FED - ECB...and nothing else matters...
 Oceń wpis
   

Spotkanie Głównych Bankierów Centralnych w Jackson Hole " przeminęło z wiatrem "... W tym właśnie amerykańskim kurorcie miały zapaść Kluczowe Decyzje lub też Jasne Zapowiedzi przyszłych działań w formie konkretów -  zakres i termin - poprzedni wpis - EUR/USD - from ECB to Jackson Hole...

Jednak czy faktycznie zapadły czy też nie...cóż tego formalnie nie usłyszano z za zamkniętych drzwi gabinetów i sal, gdzie toczyły sie rozmowy wąskiego  "  kręgu wtajemniczonych "  z Yellen i Draghi na 1 Planie z racji czekających właśnie Ich strategicznych decyzji...

Stara Mantra , wygłoszona w ramach publicznych przemówień w wykonaniu w/w Pary Głównych Aktorów, nie wniosła nic jakościowo nowego...

Waluty , z EUR/USD na czele , zareagowały niedzielnymi nocnymi lukami w dół...Jednak na GBP/USD owa luka została zamknięta a na EUR/USD, zapewne ze względu na czynnik najbliższego wrześniowego posiedzenia ECB, już nie... 

Tym samym w przypadku EUR/USD nie wystąpiło potwierdzenie przesilenia i aktywacji korekty wzrostowej, co stanowiło element Tezy i Scenariusza Warunkowego ( wpis sprzed tygodnia ). 

Jak zwykle, pozytywny trzon przekazu z Jackson Hole,wsparty dodatkowo wcześniejszym FED Minutes, wykreował Motyw do kontynuacji aprecjacji w Segmencie Akcji z Wall Street na czele globalnej stawiki - UNBREAKABLE WALL STREET...!!???

Zostawiając okres sierpnia za sobą postanowiono zatem, iż jeśli w ogóle to  Strategiczne Decyzje zapadną podczas najbliższych wrześniowych Posiedzeń...kolejno ECB ( 4 września - najbliższy czwartek ) oraz FED ( 17 września - w środę za ponad dwa tygodnie )...

Na obecnym etapie pozostaje jednak kluczowa kwesta..czy kolejny raz Bankierzy  będą " grali czasem " jak to robią już od wielu miesięcy...gdyż przecież Draghi zapowiedział liczne działania stymulacyjne w strefie EURO... podobnie jak Yellen start podwyżek stóp procentowych  już w maju...

Jednak od tamtych momentów wystąpiła zdecydowana zmiana postaw związana z modyfikacją  retoryki  głęboką  refleksją  w pryzamcie upubliczniania konkretów...

Tym samym rozpoczęła się " GRA CZASEM " w stylu Bernanke, który od maja 2013, kiery pierwszy raz zaznaczył publicznie chęć aktywacji TAPER ON, zwlekał z tą decyzją do końca grudnia 2013...

Czy zatem historia się powtórzy i tym samym zapowiedzi z maja 2014 zostaną formalnie zakomunikowane i wcielone w życie dopiero w grudniu 2014...!!???

Wskazuje na to Element ewentualnej Ciągłości & Kontynuacji stymulacji z QE na czele...który prowadzi do postawienia Tezy, iż europejska wersja QE ewentualnie zostanie ogłoszona i wprowadzona w życie dopiero po faktycznym wygaszeniu QE przez FED, co jest obecnie wskazywane na termin października 2014, co w połączeniu z okresem obserwacji globalnego rynku finansowego bez QE ( w tym miejscu pomijam formalnie aktywne Japan QE ) wskazuje na grudzień 2014...oczywiście pod warunkiem iż wówczas  tj. październik - listopad coś zdecydowanie negatywnego zaczęłoby się dziać na rynkach...

Można to porównać do odłączenia pacjenta od respiratora ( FED QE )  i monitorowaniu czy będzie w stanie funkcjonować samodzielnie, czy też niestety w skutek zaburzeń organizmu będzie konieczne ponowne podłączenie go tym razem do europejskiego sprzętu ( ECB QE )...

Reasumując tym samym najbliższych Punktów Zwrotnych należy oczekiwać w ramach wrześniowych Posiedzeń ECB i FED - konkretnych sesji bądź tygodni, kiedy te sesję występują - tzw Okna Czasowe łącznie z Punktami Kulminacyjnymi wyższego rzędu w październiku - FED i grudniu - ECB i FED...

W kolejności chronologicznej - FED wygaszenie QE , ECB aktywacja QE , FED określenie terminu startu cyklu podwyżek stóp procentowych...

Pierwsze wskazówki już w najbliższy czwartek - 4 września z ust Mario Draghi... kolejne z ramienia FED ( 17 września - w środę za ponad dwa tygodnie )...

...a do w/w konstelacji dat należy dodać 19 - września - piątek- sesja kiedy wygaśnie seria wrześniowa...

Obrane wcześniej ścieżki kursu EUR/USD oraz S&P500 potwierdzają dokładnie iż oprócz Motywów Banków Centralnych ( FED & ECB ) de facto , zgodnie z tytułem, NIC  więcej nie ma dla Rynków Fin praktycznie znaczenia... 

Co zatem  do tego czasu może z dużym prawdopodobieństwem wydarzyć się na kluczowych rynkach - EUR/USD oraz S&P500...?

EUR/USD - realny Scenariusz Warunkowy testu kolejnego Zn Fib czyli 50% w str psychologicznego poziomu 1.30 co zbiegnie się z zakresem wydłużenia Drugiej fali spadków do 1.27 % Pierwszej - czyli 1.3076, czyli kontynuacja fali spadków w ramach 2 kanałów spadkowych ( zewnętrznego i wewnętrznego ).

S&P500 - realny scenariusz kontynuacji impulsu wzrostowego po zakończeniu korekty spadkowej w str Key Level 1900 pkt - element aktywnego " ogrywania " Magic Level 2000 pkt z możliwością ruchu w kierunku strefy 2020 - 2040 pkt - strefa linii nawrotu 2  kanałów wzrostowych ( zewnętrznego i wewnętrznego )   

 

Wykresy weekly & daily EUR/USD oraz S&P500 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (126)
EUR/USD - from ECB to Jackson Hole...
 Oceń wpis
   

 Kurs EUR/USD spadł w sumie praktycznie 8 figur ( wczorajsze min w str 1.32 )  od majowego szczytu (  str 1.40 )...

Na wstępie należy podkreślić, iż zaprezentowany ex ante w marcu 2014  scenariusz Long & Medium Term EUR/USD - FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD... pozostaje w pełni aktywny i jest realizowany...

Scenariusze Warunkowe ATA dotyczące sensu stricte Walut z USD Dollar Index Future oraz EUR/USD na czele , zarówno te z końca kwietnia - CALM before Market STORM - US Dollar Index Future... jak również te z początku maja - S&P500 & EUR/USD - Similar Ending Diagonal Formation... oraz Magic Days & Magic Numbers - Yellen-Draghi & Markets...

W wyniku majowego przesilenia, pod wpływem Motywu ECB ( zapowiedź Mario Draghi dot. możliwość dalszych działań stymulacyjnych w str EURO włączając w to także europejską wersję QE ) została aktywowana formacja 2B w str 1.40. Proces ten odbył się w kluczowej strefie oporów - górne ograniczenia zewnętrznego i wewnętrznego klina wzrostowego . W rezultacie  w wyniku kumulacji negatywnej wymowy 3 w/w formacji oraz Zn Fib  61.8%  fali spadkowej 2011-2012 nastąpiło przesilenie i początek deprecjacji EURO względem USD - kolejno realizacja 2B, wyłamanie dołem ze średnioterminowego klina i w końcu z długoterminowej formacji klina ( wykres monthly )

To na co należy zwrócić uwagę, to fakt, iż po wyłamaniu z mniejszego klina wystąpiła korekta wzrostowa korekta techniczna - ruch powrotny do przełamanego dolnego ograniczenia w/w klina.

Obecnie po analogicznym przebiciu w przypadku większego klina również należy rozważyć wariant aktywacji korekty wzrostowej... 

Tym bardziej , iż krzywa kursu dotarła właśnie do str Zn Fib 38.2% fali wzrostowej z lat 2012-2014 - de facto całego dużego klina , a przy teście poprzedniego Zn Fib 23.6% taka właśnie korekta wystąpiła  - EUR/USD - SHADOWS GAME... - jej ówczesny zasięg to 38.2% pierwszej fali spadków ( wykres weekly )

Na obecnym etapie na uwagę zasługuje :

- wewnętrzna struktura spadku i jej proporcje - struktura 3 fal 1:1 - równość obu fal spadkowych -  str 1.32 - precyzyjna równość 1.3210 - ( wykres daily ) 

- potencjalna formacja 2B  powstała na przestrzeni ostatnich dwóch sesji  -czwartek i piątek - próba zatrzymania i  brak kontynuacji spadków ( wykres intraday - H4 )  

Do w/w argumentów natury technicznej dochodzi również analiza Motywów : ECB - maj - aktywacja spadków , ECB - czerwiec aktywacja pierwszej korekty wzrostowej oraz obecnie FED Minutes & Jackson Hole - wzrost prawdopodobieństwa początku kolejnej  korekty wzrostowej pod wpływem kontynuacji GRY CZASEM przez Yellen & Draghi ( FED - początek cyklu wzrostu stóp proc ; ECB - początek zdecydowanych działań stymulacyjnych , włączając w to European QE )

Reasumując EUR/USD Key Levels to 1.3210 ( 1:1 ) , 1.3248 ( Zn Fib 38.2% ) oraz 1.3242 ( 2B - intraday )

p.s. w tym wypadku należy uwzględnić potencjalne korzystne konsekwencje wzrostowej korekty EUR/USD dla Walut EM,w tym PLN...

 

Wykresy EUR/USD Monthly , Weekly , Daily & Intraday ( H4 ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (84)
MAIN EUROPEAN MARKETS after FIRST RISK OFF WAVE...
 Oceń wpis
   

Zacznijmy od Sloganu " NOT ONLY WALL STREET "...

Tym samym dziś proponuję by skupić się na głównych indeksach europejskich : FTSE, DAX & CAC...

Czy ONE , tak jak amerykańskie indeksy z Wall Street,  pretendują do miana  " UNBREAKABLE " nawiązując do poprzedniego wpisu UNBREAKABLE WALL STREET...!!??? czy też jednak ostatnia fala wyprzedaży europejskich " pereł " dokonała jednak istotnym zmian w sytuacji technicznej tych indeksów...!!???

W ten sposób jednocześnie uzyskamy odpowiedź , CZY...EX ANTE...

Ostrzeżenie o podstępnym jak wąż  szczycie  zrealizowało się - maxy  rzeczywiście miały miejsce na DAX w str 10.000 pkt i na S&P500 w str 2000 pkt   ? - majowy wpis  SNAKE PEAK still forming - draft from Market Front...

Niebezpieczne Formacje Techniczne na europejskich parkietach  jakie zostały zasygnalizowane na początku maja 2014  zrealizowały się  i wypełniły zarazem swą ostrzegawczą rolę ? - Danger Formations - European Markets - CAC , IBEX , ATHEX  ( w tym wypadku skoncentrujemy się na francuskim  CAC ) 

 FTSE -  obraz wielomiesięcznego " morderczego horyzontu " tuż pod strefą max z 2000 i 2007 roku ; dynamiczne wahania w przedziale 500 pkt -  strefa 6400-6500 wsparcie i 6900-7000 pkt opór istne finansowe " Verdun "   ( wykres monthly )  ; od majowego max w str 6900 pkt strzał w dół i test strefy wsparcia 6500 pkt  - wyłamanie w dół z formacji średnioterminowej klina i test dolnego ograniczenia długoterminowej formacji klina ( wykres weekly ). 

CAC - dystans do max z 2000 czy nawet 2007 do wciąż " lata świetlne " po 5 -letnich wzrostach od Lehmana ; wyłamanie w dół z długoterminowego kanału wzrostowego i test strefy wsparcia 4000-4100 pkt ( szczyty z lat 2010-11 ) ( wykres monthly ) ; wybicie w dół z formacji klina i przebicie linii kanału wzrostowego - obrona ostatniego bastionu wsparcia 4000-4100 pkt. ( wykres weekly )

DAX - jedyny indeks z europejskiej trójki, który pokonały szczyty z lat 2000-2007 ; jednak i w tym wypadku widoczne wyłamanie w dół z wewnętrznego kanału wzrostowego  po teście łącznej strefy oporu ( linie nawrotu szerszego i węższego kanału trendowego ) - spadek o 1000 pkt z pułapu 10.000 do strefy 9.000 pkt  - silne długoterminowe wsparcie to strefa 8000 pkt  -max z lat 2000-2007 oraz główna linia trendu wzrostowego od min z 2009 roku   - ( wykres monthly ) ; wyłamanie w dół z kanału wewnętrznego - przebicie linii trendu i test najbliższej strefy wsparcia 9000 pkt - Range 9000-10.000 pkt ( wykres weekly ).

 

Reasumując indeksy europejskie są jednak BREAKABLE...

Ostatnia letnia fala RISK OFF, w odróżnieniu od amerykańskiego flagowego  S&P500, spowodowała przełamanie analogicznych  linii trendu wzrostowego w przypadku głównych indeksów  z Europy, co stanowi wyraźne ostrzeżenie przed zmianą trendu ze wzrostowego na spadkowy i zarazem z dużym prawdopodobieństwem wskazuje iż obecne odbicie może być jedynie korektą wzrostową...

Jest to kolejne ostrzeżenie dla Grupy " Zapatrzonych w Wall Street " inwestującej na innych rynkach 

p.s. w przypadku aktywacji obecnego ruchu wzrostowego spełnił się dokładnie warunek określony w piątek tydzień temu :

Spełnienie Warunków zakończenia spadków i aktywacji kontry wzrostowej :

aktywna obrona i odbicie od 1900 pkt na S&P500 Fut 

powrót > 9000 pkt na DAX 

" iracka panika " zakończyła obecną falę spadków 

zakres kontry ukaże stopień determinacji popytu na ryzyko..."

 

W/w Kontra trwa...a zastosowanie mają Zn Fib...

 

Wykresy monthly & weekly FTSE , CAC , DAX :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (130)
UNBREAKABLE WALL STREET...!!???
 Oceń wpis
   

 Początek sierpnia przynosi dalsze starcia w strategicznej strefie 1900 pkt na S&P500...

Zgodnie ze Scenariuszem Warunkowym ATA z początku lataRISK CAN REALLY COME ALIVE SOON... -  Ryzyko dało o sobie znać -  zdobyło i wciąż  utrzymuje  " rynkowe pole "  w ramach serii wrześnowej...

Jednak skala deprecjacji  w przypadku flagowego S&P500 nie wskazuje na obecnym etapie na jakiś szczególny wariant " akcyjnego dramatu  "...

Ani Rosja z Ukrainą ani Bliski Wshcód ze Strefą Gazy i Irakiem jak również Portugalia z Bankiem Ducha Świetego w roli głównej czy też nie tak odległa geograficznie Argentyna  nie zdołąły zadać ostatecznego ciosu, który zmieniłby oblicze trendu wzrostowego na Wall Street...

Joker wciąż pozostaje w rynkowej talii  - karta aktywująca faktyczne ryzyko nie dotknęła sukna rynkowego stołu - Wall Street still holding Joker Global RISK Card...  - Poker Kłamców jest kontynuowany...

Indeks  S&P500 pozostaje w relatywnie dobrej kondycji po pierwszym letnim uderzeniu RISK OFF  - US Main Markets after First Strike Back...

Czy jednak napewno wszystko przebiega pod pełną kontrolą  Kreatorów Trendu Preferowanego na Najważniejszym Rynku Akcji ...!!???

Przecież z drugiej strony Faktyczne Przesilenie na S&P500 nastapiło  na Super Good News - w tygodniu, gdyż został upubliczniony amerykański PKB (  + 4 % ) ukazany medialnie za " fantastyczny "  a FED poraz n-ty przedstawił swój gołębi charakter podczas lipcowego Posiedzenia, oddalając w jak najdalej w przyszłość ogłoszenie terminu pierwszej podwyżki stóp proc. a do w/w argumentów nalezy dodatć liczne odczyty makro, z ISM na 1 Planie...

W/w Impulsy Informacyjne Makro zostały  nastepnie zaprezentowane w mainstreamie informacyjnym, jako te które potwerdzają Projekcje " Świetlanej Przyszłości Gospodarczej USA "...

W oparciu o powyższe zestawienie  Plusów & Minusów Rynkowych  proponuję jeszcze raz sięgnąć do historii, gdyż Kreatorzy Trendów na Wall Street za każdym tworzyli szczyty na Super Odczytach i Newsach...

Obecna sytuacja wpisuje się w ta regułę gdyż ostatnie odczyty makro US nie wywołały proporcjonalnych reakcji w segmencie akacji -  S&P500 - czyli wzrostów a nawet spadki 

Schemat z poprzednich istotnych Zwrotów & Przesileń wskazuje, iż tzw. Odcięcie " Zapatrzonych w makro " następowało z reguły gdy tak jak obecnie indeksy akcji nie zyskiwały trwale ( punkt odniesienia szczyty z grudnia 2013 ) lecz jedynie utrzymywały określony przedział wahań. 

Trend informacyjny parł wówczas nadal bez przeszkód do medialnej góry w stylu " jest dobrze i będzie lepiej " a Trend Rynkowy już tego nie potwierdzał...

Później z reguły był aktywowany Trigger i na wykresach widoczna była formacja wodospadu 

Najważniejsze  - nigdy to nie był Impuls ze strefy makro lecz albo IT albo Nieruchomości albo Banki czy nawet Państwa 

Jesli odniesiemy do do stanu obecnego wzrosło obecnie prawdopodobieństwo pełnej aktywacji właśnie takiego Scenariusza Przesilenia

Jednak do akceleracji Sell Off potrzeby jest niezbędny  Motyw - News - Wydarzenie, który nadal pozostaje owym Jokerem...

Proces analityczny S&P500 w oparciu o AT mimo braku sygnałów zmiany trendu w długim terminie ( kanał wzrostowy od 2009 )  - prezentuje odbicie w dół  i obecną falę  spadkową w wyniku testu linii nawrotu dwóch długoterminowych kanałów wzrostowych  ( zewnętrznego - do marca 2009 roku i wewnętrznego od listopada  2012 roku ) - wykresy monthly.

Wykresy weekly przedstawiają  przełamanie linii trendu kanału wewnętrznego  i grozi dalszą przeceną i testem linni trendu kanału zewnętrznego -Key Level 1850 pkt . 

Równocześnie wykresy daily ukazują piątkową  obronę Key Level 1900 plt i kontrę w górę w kierunku przełamanie linii trendu 1950 pkt po opadnięciu " irackich emocji " jakich dostarczył Obama.

Reasumując kierunek wybicia z Ragne 1900-1950 pkt wskaże , czy krzywa S&P500 ponowi atak na Magic Level 2000 pkt, wybijajać się wcześniej ponad 1950 pkt  czy też po ruchu powrotnym do tego poziomu zawróci i przełamie 1900 by przetestować kluczową dłogoterminową linię trendu wzrostowego - 1850 pkt.

Wynik tej rozgrywki pokaże czy rzeczywiscie Wall Street pozostaje wciąż zgodnie z tytułem " NIE DO ZŁAMANIA ".

 

Wykresy S&P500 monthly , weekly & daily :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (126)
US Main Markets after First Strike Back...
 Oceń wpis
   

Zapowiedzi Przesilenia i Spadków zostały licznie zaprezentowane na tym blogu, zatem proponuję skoncentrować się na sygnałach & segmentach rynkowych jakie zostały zaprezentowane miesiąc temu - 29 czerwca RISK CAN REALLY COME ALIVE SOON...

Po dynamicznym okresie lipca najwyższy czas by z jednej strony poddać weryfikacji Scenariusz Warunkowy Aktywacji Globalnego Ryzyka z końca czerwca a z drugiej przedstawić obecny obraz w/w rynków. 

Sygnał z SPDR HIGH YIELD BOND BARCLAYS ETF spełnił swoją rolę wyprzedzającą. Szczyt z 8 maja 2013 ( 41.95 ) zatrzymał aprecjację. Formacja klina końcowego w połączeniu z Formacją M ( podwójny szczyt ) zadziałały zgodnie na rzecz wybicia dołem z klina oraz w konsekwencji aktywacji formacji " wodospadu " przy wzroście volumenu szczególnie podczas ostatnich trzech sesji. 

Konsolidacja w połączeniu z tzw " ślizgiem " w strefie dwóch linii nawrotu obu  kanałów spadkowych ( szerszego i węższego ) aktywowała wystrzał Up VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IPATH zgodny z zakładanych kierunkiem. 

Ten sam element " ślizgu " w str linii nawrotu kanału wzrostowego sprawił, iż  także SPDR S&P 500 ETF odpadł gwałtownie od stromej rynkowej ściany strachu po której konsekwentnie wspinał się przez cały lipiec  

Tylko SPDR GOLD zgasł przedwcześnie z dużym prawdopodobieństwem w wyniku królującego USD, choć zdołał jeszcze wykonać jeden ruch do 129.60  "ocierając się "  o str 130 oraz nieco dalej położone opadające górne ograniczenie już ponad rocznych wahań.

Analizę porównawczą na przestrzeni lipca można podsumować w formie stwierdzenia, iż dynamika i czas spadków liczony w sesjach w porównaniu tygodniami wzrostów o tej samej skali wskazuje gdzie znajduje się obecnie grupa Smart Money i jak precyzyjnie z jednej strony prowadzona jest dystrybucja a równocześnie z drugiej strony szybko aktywowane są spadki.

Na uwagę zasługuje wskazanie , które zostało zasygnalizowane we wpisie Wall Street still holding Joker Global RISK Card... i de facto zdało " egzamin " iż ruch aktywacja ruchu nastąpi na korzystnych Newsach w połączeniu z kolejnym zagraniem FED, by odwlec komunikat dot. terminu aktywacji cyklu podwyżek stóp. 

I tak też się stało, gdyż FED - Day - kolejna odsłona tzw GRY CZASEM ( brak pośpiechu z podwyżkami stóp proc.) , towarzyszył  odczyt US PKB ( +4 % ) a rynki mimo medialnej ekstazy nie oszalały.

Oczywiście czynnik Argentyny , Portugalii i Rosji czy też Bliskiego Wschodu należy uwzględnić w rozgrywce z ostatniego tygodnia.

Jednak to kolejny raz FED był czynnikiem na osi czasu do którego Smart Money oczekiwali z aktywacją przesilenia na Wall Street - w naszym przypadku SPY - SPDR S&P 500 ETF , trakujący S&P500. 

Na obecnym etapie  kluczowa kwestia to skala przyszłotygodniowego odbicia po tym jak wczoraj przede wszystkim SPDR S&P 500 ETF i VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IPATH dotarły do pierwszych stref docelowych.

Reasumując seria wrześniowa kontraktów nie jest już " usłana różami " a sierpień zapowiada się równie o ile nie bardziej gorący niż lipiec...

Nie należy pomijać czy też ignorować na starcie możliwości, iż strefa max na SPY , tym samym na S&P500,  jako o najsilniejszym ogniwie, będzie ponownie testowana w ramach bieżącego procesu, co " wyciszy " VIX oraz spowoduje korekcyjny wzrost Junk Bonds...W przypadku Złota kluczowy pozostaje zakres korekty wzrostowej na EUR/USD, która również została zainicjowana w FED - Day...

Alternatywą jest rozwinięcie spadku po  obecnej fali a i zakończeniu  kontry w formie fali b do którego ze Zn Fib i następnie aktywacja fali c. 

Zn Fib ostatniej fali spadków powinny być zatem objęte aktywnym monitoringiem...

 

p.s. jedno jest pewne żadnego wariantu nie należy wykluczyć - dobitny przykład - argentyński Merval po 1 sesji Tąpnięcia o ponad 8 %  już następnego dnia - w piątek zdołał zyskać 1.7 % mimo technicznego bankructwa Argentyny...

 

Wykresy daily VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IPATH , SPDR HIGH YIELD BOND BARCLAYS ETF , SPDR S&P 500 ETF  & SPDR GOLD  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (90)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect