Strzał - Kontra - Waiting...
 Oceń wpis
   

 Praktycznie miesiąc po przełomie III i IV kwartału, kiedy Media obwieszczały Wszem i Wobec " Finansowy Koniec Świata " a Akty Paniki dominowały na głównych parkietach,  ryzykowne aktywa zdołały zniwelować większość strat...Cego przykładem jest choćby główny cross EUR/USD czy też amerykańskie indeksy z NASDAQ100 na czele...

Sygnalizowana w licznych wpisach na blogu Gra wzrostowa , której Motywem był Szczyt UE zakończyła się Euforią a jak głoszą nawet statystyki rynku akcji USA tak silny wzrost było ostatnio widoczny w 1974 roku...

Rynki amerykańskie potwierdziły swoją relatywną siłę w stosunku do europejskich parkietów...co było i jest widoczne w dysproporcjach między reprezentatywnymi arenami : S&P500 a DAX...

TO FAZA STRZAŁU...!!!

która była bezpośrednim czynnikiem dla obecnych poziomów notowań polskich akcji...ale już nie PLN, gdzie dominuje awersja do ryzyka płynąca, nie ze strefy EURO, lecz z Naszego Regionu EM a konkretnie z Węgier - kurs EUR/HUF testuje praktycznie strefę szczytów z okresu poprzedniego kryzysu...O czym UWAGA Media póki co skrzętnie milczą...!!!

TERAZ CZAS :

NA PIERWSZĄ FAZĘ KONTRY...

sprawdzającą determinację popytu po akcie Wstrzelenia Ryzyka przez Smart Money, która de facto na EUR/USD zaczęła się wręcz od razu a w segmencie akcji z duzym prawdopodobieństwem od dziś...

Testem determinacji powrotu Najbardziej Spekulacyjnego Kapitału na rynek ryzykownych aktywów będą wydarzenia tego tygodnia : decyzja FED ( 2.11 ) ; decyzja ECB ( 3.11 ) & Szczyt G20 (4.11 ) i co najważniejsze ich interpretacja ze szczególnym naciskiem na deklaracje Świata w walce z kryzysem Strefy EURO...

& WAITING...

na aktywację bądź nie Motywów tego tygodnia...co będzie prowadzić w 1 Wariancie do przedłużenia ruchu korekcyjnego fali wzrostów z kolei w 2 Wariancie do jej zakończenia w strefie pierwszych poziomów zniesień...

p.s tak jako do tej pory Zniesienia Fibonacciego powinny stanowić istotne narzędzie wyznaczające  Zakres KONTRY - czyli de facto korekty technicznej...

Stańczyk

Komentarze (9)
1- 2 ; 3 ; 4 listopada ( po euforii... )
 Oceń wpis
   

 Zagranie " Odwrotne do oczekiwań " ( wcześniejszy wpis na blogu  ) zostało wykonane perfekcyjnie - początkowe, moim zdaniem celowe,  tłumienie nastrojów i medialne werdykty kwestionujące zasadność i możliwość konkretnych decyzji  Szczytu UE przerodziło się w Stan Euforii...

Smart Money zastosował Wariant Psychologiczny " Przerazenie & Egzaltacja "...!!!

Wczoraj po porannych wzrostach znów większość medialna głosiła jedno hasło ZWROT a już po danych makro z USA został wyświetlony kolejny odcinek z cyklu "  Wyciąć Krótkich "...

Kolejny raz TREND PREFEROWANY ukazał swoją WIELKĄ MOC na fali nieodzownych medialnych haseł o braku podstaw do wzrostów w ramach FAŁSZYWEGO TRENDU INFORMACYJNEGO... lista negatywów i zastrzezeń ciągnęła się z komentarza na komentarz...

Teraz czas już kolejno na FED ( 1-2 listopada ) ECB ( 3 listopada ) & G20 ( 4 listopada)

Powyższa Lista tworzy Okno Czasowe zgrupowanych Motywów mogących prowadzić do kolejnych Zagrań Kreatorów Trendu...przy czym mogą one być wykreowane na Wzór wczorajszy czyli Odwrotny do oczekiwań...

Korekty intraday mają w dalszym ciągu ograniczony zasięg przez co stają się rodzajem dezaktywowanych w początkowej fazie, domniemanych dynamicznych przecen...

Któreś z przyszłych takich Zagrań zostanie jednak aktywowane i spowoduje wystąpienie  złożonego ruchu korekcyjnego prowadzącego do większej skali deprecjacji.

Strategia gry z trendem wspierana przez Timing wykorzystujący Zniesienia Fibonacciego do pomiaru zasięgu korekt powinna być w dalszym ciągu stosowana... 

p.s. silna korekta spadkowa wystąpi zapewne w momencie powszechnego medialnego przekonania i " NIC" już rynkom nie grozi...

Na dalszym planie ukazują się światła ostrzegawcze Agencji Ratingowych z czołowymi krajami na top liście do cięcia ratingów czyli: USA i Francją... 

Stańczyk

 

Komentarze (2)
Odwrotnie do Oczekiwań ( głównie medialnych )...
 Oceń wpis
   

Skrajnie Negatywny Wydźwięk Medialny i Prasowy przed Szczytem UE stanowił Światło Ostrzegawcze dla realizacji Najbardziej Oczekiwanego Scenariusza Wyprzedazy ( wczorajszy wpis ) i tak tez się stało z dodatkowym mającym wprowadzić w błąd i rynkową pułapką w formie Zagrania intraday w dół przed początkiem Szczytu ...

Sam Szczyt nie przyniósł przecież przełomu...stał się jednak krokiem w pozytywnym kierunku co  Kreatorzy Trendów uznali za Motyw, który można aktywować i ukazać Rynkom Sygnał  " PANUJEMY NAD SYTUACJĄ "...

Reasumując  Najważniejsze pozostają Motywy oraz chęć ich Aktywowania i co za tym idzie Realizacji Scenariusza Rynkowego przez Smart Money tym razem zgodnie z impulsami informacyjnymi...

 Obecny ruch ze strony Smart Money jest potwierdzeniem Trendu Preferowanego ( wpis na blogu o tym tytule ) , jaki dominuje na rynkach finansowych w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Na obecnym etapie widoczne są jednak coraz częściej występujące korekty spadkowe intraday, które sygnalizują podwyższoną nerwowość inwestorów ( przykład to wczorajsze tąpnięcie EUR/USD czy też przedwczorajsze na rynkach akcji USA ), co sprowadza się do ostrzeżenia przed zdecydowanym ruchem korekcyjnym...

p.s. oczywiście może on przybrać formę horyzontalną jednak kwestia stosunku zysku do ryzyka w obecnym stadium rynkowym wskazuje że test Zniesień Fibonacciego ( nawet najbliższego 38.2%)  byłby naturalnym i z drugiej strony strategicznym " nabraniem rynkowego oddechu " przed tradycyjnym Rajdem Świętego Mikołaja...co na pewno stanowi planowany Wariant Gry ze strony Smart Money...

Stańczyk 

Komentarze (7)
Trendy- Rynkowy vs Informacyjny...
 Oceń wpis
   

Z jednej strony dominuje skrajnie negatywny Trend Informacyjny - Nagłówki europejskich gazet oddają atmosferę panującą przed dzisiejszym, wieczornym spotkaniem w Brukseli. "Europa gra o swoją przyszłość" ("Le Figaro"), "Zryw albo chaos"("Le Monde"), "Euro: szczyt ostatniej szansy ("Les Echos") , „Noc na uratowanie euro” - to tytuł gazety Le Soir, „Szczyt ostatniej szansy” - taki tytuł widnieje na pierwszej stronie gazety La Libre Belgique, „Europa wstrzymuje oddech” - to z kolei tytuł artykułu w dzienniku De Standaard...

Z drugiej strony Trend Rynkowy pozostaje stabilny z elementami wewnętrznej siły, co emanuje z analizy  głównego crossu EUR/USD...

Reasumując papier przyjmuje " wszystko " a na rynkach finansowych za konkretnymi decyzjami stoją konkretne środki finansowe...  

Jeśli zatem zestawimy Fałszywy Trend Informacyjny z Wewnętrzną Odpornością i Siłą Kursu Wspólnej Waluty  Element wiarygodności wskazuje na Trend Rynkowy...

Dziś po 18-tej dojdzie w w/w partii rynkowego pokera do słynnej sekwencji " sprawdzam "...

p.s. Większość oczekuje Załamania z aktami Paniki a na przekór tym oczekiwaniom moze do nie go w ogóle nie dojść na zasadzie zaprzeczenia oczywistemu Scenariuszowi...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

Komentarze (18)
HYBRYDOWA GRA CZASEM...
 Oceń wpis
   

 Tak..dokładnie...w ten właśnie sposób Smart Money aktywują proces modyfikacji impulsów rynkowych oraz korelacji głównych segmentów globalnego rynku finansowego... Tworząc biezącą HYBRYDĘ...

Przejrzystym przykładem w/w procesu jest wczorajsza sesja : spadki w segmencie akcji ; ale brak reakcji rynku walutowego z EUR/USD na czele ; relatywnie silna reakcja Złota i amerykańskich obligacji 

Zależność Posunięć Kreatorów Trendu od Polityków jest na tym etapie na tyle istotna, iż wczorajsze próby wywołania paniki w Segmencie Akcji nie powiodły się...

Obserwowana Realizacja Zysków jest naturalnym elementem, tym bardziej po tak dynamicznym wzroście i w konsekwencji teście i nawet naruszeniu strefy oporu szerokiej formacji horyzontalnej ( dla przykładu  doskonale widocznej na wykresach indeksów amerykańskich )...

Pomocna, jak zawsze, pozostaje AT ze szczególnym uwzględnieniem Zniesień Fibonacciego, które powinny słuzyć wyznaczeniu zakresu  biezącego cofmięcia... Strefa Zn. Fib 38.2% -50% wraz połowa kanału horyzontalnego mogą być w ten sposób testowane...

Aktywne Motywy to Szczyt UE, Posiedzenie FED oraz Szczyt G20, które tworzą naturalne Okno Czasowe...

Jeszce raz nalezy zaznaczyć iz źródłem letniego tąpnięcia na rynkach i zarazem obecnje medialnej atmosfery kryzysu jest Segment Obligacji Skarbowych Państw Strefy EURO a nie sensu stricte Segment Akcji...zatem równie dobrze strumień pięniedzy moze podązać własnie na rynki akcji...

Niech za skuteczną analogię posłuzy główna podawana i często komentowana " PRAPRZYCZYNA "poprzedniej silnej deprecjacji z lat 2008-2009, czyli amerykański rynek nieruchomości, który przeciez wciąż pozostaje pod negatywną presją a rynki ryzykownych aktywów przez ostatnie 2 lata ( de facto w tym samym czasie ) zdołałby znacznie zyskać na wartości ...

Reasumując choć prawdziwa pozostaje teza dot. trwałych konsekwencji obecnego kryzysu na rynek długu skarbowego to nie znaczy iz pozostałe segmenty, jak np. akcje , muszą bezwzględnie pozostać pod negatywną presją, tym bardziej iz z czysto technicznego punktu widzenia funkcjonowania globalnego rynku fin, zapewne obecnie następuje relokacja kapitałów a uwolnione pieniądze szukają przeciez alternatywy inwestycyjnej...!!!

Stańczyk

Komentarze (0)
Deja Vu... Rynkowe Sprzężenie Zwrotne...
 Oceń wpis
   

 23-24 czerwca miał miejsce przedostatni szczyt UE...Jego wydźwięk medialny był jak najbardziej pozytywny...W eter szły Newsy iz zazegnano sytuację kryzysową...a Grecja jest na dobrej drodze by dzięki reformom opanować sytuację...

Po informacyjnym ówczesnym wypaleniu wątku greckiego jupitery skierowały się w stronęKongresu USA i walki pomiędzy Republikanami i Demokratami dot. limitu zadłuzenia... Walka polityczna co prawda zakończyła się kompromisem " dla dobra kraju " 2 sierpnia jednak równocześnie skutkowała decyzją S&P, która obnizyła rating USA z AAA do AA+  w dniu 5 sierpnia po sesji... a już 8 sierpnia rynkowa panika wyznaczyła swoje apogeum... 

Nalezy zaznaczyć, iz czynnik grecki oraz jego " medialny sukces " de facto  najpierw uspokoił  i w rezultacie " uśpił " rynki finansowe...Przebudzeniem stało się dopiero widmo technicznego bankructwa USA jakie zaczęło dominować w mediach...oraz decyzja S&P, która wywołała panikę a to stadium rynkowe zakończyło de facto dynamiczny spadek...

Początkowo dominowało powszechne publiczne przekonanie na rynkach, iz przecież kompromis w amerykańskim Kongresie musi nastapić, więc poprzez analogię z " greckim porozumieniem " rynki pozostawały w strefie szczytów..jednak podaz coraz silniej ukazywała swoją siłę...i de facto uderzyła mimo porozumienia w Kongresie..." grając " pod cięcie ratingu...co wywołało Efekt Rynkowego Sprzezenia Zwrotnego...!!!

Smart Money wykorzystały w ówczesnym PLANIE GRY Motyw za Motywem od pozytywnego ( Grecja i Kongres ) po negatywny ( cięcie ratingu USA ) by wywołać Panikę i tym samym silną i gwałtowną  przecenę na rynkach...

Obecnie rynki finansowe analogicznie jak w/w Schemacie liczą na korzystne rozstrzygnięcia dot. Kryzysu UE...jednak tak jak poprzednio na horyzoncie jawią się medialne ostrzeżenia o cięciu ratingu Francji oraz USA...

Rośnie w ten sposób prawdopodobieństwo " powtórki z panicznej rozrywki ", którą zafundują rynkom kolejny raz Kreatorzy Trendów...

Reasumując taki sposób rozegrania obecnego układu rynkowego przez Smart Money należy jak najbardziej wziąć pod uwagę jako Możliwy Scenariusz Rynkowy...

Wstrzelenie ryzykownych aktywów na " pozytywnym wydźwięku " obecnego Szczytu UE moze byc celowe i optymalne taktycznie jeśli dysponuje się wiedzą , już na obecnym etapie ", iz rzeczywiście dojdzie do cięcia ratingów...!!!

nie jest to przecież " magiczna wiedza"...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

Komentarze (9)
Od Szczytu do Szczytu...UE ( 23.06 - 23.10)
 Oceń wpis
   

 Jak pokazuje historia Aktywacja Wyprzedaży przeprowadzona przez Kreatorów Trendu nastąpiła mimo medialnie pozytywnych rozstrzygnięć w spr. Grecji na Szczycie UE 23 czerwca...!!!

De facto dopiero później po Tąpnięciu trwającym tylko 13 sesji lecz znacznie i co istotne wręcz błyskawicznie korygującym poprzednie wzrosty  - OD 8 SIERPNIA na rynek zaczęły docierać " kasandryczne " wizje i prognozy dla strefy EURO... a wówczas Smart Money byli już po drugiej stronie rynku rozpoczynając selektywne kupno...

Obecnie należy zatem obserwować reakcje rynków po Szczycie UE i G20 gdyż Medialny Motyw " Porozumienia " i kolejnego " zażegnania kryzysu "  może kolejny raz służyć do Wstrzelenia Ryzykownych Aktywów by je później ponownie odkupić...

W tej Strategii najważniejszy pozostaje Czysty TIMING & uchwycenie Momentu Euforii bądź  Uśpienia Rynku gdyż jak pokazuje to poprzednia reakcja na szczyt lipcowym UE po okresie " spokojnego dryfowania " rynków uderzenie podaży było błyskawiczne... 

Tylko sprzedaz w strefie szczytów i selektywne kupno w strefie Zniesień Fibonacciego przyniosło Wymierne Rezultaty...

Opóźnienia w procesie reakcji doprowadziły do masowego zamykania pozycji na fali paniki na przełomie lipca i sierpnia tak naprawdę w strefie lokalnych minimów i przed silną pierwszą kontrą do góry która rozpoczęła się właśnie 8 sierpnia...

p.s. początkowa dzisiejsza spokojna reakcja rynków na 1 Etap Szczytu UE potwierdza Główne Założenia Głównego Scenariusza Rynkowego ( poprzedni wpis na blogu...) 

Ku przemyśleniom...

Stańczyk

 

Komentarze (4)
Warunkowy Scenariusz Rynkowy...
 Oceń wpis
   

Fale spadkowe zakończone na przełomie września i października przyjęły jak do tej pory formę korekt abc, które dodatkowo zniosły, w w większości przypadków aktywów ryzykownych, od 50 do 61.8% poprzednich fal wzrostowych zapoczątkowanych po upadku Lehmana...  

Wewnętrzna Struktura Całej Ostatniej Silnej Fali Spadków to de facto 3-ka a nie 5-ka , która równie dobrze osiągnęła swoją negatywną kulminację  na początku sierpnia a została precyzyjnie wykończona poprzez " naruszenie " na przełomie III i IV kwartału...

Obecna konsolidacja obejmująca faktycznie cały teraźniejszy tydzień jest formą korekcyjnego cofnięcia po piątkowym ataku ( dokładnie tydzień temu ) natomiast czy jest to już w pełni uformowany ruch korekcyjny abc trwający 5 sesji po ostatnim impulsie wzrostowym czy tylko płaska fala a po której dojdzie do naruszenia strefy oporu - fali b i kulminacyjnej fali c, której ekstremum osiągnie Zn. Fib 38.2 - 50%  powinny ukazać sesje w przyszłym tygodniu z tą " szczytowo " najważniejszą w środę...

Na bazie oznaczeń spadku jako korekty rozpoczęty wraz z nowym kwartałem wzrost  należy zatem uznać jako pierwszą fale impulsu, tym samym obecny tydzień konsolidacji to element składowy struktury korekcyjnej w/w impulsu wzrostowego...

Jest to Warunkowy Scenariusz PREFEROWANY dla Segmentu Ryzykownych Aktywów. Jego Warunkiem jest brak niekontrolowanej sytuacji jak w przypadku Lehmana...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

Komentarze (2)
" EURO Verdun " Niemcy vs Francja...
 Oceń wpis
   

 Niemcy i Francja znów wywołały konflikt tym razem finansowy dot. strefy EURO...po czym " okopały " się wokół swoich racji i argumentów tak jak prawie 100 lat temu ich armie w bitwie pod Verdun...

Obecnie realne pole bitwy zostało zamienione na wymiar stricte medialny...gdzie na forum publicznym na przemian widać " słowne " salwy na linii Merkel & Sarkozy...

Francuskie Banki na wzór Fortu Verdun za wszelką cenę nie chcą być zdobyte i pokonane biorąc na siebie ciężar redukcji greckiego długu aż o 50%...

W ten sposób Negocjacje " Zawieszenia Broni " są kontynuowane dzień po dniu...a kolejne slogany w stylu " Kluczowej Niedzieli " odchodzą w zapomnienie...gdyż dziś  już powiewa sztandar z hasłem " Decydująca Środa "...

Bitwa Medialna trwa...a Politycy, którzy operują zasadniczo słowami, mogą... od tak...wyartykułować praktycznie dowolną treść, na którą w większy lub mniejszy sposób zareagują rynki finansowe, gdzie konkretnych decyzji czy posunięć nie da się ,  w prosty sposób jak w przypadku słów, cofnąć  przy pomocy Dementi... 

Zmierzając do sedna sprawy Kreatorzy Trendów czekają na Sygnał...

skoro nie chcą Oni zrzucić rynków na kolejnych negatywnych  medialnych doniesieniach czy też Info dot. Ratingów lub znacznej redukcji prognozy PKB dla Nieniec , co byłoby przecież obecnie stosunkowo  " proste " tym bardziej iz sami Politycy dostarczają im podstaw to takiego ruchu, zatem Plan Smart Money ewaluuje w kierunku kolejno cofnięcia do strefy Zniesień Fibonacciego ( co teraz de facto miejsce ) a następnie w kolejności ataku na strefę oporów & wybicia górą z " morderczego trendu horyzontalnego " ...

To czy będzie to faktyczne WYBICIE GÓRĄ czy tylko WSTRZELENIE RYZYKOWNYCH AKTYWÓW zależy od KONKRETÓW SZCZYTU UE...!!!

Stańczyk

Komentarze (3)
Scenariusz - Politycy & Reżyseria -Smart Money
 Oceń wpis
   

 Taki Podział Ról obowiązuje juz od początku miesiąca...

" Nie wtajemniczeni " Aktorzy ( uczestnicy rynków fin ) mogący reagować de facto z opóźnieniem,  gubią się permanentnie w Scenariuszu z kolei Reżyserzy ( Smart Money ) uczestniczą w " pracach " na Scenariuszem i są w ten sposób  odpowiednio wcześniej powiadamiani o jego zmianach...a kluczowi Twórcy Scenariusza ( Politycy ) nie sa nawet do końca zdecydowani czy będzie to Komedia czy też Dramat...!!!

a dodatkowo oczywiście niepotwierdzone Informacje z Planu co jakiś czas, a ostatnio wręcz day by day, docierają do Mediów, które na ich bazie preparują Super Newsy...

Istny tytułowy " Poker Kłamców " a w istocie rynkowy MORDERCZY HORYZONT...  analizując chociazby Globalny Segment Akcji , co de facto potwierdza zamieszczony na blogu jeszcze w ubiegłym tygodniu...

Scenariusz cofnięcia ze strefy oporu szerokiej formacji horyzontalnej w głąb kanału do strefy Zniesień Fibonacciego  np. 38.2 - 50%  ostatniego impulsu wzrostowego - co dobrze komponuje się z często spotykanym z klasycznej AT cofnięciem do połowy  szerokości kanału horyzontalnego przed definitywnym wybiciem z jego zakresu...

p.s. UWAGA Inwestorów  powinna być skupiona  UWAGA NIE TYLE  niedzielnym Szczycie UE co bezwzględnie na Reakcji Rynków z niedzieli na poniedziałek...

gdyż elementy Scenariusza mogą być pominięte przez Reżysera...!!! 

Stańczyk

 

Komentarze (11)
Kontry Informacyjne & Ich Dyskontowanie...
 Oceń wpis
   

 Kolejne sesje przed szczytem UE obrazują coraz większy wzrost zmienności, za sprawą nasilającej się  " Wojny Informacyjnej "...

Celowy Proces naprzemiennych codziennych Impulsów Informacyjnych w stylu Mega Newsów uderza " niespodziewanie " lecz tylko dla szerszej grupy inwestorów w rynki finansowe...

Politycy & Smart Money w pełni ustalają & kontrolują główny Nurt Informacyjny w zasadniczych kwestiach treści i co najważniejsze obecnie momentu upublicznienia Newsów ...

Globalny Rynek prezentuje się zatem jako Finansowe " Pole minowe ", na którym dodatkowo nie wszystkie miny są uzbrojone...

Dla przykładu kolejne Info z Agencji Ratingowych jak chociażby ostatnie : Standard & Poor's obniżył ratingi 24 włoskich banków & Moody's obniżył rating Hiszpanii przez to że były oczekiwane nie mają aż takiego wpływu na rynki fin

Ale już wypowiedzi Polityków , czy też spekulacje prasowe i agencji informacyjnych poparte anonimowymi źródłami  TAK - takie jak poniedziałkowe wystąpienie Niemieckiego Ministra Finansów; wczorajsze wieczorne doniesienia Gazety „Guardian” iż Niemcy i Francja osiągnęły konsensus , czy też dzisiejsze poranne Info z Reutersa, iż ma porozumienia ws. lewarowania EFSF...

Trwa zatem kolejna odsłona finansowych ROZEGRAŃ Smart Money sprowadzająca się do SELEKTYWNEJ AKTYWACJI ORAZ W KONSEKWENCJI DYSKONTOWANIA UPUBLICZNIANYCH INFORMACJI... gdyż nie wszystkie Impulsy są aktywowane prowadząc tylko do chwilowej reakcji rynków w momencie ukazania w serwisach bez dalszego wykorzystania i  kontynuacji określonego wątku informacyjnego...

Tym samym nie tylko Trend Rynkowy lecz także Informacyjny podlega hybrydowaniu w celu " gubienia " Inwestorów...

Na tym tle kolejny raz Analiza Techniczna, ze szczególnym uwzględnieniem wykresów intraday, pozwala realizować Strategie przy minimalizowaniu ryzyka wykorzystując ZJAWISKO TRENDU PREFEROWANEGO...( opis znajduje się we wcześniejszych wpisach na blogu...)

Nalezy przy tym bezwzględnie pamiętać, iż rynki dyskontują przyszłość a nie konsekwencje przeszłości ( obniżki ratingów )...

A ciągły brak realnego przepływu Głównego Strumienia Kapitału czy to na rynek Obligacji USA czy też Złota ukazuje TAKTYCZNE ZAGRANIA Kreatorów Trendów sprowadzające się do TIMINGU NA RYNKACH AKTYWÓW RYZYKOWNYCH... a nie jak donoszą liczne media do ich zupełnego i trwałego opuszczenia...

Stańczyk

Komentarze (5)
Magia Słów - Trendy Informacyjne...
 Oceń wpis
   

 Ostatnie dwa tygodnie upłynęły pod znakiem spektakularnych wzrostów w Segmencie Ryzykownych Aktywów...!!!

W weekend pojawiły się już nawet zestawienia dot. siły i skali wzrostów porównujące ten okres z 2009 rokiem...ukazały się Listy spółek do zakupów...Innymi słowy slogan " Armagedon finansowy " wnet przemienił się jak w bajce w " Reaktywację silnego popytu & okazje do kupna " .WOW...!!!

Wręcz Magiczna werbalna Moc Polityków " na zyczenie " Smart Money zdołała wygenerować istny super optymizm znad krawędzi załamania rynkowego...

Snucie wizji dzień po dniu jak korzystne rozwiązania ukaze Szczyt UE było nieodłączny elementem Trendu Informacyjnego trwającego de facto 10 sesji...

A juz tylko 1 wczorajsza Wypowiedź i w konsekwencji 1 sesja wystarczyły by przełamać dobra passę i znacznie pogorszyć sentyment rynkowy...

Tak się perfekcyjnie składa iż indeksy akcji czy też EUR/USD dotarły w tym samym czasie do kluczowych poziomów, które nawet wczoraj rano były naruszone na fali jeszcze pozytywnego wydźwięku piątkowej sesji na Wall Street lecz w wyniku " celowej " konsekwencji  nagłej " szczerej "  Wypowiedzi Ministra Finansów Niemiec ( po 2 tygodniach no własnie czego - wychodzi na to iż fałszywych obietnic i zapewnień z tego samego źródła polityków strefy EURO ) nastąpił gwałtowny i dynamiczny odwrót od ryzyka...

Kolejny raz " spreparowany " Motyw stał spustem wyprzedazy - co najważniejsze po tym jak w strefie oporów jeszcze w piątek wstrzelono akcje wykorzystując Mantrę iż przed Szczytem " nic złego nie może się wydarzyć " 

Skoro Teza dot. celowości wczorajszego Motywu pozostaje aktywna nalezy skupić się na charakterze & co najważniejsze Ostatecznym Celu tego Motywu...

Gdyz celowy " polityczny strzał do własnej bramki " Polityka takiej rangi prowadzi do znacznego stonowania oczekiwań dot. Szczytu by w konsekwencji zakcelerować faktyczny wydźwięk Szczytu - np. " Udało się osiagnąć znacznie więcej niz pierwotnie zakładaliśmy...to przełom itp..itd " 

Z kolei Kreatorzy Trendów odkupią kolejny raz przecenione aktywa na obecnie trwającej fali przeceny...

Obie Strony skorzystają doskonale na tym Motywie...!!!

Sprawdzona Taktyka powinna być kontynuowana

W tym momencie konsekwentnie nalezy kontynuować analizę stref Zniesień Fibonacciego 2 tygodniowych wzrostów upatrując Kontr Motywu Informacyjnego, który w obrębie istotnych poziomów zaktywizuje Popyt Smart Money...

Stańczyk

Komentarze (0)
Motyw przez duże M...
 Oceń wpis
   

Jak zaznaczyłem w porannym wpisie :

 Sygnałem będzie zapewne Element Euforii na tle extra Newsów a później " nieoczekiwany " Impuls Informacyjny stanowiący Negatywny przekaz dla Rynków... 

Poranny nowy max na DAXIE & EUR/USD był przejawem " świetnego " zakończenia sesji piątkowej na Wall Street - Trend Informacyjny był optymistyczny - Główny Nurt zakładał przecież kontynuację apetytu na ryzyko... Większość Analiz nie odniosła się do stref oporów do których dotarły Indeksy USA z S&P500 na czele czy też kurs EUR/USD, który przecież skasował cały ostatni impuls spadkowy w ramach większej fali  deprecjacji  EURO...

NIEOCZEKIWANYM IMPULSEM INFORMACYJNYM stała się wypowiedź niemieckiego ministra finansów, który oświadczył, że zbliżający się szczyt Unii Europejskiej nie da ostatecznego rozstrzygnięcia kryzysu zadłużenia europejskich państw...

Zatem Motyw pojawił się dokładnie wtedy gdy miało to nastąpić...i jak widać obecnie nastąpiło jego upublicznienie...

p.s. ÓW MOTYW ZOSTAŁ  " UZBROJONY " & " ZDETONOWANY " 

Reasumując werbalna GRA niosąca ze sobą zapewnienie iż Szczyt UE 23.10 ukaże Realne Zwycięskie  Rozwiązanie została " nieoczekiwanie" co najmniej przerwana o ile nie w znacznej mierze przegrana ...

Liczne Negatywne Motywy z ubiegłego tygodnia były celowo ignorowane tak  by uśpić i przekonać Rynki do " jedynie słusznego " impulsu ukierunkowanego na ciągły wzrost apetytu na ryzyko...

JEDNAK DOPIERO DZISIEJSZY ZOSTAŁ AKTYWOWANY... 

Stańczyk

Komentarze (8)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect