Bank Serve - WIG-Banks vs EURO STOXX Banks Index
 Oceń wpis
   
Proponuję zwróć uwagę na WIG-Banki w zestawieniu z EURO STOXX Banks Index w obliczu bieżących Info ze strony KNF dot. zagrożenia polskich banków , gdyż jesli Smart Money
 z City London aktywowali wstrzelenie oraz w konsekwencji dystrybucję akcji banków z GPW po bankowym rajdzie na GPW ( - ostatni dynamiczny etap : styczeń 2013 - luty 2014 ) , to na obecnym etapie mogą podchwycić Newsy z KNF i aktywować trend informacyjny który uzasadni spadki, analogicznie jak poprzednio wzrosty...tak by zrównać się europejskim indeksem bankowym...

Ostatnie spadki WIG-Banki  ( marzec 2014 ) każą zastanowić się na Tezą, zgodnie z którą jeśli " coś " jest juz teraz wiadomo, to obecny strzał w dół w przypadku banków notowanych na GPW nie jest przypadkowy...
Warto zaznaczyć, iz termin publikacji europejskich stress testów to kwiecień 2014 ( tym samym wystepuje  pewnik iż " grupa " już zna szacunki lub nawet same wyniki ) a wóczas tak jak na początku rajdu bankowego zarówno na GPW  jak i pozostałcyh giełdach w Europie został zainicjowany ruch w górę, tak teraz przez analogię w lutym mógł zostac aktywowany ruch w dół ( widoczny zwłaszcza na polskim parkiecie )...
 
Dodatkowo jesli Kreatorzy Trendów w City uznali, iż  lepiej przemodelować portfele europejskie 
( zwiększyć zaangażowanie w EURO STOXX Banks Index i zamknąć pozycje na WIG-Banki po rajdzie w str max z 2007 roku )...wóczas rośnie ryzyko przeceny zarówno WIG-Banki oraz WIG i WIG20...
 
Taki strategiczny ruch na bankowej szachownicy jest o tyle zasadny, iż WIG-Banki testuje strefę max z 2007 roku podczas gdy EURO STOXX Banks Index porusza się  wokół poziomu 150 pkt i do rekordu z 2007 roku (  strefa 500 pkt ) brakuje mu 350 pkt...( niebagatelny rząd wielkosci - 70 % poniżej historycznego max )...
 

Na obecnym etapie jedno jest pewne - Ktoś aktywował trend informacyjny... upubliczniając wypowiedzi, zgodnie z którymi  " Trzy polskie banki mogą mieć problem z wypłacalnością "  ;
" Choć polski sektor bankowy wydaje się bezpieczny, to zdaniem Andrzeja Reicha, dyrektora w KNF i członka zarządu EBA,  jego wypłacalność jest niższa od unijnej średniej. "
 
kwesta otwarta jaki jest faktyczny cel w/w publikacji...

Tym bardziej, iż stoją one w kontrze do rozpowszechnianych w 2013 roku Newsów -"  banki w Polsce bardziej bezpieczne niż banki europejskie " , wspierających i kreujących dynamiczny wzrost WIG-Banki...

Reasumując rosnie prawdopodobieństwo Scenariusza ROSZADY BANKOWEJ wynikającej z w/w Informacji oraz analizy porównawczej 2 tytułowych bankowych indeksów..
 
Marcowa przecena WIG-Banki, przy utrzymaniu tendencji horyzontalnej EURO STOXX Banks Index sprzyja w/w możliwości  Bankowego Zagrania...
 
Oczywiscie kluczowa pozostaje faktyczna reakcja Kreatorów Trendu na upublicznienie wyników stress testów w Europie - kwiecień 2014...
 
Key Levels to 150 pkt  w przypadku EURO STOXX Banks Index oraz 9000 pkt dla WIG-Banki...( istotne kursy zamk. kolejnych okresów miesięcznych )...
 
Wykresy miesięczne WIG-Banki oraz EURO STOXX Banks Index :
 
 

 


 

 
Komentarze (6)
FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD...
 Oceń wpis
   

Wczorajsze Informacje płynace z Posiedzenia FED nalezy podzielić na 2 kategorie w pryzmacie oczekiwań przedstawionych przez mainstream informacyjny :

przewidywane   - kolejne cięcie QE o 10 mld USD

niespodziewane - Sygnał wcześniejszych podwyżek stóp procentowych w USA.

Właśnie w/w Sygnał aktywował dynamiczny impuls spadkowy EUR/USD ze strefy max 1.39 ( wczoraj przed Newsami z FED ) do  strefy 1.3750 ( obecnie - przed startem sesji amerykańskiej ).

Wobec powyższej reakcji należy uwzględnić jako Preferowany - Scenariusz Warunkowy ( brak trwałego powrotu kursu > 1.38-3830 ) zakończenia całej wzrostowej struktury korekcyjnej (a)-(b)- (c) od min 1.20 z lipca 2012 aż do strefy 1.39 - marzec 2014 w ramach długoterminowej struktury spadkowej wyższych stopni...

W/w Spadkowy Scenariusz dla EUR/USD ukazuje  bardzo wysokie prawdopodobieństwo spadku EUR/USD poniżej 1.20 w długim terminie jak również  stanowi wysokie zagrożenie dla Aktywów EM - przede wszystkim Walut EM oraz w drugiej kolejności Akcji EM...zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej...

Na aktywny czynnik FED nakładają się także 2 pozostałe globalne czynniki ryzyka : Chiny oraz  Rosja...

Wykres EUR/USD w pryzmacie TFE :

 

 

Komentarze (9)
After CRIMEA...Before FED...
 Oceń wpis
   

 Motyw Krymu choć pozostaje akcentowany wfinansowym  maistreimie informacyjnym schodzi dzis z piedestału na rzecz Posiedzenia FED...

Kolejny raz widoczny jest wręcz absurd rynków fin, które jeszcze w ostatni piątek traciły w obawie o aneksję Krymu...a od poniedziałku zaczęły zyskiwać i nadal rosły gdy wczoraj Putin formalnie zaanektował Krym...

Na marginesie  Ci sami, którzy tłumaczyli przyczyny  spadków przed weekendem obecnie z równą werwą tłumaczą przyczyny wzrostów...

Należy jednak bezwzględnie wziąć pod uwagę fakt, iż kryzys na linii Rosja -  Zachód pogłębia się a nie wygasa...

Czynnik ten ma z kolei bezpośrednie  przełożenie na Nasz Region a nie tylko Rosję...zatem Ci którzy uważają iż sankcje wywołają recesję Rosji a pozostałe kraje Regionu doznają prosperity z dużym prawdopodobieństwem są w błędzie...Zważywszy, iż w pryzmacie rynków finansowych to jeden obszar - jedna grupa aktywów...a Globalny Kapitał stara się za wszelką cenę omijać regiony charakteryzujące się napięciem geopolitycznym i groźbą dalszego konfliktu...

Zatem kryzys ukraińsko-rosyjski i czynnik Krymu mimo iż obecnie, po orędziu Putina, traktowany wręcz pozytywnie, ze wzgledu na brak roszczeń dot wschodniej i południowej Ukrainy (   RISK ON _ może ponownie powrócić aktywując kolejną falę RISK OFF...

Tym bardziej, iż w Segmecnie EM  strategiczny obraz nie uległ zmianie...na obecnym etapie w segmencie EM - brak kluczowych zmian SSE ( Chiny ) w str 2000 pkt - bez wzrostu Miedz- lekki spadek , RTS odrabia  krymskie straty - powrót do punktu wyjscia - ruch z 1000 do str 1200 pkt a WIG20 pozostaje nadal w układzie horyzontalnym w str 2300-2400 pkt...

Dziś wyłania się kolejny, tym razem globalny, czynnik - FED...

Prognozy wskazują na kontynuację TAPER ON - planowane cięcie QE o kolejne 10 mld USD...a to kolejny czynnik wspierający Proces Rozwarstwienia pomiedzy DM a EM...

Reasumując najważniejsza jest ostateczna reakcja rynków finansowych na Motyw Rosji, po ostatniej dynamicznej 3-dniowej  fazie , głównie na rynku rosyjskim oraz rónei ważna reakcja na Werdykt FED przede wszystkim dziś ale równiez w okresie kolejnych 2 sesji - do końca bieżącego tygodnia - kursy zamkniecia tygodnia...

 

Wykresy daily RTS , SSE , WIG20 :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (9)
Shanghai Composite Index - China Battlefield...
 Oceń wpis
   

 Po osiągnięciu szczytu w strefie 6000 pkt w październiku 2007 roku  na chińskim rynku akcji rozpoczął się trend spadkowy...

Wykres miesięczny chińskiego indesku akcji dłogoterminową perspektywę : zarówno fazę hiperboli z lat 2005-2007 z min w str 1000 do max w str 6000 pkt jak również równie silny spadek...Jego pierwsza dynamiczna faza, trwająca rok,  spowodowała spadek do min w str 1650 pkt w październiku 2008...co skutkowało kontrą wzrostową z 1650 do strefy 3500 pkt - lipiec 2009...Od tego czasu na Shanghai Composite Index trwa , relatywnie stabilny, trend spadkowy, który dodatkowo od listopada 2012, kiedy nastapił pierwszy test strefy 2000 pkt ( low 1959 ), przeobraził się w horyzont w strefie pomiędzy strefą wsparcia 2000 pkt a strefą oporu 2300-2450 pkt...

Wykres tygodniowy prezentuje formację trójkata, która została utworzona w ramach fazy trendu spadkowego z lat 2009 - 2014   z kluczowym wsparciem w strefie 2000 pkt...

Z kolei wykres dzienny ukazuje tożsamą , mniejszą formację trójkąta z ostatniego roku ( max 2443 pkt luty 2013 - min 1985 pkt marzec 2014 ) również z Key Level 2000 pkt w formie wsparcia...

Reasumujac formacja trójkata z jego kluczową strefą wsparcia 2000 pkt pozostaje główna strefą działań inwestorów...jej przełamanie w konsekwencji rozi testem min 1650 pkt z października 2008 oraz strefy 1500 pkt w pierwszym rzędzie a także ostatecznie  strefy 1000 pkt - zakres  impulsu spadkowego wynikający z wielkosci formacji trójkąta...

Focus on 2000 pkt przy zastosowaniu filtra procentowego i czasowego...

p.s. nalezy wskazać iż w/w  trójkat wpisuje się w przebieg i uformowanie analogicznej formacji technicznej na wykresie RTS...( poprzedni wpis RTS...) 

 

Wykresy  monthly, weekly, daily Shanghai Composite Index :

 

 

 

 

Komentarze (25)
RTS - Beyond the Horizon vs the Day After....
 Oceń wpis
   

 Za sprawą Ukrainy globalne medialne reflektory oświetliły rosyjski rynek finansowy z indeksem giełdowym RTS na 1 Planie...

Mainstream donoisł o " niezwykłych " spadkach tak jakby rosyjski indeks podążał do wczorajszego poranka i otwarcia rynku w Moskwie co najmniej tą samą wzrostową  ścieżką co amerykański S&P500

Jak jednak ukazuje to wykres miesięczy RTS od kwietnia 2011 -  praktycznie 3 lat - ów indeks pozostaje w trendzie spadkowym...a czynnik Ukrainy  spowodował " tylko " przyspieszenie deprecjacji i przełamanie kluczowego wsparcia w strefie 1250 pkt...

Oczywiście kurs zamknięcia marca bedzie ostatecznym wyznacznikiem przyszłego Scenariusza ( 1 z 2 obecnie możiwych ) :

- wyłamanie z formacji trójkata w dół ( aktywacja kolejnej fali ) -  k.zamk. < 1250 pkt

- reset strat " ukraińskich " ( pozostanie w trójkacie ) - k.zamk > 1250 pkt.

 

Wykres dzienny precyzyjnie ukazuje 2 aktywne psychologiczne strefy oporu 1200 i 1250 pkt...

Warto podkreślić, iż kształtowanie RTS bedzie stanowić podobnie jak do tej pory Wyznacznik dla pozostałych Rynków Regionu - EM w Europie Środkowo-Wschodniej..

Reasumując zarówno spojrzenie poza krótki horyzont ( wykres miesięczny ) jak również perspektywa ostatnich sesji bieżącego tygodnia sprowadza się do aktywnego monitoringu 2 kluczowych poziomów dla rosyjskiego indeksu : 1200 oraz 1250 pkt...

 Nalezy także pamiętać, iż z rosnącym prawdopodobieństwem w ramach i tak słabego globalnego segmentu EM -, za sprawa Ukrainy i Rosji, EM w Europie Środkowo-Wschodniej pozostanią poza głównym uderzeniem globalnego kapitału... 

Jesli Kryzys po Ukrainie ( fakt ) pojawi sie w Rosji ( duże prawdopodobieństwo recesji ) wóczas pozostałe kraje i ich rynki fin ( Polska i polskie aktywa ) również na tym ucierpią... 
 

Wykresy monthly & daily RTS :

 

 

 

 

 

Komentarze (17)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect