FED AGAIN...
 Oceń wpis
   

 Dziś kolejne, po grudniowym , szczególnym - aktywacja TAPER ON , posiedzenie FED...

Konsensus prognoz & szacunków przedstawia cięcie QE  o dalsze 10 mld USD...

Jak za każdym razem w przeszłości tak i teraz kluczowa pozostaje reakcja rynków, de facto Smart Money na Werdykt FED - ostatni raz pod wodzą Bena Bernanke...

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, na fakt iż po grudniowym pierwszym  cięciu QE mainstream informacyjny, z dużym zaangażowaniem, utwierdzał finansową opinię publiczną iż ryzykowne aktywa, w tym akcje nie straciły i tym samym w Eter poszybował News iż wobec tego kolejne odsłony TAPER ON również pozostaną neutralne a strategia RISK ON będzie kontynuowana. gdyż przecież trwa " Recovery "...

Tym czasem jednak po wygaśnięciu serii grudniowej i Windows Dressing pod koniec 2013 roku indeksy na Wall Street wcale nie ruszyły na północ pełna parą, jak zapowiadano, zgodnie z efektem stycznia, lecz zaczęła sie konsolidacja w strefie max, z której nastąpiło dynamiczne wybicie w dół...

Reasumując można postawić Tezę, iż jednak TAPER ON ma istotne jeśli nie kluczowe znaczenie dla Segmentu Ryzykownych Aktywów, na co wskazuje przebieg kontraktów na S&P500 już w ramach nowej - marcowej serii kontraktów...

W tej sytuacji wzrost pod koniec 2013 roku oraz konsolidacja w ramach pierwszych trzech tygodni stycznia służyły Smart Money z jednej strony do kreowania medialnego przeświadczenia o braku zagrożeń ze strony FED- cięć QE a z drugiej do równoczesnego faktycznego procesu dystrybucji akcji i  budowy pozycji Short na serii marcowej...

Konsolidacja w str 1850 pkt wraz z formacja 2B potwierdza w/w Scenariusz Rozegrania Szczytu & Przesilenia oraz Kontry w dół...

 

Wykres dzienny S&P500 Futures :

 

 

 

Komentarze (11)
DJIA- " STALINGRAD " FORMATION...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny non stop donosił na przestrzeni ostatnich miesięcy, iż amerykańska hossa jest kontynuowana...

Czerwcowa kontra w dół z 2013 roku została szybko zatarta w medialnej pamięci a jej przyczyna w formie TAPER ON, zasygnalizowana wówczas przez Bena Bernanke,  zignorowana gdyż " Crisis is over " & " things can only get better "...

Tradycyjnie na starcie nowego - 2014 roku pojawiła się cała gama prognoz ukazujących nowe rekordowe poziomy indeksów z Wall Street...

Ogłoszono Efekt Stycznia, który de facto ograniczył się tylko i wyłącznie do utrzymania str z końca grudnia 2013,  mający być swoistym preludium kolejnej fali  " never ending hossa "...

Tym czasem 1 tydzień - de facto 2 sesje  wystarczył by by po wielu miesiącach wzrostów indeks DJIA z powrotem dotarł do strefy z maja - września 2013 ( 15500 - 15700 pkt ). W ten sposób bieżąca różnica wynosi tylko 400 - 200 pkt ( - obecnie-15900 -  maj wrzesień 15500-700 ).

Reasumując zakres ruchu UP 800- 1000 pkt trwający miesiące został w dużej mierze zniwelowany w okresie 1 tygodnia - sensu stricte 2 sesji, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa tzw. formacji Stalingradu, czyli otoczenia i zamknięcia w rynkowych kleszczach, tych wszystkich pozycji Long, które zostały aktywowane w przypadku DJIA poczawszy do maja 2013...

Dalszy spadek poniżej szczytów z maja - września 2013, czyli wejście w obszar ówczesnego zakresu wahań spowoduje zamknięcie pierścienia okrążenia...

Istotny pozostaje Fakt, iż 2 dniowe oberwanie  w dół DJIA poprzedziła najdłuższa konsolidacja na przestrzeni 2013 i początku 2014 z opcją formacji 2B - dłuższa nawet od tej z lipca 2013, po której deprecjacja  wyniosła prawie 1000 pkt...

 

Wykres dzienny DJIA :

 

 

 

Komentarze (5)
D WAVE - DJIA - Elliott View
 Oceń wpis
   

 Formację Trójkąta Rozszerzającego, zwaną także Formacją Tuby, która występuje na wykresie miesięcznym DJIA można również przeanalizować pod kątem Teorii Fal Elliotta...

Wówczas obecny test górnego ograniczenia Trójkąta pozostaje tożsamy z procesem formowania szczytu fali D zgodnie z oznaczeniami fal prezentowanym przez Elliotta...

Oznaczenie obecnej fali wzrostowej ( 2009 - 2014 ) jako fali D prowadzi do ukazania Preferowanego Scenariusza aktywacji fali E, która zgodnie Teoria Fal, powinna doprowadzić do testu dolnego ograniczenia 13-letniej formacji trójkąta...

Tym samym spowodowałoby to spadek  DJIA z obecnych 16.400 pkt do strefy 5000 pkt w kolejnych miesiącach 2014 -2015 roku...

Co może wywołać taki ruch..cóż np. kolejna odsłona europejskiego kryzysu zadłużenia lub wybuch kryzysu w Chinach czy też problemy związane z limitem zadłużenia w USA...

Oczywiście należy uwzględnić warunek w/w Scenariusza, czyli brak wybicia z formacji trójkąta górą ( pokonanie w ujęciu miesięcznym górnego ograniczenia trójkąta - obecnie 16500 pkt ) - zastosowanie filtru czasowego i procentowego szczególnie wskazane...

Wskazówką, która powinna być monitorowana jest, oprócz górnego ograniczenia trójkąta, dynamika prawdopodobnej przyszłej przeceny - jej pierwszych impulsów oraz ruchu powrotnego i wtórnego testu strefy maksimum, na co wskazują Scenariusze tworzenia Formacji Szczytowych z lat : 2000 oraz 2007 ( układ wielomiesięcznych okresów dystrybucji przed właściwym dynamicznym strzałem w dół )...

Wykres miesięczny DJIA :

 

 

 

Komentarze (25)
NASDAQ Biotechnology Index - Hyperbole Hyper Danger...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny nieustannie skupia się na publikacji głównych indeksów DM ze szczególnym uwzględnieniem " Wielkiej Trójki " z Wall Street ( DJIA , S&P500 i Nasdaq ) oraz niemieckiego DAX...

Rekordy wszechczasów jakie ustanawiają w/w agregaty rynkowe natychmiast przechwytywane są przez agencje informacyjne by kreować wymiar medialny i korzystając z owych Newsów tworzyć Projekcje dalszej aprecjacji...

Rynki takie jak chociażby FTSE, czy też CAC są pomijanie w  głównym nurcie Analiz & Komentarzy, choć przecież nadal formalnie należą do Segmentu DM w Europie...Ich relatywna słabość jest szeroko pomijana...

Konkluzja dużej większości Analiz w ramach mainstreamu sprowadza się do Wniosków, iż mimo że indeksy wzrosły już wiele dziesiątków procent nadal nie wystąpiły oznaki jakiejkolwiek Manii czy też Euforii, zatem obowiązuje pełen Relax & niezakłócona niczym Tendencja RISK ON  , która będzie kontynuowana w 2014 roku...

EM to już odległy temat, który jeśli już musi być komentowany w ujęciu globalnych mediów wówczas sprowadza się do projekcji utrzymania tendencji z 2013 w kolejnych miesiącach 2014 roku...

Tym samym wniosek, który powszechnie króluje sprowadza się do stwierdzenia, iż  brak formacji hiperboli " gwarantem kontynuacji hossy...

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż Impulsy Wzrostowe są niezwykle selektywne, co dotyczy konkretnych Branż, czy Sub-indeksów a niekoniecznie szerokiego rynku - przykład opisany na blogu ATA ( WIG-Banki vs WIG )...

Przykładem wpisującym się w w/w procesy jest NASDAQ Biotechnology Index...

W przypadku jego wykresu miesięcznego widoczna jest jednak formacja hiperboli, oznaczającej rodzaj biotechnologicznej euforii...a jak powszechnie wiadomo, euforia kończy ruch w sposób nagły dynamiczny i niespodziewany dla większości uczestników rynku...

Reasumując znacznie wzrosło prawdopodobieństwo przesilenia w pierwszym rzędzie na NASDAQ Biotechnology Index oraz kolejno Nasdaq i pozostałych wyniesionych do rekordów amerykańskich indeksach akcji ( DJIA & S&P500 )...

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać,  do tego iż skutki w/w procesów na Wall Street uderzą w pozostałe DM oraz segment EM...przekładając sie na globalną aktywację RISK OFF...

 

Wykres miesięczny NASDAQ Biotechnology Index :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (16)
JAPAN CONTR-ACTION...
 Oceń wpis
   

 W swoistym gąszczu, w przeważającej mierze optymistycznych i super-optymistycznych prognoz na nowy 2014 roku  jakie głosi mainstream medialny oraz towarzyszącym im dalszym dalszym oscylacjom indeksów akcji na Wall Street w swoich strefach szczytowych, kreujący informacje nie uwzględniają bieżącego procesu jaki z dużym prawdopodobieństwem został aktywowany na rynku japońskiej waluty & akcji..

Otóż można postawić Tezę, iż w przypadku japońskich aktywów w pryzmacie Teorii Fal Elliotta 5-falowa struktura wzrostowa została de facto w pełni ukształtowana zarówno na wykresie indeksu Nikkei oraz parze głównej parze walutowej USD/JPY, co daje sygnał do przesilenia oraz  zwrotu dotychczasowych trendów wzrostowych...

Dodatkowym Motywem, który przyspieszył aprecjację Jena był piątkowy odczyt dot. zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, który okazał się zdecydowanie słaby  ( +74k, mediana prognoz +200k, poprzedni odczyt . +243k )   na tle prognoz i oczekiwań...

Jen zasygnalizował w ten sposób RISK OFF...co jednak nie znalazło, na obecnym etapie potwierdzenia ani w piątkowym zachowaniu Wall Street ani w dzisiejszych reakcjach DM akcji w Europie...Reakcję japońskiego rynku akcji poznamy dopiero jutro...

Reasumując Sygnały płynące z Japonii mogą zatem wyprzedzać proces przesilenia w Segmencie ryzykownych aktywów, w tym DM akcji, który nota bene zyskał najbardziej w porównaniu z segmentem EM akcji oraz Surowcami...

 

Wykresy dzienne Nikkei & USD/JPY :

 

 

 

Komentarze (12)
GOLDEN PASSWORD - FLASH CRASH...
 Oceń wpis
   

 Wysoce prawdopodobna Manipulacja Smart Money na rynku Złota na przestrzeni ostatnich sesji przybrała układ TT - Taktycznych Tąpnięć w formie celowych uderzeń w rynek tak by wyeliminować pozostałych uczestników - aktywacja zleceń stop-loss...

Ów proces został tym razem  wyniesiony medialnie na 1 Plan i kolejny raz nazwany FLASH CRASH, którego przyczyną, oczywiście bezosobową , stał się handel elektroniczny przy zastosowaniu algorytmów...co tym samym wpłynęło na brak jakichkolwiek odniesień do celowej manipulacji z ramienia  powiązanej grupy bądź też jednej instytucji operującej w Segmencie Kruszców...

Cóż konkluzja promowana przez mainstream medialny pozostaje taka, iż de facto to finansowy " terminator " spowodował uderzenie, oczywiście sam z siebie i tylko dla siebie...

Istotny pozostaje fakt, iż medialny szum został aktywowany po wczorajszym ( 6.01.2014 ) ruchu intraday...co z kolei stoi w kontrze do medialnej ciszy w odniesieniu do tożsamego uderzenia, które wystąpiło podczas ostatniej sesji poprzedniego roku (31.12.2013 )...

Reasumując Medialne Żonglowanie Informacjami pozostaje wciąż aktywne na rynkach finansowych i z dużym prawdopodobieństwem na ono na celu ukazanie celowych decyzji  ruchów Smart Money jako przypadkowych zakłóceń handlu, za które odpowiadają enigmatyczne algorytmy...

Taktyczne Tąpnięcia, które ukazują dolne cienie świec H4 zaznaczone strzałkami na wykresie Złota z sesji 31.12 oraz 6.01 powinny stanowić ostrzeżenie zwłaszcza dla inwestorów operujących na rynku terminowym...

Wykres intraday H4 GOLD :

 

 

Komentarze (12)
GBP vs FTSE - BRITISH MARKET & MEDIA SCENARIO...
 Oceń wpis
   

 Brytyjski rynek finansowy prezentuje w sposób precyzyjny pełne potwierdzenie i dodatnie dywergencje  lub też negatywne dywergencje pomiędzy trendami rynkowymi oraz medialnymi...

Proces ten dotyczy sensu stricte z jednej strony brytyjskiej waluty a z drugiej brytyjskiego indeksu akcji na tle odczytów makro ukazujących tendencje w gospodarcze na Wyspach...

Na czy konkretne w/w Tendencje polegają...

Każdy korzystny odczyt makro z UK jest nad wyraz podkreślany i szeroko komentowany  w ramach mainstreamu informacyjnego w pryzmacie wyższej skuteczności Wielkiej Brytanii w procesie wychodzenia z kryzysu na tle strefy EURO ze szczególnym uwzględnieniem 2 Filarów kontynentu europejskiego - Niemiec i Francji, czy też drugiej ligi : Hiszpanii oraz Italii nie mówiąc już o Portugalii czy też Grecji...

co z jednej strony znajduje swoje przełożenie na publikacje Listy Uzasadnień & Argumentów dla aprecjacji Funta brytyjskiego względem Dolara amerykańskiego oraz EURO...

jednak już w przypadku brytyjskiego rynku akcji owe głosy milkną a Lista czynników makro schodzi z 1 Planu medialnego , gdyż te same agregaty makroekonomiczne nie wpływają korzystnie na notowania FTSE 100, który de facto nie rośnie od maja 2013, co tworzy negatywne dywergencje na tle niemieckiego DAX czy też indeksów z Wall Street...

Reasumując mainstream informacyjny żongluje w przestrzeni medialnej tym samymi argumentami, które naświetla, gdyż Trend potwierdza odczyty makro - Segment Walutowy, lub też chowa za kurtynę gdy  ten sam " złoty środek " jednak nie działa - Segment Akcji...

Konkluzja sprowadza sie zatem to tego, iż Medialna Manipulacja pozostaje aktywna i jest celowo wykorzystywana w procesie kreacji Trendu Informacyjnego...

p.s. oczywiście ex post powstają wręcz " żelazne argumenty " tłumaczące powody barku reakcji FTSE...lecz zapewne większość czytelników doskonale zna ów trend uzasadnień " wszelkich zjawisk " na przykładzie polskiego rynku akcji, ze szczególnym uwzględnieniem głównych indeksów GPW :  WIG i przede wszystkim WIG20, które miały rosnąć i rosnąć do swoich stref max z 2007-2008 roku na przestrzeni 2013 roku a jednak de facto tam nie dotarły i wówczas z Medialnego Afisza zniknęła Lista Argumentów ZA...a zastąpiła je ex post Lista Czynników PRZECIW...z równoczesną erratą głoszącą iż co miało być w 2013 roku wystąpi przecież " for sure " w 2014...

 

Wykresy FTSE 100 Future , GBP/USD & GBP/EUR :

 

 

 

Komentarze (3)
NEW YEAR - NEW TREND - EUR/USD & USD/PLN...
 Oceń wpis
   

DOLAROWE GRY ( wpis US DOLLAR GAMES ) przybrały, wraz z aktywacją handlu w 2014 roku, preferowany dla amerykańskiej waluty kierunek...

Tym samym w pełni potwierdziła się Teza, iż Smart Money w końcówce 2013 roku próbowały zanegować wpływ TAPER ON na amerykańską walutę ...

 W ramach w/w procesu przygotowany i przeprowadzony perfekcyjnie wystrzał  kursu EUR/USD ponad Key Level 1.38  podczas sesji 27 grudnia 2013 miał na celu wycięcie stopów na EUR/USD powyżej 1.3830 ( max z października ) .

W/w aktywacje impulsów potwierdzają stricte taktyczny rodzaj rozegrania min na indeksie dolarowym i max na EUR/USD już na nowej marcowej serii kontraktów walutowych...

Jeśli uwzględniony zostanie wymiar AT, wówczas na wykresie dziennym EUR/USD widoczna pozostaje formacja podwójnego szczytu - M w str 1.38-1.3830, która, z kolei za sprawą przeliczeń crossowych, wpływa na układ sił na USD/PLN, potwierdzając formację podwójnego dna - W w str psychologicznego poziomu 3.00-3.01. 

Wart podkreślenia pozostaje fakt, iż także w przypadku USD/PLN podczas sesji 27 grudnia  nastąpiło wycięcie zleceń stop-loss poniżej 3.00 ( test intraday 2.9850 )

Obie w/w formacje techniczne M na EUR/USD oraz W na USD/PLN są formacjami odwrócenia dotychczasowych dominujących w II połowie 2013 roku trendów spadkowych USD na wzrostowe w raz z początkiem 2014 roku...

W obu przypadkach EUR/USD & USD/PLN  kursy kształtują się odpowiednio poniżej i powyżej ekstremów sprzed roku -  stycznia 2013... 

Ten czynnik walutowy na szczególnie istotne przełożenie na segment EM, zwłaszcza europejskich EM...

 

Wykresy dzienne EUR/USD & USD/PLN :

 

 

 

Komentarze (13)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect