Kursy vs Trend Info. - I kwartał 2012...
 Oceń wpis
   

 Okres ostatnich  3 miesięcy na rynkach finansowych potwierdza Tezę, iż najlepszą wskazówką inwestycyjną okazało się kontrariańskie podejście do trendu informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem skrajnego natężenia w formie analiz i prognoz rynkowych prezentowanych w głównych środkach przekazu...

W/w wysoki poziom natężenia informacyjnego, był obserwowany zwłaszcza na przełomie roku, czyli praktycznie na początku kwartału jak również narastał sukcesywnie wraz z pierwszą połową lutego aż po dzisiejszą sesję kończącą I kwartał...

Główna Różnica pomiędzy tymi okresami dotyczy de facto kierunku oraz zabarwienia przekazów informacyjnych od skrajnie negatywnych właśnie na początku roku po dynamicznie narastający medialny optymizm wraz z kolejnymi sesjami lutego i marca...

Jeśli jednak dokonamy zestawienia medialnych Newsów z poziomami i kierunkiem rynkowych aktywów wówczas dostrzeżemy wyraźny podział I kwartału na okres stycznia, kiedy rzeczywiście dominował silny impuls wzrostowy we wszystkich klasach ryzykownych aktywów oraz kolejne miesiące - luty i marzec, kiedy de facto rozpoczął się i zaczął być coraz bardziej widoczny silny globalny proces rozwarstwienia...

Zjawisko to sprowadziło się zasadniczo do tego, iż  kolejne rynki od walut poprzez surowce a także rynki akcji : Chiny, EM i europejskie giełdy zaczęły kolejno wytracać swoje momentum i impet aprecjacji pozostawiając w już w marcu ( zwłaszcza 2  połowie ) osamotnione Wall Street...

Zresztą amerykański rynek akcji został również ostatnio dotknięty próbą przeceny. Tym samym także za oceanem pojawiły się symptomy przesilenia kolejno na indeksach DJIA i S&P500 a nawet Nasdaq, którego cechuje, jak do tej pory, najwyższa siła relatywna...  

Jeśli powyższy proces rozwarstwienia zestawimy kolejno : zarówno z  posiedzeniami ECB -operacje LTRO 1 i 2 oraz  FED - medialną wirtuozerią " QE3"  , wygaśnięciem serii marcowej ( 16 marca ) oraz dzisiejszym końcem kwartału a także w najbliższej - kwietniowej perspektywieuaktywnieniem ryzyka politycznego z racji wyborów w Grecji i we Francji  jak równieżpowracających problemów strefy EURO tym razem z Hiszpanią i Portugalią na pierwszym planie, wówczas realnym Scenariuszem staje się Przesilenie, które doprowadzi w konsekwencji do spadków w Segmencie Ryzykownych Aktywów...

Należy w tym miejscu podkreślić, iż widoczne już na obecnym etapie rozwarstwienie zwiększa prawdopodobieństwo w/w Negatywnej Projekcji dla rynków finansowych, co z kolei spowodowałoby kolejna falę umocnienia USD...

Wykresy Walut (  EUR/USD ) , Surowców ( Miedź ) , EM ( WIG20 ) , Europa ( DAX ) i USA ( S&P500)

( linia pozioma oznacza początek globalnego wytracania impetu oraz  procesu rozwarstwienia )

 

 

 

 

 

 

Komentarze (17)
EM - Bovespa, RTS & WIG20 vs USA
 Oceń wpis
   

 Dzień po dniu...sesja po sesji mainstream informacyjny donosi o każdym wręcz szczególe i wahnięciu na Wall Street... Powstają już nawet " algorytmy interpretacji " słów Bena Bernanke... Finansowa wyszukiwarka jest nastawiona on-line na magiczny szyfr "QE " - tym razem 3...Cytaty szefa oraz pozostałych członków FED  zapełniają gro komentarzy i analiz rynkowych...

Blask informacyjnych reflektorów nieustannie oświetla amerykańskie parkiety, taktując je wręcz jak finansową Mekkę... i zarazem główne źródło  wiary we wzrosty na rodzimych rynkach, w tym WGPW...

Jeśli jednak skierujemy uwagę na segment EM, do którego de facto należy WGPW, wówczas dostrzeżemy, iż jak ów segment jest oceniany oraz jaki jest realny poziom zainteresowania i zaangażowania globalnych Kreatorów Trendu na tych rynkach finansowych...

To z kolei tworzy podstawę do oceny realnej pozycji oraz siły relatywnej polskiej giełdy ( jej najważniejszego indeksu WIG20 ) na tle głównych rynków EM...

Analiza porównawcza takich indeksów jak Bovespa, RTS oraz WIG20 w horyzoncie rocznym (2011 - 2012 ) ze szczególnym uwzględnieniem Zniesień Fibonacciego ukazuje zasadniczy proces rozwarstwienia...

W pryzmacie siły relatywnej, która skutkuje testem określonych Zn. Fib  na pierwszym miejscu plasuje się Bovespa ( Zn. 76.4 % ) na drugim RTS ( Zn 61.8% )... Z kolei  polski indeks znosząc 38.2% poprzedniej fali spadków potwierdza iż polskie akcje znajdują się de facto, jak do tej pory, poza celownikiem globalnego strumienia kapitału...

Wszystkie w/w indeksy kształtują się obecnie na poziomach z początku lutego, potwierdzając tym samym iż realne globalne odreagowanie przypadło tak naprawdę na okres stycznia, po czym kolejne rynki, zwłaszcza w EM, zaczęły wytracać swoje momentum...

Reasumując koncentracja inwestorów operujących na WGPW nie powinna być skupiona tylko i wyłącznie na Wall Street lecz przede wszystkim na EM...

Powracając do nurtu wczorajszej analizy WIG20 należy w dalszym ciągu czekać potwierdzone wybicie z formacji trójkąta...dodatkowo monitorując segment EM, gdyż dla przykładu wczorajsze silne spadki RTS oraz Bovespy mogą z rosnącym prawdopodobieństwem wskazywać na narastające przesilenie...

Wykresy Bovespa, RTS, WIG20 :

 

 

 

 

Komentarze (6)
Blask USA vs Cień Chin...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny ukazuje tylko jedną stronę rynkowego medalu - Rekordy Wall Street, jako jedynie słuszny kierunek dla pozostałych rynków akcji...

Retoryka analiz i prognoz sprowadza się do " oficjalnej " wersji, zgodnie z którą trend wzrostowy widoczny za oceanem wcześniej czy później przełoży się na aprecjację na innych kontynentach, w tym oczywiście w Europie i tym samym na WGPW...

Czynnik chiński, w nurcie medialnym, jest całkowicie pomijany lub traktowany jako trzeciorzędne zagrożenie...tak naprawdę nie istotne...zwłaszcza dla Europy a już w szczególności " Zielonej Wyspy".

Bez względu jednak na charakter i rodzaj zabarwienia emocjonalnego trendu informacyjnego, który zwłaszcza w momentach przełomowych pozostaje z gruntu rzeczy fałszywy, należy skierować się w stronę AT...

Na tej płaszczyźnie proces analityczny ukazuje formacje trójkąta...

Jak pokazują zarówno amerykański jak również chiński przykład - WYBICIE WSKAŻE KIERUNEK IMPULSU, zatem należy na nie bezwzględnie poczekać w przypadku polskiego rynku - WIG20, by zminimalizować ryzyko zwrotu w przeciwnym kierunku...

Równocześnie trend informacyjny powinien być interpretowany z dużym dystansem, gdyż w przypadku USA wybiciu górą towarzyszyły negatywne informacje...z kolei na gruncie chińskim odwrotnie wyłamanie dołem nastąpiło w okresie publikacji korzystnych doniesień... 

Wykresy S&P500, SHC ( Shanghai Composite Index ) i WIG20 :

 

Komentarze (6)
"Słowo" Bena wszystko zmienia...
 Oceń wpis
   

Tytułowe Hasło odzwierciedla dobitnie przebieg wczorajszej sesji z " przełomowym " akcentem w postaci publikacji wystąpienia szefa FED o godz. 14.00...

Bez względu na to jakie słowa padły we wczorajszym wystąpieniu a jakie nie, najważniejsza pozostała kwestia ich medialnej interpretacji...

Mainstream informacyjny rozświetlił wczoraj ponownie wizję QE3, co wystarczyło by stać się perfekcyjnym Motywem podbicia ryzykownych aktywów, w tym przede wszystkim amerykańskich indeksów akcji...

W ten sposób słowna żonglerka " QE " jest kontynuowana..Ów proces trwa bez względu na bieżące odczyty z gospodarki USA, gdyż jeśli pozostają poniżej mediany oczekiwań FED uruchomi przecież QE 3, natomiast jeżeli dane okazują się z kolei lepsze gospodarka widocznie jest na korzystnej ścieżce rozwoju...

Reasumując retoryka pozostaje wręcz " genialna" - rynki są skazane na wzrost ponieważ bez względu na faktyczną kondycję finał zmagań " musi być " korzystny... 

Co de facto pozostaje spójne z koncepcją Trendu Preferowanego...( dokładny opis we wcześniejszych wpisach na blogu )

W pryzmacie AT na głównych indeksach akcji wystąpił tzw. " pull back " a obecnie trwa już  ponowny test strefy ostatnich max...Nasdaq i Nasdaq100 pozostają liderami impulsu...

 Dzisiejsza sesja powinna rozstrzygnąć sytuację w kwestii bądź kontynuacji impulsu wzrostowego bądź też kolejnego wahnięcia w postaci Zęba Rekina - tym razem w dół...

p.s. należy też bezwzględnie pamiętać, iż letnie tąpnięcie i tym samym raptowny odwrót od ryzyka miały swoją genezę w strefie EURO...  a co za tym idzie kwieceń w Grecji oraz we Francji może stać się Motywem do reaktywacji europejskich ryzyk... 

To jak postępuje rynkowe rozwarstwienie pokazuje dzisiejszy odczyt poziomu notowań DJIA oraz DAX - nawet ten najsilniejszy europejski indeks nie wyrównał ostatniego max podczas gdy DJIA już go testuje ( odczyt kontraktów )...

Wykresy intraday H4 :  DJIA ( kontrakty ) i DAX ( indeks ) :

Dla Miłośników " polskiej jazdy " Wykres H4  - WIG20 ( indeks )  :

 

 

Komentarze (11)
Wall Street - Oczywisty Scenariusz...!???
 Oceń wpis
   

Pierwszy tydzień " królowania" serii czerwcowej pokazał, iż wzrostowy scenariusz, nad wyraz medialnie preferowany, nie jest już tak oczywisty, jak informowały nagłówki i tytuły komentarzy finansowych po sesji " FED " 13 marca oraz w dniu trzech czarownic, czyli w piątek - 16 marca...

Wręcz przeciwnie, jak pokazuje historia, seria czerwcowa to okres zdecydowanych zwrotów na rynkach oraz naprzemiennych wahań w postaci formacji Zębów Rekina.Tym samym prosta ekstrapolacja, głównie styczniowej, tendencji wzrostowej nie jest tak oczywistym scenariuszem, jak wynika to z trendu informacyjnego (zapraszam do wpisu Dzień Trzech Czarownic )...

Obraz europejskich indeksów akcji, w ujęciu AT, został już przedstawiony we wpisie Relatywna Słabość Indeksów Akcji w Europie, który rzeczywiście potwierdza proces niedowarzania Europy w globalnym wzorcowym portfelu akcji...  

Jednak nawet w przypadku takiej " rynkowej mekki " , na jaką kreowana jest obecnie Wall Street, nie wszystkie agregaty prezentują wyłącznie korzystną tendencję w segmencie amerykańskich akcji...

Pierwsza " Trójka " Gwiazd, czyli DJIA, S&P500 oraz Nasdaq, cały czas jeszcze " lśni " w świetle reflektorów...Czego nie można już powiedzieć o kolejnych indeksach z za oceanu, mianowicie o DJTA czy też Russell 2000...

Reasumując Oczywisty Scenariusz nie istnieje, co potwierdzają zarówno zamieszczone wykresy oraz ubiegłotygodniowy przebieg notowań w segmencie akcji i to zarówno w tym stricte amerykańskim jak również globalnym, gdyż pozostałe indeksy światowe  trakują , w różnym stopniu, ale jednak przebieg sesji za oceanem...

Wykresy DJTA ( indeks ) i Russell 2000 ( kontrakt ) :

 

Komentarze (22)
Relatywna Słabość Indeksów Akcji w Europie...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny w sposób tendencyjny koncentruje się na Wall Street oraz ewentualnie indeksie DAX podkreślając wszem i wobec siłę strony popytowej materializującą się w obecnych ( 16.03.2012 ) oraz prognozowanych nowych szczytach w segmencie akcji...

Z drugiej strony, na potrzeby rodzimych inwestorów, kreowana jest aura nadziei, z podkreślaną co prawda wewnętrzną słabością polskiego parkietu ( głównie skupioną na indeksie WIG20 ) lecz jednak przede wszystkim  równocześnie powtarzaną mantrą iż jest tylko kwestą czasu kiedy jego blask rozbłyśnie... 

Należy jednak bezwzględnie stwierdzić, iż WGPW nie jest absolutnie osamotniona...Proces analityczny takich indeksów jak francuski CAC, czy też hiszpański IBEX precyzyjnie ukazuje nadal dużą odległość od szczytów z pierwszej połowy 2011 roku oraz dodatkowo w perspektywie krótkoterminowej  brak trwałego wybicia na sesji " FED " - 13.03.2012...

Na tym tle czynnik wygaśnięcia serii marcowej kontraktów w dniu 16.03.2012 ( wpis Dzień Trzech Czarownic ) pozostaje w mocy...

W pryzmacie bieżącej strategii pozostaje monitoring zasięgu dzisiejszych prób odreagowania indeksów akcji ze szczególnym uwzględnieniem indeksu DAX ( Key Level 7000 pkt ), gdyż ewentualny trwały powrót poniżej w/w poziomu zaneguje wybicie " FED ",  co dodatkowo wpłynie na pogorszenie koniunktury na pozostałych europejskich parkietach...

p.s. doskonałym przykładem w/w schematu było de facto wczorajsze zachowanie WIG20, gdy DAX naruszył w dół  intraday ów kluczowy poziom 7000 pkt...

Wykresy DAX , CAC , IBEX , WIG20 :

 

 

 

 

Komentarze (15)
DAX i DJIA - konsekwencja syg. FTSE...
 Oceń wpis
   

Wyprzedzające dla pozostałych parkietów piątkowe ( 16.03 2012 ) Sygnały Słabości jakie wystąpiły na brytyjskim rynku akcji ( indeks FTSE ) zostały dziś potwierdzone w postaci silnego spadku i w konsekwencji testu Key Levels 7000 pkt i 13000 pkt w przypadku indeksów DAX oraz DJIA ( obecny ruch dotyczy oczywiście kontraktów )...

Wybicia podczas " sesji FED " ( 13.03.2012 ), które zostały w sposób stricte taktyczny nagłośnione medialnie jako " początek nowej hossy " mogą być już dziś zanegowane...

Oczywiście w obecnej sytuacji rzeczywistych potwierdzeń w/w Scenariusza Przesilenia należy  szukać w kursach zamknięcia dzisiejszej sesji...Najważniejsze pozostają zatem odpowiednio 7000 pkt ( z dodatkowym uwzględnieniem p. 6950 pkt ) dla DAX oraz 13000 dla DJIA...

Realny dzisiejszy przykład zachowania rynków akcji potwierdza dobitnie jak istotnym narzędziem pozostają filtry ( czasowy i procentowy ) w sytuacjach wybić szczególnie, co jest warte podkreślenia, po okresie tak dynamicznych wzrostów i co równie ważne w momencie wygasania serii kontraktów ( tym razem marcowej ) w ubiegły piątek...

Wykresy kontraktów na indeksy DAX DJIA i FTSE :

 

 

 

Komentarze (8)
Sygnał z City - " surowcowy " FTSE...
 Oceń wpis
   

 Trend Informacyjny pozostaje przede wszystkim skupiony na Wall Street oraz głównej gwieździe, czyli Apple... 

Ostatni impuls w ramach trendu wzrostowego jest kontynuowany...a do gry powraca schemat podziału intraday sesji za oceanem  na początkowe spadki i późniejszy ich odrabianie...

Kolejny raz to europejskie parkiety są miejscem " przereagowania " a USA  idąc z odsieczą ratują pozytywny obraz sesji w ujęciu globalnym...

Jednak na tym medialnie super pozytywnym tle widoczna jest wyraźna słabość angielskiego parkietu akcji... 

Index FTSE100 kształtuje się bowiem poniżej poziomu istotnej sesji z 3 lutego nie mówiąc już o tym iż w tym przypadku efekt " sesji FED" z 13 marca został w pełni zanegowany, co wiąże się ze spadkiem indeksu poniżej maximów z końca lutego i w rezultacie zanegowaniem wybicia, które w przypadku indeksów za oceanem jest tak szumnie dzień po dniu podkreślane jako " pewny " sygnał kontynuacji aprecjacji w segmencie akcji i to nie tylko na amerykańskich parkietach... 

Również analiza volumenu ukazuje jego skokowy wzrost po dynamicznej fali wzrostów, co należy na obecnym etapie taktować jako " wstrzelenie akcji " po ich agresywnym kupnie w okresie grudnia 2011 ( ten sam poziom volumenu )   

Fakt, który jest wart podkreślenia w przypadku FTSE100 to jego skład branżowy, w którym przewagę mają spółki surowcowe, co nie pozostaje bez znaczenia w przypadku oceny perspektyw EM, gdyż de facto to ów indeks powinien być szczególnie monitorowany jako wyznacznik tendencji na rynkach wschodzących... 

p.s. nie należy także zapominać, iż te same media, które snuja obecnie " jedynie słuszną " wizje wzrostów zapewne już na początku kwietnia wezmą umiejętnie na celownik greckie i francuskie wybory ukazując je jako potencjalne źródła ryzyka dla rynków fin... nie mówiąc już realnej aktywacji zagrożeń rodem z Portugalii, Hiszpanii czy Włoch, które teraz pozostają w " uśpieniu "...

Wykres FTSE 100 :

Komentarze (8)
S&P w pryzmacie VIX...
 Oceń wpis
   

 Intensywność przekazów medialnych, którym przyświeca wizja " czystego pola " do zwrotu gospodarkach i tym samym kontynuacji wzrostów na rynkach fin, w szczególności segmencie akcji, z Wall Street na pierwszym planie, osiągnęła obecnie równie ekstremalne odchylenie " in plus " od poziomu równowagi jak jeszcze w okresie  września czy listopada 2011  " in minus ", kiedy europejski rynek długu a wraz nim system bankowy miał dosłownie runąć... 

Indeks S&P500 oscyluje w strefie psychologicznego poziomu 1400 pkt ( de facto 25 pkt od bariery 1375 pkt - 2% impuls )... Kurs Apple przekroczył uwaga o 1 USD poprzedni max 600 USD - ( cena zamk. wczorajszej sesji 601 USD - precyzyjne podbicie w ostatnich 5 minutach sesji ) na fali spektakularnych Newsów ( nikt nie porusza kwestii iż skoro spółka zacznie " zwracać gotówkę" to znak iż być może po śmierci Jobsa wyczerpały się super kreatywne pomysły )...

Tym samym na tle bombardujących super Newsów faktyczne dokonania rynku nie są już tak ekscytujące, a cały czas rośnie prawdopodobieństwo kolejnych testów " długiej strony rynku " w formie jednodniowego aktu pt. " 6 marca "...

Analogiczne Sygnały Ostrzegawcze dot. koniunktury w segmencie akcji USA płyną także z analizy indeksu strachu - VIX dot sensu stricte właśnie indeksu S&P500.  

Indeks ten dotarł obecnie do istotnego poziomu 15 pkt., który był ostatni raz notowany uwaga w maju 2011, kiedy indeks S&P500 ustanowił faktyczny szczyt a wraz z nim pozostałe ryzykowne aktywa łącznie z EUR/USD 1.50 czy też USD/PLN 2.64...

Reasumując w/w sygnały to rodzaj " żółtego światła " na rynkowym skrzyżowaniu do którego obecnie dotarły rynki po długim okresie " bezkolizyjnej prostej " ( licząc od letnich minimów ), co zbiega się z wygaśnięciem serii marcowej w strefie max...

Zatem filtr czasowy i procentowy nadal powinien pozostać aktywny w celu uniknięcia " zaskoczenia"

p.s. a już za niespełna 2 tygodnie rozpocznie się wyborczy kwiecień ( Grecja i Francja ) co również należy jak najbardziej wziąć pod uwagę a rynkowa żonglerka Portugalią może wystartować tak jak grecka w momencie gdy już " wszyscy " będą przekonani iż nie ma zagrożeń - kazus czerwca 2011.

Wykresy S&P500 oraz VIX :

 

 

Komentarze (7)
Apple vs Google - wymiar TI & AT...
 Oceń wpis
   

Analiza porównawcza Apple i Google dotyczy wymiaru TI ( trendu informacyjnego ) oraz AT ( analizy technicznej )...

Trend wzrostowy na rynku Apple jest kontynuowany... To na co należy obecnie zwrócić szczególną uwagę to ponadprzeciętna skala wzrostów oraz towarzyszący jest proces intensyfikacji medialnej dot. tej spółki... 

Silna aprecjacja Apple, widoczna szczególnie od początku roku,  spowodowała test psychologicznego poziomu 600 USD za akcje. To kolejny po 500 USD " okrągły " poziom osiągnięty przez kurs na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Tak gwałtowne zmiany kursu spowodowały powstanie formacji hiperboli, która zapowiada z dużym prawdopodobieństwem gwałtowny zwrot i w konsekwencji  zmianę trendu rynkowego...

Również Trend informacyjny dotyczący Apple charakteryzuje się coraz większym zdynamizowaniem przekazów...

Oprócz " medialnej egzaltacji " nowym modelem iPad 3, na którą składają się działania PR zarówno skupione na podkreśleniu atutów " 3-ki "  i uwypuklaniu kolejnego " przełomu " oraz  przekazach ze sklepów, gdzie widać głównie kolejki fanów, do inwestorów dociera także dedykowany przekaz o wycenie mogącej sięgnąć poziomu 1000 USD oraz dzisiejszej konferencji poświęconej planom wykorzystania prawie 100 mld środków pieniężnych...

Na tym etapie należy zatem dokonać analizy porównawczej teraźniejszego bohatera rynku Nasdaq z poprzednimi " gwiazdami " branży IT, by móc oszacować dokąd zmierza ta historia... 

W tym celu porównajmy Apple z Google, dla którego " złoty czas " przypadł na rok 2009... 

Na rynku Google po fazie wzrostowej, podczas której kurs Google praktycznie się podwoił ( kwiecień 2009 - styczeń 2010 wzrost z 326 do 629 USD ), wystąpiła silna korekta techniczna ( styczeń - lipiec 2010 spadek z 629 do 433 USD ), która zniosła 61.8% poprzedniej fali aprecjacji...

Na rynku Apple  także na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy cena akcji niespełna uległa podwojeniu (  listopad 2011- marzec 2012 wzrost z 363 do 600 USD ). Jeśli scenariusz Google miałby się powtórzyć wówczas kurs Apple  przetestowałby strefę 450 USD (  Zn Fib 61.8%). 

Powyższe Argumenty dot. trendu info oraz formacji hiperboli przemawiają za analogicznym scenariuszem przesilenia na rynku Apple, tym bardziej, iż obecna dynamika wzrostów Apple nie jest do utrzymania w szerszym horyzoncie inwestycyjnym..

Wnioski w/w procesu analitycznego powinny być wzięte pod uwagę ex ante w ramach strategii inwestycyjnej zarówno dot. sensu stricte firmy Apple oraz indeksu Nasdaq 100 jak również całego  amerykańskiego segmentu akcji a przez to globalnego segmentu ryzykownych aktywów z racji dominującej roli Wall Street...

Wykresy Google i Apple :

 

 

Komentarze (16)
Dzień Trzech Czarownic...
 Oceń wpis
   

 Dziś wygasa seria marcowa kontraktów...Następuje zatem specyficzne rozliczenie ostatniego kwartału na rynkach finansowych... 

Trend informacyjny na tym etapie jest już wyraźnie przejaskrawiony. Media podkreślają na każdym możliwym kroku nowe maksima na Wall Street a nieustanna wręcz egzaltacja kursem Apple sięga zenitu...

Skupmy się jednak na serii marcowejBez wątpienia jest a w zasadzie była to  seria podczas której główne rynki akcji - szczególnie indeksy na Wall Street zyskały na wartości. 

Samo to stwierdzenie nie jest przecież jeszcze niczym odkrywczym. Jeśli jednak uwzględnimy szerszy horyzont inwestycyjny - załóżmy 2 letni ( marzec 2010 - marzec 2011 ) i przeanalizujemy indeks S&P 500 wówczas dostrzeżemy, iż wraz z końcem serii marcowej trend wzrostowy na rynkach akcji USA zbliżał się do okresu przesilenia.

Faktyczny zwrot w latach 2010 i 2011 wystąpił de facto na przełomie kwietnia i maja. Jednak w obu przypadkach potencjał wzrostowy, biorąc pod uwagę poziomy marcowe, był już wyraźnie ograniczony...

Dodatkowy czynnik w postaci analizy konkretnych serii kontraktów wskazuje, iż seria marcowa pozostaje najatrakcyjniejszym okresem do inwestycji w akcje. Natomiast czerwcowa i wrześniowa to okres dynamicznych korekt spadkowych ( 2010 ) lub tąpnięć  ( 2011 ). 

Wykres S&P500 ( strzałki pokazują serie kontraktów; strzałki M - koniec serii marcowej ; H - szczyty z przełomu kwietnia i maja ) 

 

Reasumując pokonanie poprzednich maksimów na Wall Street nie oznacza automatycznie początku nowej fali wzrostów, tym bardziej po 350 pkt ruchu ( de facto pełna analogia z okresem 2010-2011) W celu weryfikacji ostatniego wybicia  należy zastosować filtr czasowy i procentowy.

Z kolei w pryzmacie Serii to Strona i Dynamika przyrostu pozycji już na serii czerwcowej powinna być zwiastunem kierunku ruchu oraz dynamiki i to zarówno w horyzoncie krótko jak i średnioterminowy

( analogia do okresu przejściowego poprzednich serii : grudniowej i marcowej )...

Optymalna strategia to aktywny monitoring strefy szczytów indeksów na Wall Street z racji ich wpływu na koniunkturę na amerykański rynek akcji a także  globalny sentyment w Segmencie ryzykownych aktywów...

 

 

Komentarze (17)
(NIE)Bezpieczne Przystanie...
 Oceń wpis
   

Rynkowe koło " blefu finansowego " znów zatacza krąg wśród głównych grup aktywów.

Na obecnym etapie mainstream informacyjny roztacza wizje, zgodnie z którymi hitem inwestycyjnym mają być bezapelacyjnie Akcje... 

A jeszcze na przełomie roku a nawet w okresie ostatnich tygodni to Kruszce ze Złotem w roli głównej oraz Amerykańskie Obligacje  miały być remedium na wszelkie rodzaje ryzyka panujące na rynkach finansowych...  

Ówczesny trend informacyjny prezentował właśnie Kruszce i Obligacje jako trzon inwestycyjny portfeli z racji postrzegania ich jako " bezpiecznych przystani ".  

Teoretycznie jak zwykle wszystko się zgadzało i zgadza...lecz tylko teoretycznie, gdyż praktycznie, nie pierwszy zresztą raz,  Trend Informacyjny w momentach przełomowych okazał się stricte fałszywy... 

Kurs Złota oraz T-note osiągnął przecież swoje historyczne max na fali paniki w segmencie Akcji już w sierpniu 2011. Później było już tylko niżej w przypadku bezpiecznych aktywów i wyżej w segmencie ryzyka z akacjami na pierwszym planie...

Ci, którzy ulegli " rekomendacjom " kupili bezpieczne aktywa na szczytach równocześnie wyprzedając ryzykowne aktywa, a wśród nich oczywiście akcje, w strefie minimów zostali " ograni " przez Smart Money. 

Jak zwykle przecież agencje informacyjne naświetlały za każdym razem teraźniejszą tendencję głosząc, iż trendy będą kontynuowane, gdyż... i tu padały " setki " argumentów " za ..."

Wniosek jaki płynie z w/w rzeczywistych procesów rynkowych sprowadza się  do bardzo prostej lecz wymagającej zarazem wręcz żelaznych konsekwencji interpretacji, zgodnie z którą  medialny przekaz należy wykorzystywać w ramach strategii inwestycyjnej a nie bezkrytycznie mu ulegać... 

p.s. tak jak ówczesna ( sierpień 2011 )  ilość  słowa " bessa " w komentarzach i analizach tak obecna ( marzec 2012 )  ilość  " hossa " powinna być rodzajem ostrzeżenia, pozwalającego na realna ocenę sytuacji..

Tym bardziej,o czym bezwzględnie należy pamiętać, to fakt iż przyczyną ostatniego letniego tąpnięcia na rynkach także na Wall Street - była Grecja i rating USA a nie realna gospodarka...Obecnie w dowolnej chwili jak wcześniej Motyw Grecji, może być aktywowany Motyw Portugalii czy też Hiszpanii... a w takim przypadku  znów zrodzą się wizje bessy... tak jak obecnie prognozy  " hossy " 

Wykresy Złota,  T-note oraz S&P500 ( bezpieczeństwo vs ryzyko ) :

 

Komentarze (28)
JP Morgan - rynkowy AS z " długiego " rękawa...
 Oceń wpis
   

Analiza faktycznych czynników, które spowodowały wczorajszy impuls skłania do wniosku iż to News z banku JP Morgan wygenerował ostatecznie dynamiczną falę wzrostową w ostatniej godzinie sesji...

Czynnik FED nie został aktywowany, gdyż nie została zakomunikowana żadna sugestia dot. uruchomienia QE3, co pozostaje de facto w szerszej perspektywie niekorzystne dla pozostałych ryzykownych aktywów...

Nie zmienia to jednak faktu, iż Opory na Wall Street zostały przebite w cenach zamknięcia sesji. Formacje M pozostają obecnie wstępnie zanegowane. W ten sposób układ techniczny na S&P500 oraz DJIA uległ zmianie, co najmniej w krótkim horyzoncie inwestycyjnym...

Aspekt, na który należy obecnie zwrócić uwagę to konieczność potwierdzenia wybicia.  W tym celu nieodzowne staje się zastosowanie filtru czasowego i procentowego. Jest to o tyle istotne iż już w piątek wygasa seria marcowa, co skłania do wniosku, iż  zdynamizowanie impulsu było nie tyle związane z realnym popytem na akcje, co zamykaniem krótkich pozycji po pokonaniu stref oporu na Wall Street... 

Jak bardzo w/w proces pozostaje kluczowy w ramach strategii inwestycyjnej,  niech posłuży przykład z 3.10.2011, kiedy indeksy w USA przebiły kluczowe wparcia kończąc sesje na nowych minimach a już następnego dnia powróciły ponad w/w strefę wsparć dając tym samym sygnał do zanegowania impulsu spadkowego i początku wzrostów...

Z tak newralgiczną sytuacją mamy do czynienia obecnie z racji pokonanych oporów na Wall Street.  Dlatego też kolejne sesje są tak ważne, gdyż od ich przebiegu zależy potwierdzenie bądź zanegowanie wczorajszego wybicia.

Nie bez znaczenia, w tak specyficznych momentach rynkowych, pozostaje analiza trendu informacyjnego...

Październikowy trend informacyjny tuż po przełamaniu wsparć głosił już wizje " drugiej fali  bessy ". Obecny zaś koncentruje się na " nowej odsłonie hossy "

Reasumując pokonanie oporów na Wall Street wymaga potwierdzenia, gdyż nie można na obecnym etapie wykluczyć pułapki hossy.  Key Levels stanowią dotychczasowe opory a obecne wsparcia...

Negatywne Sygnały z segmentu Walut oraz Surowców, zwłaszcza na tym etapie wybicia, powinny być brane pod uwagę, gdyż nie potwierdzają wczorajszego ruchu... Wygasająca seria marcowa również stanowi ostrzeżenie przed możliwością hard triku Smart Money...

Wykres S&P500 z ukazanym okresem października 2011 oraz marca 2012 :

 

Komentarze (7)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect