głónwe indeksy z grupy Nasdaq : Nasdaq Composite , Nasdaq 100 oraz Nasdaq Biotechnology, po  korekcie spadkowej z pierwszych tygodni  nowego roku ,  pokonały styczniowe szczyty i wyznaczyły tym samym nowe max w ramach trendu wzrostowego...

Sygnał potwierdzenia Scenariusza Przesilenia & Zwrotu na Wall Street powinien nadejść właśnie z  indeksów Nasdaq... 

Jego aktywacja nastapiłaby w momencie powrotu w/w indeksów z grupy Nasdaq poniżej styczniowych szczytów, co spowodowałoby zanegowanie bieżącycch wybić i oznaczałoby tym samym pułapkę rynku byka - tzw. Bull Trap...

Sczególna uwaga powinna być zwrócona na Nasdaq Biotechnology, który prezentuje nadal najwiekszą siłę relatywną...

Po jego  dotychczasowym hiperbolicznym wzroście nalezy oczekiwać równie dynamicznej zmiany tendu i deprecjacji...

Reasumując indeksy Nasdaq porezntują obecnie ostatne doimo, które potwierdziłoby Przesilenie i Zwrot na amerykańskim rynku akcji...

 

Wykresy daily close Nasdaq Composite , Nasdaq 100 oraz Nasdaq Biotechnology :

 

 

 

 

Komentarze (6)
CHINA SYNDROME - Renminbi Shot Down...
 Oceń wpis
   

 Podczas gdy mainstream informacyjny koncentruje się na nowych rekordach Wall Street , podkreślając recovery w strefie EURO oraz wpisując w ów przekaz  wszelkie Newsy z Ukrainy, Chiny pozostają wręcz całkowicie pomijane...

A tym czasem od 2 tygodni trwa dynamiczna Fala Spadkowa Chińskiej Waluty, która traci   w szybkim tempie względem Dolara Amerykańskiego...

Na uwagę zasługuje fakt, iż proces ten trwa przy całkowitym braku impulsów informacyjnych czy to obejmujących przekaz o samym Spadku  Renminbi , czy też przyczynach Dynamicznej Deprecjacji Chińskiej Waluty...

W pryzmacie AT widoczne jest przebicie linii trendu spadkowego , która stanowiła przez wiele miesięcy  strefę wsparcia dla kursu CNY począwszy od sierpnia 2012...

Wykresy USD/CNY ukazują również 2  tygodniowe białe świece, których korpusy  wyróżniają się na tle wszystkich pozostałych z ostatniego 1.5 roku...

Ów dynamiczny impuls poprzedziła faza konsolidacji mająca miejsce od połowy stycznia 2014...co wskazuje, iż zmiana trendu rozpoczęła się wręcz bez mała wraz z początkiem nowego roku...

Reasumując , czy są to zatem pierwsze symptomy Odwrotu od Chińskiej Waluty aktywowanego przez Zachodnich Spekulantów w celu  Jej Celowego Osłabienia...!!???

Cóż kolejne sesje pokażą czy w/w Scenariusz zacznie się rozwijać i  tym samym realizować w jeszcze większym zakresie...

AT wskazuje  z rosnącym prawdopodobieństwem na początek strategicznych zmian na rynku walutowym dotyczącym chińskiej waluty...!!!

 

Wykres weekly i daily USD/CNY :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (12)
S&P500 - Present View...
 Oceń wpis
   

 Po utworzeniu krótkoterminowej  styczniowej formacji M w strefie 1850 pkt  i dynamicznej kontrze  w dół rzędu ponad 100 pkt. obencie widoczny jest proces formowania  tożsamego układu technicznego  ( M ) w ujęciu średniterminowym na indeksie S&P500...

Obecny - ponowny test strefy Key Level 1850 pkt ( 19 i 21 02  - kolejno max 1847 i 1846 pkt.)  i lekkie cofnięcie w dół sprzyja tezie o aktywnej strefie oporu wokół psychologicznego poziomu 1850 pkt, który od 2 miesięcy blokuje wzrost S&P500...

Dodatkowym istotnym czynnikiem ukazującym możliwe Scenariusze  jest układ fal w pryzmacie Teorii Fal Elliotta poczawszy od majowego przesilenia ( maj - czerwiec  2013 ), który ukazuje strukturę 5 -falową...

Wykres H4 S&P500 prezentuje kanał trendu wzrostowego wraz z oznaczeniami fal w ramach impulsu wzrostowego ( czerwiec 2013 - luty 2014 )...

W tym momencie ryzują się jednak 2 Koncowe Scenariusze dot. wykończenia całego impulsu wzrostowego trwającego od min. w czerwcu 2013, czyli  ostatniej 5 fali...

W ramach 1 Scenariusza w/w 5 fala może ostatecznie okazać się załamana, na co wskazuje aktywa rola oporu 1850 pkt...

Jeśli jednak ów opór w str 1850 pkt zostanie pokonany zostanie aktywowany Scenariusz nr 2, zgodnie z którym fala 5 rozwinie się w pełen impuls co spowoduje ruch  do linni nawrotu , co wiązałoby się z testem strefy 1880 - 1900 pkt...

Reasumując czynnik TFE wskazuje iż bez względu na obydwa Scenariusze 5 fala wypełni całą strukturę, co powinno doprowadzić do przesilenia , zwrotu i spadku...

p.s. Werdykt ECB z 6 marca oraz poźniejsze posiedzenie FED wpisuje się w/w Scenariusze dla S&P500...

 

Wykres intraday H4 S&P500 :

 

  

Komentarze (14)
Waiting for ECB Show-Down...
 Oceń wpis
   

 Jak ukazują to kolejne odczyty makro, czy też  Newsy z gospodarek oraz inne konfiguracje informacji jakie day by day kreuje mainstream informacyjny de facto liczą się tylko te Karty, którymi graja Banki Centralne...

Czy to FED, BOJ & BOE czy też pozostający obecnie w świetle jupiterów  ECB (  Newsy dot. ujemych stóp procentowych w strefie EURO ) , kreują w sposób dynamiczny rynkową rzeczywistość, gdyż Impulsy Informacyjne oraz Faktyczne Decyzje, jakie tworzą , przy aktywnym udziale Smart Money , zamieniają się w Impulsy Rynkowe...

Utrzymaniu Napięcia służą liczne wystąpienia i wypowiedzi przedstawicieli Banków Centralnych, które wypełnaiją czas i tworzą odpowiednią atmosferę pomiędzy Posiedzeniami...

Pozostałe Newsy tworzą Pływy, które nie zadurzają jednak w średnim i długim terminie, kierunków wyznaczonych przez Bankierów Centralnych ...

Przykład do brak reakcji EUR/USD na dzisiejszy znacznie słabszy odczyt ZEW...

Na w/w centralnej szachownicy rynków finansowych operują również  hordy Banków Inwestycyjnych i Hedge Funds,  które ze wzgledu na swoje właśne interesy wspierają lub też negują nurt przekazów jaki pochodzi z Banków Centralnych...

Dobitnie pokazują to  chciażby ostatnie działanie Goldman Sachs, które poelgało na odmiennym głosie w kwestii ujemnych stóp procentowych , który został nagłosniony tuż po dniu gdy przedstawiciel ECB wspierał medialnie taką właśnie decyzje...co w rezultacie doprowadziło do cofnięcia indeksu US Dollar Index Future ze str 81 do strefy 80 pkt - obecnie...

Reasumując 6 marca to kolejna kluczowa data - marcowe posiedzenie ECB...

W/w układ na osi czasu powoduje iż rosnie prawdopodobieństwo utrzymania rynkowego status quo na US Dollar Index Future i tym samym kontynuacji tendencji horyzontalnej  w  przedziale ( 80 - 81 ) oraz równocześnie w najwęższym i najdłuższym zakresie w historii tego indeksu w szerszym kanale horyzontalnym ( 79 - 85 ) od ponad 2 lat...

 

Wykres weekly US Dollar Index Future :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (14)
US Dollar Index Future after FED , ECB & Goldman Flash News
 Oceń wpis
   

 Motyw  FED ( zapowiedź Yellen dot. kontynuacji TAPER ON ) a następnie Motyw ECB ( zapowiedź możliwości  wprowadzenia ujemnych stóp procentowych na marcowym posiedzeniu ) aktywowały wyprzedaż EURO względem USD - dynamiczny spadek ze str 1.37 do 1.3650 

Natomiast News Goldman Sachs - brak uzasadnienia poluzowania polityki monetarnej na marcowym posiedzeniu spowodował kontrę w górę i ponowy test bariery 1.37 podczas dzisiejszej sesji...

Tym samym nastąpił powrót do punktu wyjścia...

Zmienność i naprzemienne ruchy na  EUR/USD spowodowała, iż US Dollar Index Future ostatecznie pozostaje w wąskim paśmie wahań ( 80-81 pkt ) , co przekłada się na kontynuację tendencji horyzontalnej...

Obecnie ruch w stronę wsparcia i zarazem psychologicznego poziomu 80 pkt...

Czynnik, na który należy jednak zwrócić baczna uwagę to spadający LOP ( OP ) z poziomu 50.000 do 30.000 kontraktów...co ostatnio miało miejsce pod koniec listopada 2012 w str 79 pkt i zaowocowało aprecjacją ze str 79 do str 85 w maju 2013...

Obecna pozycja  Large Speculators ( w tym Hedge Funds ) na serii marcowej kontraktów DXH14 to    5089, która wykazuje analogię z okresem stycznia 2013 w str 79 tuz przed aktywacja impulsu wzrostowego w kierunku pułapu 85 pkt...

Reasumując rośnie prawdopodobieństwo aktywacji  dynamicznego impulsu wzrostowego przy aktywnej obronie i utrzymaniu wsparcia w str 80-79 pkt...

Na brak kontynuacji i przyspieszenia spadków wskazuje silny spadek LOP do rocznego minimum...

 

Wykres tygodniowy US Dollar Index Future wraz z  liczba otwartych pozycji ( OP ) oraz pozycjami  głównych grup uczestników rynku zgodnie z raportami COT :

 

Komentarze (22)
EUR/USD & Large Speculators Position - COT Report
 Oceń wpis
   

 Obecny układ pozycji z raportów COT ukazuje sile podobieństwo do tego z końca sierpnia 2011... 

Jak ukazał to ówczesny ponad 20-figurowy spadek zagranie Hedge Funds było precyzyjne i perfekcyjne zarazem...

Obecna pozycja  Large Speculators ( w tym Hedge Funds ) na serii marcowej kontraktów  EGH14  to       - 16610.

Analogia z końcem sierpnia 2011 - układ pozycji wówczas i teraz -( przed ruchem zamiana Long na Short a dopiero potem budowanie pozycji których ekstremum z kolei oznaczało zwrot na rzecz umocnienia EUR/USD )... 

Obecnie należy zatem zwrócić baczą uwagę na ówczesny i obecny etap konsolidacji pozycji przed aktywacja silnego trendu...!!!

p.s. Large Speculators wykorzystali umiejętnie obecny wzrost do zamknięcia pozycji Long na EUR/USD i równoczesnego otwarcia pozycji Short ( dane z ubiegłego tygodnia )... 

 

Wykres tygodniowy EUR/USD wraz z pozycjami  głównych grup uczestników rynku zgodnie z raportami COT :

 

 

 

Komentarze (8)
YELLEN CAN'T WAIT...
 Oceń wpis
   

 Dziś kluczowy Motyw to 1 Wystąpienie Janet Yellen, nowego prezesa FED...

Prezentacja półrocznego raportu nt. polityki monetarnej rozpocznie się o godz 16-tej ...Natomiast z wyprzedzeniem opinia publiczna pozna  myśli Yellen gdyż tekst tego wystąpienia podany zostanie mediom  - orientacyjnie -  14:30...

Tym samym  okres 14:30 - 16 - 17  to czas  wzrostu zmienności na rynkach finansowych z EUR/USD na czele...

Czy nastąpi jakiś przełom...czy też retoryka i linia prowadzenia polityki FED przez Bernanke zostanie utrzymana ujawni tekst przemówienia - szacunkowo 14:30...

To iż oficjalne wystąpienie Yellen to wyśmienity Motyw do spekulacyjnych zagrań świadczy początkowa faza dzisiejszej sesji europejskiej ( miedzy innymi strzał do góry na DAX rzędu 1% w mniejszym stopniu na CAC czy FTSE )...

Gra pod Yellen prowadzona jest jednak przede wszystkim na EUR/USD...

Jednak jak pokazują to odczyty z ostatniego Raportu COT - EURO rally jest wykorzystywana do zamykania pozycji Long na EURO i równoczesnego otwierania pozycji Long na USD przez Large Speculators ( w tym Hedge Funds )...

Reasumując  " Yellen nie może czekać..."  - taki przekaz emituje mainstream informacyjny...

a tym czasem na US Dollar Index Future tendencja horyzontalna zarówno w ujęciu długo jak i średnioterminowym jest kontynuowana...

Wobec tego Yellen może okazać się Wyśmienitym Motywem lecz de facto do wstrzelenia ryzykownych aktywów i kupna USD...na co już w ubiegłym tygodniu wskazywał Raport COT...

p.s. Waluty EM nie reagują na ów zryw RISK ON  - od 3 sesji PLN wytraca impet i konsoliduje się a nie rośnie...

Wykres tygodniowy US Dollar Index Future :

 

Komentarze (2)
NYSE Composite Index -Battle of 10.000
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny koncentruje się na  " Wielkiej Trójce " z Wall Street, czyli DJIA , S&P500 oraz Nasdaq...

Oczywiście na pierwszym miejscu w komentarzach pojawiają się odniesienia do relatywnej siły S&P oraz Nasdaq a słabość DJIA pozostaje skrzętnie pomijana...

Zatem nawet w samym jądrze hossy widoczne są symptomy Procesu Rozwarstwienia...Ów czynnik, mimo braku medialnych flash-y, pozostaje poczawszy do maja 2013 Faktem bezspornym...

Jeśli już pojawiają sie jednak Głosy dot. sygnałów relatywnej słabości DJIA wówczas i tak medialna kontra skupia się na S&P500, gdyż DJIA to jedynie 30 spółek a przecież indeks S&P to aż 500 zatem " wszystko pozostaje jasne i proste " patrzcie na moc 500 spółek a nie słabość " marnych " 30-tu...

Co jednak jeśli , w ramach całościowego procesu analitycznego amerykańskich indeksów, uwzględnimy analizę NYSE Composite Index, który uwzględnia ponad 2000 spółek...!!???

Otóż w takim bądź razie, S&P500 ze swoimi 500 spółkami traci pozycję analitycznego lidera na rzecz NYSE Composite Index, który skupia przecież 4 razy więcej notowanych firm...

A to nie jedyny czynnik, który wyróżnia NYSE Composite Index na tle pozostałej  " Wielkiej Trójki ", gdyż NYSE Composite Index toczy obecnie bitwę o kluczowy poziom 10.000 pkt, który oprócz czynnika psychologicznego, jest nadal nie pokonanym szczytem z 2007 roku...

Utrzymanie w/w Key Level 10.000 powoduje iż rośnie prawdopodobieństwo utworzenia formacji 2B , na rzecz której dodatkowo przemawia zanegowany wystrzał 1000 pkt do poziomu 11.000 pkt..

Należy nadmienić, iż przecież ta formacja  2B jest formacja odwrócenia trendu...w obecnej sytuacji ze wzrostowego na spadkowy...

Oczywiście na obecnym etapie zastosowane mają filtry : procentowy i czasowy...a najbliższym odniesieniem jest kurs zamk miesiaca lutego...

 

Wykres miesięczny NYSE Composite Index :

 

 

 

 

 

Komentarze (9)
( Fallen ) Stars of NASDAQ - Earnings Reactions...
 Oceń wpis
   

 W czasie gdy TAPER ON stał się faktem wraz z dwoma pierwszymi ( grudniowym i  styczniowym ) cięciami QE i spadkiem Wielkiej Trójki z Wall Street mainstream informacyjny nie przestał nadawać, iż jeśli już to " tylko korekta " zatem Relax, gdyż gospodarka jest na " oczywistej " ścieżce wzrostu...a Zyski spółek..rosną i rosną będąc motorem akcyjnej hossy w USA...

Tym czasem jeśli zestawimy zarówno układ techniczny oraz reakcje rynku na upublicznienie wyników... ( ukazywanych medialnie jako korzystne - korzystając z wszechmocnego cytatu " above expectations " ) wówczas czynnik wzrostu zysków podawany jako główny bodziec " neverending bull market " staje się nad wyraz kontrowersyjny i przerysowany nie tylko medialnie...

Przykład rynkowych Gwiazd taki jak Apple czy Twitter prezentuje rynkowe realia stojące w kontrze do medialnych zapewnień i wizji ukazujących jedynie słuszny kierunek UP...

Wykresy obu akcji mówią same za siebie ukazując reakcje na " super wyniki "...szczególnie w przypadku Apple zagrożenie stanowi z dużym prawdopodobieństwem drugi  niższy długoterminowy szczyt...a na rynku Twitter luka spadkowa...

p.s. a przecież ponad rok temu pod koniec 2012 roku  " pewnikiem " był test poziomu 1000 USD na rynku Apple...

Wykres Apple & Twitter :

 

 

 

 

 

Komentarze (12)
" European Recovery " vs EUR/CHF...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny coraz silniej na przestrzeni ostatnich miesięcy i tygodni roztacza wizję powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego i przede wszystkim utrzymania owego kierunku w strefie EURO...

 Kreowany przekaz medialny koncentruje się bohaterskiej roli ECB, z równie heroicznym wsparciem FED, w ratunku strefy EURO pomijając zapewne celowo konkretne dane dot. skali samego ożywienia oraz wciąż aktywnych zagrożeń powrotu zapaści segmentu długu strefy EURO, gdzie przecież należy szukać genezy wybuchu kryzysu...

Propaganda kreśli sukcesy spadku rentowności długu krajów południa Europy i prezentuje wzrosty na rynkach akcji w Europie... 

 Milczeniem objęte są dalsze skutki owych działań z ramienia ECB na przykładzie LTRO I i II czy też pomocy hiszpańskim bankom, a przecież owa akcja ratunkowa spowodowała de facto, iż zagrożone europejskie banki zwiększyły zaangażowanie we wciąż przecież ryzykowne papiery dłużne...

W żadnym razie na znaczeniu nie straciły strukturalne przyczyny kryzysu...

Długi Państw cały czas rosną a rachityczny wzrost gospodarczy, tym bardziej  jego zestawienie na tle skali interwencji ECB powodują iż Scenariusz Recovery  wcale nie jest tym jedynie słusznym...

a nawet można pokusić się o ukazanie Scenariusza Powrotu Kryzysu , gdyż obecnie wraz z aktywacją cięć QE przez FED , skala zasilania globalnych rynków finansowych prze strumień amerykańskich pieniędzy maleje .

Proces analityczny EUR/CHF ukazuje, iż oprócz interwencji SNB, która spowodowała skokowy wzrost EURO względem CHF ze strefy 1.00 do 1.20 w 2011 roku oraz aktywnej obrony poziomu 1.20 do której SNB nadal się zobowiązuje, uczestnicy rynku, w tym nawet Spekulanci nie prowadzą gry na dalsze osłabienie Franka mimo iż upłynęło już 2.5 roku a medialna skala " Recovery "  przecież rośnie...

Należy wziąć pod uwagę, iż w warunkach zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy na amerykańskim , niemieckim i brytyjskim rynku długu rentowności krajów południa Europy zaczną również rosnąć oczywiscie pod warunkiem zachowania obecnej struktury rynku długu - brak euroobligacji...

Reasumując można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa stwierdzić ,iż faktyczny układ sił na rynku EUR/CHF nadal ukazuje realne zagrożenie szturmowania muru obronnego 1.20 stworzonego przez SNB  i tym samym wysokie prawdopodobieństwo  aktywacji Drugiej Odsłony Kryzysu w Europie...

 

Wykres miesięczny EUR/CHF :

 

 

Komentarze (23)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect