SWISS STORM...
 Oceń wpis
   

 Podczas gdy mainstream informacyjny ukazuje i podkreśla non-stop  sytuacje na Wall Street oraz EUR/USD  komentując wręcz każdy tik na amerykańskim parkiecie oraz każde słowo Dyktatorów Pieniądza, tylko z nazwy będących szefami Banków Centralnych ...

...w odległych miejscach Finansowej Galaktyki wiele sygnałów wskazuje na nadchodzący Sztorm...

Na  wykresach Waluty, która została wręcz  " medialnie zapomniana " , czyli Franku Szwajcarskim widoczny jest...

z jednej strony sekularny i  długoterminowy trend wzrostowy  ( wykres 1 )  oraz równoczesny proces tworzenia długoterminowej formacji odwróconej głowy i ramion - invert H&S ( wykres 2 )... W ramach w/w invert H&S widoczna jest jeszcze jedna średnioterminowa formacja  invert H&S  ( wykres 3 )...

Jaki Motyw  rynkowy zostanie  kolejno umiejętnie upubliczniony... uzbrojony...aktywowany i w końcu zdetonowany  by spowodować dynamiczne wybicie z formacji invert H&S oraz wzrost szwajcarskiej waluty pozostaje tak naprawdę kwestią drugorzędną , tak jak podczas operacji militarnej, liczyć się będzie Moment Uderzenia i towarzyszące mu powszechne zaskoczenie...

Główny Wniosek, który jednak płynie z procesu analitycznego szwajcarskiej waluty, prowadzi do Tezy iż aprecjacja Franka szwajcarskiego uderzy negatywnie w  Segment Ryzykownych Aktywów...

Naturalnym Celem takiego dynamicznego ruchu pozostaje strefa poprzedniego szczytu...

Warto przypomnieć iż w 2011 roku " frankowy wystrzał " poprzedził aktywację kolejnej odsłony europejskiego kryzysu , w skutek którego nastąpiło  tąpnięcie EUR/USD z 1.50 do str. 1.20  oraz TT ( Taktyczne Tąpnięcie ) w Segmencie Akcji...

p.s. nota bene wybicie ze średnioterminowej formacji już nastąpiło...

Wykresy : miesięczny , tygodniowy i dzienny Swiss Franc Future :

 

 

 

 

 

Komentarze (43)
Bond Crystal Ball...
 Oceń wpis
   

 Celowo wywołana euforia aktywowana pod wpływem Motywu TAPER-OFF okazała się stricte wersją mini...

Mainstream informacyjny, oczywiście natychmiast skupił się na nowych szczytach S&P500, pomijając skrzętnie utrzymanie 2B w przypadku DJIA - tym samym element słabości w medialnej kontynuacji  hossy...

Efekt TAPER-OFF został wykorzystany, zresztą nie pierwszy już raz, do wstrzelenia aktywów na fali medialnej euforii pod hasłami " the only way is UP "...

Tym samym obecnie , po 5 sesjach od FED Day, ponownie krzywa kursu S&P500 kształtuje się poniżej psychologicznego poziomu 1700 pkt...

Formacje klinów pozostają zatem aktywne...

Czy jednak Akcje stanowią najważniejszy Segment, na który teoretycznie powinien wpłynąć Werdykt FED - TAPER-OFF...

Odpowiedź... NIE..gdyż przecież skupowi podlegają de facto amerykańskie obligacje...

Zatem to ów Segment Długu USA powinien być przedmiotem szczególnie aktywnego monitoringu...

Jaka jest zatem obecna sytuacja na w/w rynku na przykładzie rentowności 10-letnich obligacji amerykańskich... 

Otóż  co prawda widoczny jest spadek rentownosci z  ekstremum lokalnego na  poziomie 3 % ( 5.09.2013 ) jednak obecnie po praktycznie 3 tygodniach rentowność oscyluje  nadal na relatywnie wysokim poziomie w str 2.60 % ( 26.09.2013 )  - w str  Zn Fibonacciego 23.6% ( 2.65% )  oraz 38.2% ( 2.45% )

 ...a przecież FED utrzymał miesięczną wartość skupu na p. 85 mld USD...

 

Wniosek jaki się zatem nasuwa dąży do postawienia Tezy, iż relatywnie słaba reakcja na, przecież pozytywny dla Długu , werdykt FED, wskazuje na dominujący proces odwrócenia długoterminowego trendu wzrostowego na spadkowy w segmencie amerykańskich obligacji, co jest równoznaczne ze scenariuszem wzrostu rentownosci długu USA w dłuższym horyzoncie...

Należy przy tym pamiętać, iż przecież w/w proces będzie rzutować na globalny segment długu ( światowy wzrost rentowności obligacji )...czego kolejnym istotnym skutkiem będzie wzrost kosztu obsługi długów, który z kolei uderzy negatywnie  w i tak bardzo słabe próby światowego ożywienia...

 

Proszę zwrócić uwagę , iż sygnał zwrotu na rynku rentowności  ( 1 połowa maja ) był wyprzedzający w stosunku do sygnałów zmiany tendencji na Wall Street ( koniec maja )...

 

Reasumując Smart Money " Grają Swoją Grę "...

 

Wykres intraday ( H4 )  10 Year US Bond Yield :

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (17)
Real Look at US Dollar...
 Oceń wpis
   

 Z racji licznych komentarzy w ramach mainstreamu informacyjnego dot. skrajnie negatywnych wizji dot. Dolara amerykańskiego, które nasiliły się szczególnie po Werdykcie FED - TAPER OFF, należy włączyć do analiz nie tylko EUR/USD , czy też US Dollar Index lecz również Dow Jones FXCM Dollar Index...

...a wówczas wyniki procesu analitycznego nie są już tak " oczywiste" i nie skazują tym samym USD na tylko jeden kierunek - down...

Key Levels to odpowiednio 80 pkt i 10500 pkt...

 

p.s.  dokładny opis Dow Jones FXCM Dollar Index - wpis 

http://atafinancialresearch.bblog.pl/wpis,dow;jones;fxcm;dollar;index,67202.html  

 

Wykresy US Dollar Index &  Dow Jones FXCM Dollar Index :

 

 

 

 

 

Komentarze (19)
US Stock Indexes Negative Divergences...
 Oceń wpis
   

 Na przestrzeni ostatnich 4 miesięcy  ( maj - wrzesień ) w segmencie amerykańskiego rynku akcji widoczne są pojawiające się kolejne negatywne dywergencje...

Dlaczego należy bacznie zwrócić uwagę na ów rynek i własnie te czynniki...!!???

Dlatego, iż jest to najsilniejszy rynek akcji w grupie DM, którego sytuacja rzutuje w bezpośredni sposób na pozostałe rynki na świecie...i to nie tylko akcji lecz szerzej ryzykownych aktywów...

Tym samym należy aktywnie monitorować amerykańskie indeksy oraz negatywne dywergencje do których należą :

- wciąż aktywna formacja 2B w przypadku DJIA 

- dynamiczne cofnięcie krzywej kursu S&P500  już  podczas 2 sesji po Werdykcie FED 

- brak ataku na sierpniowy  szczyt w przypadku KBW Bank Index

Proces ten , zwłaszcza obecnie , powinien pozostać na 1 Panie ze względu na pełną aktywację nowej serii grudniowej instrumentów pochodnych, w tym kontraktów oraz równie dynamiczne wytracenie impetu wzrostowego jak sam wystrzał  Up - póki co 1-sesyjny, pod wpływem Motywu FED...

Reasumując relatywnie korzystny układ techniczny występujący tylko na 1 indeksie spośród " Wielkiej Trójki " - czyli Nasdaq 100 wraz z silnymi dywergencjami w grupie europejskich i azjatyckich indeksów jak również brakiem pozytywnej reakcji na KBW Bank Index, który skupia przecież głównych realnych beneficjentów QE, czyli Banki to Globalny Znak  Ostrzegawczy, przed Scenariuszem Przesilenia i Aktywacji Tendencji Spadkowej, którego prawdopodobieństwo wyraźnie wzrosło na przestrzeni ostatnich miesięcy - de facto od majowych ekstremów...

 

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 , Nasdaq 100 , KBW Bank Index :

 

 

 

 

 

Komentarze (7)
Nasdaq 100 VIP ...
 Oceń wpis
   

 Nasdaq 100  VIP - Very Important Place...

Dlaczego...!!???

Otóż dlatego, iż obecnie :

 - krzywa kursu indeksu Nasdaq 100 testuje Zniesienie Fibonacciego 61.8%  fali spadkowej wywołanej pęknięciem tzw. bańki internetowej... ( wykres 1 )

-  fala wzrostowa  ( 2008 - 2013 ) testuje poziom wynikający z  zasięgu Wydłużenia Fibonacciego w relacji do fali aprecjacji ( 2002 - 2007 ) - aktywny współczynnik Fibonacciego  to 1.5  ( wykres 2 )

- struktura wewnętrzna fali wzrostowej z lat 2002 - 2013 to o zygzak ( 3-ka )  - dwa impulsy wzrostowe  ( A - 2002 - 2007 oraz  C  2007-2013 ) przedzielone spadkiem  B ( 2007-2008 ) 

-  fale :  A I C  w ramach zygzaka pozostają sobie równe w pryzmacie czasu - 5 lat.

 

Wykresy miesięczny & tygodniowy Nasdaq 100 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (1)
TAPER OFF - RISK ON...
 Oceń wpis
   

 Ben Bernanke oznajmił Werdykt  " Taper OFF " ...który można traktować w kategorii utrzymania status quo i zarazem scedowania decyzji na kolejnego Szefa/Szefową FED...Formalnie " umywając ręce "  od jakichkolwiek strategicznych decyzji...

Abstrahując jednak od skrytych motywów Bernanke skierujmy uwagę na " Krajobraz po bitwie "  - sensu stricte  "...po euforii "...i przeanalizujmy wykresy "  Wielkiej Trójki "  day after FED...

Co wysuwa się na 1 Plan - formacje klinów,w ramach 2B , które nadal pozostają aktywne...nota bene relatywna bliskość górnego ograniczenia klina na S&P500 ( str 1733-35 pkt ) ; brak zdecydowanego wybicia  na DJIA oraz dla odmiany wybicie górą z klina na Nasdaq 100...

Reasumując seria wrześniowa wygasa w strefie max...tym samym  prawdziwe średnioterminowe " Rozdanie Rynkowe " nastąpi w ramach serii grudniowej...

p.s. co oznaczają formacje klinów końcowych...!!???

 Z dużym prawdopodobieństwem " wykończenie " ruchu wzrostowego a nie jego początkową aktywację...na co szczególnie teraz gdy wokół brzmią fanfary " hossy " należy zwrócić uwagę i uwzględnić w ramach strategii rynkowej...

W odniesieniu do tytułu TAPER OFF - RISK ON... rodzi się pytanie but  how long...!!???

 

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 oraz Nasdaq 100 ( the day after FED ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (13)
FED Motive vs US Indexes Objective Charts View...
 Oceń wpis
   

 Spekulacja Medialna  dot. Werdyktu FED sięga dziś Zenitu... Mainstream Informacyjny nadaje non stop czy  a jeśli tak to o ile FED uaktywni TAPER...Trend Informacyjny jest de facto od początku bieżącego tygodnia coraz bardziej intensywny w tej materii...

Jednak jak na prawdę należy traktować dzisiejszy Głos Bernanke...!!???

Sensu stricte jako kolejny Motyw Rynkowy służący do ewentualnej aktywacji impulsu rynkowego..który z pewnością zostanie najpierw zainicjowany a następnie wykorzystany przez Kreatorów Trendu...

Owe " Wilcze Stado " wywoła ruch a później wygeneruje " wspaniałe " uzasadnienie dla takiej a nie innej reakcji rynków...

Co jednak pokazują wykresy amerykańskich indeksów przed  " werdyktem dekady "...

Na wykresach dziennych " Wielkiej Trójki " widoczne są formacje  klinów wzrostowych...

W przypadku DJIA oraz S&P500 także ewentualne formacje 2B a dodatkowo na wykresie samego Dow Jonesa formacja H&S...

Reasumując owe warianty mimo iż oparte na 3 różnych formacjach technicznych i tak w końcowym rezultacie oznaczają  realne przesilenie i odwrócenie trendu wzrostowego  na spadkowy...

Tym samym Motyw FED może być zarazem formą zwieńczenia trendu wzrostowego i aktywacją deprecjacji w co wręcz doskonale wpisuje się wygaśniecie serii wrześniowej i początek serii grudniowej...

p.s. cóż dzisiejsza reakcja Wall Street po 20-tej wskaże pierwsze symptomy Scenariusza Smart Money...

 

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 oraz Nasdaq 100 :

 

 

 

 

Komentarze (20)
Summers is over...
 Oceń wpis
   

 Podczas weekendu został aktywowany kolejny z Listy Motywów...

Najpoważniejszy kandydat na przyszłego szefa FED wycofał swoją kandydaturę...co uwaga " wstrząsnęło " rynkiem walutowym prowadząc co utworzenia nocnych formacji luk osłabiających USD...

Paranoja sięga zenitu, gdyż oto mamy sytuacje, podczas której nawet Persona, nie będąca de facto szefem FED, już wywiera presję na rynki fin. wywołując nocne turbulencje...

Cóż Motyw pozostaje Motywem...a jego uzbrojenie i aktywacja służy określonym celom rynkowym...

Jest to zarazem cennym przykład potwierdzający Tezę iż Każdy Motyw może być aktywowany przez Smart Money by wywołać określoną reakcję i ruch rynkowy...

Summers....Bernanke...FED...Wybory w Niemczech...

Reasumując " Dobry Bajer nie jest Zły..."

Fakt pozostaje jednak faktem , iż np na EUR/USD widoczna jest formacja nocnej luki - czyli de facto skoku wzrostowego wywołanego bez realnego zaangażowania środków finansowych...

Jest to preludium przed Werdyktem FED ( 18.09...godz 20-ta )...

p.s. do wygaśnięcia serii wrześniowej oraz w trakcie procesu zajmowania pozycji na serii grudniowej należy liczyć z aktywacją kolejnych Motywów...

 

Wykres H4 EUR/USD :

 

 

 

 

 

Komentarze (30)
5 Years From Lehman...
 Oceń wpis
   

 W rocznicę bankructwa Lehman Brothers spróbujmy odpowiedzieć na pytanie...

Czy rynki finansowe już całkowicie otrząsnęły się po owym " bankowym szoku "...!!???  i i tym samym Czy Najlepiej Poinformowani mający pełen dostęp do wszystkich możliwych informacji grają już tylko jeden scenariusz " Sky is the Limit "..!!???

Jeśli zawęzimy proces analitycznych do " Wielkiej Trójki " z Wall Street, czyli indeksów : DJIA, S&P500 oraz Nasdaq 100 wówczas zapewne większość uzna iż Lehman to przeszłość...Banki są nie zagrożone...Kryzys się skończył a rynki stoją u progu nowej ery...

To przekonanie nie rodzi sie oczywiście z niczego, jest ono wynikiem Trendu Informacyjnego, precyzyjnie przygotowywanego przez Mainstream Informacyjny, który głosi wszem i wobec " The only way is UP "...

Jeżeli jednak poszerzymy zakres analiz o dwa główne indeksy bankowe : KBX BANK INDEX oraz EURO STOXX BANK INDEX wówczas szybko zdołamy się przekonać, iż do owego poziomu " Sky " głównych indeksów amerykańskich pozostał jeszcze zakres aprecjacji rzędu 100%...

Reasumując czy zatem " Wszystko Gra " czy raczej rzeczywistość prezentuje się  jak w filmie Woodego Allena...innymi słowy de facto..NIE GRA...

Co zatem nadal  kryją bilanse banków...i co jest tym samym głównym powodem braku proporcjonalnej skali wzrostów indeksów bankowych...!!???

Cóż zapewne zostanie upublicznione kiedy już " odpowiednie pozycje  rynkowe " zostaną zajęte...

p.s. stara maksyma głosi wszak, iż " jeśli masz wątpliwości tzn. że nie ma żadnych wątpliwości..."

So we will see...

 

Wykresy miesięczne DJIA , S&P500 , Nasdaq 100 , KBX BANK INDEX & EURO STOXX BANK INDEX :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (27)
GROUND ONE ZERO ZERO - 100 - USD/JPY...
 Oceń wpis
   

 


 Mainstream informacyjny koncentruje się tylko i wyłącznie na indeksach akcji DM określając zarazem ich rolę jako Globalnych Wyznaczników Koniunktury w Segmencie Ryzykownych Aktywów...

Jednak czy owe, dość istotne,  zawężenie horyzontu analitycznego jest słuszne...!!???

Otóż NIE...

Gdyż przede wszystkim Segment Walut ukazuje kierunek przepływu kapitału :  RISK ON or RISK OFF...

Po " wyeliminowaniu "  Franka szwajcarskiego ( CHF )  na podium powrócił Jen japoński ( JPY )...

W przypadku japońskiej waluty główna para to USD/JPY...

Dlaczego USD/JPY wraz z kluczowym poziomem 100 jest tak istotny prezentuje wykres miesięczny.

Key Level 100 to dolne ograniczenie formacji trójkąta, z której w 2008 roku nastąpiło wybicie dołem...To również obecny poziom linii długoterminowego trendu spadkowego...

Tym samym  " dekretowy "  ( decyzja Abe o potężnym luzowaniu ilościowym ) dynamiczny wzrost z przełomu 2012/2013 jest na obecnym etapie stricte ruchem powrotnym do przebitego poziomu 100, który w ujęciu perspektywy wielu  dziesięcioleci należy traktować jako rodzaj wzrostowej korekty technicznej w ramach trendu spadkowego...

Na uwagę zasługuje również fakt, iż na poziomie 100 przebiega Zn Fib 50% fali spadkowej z lat 2007-2011.. a poprzedni atak na str Zn Fib 50-61.8% zakończył się niepowodzeniem ( wykres tygodniowy ).

Cenne wskazania widoczne są także na wykresie dziennym, gdzie kształtuje się formacja odwrócenia trendu w formie H&S...

Reasumując to własnie Key Level 100 na USD/JPY ukazuje w jak istotnym miejscu znalazł się globalny rynek ryzykownych aktywów...gdyż de facto ów poziom oddziele możliwość dalszych wzrostów od powrotu do tendencji spadkowej...

W tle oczywiście pozostają najbliższe wrześniowe Motywy : FED oraz Wybory w Niemczech...

Wykresy USD/JPY - miesięczny, tygodniowy oraz dzienny :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (13)
Apple - old magic tricks don't work now...
 Oceń wpis
   

 Trend Informacyjny roztaczający kolejną wizję super gadżetu pt. iPhone 5 S spełnił doskonale swoje zadanie...

Czas poświęcony prezentacji  oraz wszelkim komentarzom wraz z analizami dot. nowego  typu iPhone from Apple  on Bloomberg TV  & CNBC był  podczas wczorajszej sesji amerykańskiej wręcz rekordowy...

Tym samym nagłośnienie Motywu  iPhone 5 S w dniu debiutu sięgnęło Zenitu...

Oczywiście  w mainstreamie informacyjnym dominował " amerykański  "optymizm i zachwyt  a  słynny " Hollywood Smile "  emanował ze strony  Prowadzących serwisy oraz Komentatorów...

Jednak jeśli skupimy się na Skutkach owych działań PR...wówczas dostrzeżemy iż brak efektu " WOW"...

Kurs akcji Apple notowanej na Nasdaq spadł...i to na dużym volumenie po teście 2B i Zn Fib 38.2%

Tym samym Trend Rynkowy zanegował Trend Informacyjny i ostatecznie wykazał się odmiennym postrzeganiem  " medialnej rzeczywistości "...

Stare medialne sztuczki nie wytrzymały próby czasu...

Dlaczego ów Motyw Apple jest obecnie tak istotny...!!???

Dlatego, iż jest to jeden z głównych składników determinujący ostateczny poziom notowań indeksu Nasdaq 100...na którym także  teraz koncentrują się media finansowe z racji nowych rekordów w ramach całej sekwencji aprecjacji mającej swój początek w 2009 roku..

Należy nadmienić jest to jedyny indeks z " Wielkiej Trójki  US " , który pokonał majowe szczyty i brnąc dalej na północ wyznaczył wczoraj nowe max w ramach bieżącego impulsu...

Fakt, który jednak nie jest już tak dostatecznie naświetlony to cofnięcie indeksu, tożsame z prawdopodobnym sygnałem wytracenia  impetu...co może skutkować przesileniem...oczywiście w którym swój udział może mieć Apple...

Nie bez znaczenia pozostaje formacja klina końcowego na wykresie Nasdaq 100...

Reasumując...

Focus on Nasdaq 100 - wyznacznik siły DM - indeks o największej sile relatywnej...

 

Wykresy dzienne Apple & Nasdaq 100 :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (46)
BIG TIME FOR BONDS...
 Oceń wpis
   

 Wrześniowe posiedzenie FED zbliża się wielkimi krokami...Wówczas jak donosi mainstream informacyjny najprawdopodobniej FED podejmie decyzję TAPER ON - czyli ograniczy skup amerykańskich obligacji rzędu 10-15 mld USD z miesięcznej  puli 85 mld USD jaką do tej pory przeznaczał na interwencyjne zakupy...


Według Agencji Bloomberg,  po ostatniej serii danych makro z USA, bardziej prawdopodobny jest TAPER na poziomie 10 mld USD...

Jakie zatem dalsze następstwa może wywołać aktywacja TAPER...!!???

Oto Lista Potencjalnych Zagrożeń:

     - cd wzrostu rentowności długu w sakli globalnej,

     - nawrót problemów obsługi zadłużenia krajów południa strefy EURO ,

     - dalszy odwrót od EURO ,

     - uderzenia w waluty i pozostałe aktywa EM - najbardziej EM  Europy Środkowo-Wschodniej.Kluczowa pozostaje jednak sama decyzja FED - czy w ogóle nastąpi i jaka będzie rzeczywista skala pierwszego ciecia limitu skupu a także projekcja ścieżki kolejnych etapów TAPER- ta kwestia stanowi zatem potencjalny Motyw , którego aktywacja może mieć wpływ na rynki finansowe. 

Tym samym 18 września o godz. 20-tej nastąpi po pierwsze upublicznienie decyzji  FED oraz po drugie uwidoczniona zostanie reakcja rynków finansowych...

Co na obecnym etapie ukazują wykresy rentowności obligacji poszczególnych państw...

Podsumowując :

1. Globalny Segment Obligacji  charakteryzuje się obecnie silnym średnioterminowym  trendem spadkowym co jest w znacznym stopniu powiązane ze Strategiami Spekulacje Funduszy Hedge. 

2. Kluczowa Informacja dla Globalnego Segmentu Obligacji to Wrześniowe posiedzenie FED ( 17-18 września 2013 ). 

3. Na wrześniowym posiedzeniu  jak donosi mainstream informacyjny FED najprawdopodobniej podejmie decyzję TAPER ON - czyli ograniczy skup amerykańskich obligacji rzędu 10-15 mld USD z miesięcznej  puli 85 mld USD jaką do tej pory przeznaczał na interwencyjne zakupy.

4. Według Agencji Bloomberg,  po ostatniej serii danych makro z USA, najbardziej prawdopodobny jest TAPER na poziomie 10 mld USD.

5. Odczyty COT & NEW COT Reports ukazują dla :

- 10-letnich amerykańskich obligacji ekstremalnie negatywne odczyty max Shot  Spec Positions 
- USD Dollar Index  -stopniowe budowane Long Spec Positions 

6. Analiza w/w procesów ( max Short Spec Positions on US Bonds , rising Long Spec Positions on USD Dollar Index ) sprzyja przynajmniej krótkoterminowemu Scenariuszowi Zwrotu & Aprecjacji w Segmencie Amerykańskiego Długu, co powinno wywrzeć pozytywny wpływ na także w odniesieniu do Globalnego Segmentu Skarbowych Papierów Dłużnych, czyli de facto  zwyżce kursów obligacji - Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

7. Schematy techniczne i związane z nimi Formacje w ujęciu tygodniowym przedstawiają  średnioterminowy trend wzrostowy w przypadku Rentowności Obligacji czyli tym samym średnioterminowy trend spadkowy w Segmencie Długu Czynnik Negatywny dla Obligacji.

8. Bieżący Stopień Wykupienia Rynku ( związany z dotychczasową skalą wzrostu rentowności długu Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

9. Test z ubiegłego tygodnia zakończony brakiem przebicia psychologicznych poziomów rentowności  USA 3% , UK 3% Niemcy 2 %  oraz Polska 5% - Czynnik Pozytywny dla Obligacji.

10. Wszystkie główne elementy Procesu prowadzą do Wniosku o  wzroście prawdopodobieństwa zwrotu w Segmencie Długu na rzecz wzrostu kursów obligacji  oraz umocnienia Indeksu USD 
 
 
Co na obecnym etapie ukazują wykresy rentowności obligacji poszczególnych państw...
 
Wykresy tygodniowe Rentowności 10-letnich obligacji & USD Dollar Index :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (46)
Turkish Assets Lesson - XU-100 & LIRA...
 Oceń wpis
   

 Natężenie tureckiego trendu medialnego wychwalające pod niebiosa tureckie  aktywa mające przed  sobą tylko i wyłącznie świetlaną przyszłość spełniło swoje taktyczne zadanie...

Aktywa  zostały  w sposób perfekcyjny "  wstrzelone "...

Nawet w okresie protestów " mędrcy " w postaci " finansowych celebrytów " głosili wszem i wobec iz to super okazja by wciąż kupować gdyż przecież przyszłość pozostaje bez żadnej skazy...

Czynnik słabnącej permanentnie Liry był w ogóle pomijany...

Akcje były najważniejsze i to ile zyskały miało być  swoistym " gwarantem " ile zyskają w przyszłości ( taka prosta ekstrapolacja rodem z  polskich analiz )...

Czynniki globalne nie miały znaczenia...gdyż to Turcja...

A jednak na równi z indeksami DM turecki indeks akcji XU-100 wyznaczył szczyt w maju... a dodatkowo nawet nie zdołał wzrosnąć na  sierpniowej fali wtórnej która spowodowała na rynkach DM retest majowych max...

Reasumując Struktura 5 fal na XU-100 wraz z analizą trendu informacyjnego  oraz czynnika walutowego okazała się po raz kolejny obiektywnym narzędziem analitycznym ukazującym ex ante Scenariusz Spadkowy...

p.s. nie sposób przeoczyć iż indeks turecki powrócił de facto do poziomów widzianych ostatnio w lutym  2012...

" Turcja " to zatem Przykład dynamicznej fali deprecjacji aktywowanej perfekcyjnie w Momencie Lazurowych Wizji Medialnych...

i zarazem potwierdzenie  wyższości analizy wielowymiarowej nad prosta ekstrapolacją...

Wykresy dzienne XU-100 & USD/TRY :

 

 

 

 

 

Komentarze (45)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect