OIL & GOLD FACTORS - RUSSIAN RULETTE & SWISS BLACK JACK
 Oceń wpis
   

 OIL FACTOR


Ostatnia decyzja OPEC, dobitnie ukazuje jak można umiejetnie i zarazem precyzyjnie sterowac 
dowolnym rynkiem finansowym, w tym wypadku Ropy...Manewr ten powinien co najmniej skłonic " Medrców " prezentujący aksjomat, zgodnie z którym rynek finansowy nie jest manipulowany...innymi słowy w żadnym wypadku nie działa żadna zorganizowana " grupa " mogąca miec znaczący wpływ na ten rynek a o kursie decyduje starcie popytu i podaży...
Cóż jesli jednak zestawimy wcześniejsze wspólne działania USA i EU przeciw Rosji oraz to jaki wpływ mają Stany Zjednoczone na kraje Blsikiego Wschodu z Arabią Saudyjską na czele w/w Aksomat przeistacza sie w Miraż...
Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąc Scenariusz, zgodnie z którym amerykański nieformalny dyplomatyczny nacisk na Arabie Saudyjska i pozostałych eksporterów ropy naftowej z Zatoki spowodował, iż OPEC, który w tzw " normalnych warunkach " chroniąc swoje interesy ograniczyłby w zdecydowany sposób limit wydobycia by zatrzymac deprecjacje kursu baryłki , tym razem zachował status quo, co de facto wywołało natychmiastową aktywacje kolejne fali wyprzedaży czarnego złota...co z kolei w konsekwencji spowodowało kolejne tąpniecie Rubla & RTS...
 
Next Targets : RTS - 877 pkt.  ;  USD/RUB  Magic Level 50 
 

Trwa wielka finansowa krucjata przeciwko przeciwko Kremlowi, która ukazuje wiele analogii z działaniami USA nakierowanymi na zadanie ciosu ZSRR w latach 80-tych...
Wówczas był Afganistan...teraz jest Ukraina...I tak jak wówczas tak i obecnie Stany Zjednoczone są zaagazowani w rejonie Zatoki Perskiej ( Iran - rewolucja islamska-obalenie SZacha, Wojna Iracko-Irańska vs Irak, Syria - Państwo Islamskie )...

Cóż..Historia lubi sie powtarzac...

Kwesta zasadnicza czy powtórzy sie w całości - upadek obecnych rządów na Kremlu, czy też jednak wczesniej do historii przejdzie Unia Europejska ( całkowicie czy też czesciowo - str EURO )...
Aaliza wszelkich wyprzedzjących i zaskakujących Zachód startegicznych ruchów z Moskwy na geopolitycznej szachownicy,  wskazuje, iż Putin doprowadzony do kolejnej " sciany " wykonana zpewen  nastepny manewr, co z pewnoscia zwiekszy  jeszcze bardziej ryzyko w Naszym Regionie...

Przecena Ropy ma takze swoje pozostałe surowcowe nastepstwa - silne uderzenie podazy na rynku Miedzi - przełamanie bronionego od miesiecy Key Level 300 USD ( Copper Amex )...
 

GOLD FACTOR

Dzisiejsze Referdnum w Szwajcarii..zsadniczo jego finał - ostateczne wyniki ( wiekszośc Szwajacrów już wczesnij oddała swe głosy z racji formy listownej ) zadecyduje z GOLD & CHF...
Medialny nacisk na odrzucenie wniosków jest ogromny...Decydenci, zarówno Ci szwajcarscy jak również Ci z Brukseli zdają sobie doskonale sprawe z konsekwencji dla samej Szwajcarii ( CHF ) oraz rynków europejskich z EURO i rentownosciami obligacji państw str EURO na czele...

Kluczowe pytanie czy Smart Money wykorzystuja obecny Motyw Rosji i Szwajcarii by uderzyc wyłacznie taktycznie kolejno w Segment Surowcow & Kruszców ( TT - Taktyczne Tapniecie w celu strategicznego kupna )...

 
 
Czy też jednak mimo medialnych zapewnien o " koncu kryzysu " do europejskiego wybrzeża zmierza  właśnie koleja jego fala...tym bardziej, iż dotychczasowY wzrostu PKB w str EURO ma zasadniczo wymiar symboliczny i zarazem sztuczny, ze wzgledu na już podjete ( FED , BOJ & ECB ) i przyszłe działania ECB oraz ich efekt - rekordowo niskie rentownosci długu krajów strefy EURO...
uwaga w sytuacji, kiedy  od poczatku kryzysu zadłużenia w str EURO ów Dług rośnie non-stop i jest zdecydowanie wiekszy niz w 2011 roku, szczególnie  w przypadku krajów południa...

W  tym miescu należy wskazac, iż żródłem przeceny OIL, może nie byc tylko sama, medialnie wskazana jak źródło, Rosja, ale realne zagrożenie powrotem Światowego Kryzysu i to ze zdwojoną siłą, po latach hibernacji od czasów Lehman Brothers i Paniki europejskiego długu z 2011 roku, co byłoby silnym czynnikiem trwałosci ( uytrzymanie i kontynuacja ) trendu szpadkowego na rynku ropy...
A wówczas kurs GOLD po kolejnym TT ( Taktycznym Tapnieciu ), z racji " Złotego " Referndum powróciłby do tendencji horyzontalnej, aktywowanje de facto w maju 2013 , co w konsekwencji świadczyłoby o jego akumulacji w strefie coraz bliższej Magic Level 1000 USD po tym jak zostało  ono " wreczone " na fali złotej euforii w 2011 roku w str Magic Level 2000 USD...

a props Rosji - proponuje by nie zapomniec, jaka pora roku właśnie nadchodzi w Rosji i Europie i nie lekcewazyc broni jaką posiada Putin ( gaz ) ...a w ujeciu historyczny przypmniec sobie już teraz de fato co za kazdym razem działo sie podczas zim z najeźdzcami walczącymi z Rosją...

a tak na marginesie horyzonu i działań startegicznych...czy gazociąg bałtycki, jaki Wspolnie wybudowały Niemcy i Rosja nie stanowi wskazówki czy wrecz odpowiedzi dokad prowadza Imperialne Plany Putina , które tym samym musiały zostac opracowane wiele lat temu ze stosownym wyprzedzeniem...z czego zapewne zdawali sobie sprAwe Niemcy po pierwsze wpsółfinansując projekt a po drugie zabezpieczajac swoje energetyczne interesy by teraz głosic Tezy iż tak naprawde Bundeswera nie jest przygotowana do NATO-wskiej koncepcji " Szpicy "...

Hmm... te puzle zbyt do siebie pasuja i zaczynaja układac sie w klarownie zaplanowa całośc - imperialny plan gry, by był to rodzaj zbiegu okolicznosci...

Wszystko w konsekwcnji zmierza do analizy kursów - tym samym , jak zawsze najważniejsza jest i bedzie faktyczna reakcja na rynkach finansowych, która wykracza poza horyzont jednej sesji czy też jednego tygodnia...


STRATEGICZNE CZYNNIKI WARUNKUJACE SCENARIUSZE ATA :

Motyw : OPEC , Szwajcarskie Referendum 

Zniesienia Fibonacciego 
 
Formacje Techniczne np W or 2B
 
 
Powrócmy zatem do analizy rynków by wskazac Scenariusze Preferowane & Alnernatywne ATA wraz Key Levels określającymi precyzyjnie warunki ich utrzymania bądź aktywacji czy też zanegowania od Ropy do Złota , Indexu Dolarowego DXY & Swiss Frank...

OIL - miesieczna i tygodniowa swieca ukazuje presje podaży. Werdykt OPEC = czerowana tygodniowa świeca. Kolejne  Targety - Zn Fib 61.8% (64.11 USD) Zn Fib 76.4% ( 52.23 USD)...

GOLD - wykres miesieczny - kurs zamk < Key Level 1180 USD. Piątkowy GOLD Shot Down powiązany bezposrednio z czynnikiem Złotego Referendum. Wykres tygodniowy - kontynuacja Zebów Rekina w str 1130 - 1200 - k.zamk 1167 USD - de facto w połowie tego zakresu wahań. Zn Fib 50% ( 1087 USD ) - realny test - Realna analoga reakcji kursu Złota na Referendum z zachowaniem ceny baryłki Ropy po Posiedzeniu OPEC...

OPEC - brak zmian - zachowanie status quo - silny spadek OIL 
Swiss GOLD - brak zmian - zachowanie status quo - realny złoty wstrząs


DXY - kontynuacja aprecjajci USD po wybicu z wieloletniej formacji invert H&S. Next Target Zn Fib 38.2% ( 90 pkt )
 

Swiss Frank - spadek w kierunku strefy wsparcia ( 1.01-1.02 ) - dolne ograniczenie kanału horyzontalnego ( 1.01 - 1.15 )
 
Formacja invert H&S została zanegowana - Szwajcarski Sztorm ucichł -  SWISS STORM...

Brak formacji odwrócenia trendu na rynku Ropy, DXY...

Bliskośc stref Wsparcia w przypadku Swiss Frank (1.01 - 102 ) - gro ruchu spadkowego szwajcarskiej waluty już zrealizowane.

GOLD - wyjątek na tle pozostałych rynków - próby zatrzymania wyłamania w dół - ponizej 1180 USD ze strefy konsolidacji trwajacej od maja 2013...
 
Motyw Złotego Referendum - realne Taktyczne Tąpniecie i Test Next Target Zn Fib 50% ( 1087 USD ) - analogia ruchu Kursu Złota  z reakcją Ropy na Werdykt OPEC...
 
Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA - ukształtowanie formacji  M or 2B , powiązany bezpośrednio z działaniami Banków Centralnych - jest realizowany 
 
 
 

Wykresy monthly & weekly GOLD , OIL , DXY & weekly Swiss Frank :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (79)
CENTRAL BANKS - WHO WANTS TO PRINT FOREVER...
 Oceń wpis
   

Podczas kiedy Yellen konsekwentnie ograniczała QE w kolejnych miesiącach 2014 roku by w końcu wygasic całkowicie plan stymulacji numer 3 ,w przestrzeni medialnej pojawiały sie liczne opracowania prezentujace zagrożenia dla rynków finansowych...

Praktycznie cała uwaga mainstreamu informacyjnego była skupiona głównie na działaniach FED, dzieki którym Wall Street pozostawała niezwykle mocna - UNBREAKABLE WALL STREET...!!???

Osobiscie zwracałem uwage na czynnik  Rynkowego Jokera, który sprawia iż Bankierzy z Wall Street pozostają wrecz niewzruszeni ani na żadne sygnały wzrostu ryzyka ani na postepujący proces TAPER ON - Wall Street still holding Joker Global RISK Card... 

Na blogu ATA prezentowany był i jest nadal pogląd powiązany bezpośrednio z Tezą, iż to Banki Centralne pozostają obecnie Głównymi Kreatorami trendów w segmencie Akcji, Obligacji , Surowców, Kruszców oraz WalutCentral Banks Rules... but focus on Yen & Gold... FED - ECB...and nothing else matters...

W tym czasie, pod koniec sierpnia, odbyło sie coroczne spotkanie Głównych Bankierów Centralnych w Jackson Hole, jednak brak było jasnego komunikatu czy i jakie porozumienia zostały ewentualnie zawarte...

Jeszcze na początku września mainstream uporczywie głosił i prezentował Scenariusz bezwzglednego TAPER ON i z tym związane Wizje przyszłych dynamicznych podwyżek stóp proc. w USA jakie nastąpią już w 2015 FED TIME GAME or CONCRETES SCENARIO ...!!???

Jednak już w połowie września  Schemat " GRY CZASEM "  by FED zwycieżył - FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario
 
Nadal brakowało jednak owego rynkowego Jokera i tym samym wciąż pozostawała kwestia co sie nim okaże...!!???

Po Euforii w dniu wygaśniecia serii wrześniowej i debiutu Alibaby - szczyt wypadł na Super Good News i tym samym po Przesileniu zaczeła sie spadkowa gra - October Market Game Start...after ECB...before FED & October Market Game Start - Update ( friday close prices )
 
Sam zakładałem, iż jest to początek zdecydowanej fali spadków , która w optymistycznym wariancie aktywuje ruch powrotny do str max z 2000 i 2007 roku a w pesymistycznym spowoduje deprecjacje na miare upadku Lehmana - GREAT PULL-BACK SCENARIO or FREE FALL of WALL STREET...
 
Rzeczywistośc okazał sie jednak odmienna od w/w Scenariuszy ATA - zamiast 400 pkt spadku na S&P500 skala przeceny wyniosła 200 pkt ( 2020 - 1820 pkt ).Punktem Zatrzymania & Zwrotu okazały sie niekorzystne odczyty US makro oraz Beżowa Ksiega FED...
 
Przy czym dynamika impulsu wzrostowego zdumiała nawet najwiekszych optymistów , gdyż krzywa indeksu S&P500 zrealizowała ruch w ramach formacji V , co z kolei spowodowało, iż do październikowego Posiedzenia FED ( definitywne zakończenie QE3 )  indeks powrócił do str max 2000 pkt...
 
W ten sposób zakładałem realny Scenariusz uformowania  M w str 2000-2020 pkt z możliwością  naruszenia w/w strefy na zasadzie 2B ( test 2050 pkt ) , który były całkowicie zsynchronizowany z QE3-Ending...
 
Jednak kolejny raz niecałe 2 sesje po owym Posiedzeniu FED , w dniu 31.10 BOJ nieoczekiwanie ( nieoczekiwanie dla ogółu ) podjął decyzje o Next QE-Japan wywołując nową fale euforii - JAPAN ECSTAZY & ILLUSION...
 
A nastepnie po 3 kolejnych tygodniach, podczas wczorajszej sesji najpierw Mario Draghi dał do zrozumienia, iż ECB rozpatruje aktywacje European QE a kilka kwadransów później Chiński Bank Centralny równie nieoczekiwanie jak , poprzednio zadziałał BOJ , podjął decyzje o obniżce stóp proc...

Wystąpiło Japan Deja Vu sprzed 3 tygodni..co potwierdziło Teze, iż tylko Banki Centralne czy to przez działania werbalne jak ECB czy też faktyczne jak Chiński Bank Centralny, wywołują impulsy rynkowe...
 
Cóż można powiedziec - Perfekcyjna Synchronizacja Działań Bankierów...
 
...która równocześnie odkryła Globalnego Jokera , jaki pozostawał do tej pory w rekach Bankierów Centralnych od Ich spotkania w Jackson Hole oraz tym samym ukazała geneze dynamicznego powrotu indeksów amerykańskich akcji  do str max w postaci formacji V...
 
Działania Banków Centralnych & ściśle powiązane z nimi reakcje w poszczególnych segmentach globalnego rynku finansowego skłaniają do puenty...
 
" NIE DRUKUJESZ...NIE ROŚNIESZ "

Globalny Plan " DODRUKU " jest bezwzględnie realizowany lecz jak pokazuje to kazus
Japonii - ostatni odczyt PKB - nic z tego w realnej gospodarce nie wynika..gdyż tam
nie można nagle uderzyć w rynek strumieniem new - printing JPY jak na rynkach
finansowych...
 
" PRINTING IS EVERYTHING " - to jedna oświetlona medialnie strona medalu , ta ukryta...zaciemniona strona to lawinowo rosnący dług , który bije kolejne
rekordy miedzy innymi w Krajach południa Europy, gdzie de facto wybuchł kryzys...
 
nadal cytowana jest maksyma " Z PUSTEGO I SALOMON NIE NALEJE "

ale własnie rodzi sie nowe hasło " LECZ Z PUSTEGO WYDRUKUJE "... !!!

oczywiscie w imię IMMORTAL GLOBAL CENTRAL BANKS SYSTEM...
 
Analogia , na którą należy zwrócic uwage, to wczorajszy stan Euforii analogiczny z Debiutem Alibaby oraz Next QE-Japan , co w bieżącej sytuacji może wskazywac na ukształtowanie 1 Szczytu w ramach szerszej struktury technicznej  M or 2B ( okres formowania listopad grudzień)  która zwieńczy całą sekwencje wzrostów w ramach wygasania serii grudniowej kontraktów oraz końca roku i tradycyjnego windows dressing w ostatnim miesiącu 2014 roku...
 
 
Scenariusz ATA Wstrzelenia Aktywów pod wpływem Euforii , tym razem pod wpływem ECB i Banku Chin , materializuje sie, o czym świadczy element piątkowego cofniecia na Wall Street...

1 Motyw ECB - słowa Mario Draghi - Sygnał Aktywacji stanu mini Euforii - Strzał Up i Wizje European QE 

2, po ECB , Motyw - Chiński Bank Centralny w akcji - ciecie stóp 

Kolejny raz piątek i koniec tygodnia - realny 1 szczyt w listopadzie w ramach 
formacji M or 2B
( listopad grudzień ) tak by seria grudniowa i koniec roku wygasł w str max
 
W w/w Scenariusz wpisuje sie bieżący układ techniczny indeksu S&P500 - piątkowy test i cofniecie ze strefy linii nawrotu w ramach kanału wzrostowego widocznego od 2009 roku...
 
Jako Scenariusz Alternatywny należy zamieścic kontynuacje aprecjajci w kierunku linii nawrotu 2 kanału wzrostowego aktywowanego w 2012 roku...
 
kkolejne sesje przyszłego tygodnia ukażą wskazówki, który z 2 w/w Scenariuszy ATA wejdzie ostatecznie w życie...
 
Przy czym VXX ( brak nowego min ) oraz Junk Bonds ( brak potwierdzenia max na Wall Street ) wskazuje an Scenariusz Preferowany ATA , czyli dalsze Przesilenie & Spadek...
 
So focus on S&P500 Key Levels 2080 i 2050 pkt & SPY 208 USD 
 
 
Na obecnym etapie po akcji BOJ ( sprzed 3 tygodni ) oraz po wczorajszych słowach M. Draghi i decyzji Banku Chin na 1 Planie pozostaje Szwajcarskie Referendum ( 30.11 ) -oraz Posiedzenie ECB ( 4.12 )...
 
Motyw szwajcarski kreuje sytuacje przede wszystkim w segmencie kruszców : GOLD - utrzymanie siły relatywnej mimo ponownego silnego globalnego wzrostu USD  ( GOLD - k.zamk tyg  > 1200 - 1201.19 USD  ) 
 
Motyw ECB - mozliwośc aktywacji European QE aż sie prosi by to wykorzystac pod dalszy " financial pumping "  łącznie z finalnym testem Key Level 1.20 na EUR/USD ( zniesienie całej fali wzrostów z lat 2012-2014 ) aż do grudniowego ECB-DAY
 
w pryzmacie Walut - EUR/USD - Scenariusz Zwrotu Przesilenia i Spadku z pułapu 1.40 jest konsekwentnie realizowany - Target str 1.20 - FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD...
 
 
Reasumując...

najpierw stan Euforii - pierwsze symptomy mini Euforii wystąpiły już wczoraj 

teraz kluczowa pozostaje struktura techniczna - formacja jak np  M or 2B...
 
...perfekcyjnie wkomponowana w działania Banków Centralnych w ostatniej fazie serii grudniowej i zarazem w ostatnim miesiącu roku tak by doprowadzic  do Zwieńczenia Wzrostów i ostatecznego rzucenia na rynkowy stół " wydrukowanego " Jokera...
 
Ku Przemyśleniom...
 
Co mają wspólnego Dekrety Banków Centralnych - wrecz dyktatorski , czy centralnie planowany sposób zarządzania globalnym strumieniem pieniądza  z prawdziwym rynkiem, chociażby akcji, który formalnie ma słuzyc wycenie notowanych przedsiebiorstw...!!???
 
niech każdy czytelnik spróbuje odpowiedziec sobie na to pytanie
 
 
 
Wykresy monthly, weekly, daily  S&P500, daily SPY , VXX , Junk Bonds & weekly GOLD , EUR/USD :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (118)
Financial Barbarossa - West Strike against Russian Assets...
 Oceń wpis
   

 Wyprzedaż Rubla trwa w tempie, w jakim Wermacht kroczył 1941 roku przez bezmiar ZSRR... Rosyjski Index Akcji - RTS również cofa sie kolejny miesiąc pod naporem podaży ze strony zachodnich inwestorów...

Zachodni mainstream informacyjny , zgodnie z wytycznymi , podsyca nastrój na rynkach kreując Wizje upadku rosyjskiego kolosa, którego gliniane - de facto surowcowe nogi, są również , o ile nie przede wszystkim podcinane przez " Grupe Uderzeniową "  Smart Money,  grającą na załamanie kursu Czarnego Złota...

Równocześnie te same grupy  " anal-itycznych geniuszy " , którzy jeszcze w 2008 roku, czyli w strefie max wszechczasów ropy na światowych rynkach  , wieścili Scenariusz " Peak Oil " oraz co za tym idzie " never ending oil bull market " , obecnie kreują przeciwstawną Wizje , zgodnie z którą Ropa przestanie byc w przyszłości kluczowym surowcem energetycznym co w konsekwencji prowadzi do kolejnego skrajnego wniosku, iż o cenach baryłki powyżej 100 USD należy zapomniec, gdyż ta Era OIL > 100 USD dobiegła końca...

Scenariusz Warunkowy ATA dot. RTS upubliczniony w marciu 2014 w ramach wpisów  After CRIMEA...Before FED... oraz RTS - Beyond the Horizon vs the Day After.... pozostaje aktywny i jest realizowany.

Rubel traci przede wszystkim w konsekwencji globalnej aprecjacji USD - sygnalizowanej na starcie 2014 roku - NEW YEAR - NEW TREND - EUR/USD & USD/PLN... oraz konsekwentnie w marcu 2014FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD... 

Kierunek dla Walut EM, zwłaszcza z Naszego Regionu Europy Środkowo-Wschodniej - RUB, PLN, jest determinowany przez DXY - US DOLLAR GAMES...  &   CALM before Market STORM - US Dollar Index Future...natomiast dynamika i skala przeceny Rubla wynika bezpośrednio z ryzyka specyficznego rosyjskich aktywów ( Ukraina & Krym )...

Spadek Ropy odzwierciedla załamanie kursów akcji w amerykańskim sektorze energetycznym - US Energy Sector - Wall Street we have a problem...

 

W oparciu o powyższe czynniki oraz  medialną " rosyjską " panike i obecny Szczyt G 20 w Australii należy jednak mimo wszystko podjac wyzwanie i przyjac postawe kontrariańską gdyż zarówno nasilenie jak i sposób medialnej ekspresji " upadku "  kursów rosyjskich aktywów ( RUB & RTS ) oraz Ropy sprzyja realnemu Scenariuszowi Zatrzymania & Zwrotu w w/w grupie...

Tym bardziej, iż analizując ostatnie Newsy z mainstreamu - po Szczycie G 20 nastapi uderzenie militarne na Ukrainie, należy bezwzglednie wziąc pod uwage, iż to  Putin za każdym razem zaskakuje NATO, od samego początku konfliktu na Ukrainie ( praktyczne rok czasu )... innymi słowy jeszcze nie było takiego taktycznego ataku ( Separatyści , Rosja ) , o którym dokładnie z wyprzedzeniem wiedziałby przeciwnik ( Ukraina , NATO )...

W kwestii medialnych zapowiedzi  rozszerzenia zachodnich sankcji wobec Rosji płynacych ze Szczytu G 20..po pierwsze to zapowiedzi...po drugie kluczowa jak zawsze pozostaje faktyczna reakcja rynków...

 

Prawdziwym zagrożeniem dla rosyjskich aktywów , z segmentem akcji na czele , jest aktywacja Global RISK OFF - silna deprecjacja indeksów z Wall Street , która uderzyłaby w pozostałe DM Akcji oraz dała impuls do kolejnej wyprzedaży w segmencie EM Akcji, w ramach tendencji, która jest kontynuowana od 2011 roku, co de facto potwierdzają notowania RTS...

Stricte rosyjskie ryzyko specyficzne zostało już zdyskontowane na obecnym etapie - Scenariusz Warunkowy ATA - brak eskalacji działań zbrojnych na wschodzie Ukrainy...

Główne uderzenie skierowane w Rosje objeło juz  obszar rosyjski - Walute ( RUB ) oraz obszar globalny - Rope...

Z tego powodu segment Russian ETF notowanych w USD jest zdecydowanie optymalnym rozwiązaniem inwestycyjnym...

Aby jednak skierowac swą uwage na w/w ETF-y należy przeanalizowac rosyjskie aktywa.

 Co zatem przentują  wykresy i jaka jest faktyczna , pozbawiona medialnych emocji , sytuacja techniczna RTS , RUB oraz OIL... 

 

Voilâ...

 

RTS - krzywa indeksu dotarła ponownie do strefy Magic Level 1000 pkt, co zbiega sie obecnie z testem dolnego ograniczenia klina spadkowego.  Widoczny jest w ten sposób strefa i czas kolejnych rozstrzygniec w obrebie psychologicznego poziomu. Jeśli 1000 pkt zostanie obroniony wówczas cel kontry do górne ograniczenie klina...Jeśli jednak Putin wykonana kolejny ruch na ukraińskiej szachownicy cóż pozostaje kolejne Zn Fib 61.8% ( fala aprecjajci  z lat 2009-2011 )  - 877 pkt a jeśli dodatkowo rynek wkroczy w faze paniki i zostanie aktywowana formacja " wodospadu " na wzór Lehmana celem bedzie strefa min z 2009 roku czyli kolejny Magic Level 500 pkt...

 

RUB - w tym wypadku formacja hiperboli ( tożsama z formacją wodospadu ) jest od dawna zgodnie z globalnym kierunkiem DXY realizowana a ostatnie 2 tygodnie pokazują faktyczną próbe zatrzymania paniki w str 50 USD/RUB , co jest wskazówka dla RTS w str Magic Level 1000 pkt...

 

OIL Nymex - w tym tygodniu doszło do testy Zn Fib 50% fali wzrostowej 2009 - 2011 - obrona str 70 USD za baryłke...W razie kontynuacji przeceny kolejne Zn Fib ukazują docelowe poziomy ruchu..

 

Na tym etapie powinien tym samym obowiązywac zsynchronizowany aktywny monitoring Magic Key Levels : 1000 pkt RTS , 50 USD/RUB oraz 70 USD OIL...

 

Wykresy monthly & weekly : RTS - M , USD/RUB -W & OIL Nymex - W:

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku  aktywacji Scenariusza RUSSIAN RISK ON  - ekspozycja na rosyjskie aktywa na amerykańskim rynku ETF ( wykresy weekly ) powinna dotyczyc :

 

 

 

 

 

 

 

 W przypadku kontynuacji Scenariusza RUSSIAN RISK OFF kluczowe pozostaje zajecie pozycji na  Short ( Invert ) ETF  ( wykres weekly ) :

 

 

 

 

 

Komentarze (138)
GOLD - (Sunrise) SWISS vs (Sunset) BOJ & ECB Motives...
 Oceń wpis
   

Na rynku Złota od tygodnia, dominuje wrecz kasandryczny trend medialny... Od kiedy , w ubiegły piątek, dealing room-y na całym świecie obiegł News o Next QE-BOJ, mainstream informacyjny zaczął w błyskawicznym tempie kreowac Wizje " Złotego Krachu " & równoczesnej  Nowej Fali " Hossy " w Segmencie Akcji...oczywiscie z japońskimi na czele uderzenia " mitycznego " popytu...w domyśle omamionego czy też oczarowanego  " Zakleciami " BOJ... 

" Ekstaza made in Japan " wraz z jej realnym wpływem i Strategicznymi Scenariuszami dla głównych segmentów globalnego rynku została zaprezentowana we wpisie - JAPAN ECSTAZY & ILLUSION...

Medialni " Mistrzowie " przystąpili do " kreatywnych " działań w pryzmacie budowania narreacji " złotego spadku w czeluśc rynkowego piekła " 

Zgodnie z powyższą " burzą " medialną Złoty Tytan miał runąc w otchłań a Zielony wzbic sie w rynkową stratosfere - innymi słowy miał byc aktywowany najmniej prawdopodobny ze Scenariuszy Warunkowych ATA z wpisu - DXY vs GOLD - Mortal Fight of the Titans...

Mainstream informacyjny równolegle, zapewne celowo , przez cały tydzień pomijał całkowicie lub w razie kontr-Newsów informacyjnych z niezależnych źródeł, bagatelizował Motyw Szwajcarskiego Referendum dot. Rezerw Złota...

W tym miejscu należy zaznaczyc, iż w/w Referendum odbedzie sie 30 listopada...a jego pozytywny wynik, spowoduje, iż Swiss National Bank bedzie musiał utrzymac 20% w Złocie...Obecnie poziom ten wynosi 8%, co oznaczałoby koniecznośc kupna znacznych ilości Złota w horyzoncie 3 lat...

Teraz proponuje przeanalizowac sytuacje techniczną Złota począwszy do " feralnego " piątku sprzed tygodnia aż po dzisiejszą sesje...

" Japoński Strzał " poniżej Key Level 1180 USD doprowadził do informacyjnego Tsunami , którego głównym przesłaniem od samego początku aż po dzisiejszą sesje było upublicznianie skali spadku złotego kruszcu...

Tamta piątkowa sesja jak i cały ubiegły tydzień zamknął sie < 1180 USD - close 1172 USD...co de facto oznaczało naruszenie a nie przełamanie...Dopiero poniedziałkowy brak powrotu > 1180 - dryf kursu w str 1170 USD potwierdził przebicie...

Kolejne fale spadku doprowadziły kurs Złota kolejno do 1150 i 1145-1140 USD 

Wczoraj do " japońskiego chóru " BOJ dołączył ECB , jednak nie wywołało to już proporcjonalnego ruchu...mimo spadku EUR/USD kurs GOLD pozostał stabilny w str 1145 USD, co było 1 Sygnałem zatrzymania przeceny...

Dziś podczas końcowego etapu sesji azjatyckiej nastąpiło jednak nagłe TT ( Taktyczne Tąpniecie ) - test str 1130 USD ( min 1131.87 ) i równie dynamiczny powrót powyżej poprzednich min 1138 USD - to był już 2 Sygnał Zwrotu

( sygnalizowany on line na forum bloga 2014-11-07 07:48:29  " Kruszce GOLD & SILVER dynamiczny strzał Up z nowym min - powrót do wczorajszego zakresu notowań : GOLD 1140 - 1145 USD SILVER 15-15.30 USD prawdopodobny czynnik wyprzedzający aktywacje kontry spadkowej USD po 4 Shows w wykonaniu Głównych Banków Centralnych )

który w pełni sie potwierdził - obecna str notowań 1175 USD (21:30 ) 

Kolejny tydzień kończy sie w str notowań 1170-1175 USD...

UWAGA oznacza to, 5 USD ( 21:30 ) poniżej  Key Level 1180 USD, który od 17 miesiecy stanowił silne wsparcie dla GOLD... a na koniec sesji 2.6 USD < 1180 USD, co ukazuje dobitnie czemu służył nad wyraz aktywny ( day by day ) i szczególnie negatywny trend informacyjny dot. Złota...

Na wykresach GLD Daily & intraday - ( szczególnie H1 )  widoczna jest pro-wzrostowa  formacja - wyspa odwrotu

Reasumując GOLD 1176.53 USD -  impuls trwa a czy jest to trwałe przesilenie czy pull-back pokaże wynik testu obecnej strefy oporu 1180-1200 USD , w którą przekształciło sie obowiązujace przez ostatnie 17 miesiecy  wsparcie...

p.s. na uwagę zasługuje relatywna siła EURO i Funta w konfrontacji z Super US Job Data - innymi słowy brak wzrostu USD 

Reuters podsumował sesje - Gold Jumps 2.4%, Biggest One-Day Gain in Nearly 5 Months 

Ostatecznie ( friday close )  GOLD Fut 1177.40 USD ( 3.17% )...

 

Wykresy Weekly , Daily & Intraday H1 GOLD & GLD :

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a propos poprzedniego wpisu  decyzji Next QE- BOJ sprzed tygodnia  - wpis   JAPAN ECSTAZY & ILLUSION...
 
Podsumowanie w formie wykresów 2 ETF mających ekspozycje na japoński rynek akcji - Nikkei , które w pełni potwierdza Teze & Scenariusz Warunkowy ATA o Ekstazie & Wstrzeleniu japan stocks na fali medialnej Euforii...
 
 
Wykresy Weekly & Daily :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (62)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect