S&P500 Waves - 121 Effect
 Oceń wpis
   

 Wynik procesu analitycznego koncentrujący się na proporcjach fal wzrostowych w ramach aprecjacji amerykańskiego indeksu S&P500 z minimum zanotowanego w 2009 roku na poziomie 666 pkt prowadzi do wniosku, iż krzywa S&P testuje praktycznie poziom 1780 pkt ( dokładnie 1778  ) wynikający z równości w/w ruchów... 

Pierwsza Fala to wzrost z poziomu  666 do 1370 pkt.  ( 704 pkt ) 

Druga Fala to wzrost z poziomu  1074 do 1772 pkt.     ( 698 pkt ) 

W ten sposób widoczny jest proporcja fal  : 1 do 1  -  Efekt 121 ( one two one  ) 

Równocześnie w kwestii pokonania poprzedniego max 1576 pkt z 2007 roku - obecnie o 196 pkt ( wczorajszy max 1772 pkt ) należy zaznaczyć iż w wyniku spadku z 2009 roku krzywa kursu pokonała min z 2003 roku ( strefa 800 pkt ) o 134 pkt wyznaczając nowe min 666 pkt... i nie otworzyło to " bram piekieł " a rynki nie runęły w przepaść...

Należy nadmienić, iż w ujęciu procentowym różnica między min z 2003 a 2007 sięga prawie 17 %...

Obecna różnica pomiędzy max z 2007 a 2013 wynosi natomiast prawie 13 %...i jak pokazuje historia minimów 2003 vs 2009  z " czeluściami piekieł " obecne hasła " sky is the limit " również mogą zostać zanegowane...tak jak w 2009 roku kontra w górę...tak obecnie kontrą w dół...

Reasumując w/w Symetria Fal  1 : 1 powoduje wzrost prawdopodobieństwa przesilenia biorąc dodatkowo pod uwagę dzisiejszy Motyw FED, który może posłużyć jako rynkowy Trigger " wstrzelenia " akcji oraz odwrotu... 

Wykres miesięczny S&P500 :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (20)
LOST FAITH IN THE USD...!!???
 Oceń wpis
   

 Pokonanie styczniowego max 1.3713 na EUR/USD oraz obecny test kolejnego poziomu 1.38 wywołały wręcz lawinę medialnych doniesień o " wielkim przegranym ", czyli Dolarze amerykańskim...

Mainstream informacyjny przeszedł ze skrajności w skrajność...Tak jak od maja do wrześniowego posiedzenia FED, wszem i wobec podkreślano nieuchronność TAPER ON...tak obecnie, gdy Bernanke wycofał się z tych zamierzeń dot. ograniczenia QE, początek tego procesu datowany jest , nie na kolejne posiedzenia FED, lecz wręcz z automatu - od razu na marzec 2014, kiedy to Janet Yellen obejmie stanowisko szefa FED...

Analiza dotychczasowego procesu komunikacji FED  z rynkami finansowymi nie daje jednak żadnych gwarancji iż Bernanke znów nie zaskoczy, tym razem jednak ogłaszając TAPER ON...

Na uwagę zasługuje ponad to fakt, iż rynki fin, szczególnie segment obligacji, zaczął dyskontować wrześniowy termin wygaszania QE już w okresie maja ( wyprzedzenie rzędu 4-5 miesięcy w zależności czy dotyczy on akcji cz też obligacji ).

Jeśli zatem przyjmiemy w/w okres dyskontowania kluczowej decyzji FED - TAPER ON ( 4-5 miesięcy ) wówczas już w listopadzie lub grudniu zostanie aktywowany kolejny mechanizm dyskontując ów Werdykt FED...

Z racji początku listopada, który wypada już w tym tygodniu USD Dollar Index powinien być aktywnie monitorowany...

Zwłaszcza jeśli uwzględnimy skrajnie negatywne nastawienie do amerykańskiej waluty wraz z istotną strefą wsparcia 79.00, która broni indeks przed spadkami od lutego 2012...

Reasumując mimo pokonania psychologicznego poziomu 80 to Key Level 79 pozostaje realnym wsparciem dla DX.F a tytułowa  " stracona wiara " w USD, tak podkreślana przez Trend Medialny,  może z dużym prawdopodobieństwem oznaczać zwrot na tym rynku kreując tym samym możliwość zastosowania strategii kontrariańskiej...

 

Wykres tygodniowy US Dollar Index Future : 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (20)
BZ WBK - first in - first out...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny zachwycał sie o samego rana wynikami BZ WBK...

Gwiazdą dzisiejszej sesji jest bez wątpienia BZ WBK, który jako pierwszy przedstawiciel sektora bankowego przedstawił raport kwartalny.  W trzecim kwartale bank zarobił 537,4 mln zł o 25% więcej od oczekiwań rynku. .."

Super Info na Szczycie = Super Wstrzelenie Rozpromienionym z zachwytu Inwestorom... 

Z początkowych 3.97 % zostało ostatecznie 0.42 %...i tym samym czarna dzienna świeca...

De facto kolejna ukazująca i zarazem potwierdzająca strefę oporu 390-400 PLN...

Reasumując dzisiejsza reakcja kursu BZ WBK przy znacznym volumenie stanowi ostrzeżenie dla pozostałych akcji banków na WGPW oraz indeksu WIG-Banki...

Smart Money, którzy skupili akcje banków z GPW ( first in )  w przypadku BZ WBK - marzec-kwiecień 2013 , teraz jako pierwsi opuszczają " bankowe  pokłady " ( first out )...

Wykres dzienny BZ WBK :

 

 

Komentarze (22)
EUR/USD & WIG20 - JANUARY/ FEBRUARY HIGHS
 Oceń wpis
   

 Krzywe kursów zarówno EUR/USD jak i WIG20 kształtują się obecnie tuż pod strefami styczniowo -lutowych maksimów...( EUR/USD 1.3713 1.02.2013 ; WIG20 2633 pkt 2.01.2013 ) ...

Historia poszczególnych miesięcy 2013 roku dokładnie pokazuje jaki istotny wpływ na WIG20 wywiera para EUR/USD...

Kurs EUR/USD znajduje się już od piątku w strefie szczytu z początku lutego, z kolei WIG20 przebijając dziś strefę 2500 i zamykając sesje na poziomie 2554 pkt zbliżył się do styczniowego max. 

Reasumując ze względu na istotne jutrzejsze  odczyty z amerykańskiego rynku pracy można postawić Tezę o D-Day ( ataku na EUR/USD podczas jutrzejszej sesji europejskiej - ).

Wynik Testu Key Level 1.3713 powinien z dużym prawdopodobieństwem wskazać kierunek dla WIG20 określając tym samym szanse testu styczniowego ekstremum...

 

Wykresy dzienne EUR/USD & WIG20 :

 

 

 

Komentarze (57)
MIDWIG - TURN OFF THE LIGHT(S)...
 Oceń wpis
   

 Blask polskich banków, spektakularnie podkreślony i wręcz wyróżniony przez Moody's ,  został wczoraj przyćmiony negatywnym werdyktem, który uderzył w jedną z polskich gwiazd, czyli Alior Bank...

Z racji jego pozycji w indeksie MIDWIG, spadek kursu Alior Banku o ponad 20% uderzył równocześnie w notowania w/w indeksu powodują w początkowej fazie sesji spadek o ponad 3.5%...

W ten sposób ujawniło się ryzyko specyficzne dot. z jednej strony konkretnego waloru a z drugiej indeksu średnich spółek notowanych na WGPW, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów terminowych na ów indeks...

Oczywiście " jeden Alior " w jednym uderzeniu nie doprowadzi do błyskawicznego załamania całego rynku jednak stanowi on wyraźne ostrzeżenie tym bardziej, iż...

indeks MIDWIG dotarł własnie do Zn Fibonacciego 50% fali spadków z lat 2007-2009 ( wykres miesięczny MIDWIG )...

W str. w/w Zn Fib kształtuje się równocześnie poziom 0.786 % pierwszej fali wzrostowej z lat 2009-2011 ( wykres tygodniowy )...

Krzywa indeksu przetestowała dodatkowo górne ograniczenie kanału wzrostowego, w ramach fali aprecjacji zapoczątkowanej w maju 2013 ( wykres dzienny )...

Reasumując w/w argumenty sugerują wzrost prawdopodobieństwa aktywacji Scenariusza Przesilenia, tym bardziej iż wspomniany Alior Bank jest zapewne pierwszą zgasłą gwiazdą owego indeksu lecz brak jakiejkolwiek pewności, iż ostatnią...

Wykresy MIDWIG miesięczny , tygodniowy oraz dzienny  :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (30)
The Day after Media Motives - Long Term View...
 Oceń wpis
   

 To,że Werdykt Moody's był de facto tylko medialnym pretekstem do czwartkowego wystrzału na WGPW z pierwszoplanowym udziałem kursów polskich banków, potwierdzają tożsame silne ruchy w przypadku bankowych indeksów z UE oraz USA...

Innymi słowy doszło do pełnej synchronizacji polskiego wątku bankowego z Newsami dot. możliwego porozumienia w Senacie USA dot. GS jak również nominacją Janet Yellen na nową szefową FED, które z jednej strony wzmocniły polski impuls a z drugiej wywołały wręcz mini euforię na rynkach finansowych o zasięgu globalnym...

Jak widać jednak weekend nie przyniósł rozstrzygnięć za oceanem, wobec czego kontrakty na amerykańskie indeksy akcji otworzyły się lukami w dół...

Tym samym aktywny pozostaje Schemat Gry od Motywu do Motywu...i to Motywu odpowiednio nagłośnionego ( bez żadnego realnego potwierdzenia - czysty blef )... 

Czego przykładem jest czwartkowy News dot. Porozumienia - stricte Czasowego Porozumienia... 
Podczas gdyż tak wczoraj jak dziś z koeli nagłaśnianie są Impulsy Info o Fiasku tych samych Negocjacji i tym samym barku Porozumienia...

Obowiązuje Trend Informacyjny, będący ciągiem Impulsów Informacyjnych, który kreuje Trend Rynkowy... Motywy inicjują Ruch... 
Przykłady : Porozumienie - przerwanie GS , Nominacja - FED , Werdykt Moody's... 
( one wywołały euforię ostatnich 2 sesji... )

W ten właśnie sposób Smart Money panując nad Trendem Informacyjnym kształtują Trendy Rynkowe... 
To kiedy zostanie upubliczniony i specjalnie uwypuklony medialnie określony Impuls Informacyjny zależy do Kreatorów Trendu, którzy odpowiednio wcześniej zajmują rynkowe pozycje... 

Kolejny raz widoczny jest brak kontynuacji po jedno-sesyjnej szarży...Oczywiście korpus białej świecy stanowi obszar wsparcia...

Baczną uwagę należy zwrócić na volumen ( porównanie czwartkowego vol. z sumą z następnych sesji bez zasadniczej zmiany indeksu , gdyż ów czynnik może być oznaką dystrybucji  po wystrzale) 

Na tle medialnych doniesień długoterminowy obraz indeksu WIG-Banki ( kompresja miesięczna )  prezentuje się następująco...w formie klina, którego wewnętrzna struktura to zygzak A-B-C...

Dodatkowo w ujęciu tygodniowym widoczny jest z kolei klin rozszerzający się...

Wykresy WIG-Banki :

 

 

 

Komentarze (91)
Polish Banks Moody's Motive...
 Oceń wpis
   

Przykład Taktyki Doskonałej : 

w strefie szczytów indeksu WIG-Banki  dziś " nagle " Moody's objawił " jedyną prawdę "...

" widoczna poprawa kapitalizacji banków i zwiększone możliwości absorpcji ryzyka "

 


Należy zwrócić uwagę, iż w/w Impuls Informacyjny został upubliczniony dokładnie po silnych wzrostach banków z Książęcej, która przecież trwała przez ostatnie miesiące mimo konsolidacji na EURO STOXX Banks Index na poziomie " lata świetlne " od szczytu z 2007 roku...

Tym samym dzisiejszy strzał w górę może stanowić z dużym prawdopodobieństwem zwieńczenie całej sekwencji wzrostowej WIG-Banki...

p.s. WIG-Banki rośnie dziś najsilniej spośród indeksów branżowych - bezpośredni wynik MM ( Motywu Moody's ) , tym samym ów agregat staje sie wyznacznikiem tendencji i sentymentu na WGPW...

Wykres Weekly WIG-Banki :

 

 

Komentarze (29)
US MARKET DIAGONALS & GAPS " IN GAME "...
 Oceń wpis
   

 Mimo testu dolnych ograniczeń formacji klinów na amerykańskim rynku akcji oraz towarzyszącej  im aktywnej obronie w/w stref kluczowe pozostają nocne luki powstałe zarówno tydzień temu jak również dziś z niedzieli na poniedziałek na otwarciu rynków po weekendzie...

Wynik testu w/w luk ukaże realny status amerykańskiego segmentu akcji...

To czy popyt zdoła doprowadzić do definitywnego zamknięcia owych luk, co w konsekwencji spowoduje wzrost prawdopodobieństwa ataku na górne ograniczenia klinów...

Czy też wynik ataku pozostanie negatywny, co otworzy perspektywę do aktywnego podjęcia prób wyłamania dołem z klinów...

powinien ukazać przebieg kolejnych sesji bieżącego tygodnia...

W przypadku kontraktów na DJIA już dziś widoczny jest proces naruszenia dolnego graniczenia klina, co zwiększa prawdopodobieństwo wyłamania w dół z tej formacji i tym samym dalszej deprecjacji...

 

Reasumując oprócz górnych i dolnych linii  formacji klinów na 1 Plan wysuwają się w/w nocne formacje luk...

p.s. szczególnie dobrze widoczne na rynku kontraktów terminowych na indeksy amerykańskie w ujęciu intraday ( H4 )...

 

Wykresy  dzienne oraz intraday ( H4 ) Futures DJIA, S&P500 oraz Nasdaq 100 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (22)
EUR/USD - Key to Polish Stock Market...
 Oceń wpis
   

 Analiza porównawcza EUR/USD z WIG & WIG20 na przestrzeni okresu styczeń - październik 2013 ukazuję i zarazem potwierdza silą dodatnią korelację pomiędzy w/w rynkami : główną europejską parą walutową oraz polskimi indeksami giełdowymi...

Wszystkie ekstrema poczawszy od styczniowych czy z przełomu stycznia i lutego  max po obecną falę wzrostu wskazują na istotną zależność sytuacji na polskim parkiecie od kierunku i dynamiki ruchu EUR/USD...

Wykresy  prezentują w/w Zależności w okresie ostatnich 9 miesięcy...

 

Wykresy dzienne EUR/USD , WIG , WIG20 :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (17)
EUR/USD & USD/PLN - H&S Past vs Present Implications...
 Oceń wpis
   

 Zapewne większość aktywnych inwestorów i spekulantów walutowych dokładnie przypomina sobie nie tak odległy czas ( lipiec 2013 ) , kiedy mainstream informacyjny koncentrował się wyraźnie na hipotetycznej formacji głowy i ramion widzianej przez tzw. " Większość " na rynku EUR/USD...

Jednomyślne  Prognozy, ukazujące nieuchronne przebicie linii szyi w str 1.27 i dalszy dynamiczny spadek w kierunku 1.20 a później nawet parytetu " przejęły " wręcz kontrolę na umysłami wielu inwestorów...przecież " tyle " czynników wskazywało na spadek EURO i równoczesny powrót rynkowej chwały  USD...

Co budziło jednak zastrzeżenia....!!???

Przede wszystkim formacja H&S to formacja odwrócenia trendu a w wypadku EUR/USD wystąpił tylko nieznaczny wcześniejszy  impuls wzrostowy ( 10 figur ze str. 1.20 do str 1.30 trwający 1.5 miesiąca  ) poprzedzający ową mityczną formację, która powstawała przez prawie 10 miesięcy ... ( zaburzenie proporcji ) - element ten  prezentuje dobitnie wykres 1.

Dodatkowo po uformowaniu prawego ramienia wstąpiło jeszcze ramie bis ( S bis na wykresie nr 1 ), co ostrzegało przed realnym zagrożeniem zanegowania formacji H&S...

Kurs EUR/USD obrał jednak kierunek przeciwny o 180 stopni ...Dynamiczny ruch jak został  wówczas zainicjowany nosi nazwę  " Psa Baskervillów "...

Tak własnie kreowany jest Trend Informacyjny...w większości przypadków fałszywy w przełomowych momentach...

Widoczny był również kolejny Kluczowy Czynnik, który wskazywał na całkowicie odwrotny do zakładanego przez mainstream Scenariusz Rynkowy  ( Dynamiczną Aprecjację EURO )- max liczna krótkich pozycji, jaka została osiągnięta na początku lipca na parze EUR/USD...

Jak ów Pojedynek się zakończył widać dziś kiedy krzywa kursu EUR/USD ponownie testowała max 1.3570 z opcja naruszeni i wyznaczenia szczytu intraday na poziomie 1.3587...tym samym Przeciwny Ruch wyniósł EUR/USD o prawie 10 figur do góry...

Uwaga...Teraz na EUR/USD powstaje formacja klina a liczba długich pozycji jest rekordowa na przestrzeni ostatniego roku...a dodatkowo kurs przetestował dziś elementami naruszeń intraday Key Level 1.3570  i dynamicznie zawrócił w dół, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa  powstania formacji 2B  ( wykres 2 ) w ramach widocznej na wykresie 1 formacji klina.

 Przykład EUR/USD powinien być szczególnie teraz odświeżony  z racji medialnego nacisku na taką samą formację , czyli H&S na crossie USD/PLN z lina szyi w str. 3.10 ...która ma być teraz aktywowana i wywołać tym samym silny impuls spadkowy USD względem PLN rzędu prawie 30 gr do strefy 2.80 minimum...

Fakt, na który należy zwrócić uwagę to praktycznie zupełny brak wcześniejszego trendu wzrostowego ( na EUR/USD wystąpił chociażby ruch o 10 figur )..zatem jaki trend ma być tym samym odwrócony...

Dodatkowo na wykresie tygodniowym widoczna jest także formacja klina spadkowego de facto analogiczna z tą która wystąpiła ( nawet doszło do naruszenia 3.10 co było  aktem " wykończenia " formacji klina i tym samym całej korekty spadkowej  przed uformowaniem " mainstreamowej  H&S "...

Na uwagę zasługuje również fakt, iż PLN pozostaje obecnie relatywnie słaby w porównaniu z FED- Day, kiedy nastąpiło nocne skokowe umocnienie PLN do 3.05 proporcjonalne do wystrzału EUR/USD do max 1.3570... 

Dziś kiedy kurs EUR/USD wyznaczył nowy szczyt 1.3587 USD/PLN zdołał tylko przetestować poziom 3.10. ( 5 gr powyżej min z FED-Day ).. A teraz po godz 18-tej oscyluje w str 3.12 podczas gdy EUR/USD nadal kształtuje się powyżej 1.35  ( 1.3520 )...

Reasumując warto mieć w pamięci kazus EUR/USD podczas obecnego monitoringu USD/PLN...

Wykresy tygodniowy i dzienny EUR/USD oraz tygodniowy USD/PLN : 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (41)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect