LTRO - medialny lek na całe " zło w str. EURO "
 Oceń wpis
   

 Tytułowy skrót został już wszem i wobec opisany i zdefiniowany... Jego skutek i wpływ na rynki pozostaje wręcz nieustannym przedmiotem komentarzy i analiz dziennych, z których de facto nic nie wynika oprócz medialnego szumu...

Kwestią najistotniejszą jest fakt, iż stanowi on Perfekcyjny Motyw do wykorzystania na rynkach finansowych w ramach Strategii Smart Money...

Tym samym to właśnie ta Grupa zadecyduje o jego dzisiejszej aktywacji bądź nie po opublikowaniu dokładnych danych przez ECB o 11:15...  

Analizując Segment Ryzykownych Aktywów należy podkreślić, iż rynki Akcji z Wall Street na czele tak naprawdę oscylują w strefie szczytów już od początku lutego bez znacznego realnego umocnienia oprócz efektu nowych " rekordów " podkreślanych konsekwentnie w mediach...( wyjątek, lecz nie porażający, stanowi Nasdaq )

Żywy stricte medialny przykład to dzisiejsze doniesienia dot. sesji w USA o " przebiciu " bariery psychologicznej 13000 pkt. na indeksie DJIA o uwaga 5 pkt... ( kurs zamk. 13005.12 pkt ), co jest przecież znakiem naruszenia w/w poziomu a nie jego przebicia jak sugeruje mainstream... 

W grupie Surowców to Miedz konsolidując się w dalszym ciągu s trefie 8000-8800 USD oddaje bardziej  rynkowy sentyment niż rosnący kurs ropy podbijany przez czynnik Iranu...

Waluty surowcowe ( AUD, NZD, CAD ) także kształtują się  blisko ostatnich max bez nowych rekordów...

EURO ( i to nie tylko na EUR/USD ) jest jedynym realnym beneficjentem obecnego Scenariusza, gdyż de facto nadrabia ono dystans jako dotychczasowe " najsłabsze ogniwo " wśród ryzykownych aktywów...a w ślad za nim waluty EM , tak jak wczoraj PLN już po zakończeniu sesji europejskiej...

USD wcale nie jest pod tak znaczną presją spadkową jak wynikałoby to z przekazów informacyjnych - indeks Dow Jones FXCM Dollar Index ( od wpisu z 1.02.12 ) kiedy przetestował poziom 9700 pkt utrzymuje nadal ów Key Level na przestrzeni kolejnych sesji lutego łącznie z wczorajszym dniem - kurs zamk 9777.26 pkt ...!!!

Reasumując tak naprawdę od ostatniego posiedzenia FED ( 25.01 )  Realny Obraz i tym samym Układ Sił na rynkowej szachownicy ryzykownych aktywów nie uległ zasadniczej zmianie...!!! 

p.s. mimo iż w mainstream medialny żongluje nieustannie hasłem " hossa " ...

Wykres Dow Jones FXCM Dollar Index :

 

Komentarze (14)
RYNKOWA GRA CZASEM...
 Oceń wpis
   

 Bieżący globalny obraz rynkowy ukazuje perfekcyjny kunszt Strategii Smart Money...

Rynki pozostają pod ścisłym wpływem impulsów informacyjnych, co skutkuje ewentualną silną reakcją, w momencie aktywacji danego Newsa przez Kreatorów Trendu lub też, co de facto jest obecnie widoczne, wyczekiwaniem z opcją tzw. formacji " Zębów Rekina " w ujęciu intraday, gdy " wygrywa" werdykt wstrzymania w/w aktywacji informacji i co za tym idzie impulsu rynkowego...

To jest właśnie tytułowa " Gra Czasem "... 

Polega on finalnie na utrzymywaniu rynkowego status quo na Wall Street w strefie szczytów z 2011 roku. Proces ten, z racji obowiązującego dogmatu finansowego  o decydującym wpływie amerykańskich indeksów na pozostałe rynki finansowe świata, " szachuje " pozostałe figury na globalnej szachownicy...  

Przekaz jaki jest powielany w ramach trendu informacyjnego prowadzi do wniosku, iż realnie nic istotnego i trwałego w skutkach nie wydarzy się bez wpływu czynnika zza oceanu...

Na uwagę zasługuje fakt, iż zarówno " medialnie " pozytwne czynniki jak i te negatywne nie mają obecnie na tyle silnego pola rażenia  by zmienić dzienny obraz rynkowy. Ich max.zasięg kumuluje się w ujęciu intraday...

Codzienny wręcz schemat sesji przebiega kolejno pod dyktando nerwowych ruchów spadkowych rozpoczynających się na parkietach europejskich, co wpływa negatywnie cały przebieg sesji aż do startu handlu w USA, kiedy następuje zwrot indeksów amerykańskich po początkowym spadku, co z kolei powoduje kumulację deprecjacji i analogiczny ruch wzrostowy w Europie prowadząc do globalnego neutralnego finału sesji w ujęciu dziennym...  

W ten sposób krąg się zamyka a rynki znajdują się w punkcie wyjścia - istne rynkowe Verdun...

Gra rynkowa pod " pozytywny " Motyw Grecji zakończyła się de facto w ubiegły poniedziałek, lecz rozstrzygniecie wcale nie nadeszło... Czynnik ten nie został uaktywniony...

Obecnie na horyzoncie jutrzejsza sesja z dwoma potencjalnymi Motywami :

1. upublicznienie danych dot. 2 rundy LTRO przez ECB 

2. decyzja Międzynarodowego Stowarzyszenia Swapów i Derywatów (ISDA) który zdecyduje, czy wystąpiło "zdarzenie kredytowe" i czy Grecja jest bankrutem 

Analizując obecny przebieg ruchów intraday na poszczególnych rynkach bardziej prawdopodobny jest wystrzał indeksów na Wall Street do góry - kwestą najważniejszą pozostanie jego trwałość....

Najważniejszy pozostanie aktywny monitoring mający na celu diagnozę czy widoczna będzie kontynuacja wybicia i impulsu wzrostowego, czy też nastąpi raptowny zwrot  i powrót poniżej dotychczasowych max, co będzie oznaczać aktywację korekty...  

W/w ruch na Wall Street wygeneruje impuls, który będzie miał skutki globalne i obejmie swym zasięgiem cały Segment Ryzykownych Aktywów...

p.s. obecna diagnoza braku reakcji na EM Europy Środkowo-Wschodniej - przykład EUR/PLN , polskich obligacji i akcji z WIG20 zwraca uwagę na ryzyko przesilenia gdyż Główny Strumień Kapitału Spekulacyjnego omija mniej płynne rynki...

 

 

Komentarze (9)
Dysonans rynkowy EUR/PLN vs EUR/USD
 Oceń wpis
   

 Kolejny raz trend informacyjny przesłania faktyczny trend rynkowy oraz tym samym prawdopodobny proces przesilenia i zmiany tendencji... 

Poprzednio rynki miały się załamać a medialny strach strach dominował w przekazach informacyjnych. Obecnie z kolei przeważa skrajnie przeciwna uspokajająca wręcz retoryka z projekcjami kursów o 180 stopni w druga stronę niż jeszcze 2 miesiące temu...   

Analogia do poprzedniego okresu ekstremalnych notowań, kiedy zarówno PLN jak i EURO kształtowało się pod negatywną presją wskazuje iż tak jak wówczas tak i teraz na pewnym etapie kurs EUR/PLN przestaje ściśle kopiować impulsy pochodzące z EUR/USD...

Poprzedni proces trwał praktycznie 1 miesiąc  - max EUR/PLN zostało wyznaczone podczas sesji 14.12.2011 na p. 4.5939 podczas gdy kurs EUR/USD osiągnął swoje minimum w dniu 13.01.2012 na p. 1.2623. 

Obecny proces trwa już praktycznie 3 tydzień , gdyż kurs EUR/PLN wyznaczył swoje min. 8.02.2012 na p. 4.1478...W ostatni piątek ów poziom został tylko powtórnie testowany - min z 24.022012 to 4.1468, podczas gdy kurs EUR/USD wyznaczył nowe max 1.3485. 

Reasumując obecny dysonans rynkowy zbliża się do swojej poprzedniej max granicy czasowej wskazując na ryzyko prawdopodobnej zmiany trendu na rzecz wzrostu awersji do ryzyka, której następstwem będzie zakończenie obecnego impulsu wzrostowego i spadek EUR/USD oraz  wybicie w górę kursu EUR/PLN z obecnej konsolidacji z realnym scenariuszem formacji podwójnego dna w strefie 4.41-4.15...

W/w scenariusz staje tym bardziej realny, iż na pozostałych głównych parach walutowych względem USD Dolar amerykański stopniowo w zupełnej medialnej ciszy  już zyskuje...( przykład to cross USD/CAD - ukazany w ramach poprzedniego wpisu )

Wykresy EUR/PLN i EUR/USD :

 

Komentarze (7)
Ropa Brent vs CAD
 Oceń wpis
   

Kurs ropy naftowej Brent wyznacza nowej szczyty w ramach obecnego dynamicznego impulsu wzrostowego jednak silnie skorelowany z nim dodatnio Dolar kanadyjski nie potwierdza od początku lutego tego Scenariusza...

Wzrost zapoczątkowany 2.02 po okresie konsolidacji w strefie 110 USD za baryłkę oraz w konsekwencji dynamiczne wybicie kursu ropy ponad linię szyi formacji odwróconej H&S w dniu 3.02  spowodowały tylko spadek kursu USD/CAD nieznacznie poniżej parytetu podczas sesji 3.02.12 po czym wystąpił obserwowany do dziś brak kontynuacji ruchu, który przekształcił się tym samym w konsolidację...

W horyzoncie ostatnich trzech tygodni można w ten sposób zaobserwować zjawisko dysonansu pomiędzy w/w aktywami Brent i CAD, co z kolei wskazuje na zachowanie dużej dozy ostrożności w obliczu pojawiających się w mainstreamie informacyjnym wizji na temat perspektyw na rynku ropy naftowej...

W/w rozdźwięk wskazuje zatem  nie na stricte " fundamentalne " czynniki wzrostu ropy lecz wysoce aktywny przejaw spekulacji prowadzonej przez Smart Money, którzy wykorzystują w pełni Motyw ryzyka powiązany ściśle z Iranem.  

Oczywiście trwałe przebicie w dół poziomu 0.99 stanowiącego obecnie strefę wsparcia na USD/CAD spowoduje ponowa aktywację ścisłej zależności miedzy ropą an Dolarem kanadyjskim...Póki to jednak nie nastąpi zdiagnozowany czynnik ryzyka obowiązuje... 

Wykresy Brent Oil oraz USD/CAD :

 

 

 

Komentarze (16)
Złoto vs USD
 Oceń wpis
   

Proces analityczny Segmentu Ryzykownych Aktywów ukazuje kontynuację rozwarstwienia, które jest dobitnie widoczne w ramach charakterystyki dotychczasowego ruchu korekcyjnego na poszczególnych instrumentach finansowych. 

Struktura wewnętrzna oraz zasięg korekty precyzyjnie klasyfikuje aktywa ukazując w ten sposób ich wewnętrzną silę relatywną na tle globalnego apetytu na ryzyko...

Jednak ze względu na widoczny, szczególnie na obecnym etapie, rozstrzał pomiędzy Segmentem Akcji ( głównie Wall Street lecz także DAX-em i FTSE )  a Segmentem Walut ( EUR/USD  oraz GBP/USD i AUD/USD , NZD/USD czy też USD/CAD oraz crossami PLN ) należy zwrócić się do w stronę Segmentu Kruszców, który pozostaje ujemnie skorelowany z Dolarem amerykańskim.

Działanie to ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy Waluty wybiją się z obecnej  4 tygodniowej konsolidacji kosztem spadku wartości USD i w ten sposób będą nadrabiały dystans do mających przewagę Akcji, czy też ów trend horyzontalny jest przejawem dystrybucji na rzecz powrotu do USD, który na nowo " zabłyśnie " gdy tylko na Akcjach rozpocznie się realna przecena   ( co jest o tyle realne, iż w przypadku S&P 500 oraz Nasdaq100 nastąpiło zamknięcie nocnych luk powstałych z niedzieli na poniedziałek ).

W tym celu, poprzez analogię z procesem dot. US T-Note Fut., należy przeprowadzić proces analityczny kursu Złota w pryzmacie AT. 

Wykres dzienny Złota przedstawia wczorajszy dynamiczny wzrost do nowego max 1781 USD, w wyniku którego nastąpiło wybicie ponad poprzedni szczyt 1762 USD z 3.02.12 .Dodatkowo został wygenerowany sygnał K z MACD Daily.

W/w Impuls wzrostowy może stanowić rodzaj sygnału wyprzedzającego dla analogicznego ruchu w obozie Walut, ze szczególnym uwzględnieniem EUR/USD, który wykazuje na przestrzeni ostatnich sesji szczególną wewnętrzną odporność na przecenę... ( tym bardziej iż własnie dziś został wygenerowany sygnał K z MACD Daily ).

Należy oczywiście nadmienić iż sygnały K z MACD Weekly cały czas pozostają de facto  aktywne ( wpis z dn. 7.02.12 )

Wykres Złota oraz EUR/USD :

 

 

 

Komentarze (21)
US T-NOTE - Formacja Klina Końcowego
 Oceń wpis
   

Akcja "  The Day after " nie przyniosła jak do tej pory rozstrzygnięcia... Początkowa dynamiczna reakcja inwestorów w formie realizacji zysków po greckim werdykcie w trakcie europejskiej części sesji została skontrowana przez wzrosty na starcie oraz późniejszą stagnację na Wall Street  w strefie piątkowych zamknięć ...

Proces jaki staje się coraz bardziej czytelny na poszczególnych rynkach to rozwarstwienie w Segmencie Ryzykownych Aktywów...

Korekta jest wysoce selektywna. Jej przebieg pozostaje odmienny i specyficzny w zależności nie tylko od rynku lecz nawet samego konkretnego instrumentu... ( czego dowodzą chociażby Waluty z wewnętrznym podziałem na waluty surowcowe , gdzie korekta przebiega odmiennie - np. AUD/USD, niż na EUR/USD czy walutach EM- PLN jak również Akcje porównując układ techniczny na Wall Street oraz WGPW ).

Nawet w przypadku amerykańskiego segmentu akcji występują korekty horyzontalne lub intraday, których zakres nie obejmuje co prawda nawet 1 strefy Zn. Fib ( 23.6%), co jednak nie oznacza iż Wall Street jest obszarem wolnym od kontr i korekt technicznych...

Zatem medialne opinie dot. braku korekty technicznej nie odzwierciedlają realnych procesów na konkretnych rynkach w grupie ryzykownych aktywów... 

Najsilniejszym ogniwem pozostają Akcje z USA na czele, gdzie indeksy wyznaczają kolejne maxima. Z kolei w przypadku Walut już od 4 tygodni trwa konsolidacja z naprzemiennymi próbami wygenerowania impulsów wzrostowych i spadkowych ( dobitny przykład - ostatnia czwartkowa sesja oraz wczorajsza próba porannej reakcji w Europie ). W obszarze surowcowym widoczny dysonans  pomiędzy Ropą a Miedzią.Tylko na rynku Kruszców występuje ścisła analogia i powiązanie z EUR/USD.

W oparciu o coraz bardziej zamazany całościowy obraz Segmentu Ryzykownych Aktywów należy zatem dla uzyskania dodatkowych sygnałów skierować proces analityczny w kierunku Segmentu Bezpiecznych Aktywów, którego wyznacznikiem są notowania kontraktu na 10-letnie obligacje skarbowe USA.

Układ techniczny z wysuwającą się na pierwszy plan formacją klina końcowego ukazuje wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji globalnego wzrostu apetytu na ryzyko, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego oddziaływania na Wall Street  w szerszej perspektywie czasowej.

Jednak do dalszej aktywacji w/w Scenariusza konieczny staje się proces wyłamania w dół i konsekwencji przełamania dolnego ograniczenia formacji klina...

Dopiero faktyczne spełnienie tego warunku wygeneruje sygnał sprzedaży amerykańskich obligacji skarbowych... 

Na obecnym etapie widoczny jest jednak jedynie element naruszenia w ramach nadal aktywnej formacji klina, który z kolei komponuje się w krótkim horyzoncie inwestycyjnym z realną opcja wzrostu kontraktów i tym samym wygenerowania korekty spadkowej na Wall Street...

Wykres 10Y NOTE Future :

 

Komentarze (11)
Apple - spadająca gwiazda vs medialny rekord Nasdaq
 Oceń wpis
   

 Dziś rano został ostatecznie ogłoszony formalny Werdykt Eurogrupy w spr. Grecji...

W ten sposób to dzisiejsza sesja europejska oraz w większym stopniu amerykańska ze względu Wall Street powinna z dużym prawdopodobieństwem ukazać prawdziwą reakcję Kreatorów Trendu na, skrajnie eksponowany w mediach,  grecki czynnik...

( szersze ujęcie szczególnie aktualnego dziś Motywu Grecji - wpis z dnia 8.02.12 " Dzień greckich decyzji Testem dla rynków fin " )...

Tak w zarysie prezentuje się aktywna strategia monitoringu rynków finansowych podczas, szczególnie istotnej dla koniunktury, dzisiejszej sesji...

Zgodnie z przewodnią rolą Wall Street należy zatem skoncentrować się na analizie i monitoringu indeksu Nasdaq100, który charakteryzuje się największą siłą relatywną na tle zarówno Segmentu Akcji jak również globalnej grupy ryzykownych aktywów...

A media nad wyraz dobitnie podkreślają 11 letni rekord notowań Nasdaq100 trzymając za kurtyną realny rekord z 2000 roku...  

Spośród konkretnych akcji spółek wchodzących w skład w/w indeksu nowych technologii , które szczególnie silnie wpływają na koniunkturę rynkową ( duża waga w indeksie ), na pierwszy plan wysuwa się gwiazda trendu rynkowego i medialnego - APPLE...!!!

Czynnik, który szczególnie zasługuje na uwagę to fakt, iż Apple cechuje skrajnie pozytywne - " bycze " nastawienie do perspektyw notowań będące obecnie na poziomie 86%...

Jeśli jednak dokonamy analizy kursu Apple w pryzmacie AT, wówczas jej " czar i błysk " zaczyna być co najmniej wątpliwy i w ten sposób zagrożony...

Na wykresie dziennym widoczna jest formacja świecowa Spadającej Gwiazdy, która została utworzona w dniu rekordu notowań 526.29 USD - 15.02.12.

Formacji tej towarzyszy rekordowy volumen po silnej fali wzrostowej odnotowany ostatnio w strefie wsparcia 35 USD podczas sesji 4.10.11, kiedy nastąpił de facto globalny zwrot na rynkach...

W/w czynniki ukazują realny wzrost zagrożenia przesileniem na rynku akcji Apple a tym samym Nasdaq100, który w oczywisty sposób wywiera wpływ na  koniunkturę w amerykańskim segmencie akcji oraz globalnym obozie ryzyka...

Proces odwrócenia trendu został już zapoczątkowany poprzez silny spadek z rekordowego p. 526.29 do 486.63 w okresie 2 sesji, po czym nastąpił zwrot i powrót ponad psychologiczny p. 500 USD. Jednak już w ostatni piątek próba powrotu do wzrostu została zatrzymana... 

Key Level to równocześnie psychologiczny poziom 500 USD

Dzisiejsza sesja powinna zatem z rosnącym prawdopodobieństwem doprowadzić do rozstrzygnięcia na akcjach tej flagowej spółki, co z kolei powinno być wyznacznikiem dla pozostałych ryzykownych aktywów...

Wykres Apple :

 

 

Komentarze (23)
Sedno greckiej sprawy - Reakcja Rynków...nie Newsy...
 Oceń wpis
   

 Dziś agencje informacyjne odmieniają Grecję przez wszystkie przypadki... Komentatorzy snują już wizję sukcesu w spr. II pakietu pomocy... 

Trend Informacyjny pozostaje zatem kolejny raz skrajnie jednostronny - tym razem korzystny i optymistyczny odcinający się od ubiegłotygodniowych ostrzeżeń i słów krytyki na temat Grecji...

Czy zatem coś konkretnego można na obecnym etapie wywnioskować sensu stricte dla rynków fin- otóż NIE...gdyż wystarczy cofnąć się w czasie do godzin porannych w ostatni czwartek, kiedy dominował z kolei skrajny pesymizm oraz realne perspektywy braku porozumienia w spr. Grecji, na końcu których jawiła się wizja marcowego bankructwa...lub kilka miesiecy wstecz do czerwca 2011 kiedy przeciez owa pomoc została już wtedy zatwierdzona... a jednak Grecja po dziś dzień nie zeszła z globalnej wokandy rynkowej... 

Reakcja Kreatorów Trendu pozostaje zatem najważniejsza...!!!  Jednak równocześnie nie jest ona w żadnym stopni oczywista, tym bardziej w horyzoncie wykraczającym poza jedną sesję...

Grecja sama w sobie stanowi, aż i tylko,  wyśmienity Motyw do wywołania reakcji i ruchu na rynkach finansowych... 

Zarówno pozytywny jak i negatywny finał może równie dobrze spotkać się z oczywistą logiczną reakcją ( porozumienie - wzrosty ; formalne bankructwo - spadki ) jak i zanegowaniem logicznych posunięć ( porozumienie - wystrzał i spadki za spr. realizacji zysków ; formalne bankructwo początkowe tąpniecie i wzrosty, gdyż w końcu nastąpiło wyeliminowanie czynnik greckiego - atmosfera rynkowa została oczyszczona )... 

Prawdopodobieństwo realizacji każdego z w/w Scenariuszy Zagrań Smart Money pozostaje na takim samym poziomie  ( późniejszy Trend Informacyjny pozwoli przecież doskonale uargumentować każdą faktyczną Reakcję Kapitału Spekulacyjnego ) .

Z racji powyższych argumentów optymalnym rozwiązaniem pozostaje aktywny monitoring reakcji rynkowej na każde doniesienie...wypowiedź czy też News ze Szczytu Eurogrupy...  

Proces ten powinien być prowadzony w oparciu o instrumentarium AT ( tak jak w przypadku prezentowanego Setupu na EUR/USD, który dokładnie ukazał schizofreniczny obraz rynku niezwykle podatny na Impulsy Informacyjne wywołujące skraje reakcje inwestorów )...

Na pierwszy plan w ramach Analiz & Strategii wysuwają się wręcz "automatycznie" dzisiejsze noce luki...

p.s. z racji możliwości negocjacji stanowiska Eurogrupy do późnych godzin jak również dnia Waszyngtona i tym samym braku sesji w USA prawdziwa reakcja może wystąpić dopiero jutro...  ( tzw. efekt the day after ) 


Komentarze (17)
Podsumowanie - Setup EUR/USD
 Oceń wpis
   

Ten sam rynek EUR/USD...Dwie kolejne następujące po sobie sesje...A jednak jakże odmienne oblicza procesu kształtowania kursu intraday...

Chronologiczny przebieg zdarzeń w pryzmacie medialnym & rynkowym :

Czwartek :

Trend Informacyjny :

najpierw poranny medialny grecki armagedon zmierzający do ukazania wizji niekontrolowanego bankructwa Grecji i kreowania Scenariuszy załamania na rynkach finansowych groźniejszego w skutkach do upadku Lehmana, który dodatkowo wspiera Ostrzeżenie Agencji Moody's dot. obniżenia ratingu 114 bankom europejskim  z 16 krajów..( istotna uwaga : cóż za precyzyjna synchronizacja momentu upublicznienia informacji )  

równocześnie napływają informacje o korzystnych wynikach aukcji hiszpańskiego i francuskiego długu ( istotna uwaga : realne decyzje kupna długu strefy EURO mimo tak skrajnie negatywnego przekazu medialnego )

później już popołudniu medialny zwrot o 180 stopni na rzecz kreowania nadziei na uratowanie Grecji - przebłyski informacji pochodzące z samych Aten, w formie obietnic spełnienia i dotrzymania warunków II transzy pomocy... 

Trend Rynkowy :

poranna kontynuacja azjatyckiej deprecjacji EUR/USD, co skutkuje przełamaniem wsparcia wynikającego z minimów intraday z 1.02 oraz 8.02.2012 - Key Level 1.3025 ( o czym natychmiast informują komentatorzy ) oraz w konsekwencji testem poziomu 1.2974  i 1.2976 w odstępie 1/2 godz. ( 13:30 i 14:00 ) w strefie Zn. Fib 50% ( 1.2969 ) ( co nie jest tematem ani przekazów ani analiz on line )

proces tworzenia formacji W ( 1.2974 - 13:30  i 1.2976 - 14:00 ) - 2 dno dokładnie tworzy się na starcie handlu za oceanem i uaktywnia stronę popytową, która cały czas pod płaczem negatywnych info, prowadzi jednak kurs EUR/USD  do góry ...  

Prawdziwy zwrot następuje jednak w momencie powrotu kursu ponad Key Level 1.3025 - wówczas gwałtownie rośnie prawdopodobieństwo fałszywego wybicia dołem co prowadzi do ucieczki " krótkich" pozycji z rynku ukazanej w formie dynamicznego impulsu wzrostowego stymulowanego dodatkowo zwrotem w pryzmacie medialnym...

Apogeum wzrostu ( max 1.3158 godz. 21:45 ) zbiega się z końcem sesji na Wall Street...

Piątek :

 Trend Informacyjny :

brak kolejnych Impulsów Informacyjnych oprócz komentarzy dot. poniedziałkowego Szczytu Eurogrupy i podkreślania jego wagi dla w rozwiązaniu greckiej kwestii  

 Trend Rynkowy :

de facto kontynuacja dryfu w formie wąskiej  konsolidacji w strefie Key Level 1.3158 zapoczątkowanego jeszcze w czwartek 21:45 z elementami z 3 zanegowanymi próbami wybicia w górę , co było w dużym stopniu spowodowane naturalnym wygasaniem aktywności przed weekendem oraz medialną ciszą w eterze przez poniedziałkowym szczytem...

Wnioski :

W/w cechy charakterystyczne każdej sesji ukazują precyzyjnie różnice w przekazie i jego medialnym natężeniu  i stąd odmienny charakter procesu kształtowania się kursu EUR/USD widoczny z jednej strony postaci dynamicznego impulsu w czwartek, który należało wykorzystać w ramach strategii inwestycyjnej oraz z drugiej strony w postaci zupełnego marazmu i wąskiej konsolidacji w piątek kiedy należało ograniczyć się z kolei do monitoringu informacji i kursu EUR/USD...

  

W/w przykład realnego Setupu rynkowego EUR/USD,  dot. konkretnie sesji czwartkowej na tle odmiennego przebiegu piątku, precyzyjnie wpisuje się zagadnienie HQT - High Quality Trade...

Komentarze (2)
Update Setup : EUR/USD
 Oceń wpis
   

 To jak istotny jest aktywny monitoring i wykorzystanie momentum, które tworzy układ rynkowy na danym crossie - w tym wypadku EUR/USD,  ukazuje z jednej strony wczorajszy dynamiczny impuls wzrostowy ( agresywna strona rynku ) oraz z drugiej bieżący zakres notowań ( spokojna strona rynku ) - praktycznie niezmienny od zakończenia wczorajszej sesji na Wall Street ( dokładnie od godz. 21:45 )...

W/w okresy sesji ukazują skrajne zachowania kursu od max. dynamiki ruchu po równie ekstremalny jego brak na przestrzeni kilku godzin...

Tym samym kto nie uczestniczył we wczorajszym rajdzie ten ryzykuje " wejście " na uśpiony rynek...

Na obecnym etapie flat line - praktycznie płaskiej korekty horyzontalnej - kurs EUR/USD wykazuje relatywną siłę, co ukazuje wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji aprecjacji...!!!

Jednak cały czas należy zdawać sobie sprawę, iż na obecnym etapie rynkami rządzą naprzemiennie medialnie " złe " lub " dobre " Impulsy Informacyjne, które mogą błyskawicznie zmienić obraz rynku...

Przykładem właśnie takiej transformacji pozostaje de facto wczorajsza sesja i tylko wcześniej ustalony plan gry na wypadek aktywacji określonego scenariusza pozwala uchwycić momentum rynku i skorzystać z danego ruchu   

Bieżące Wykresy precyzyjnie potwierdzają jak istotny jest monitoring i momentum rynkowe

 

 

 

Reasumując Instrumentarium AT pozostaje optymalnym sposobem analizy rynku bez względu na trend informacyjny z  jego  częstokroć fałszywym tonem oraz medialnym natężeniem... 

 

Komentarze (6)
Realtime Setup : EUR/USD - " PIES BASKERVILLÓW "
 Oceń wpis
   

Poranny wpis zawierał Strategię , zgodnie z którą  "  Niezmiennie proces analityczny  oraz aktywny monitoring  powinien pozostać ukierunkowany na identyfikację struktury oraz pomiar zakresu deprecjacji w ramach obecnej korekty technicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykresów intraday H4 oraz identyfikacją formacji świecowych... "

W/w podejście do rynku z elementem aktywnego monitoringu na przykładzie crossu EUR/USD  ukazało w dniu dzisiejszym najpierw moment przełamania intraday Key Level 1.3025 ( 2 poprzednie minima intraday z 1.02 oraz 8.02.2012 ) i w następstwie test Zn. Fib. 50% ( 1.2969 )...

Na fali medialnych ciosów w Grecję tylko aktywny monitoring sytuacji rynkowej w strefie Zn. Fib.50% pozwolił dostrzec formację podwójnego dna W w kompresji 15 min ( 1 dno 1.2974 13:30 2 dno 1.2976 14:00 ),  która z kolei korespondowała dodatkowo z min lokalnym 1.2983 z godz 8:30.

W/w setup - W intraday ukazał optymalny moment zawarcia transakcji Long EUR/USD...

Ci, którzy stanęli po krótkiej stronie rynku po przełamani 1.3025 " napędzani " wręcz kasandrycznymi Newsami & Prognozami rozwoju sytuacji w Grecji a nie dokonali pomiaru Zn. Fib. zostali " wycięci " przez Smart Money, którzy wykorzystali Zn Fib a następnie doprowadzili do powrotu kursu EUR/USD ponad kluczowy poziom 1.3025 kreując w ten sposób Zagranie noszące nazwę " Psa Baskerwvillów "...

Niezwykle dynamiczny impuls wzrostowy był spowodowały lawinowym zamykaniem pozycji Short...

Wykresy EUR/USD H4 & 15 min ukazują w/w setup i zarazem Mistrzowskie Zagranie Smart Money...

 

 

 

Taki układ techniczny na crossie EUR/USD, który jest de facto najsłabszym ogniwem w Segmencie Ryzykownych Aktywów, ukazuje wzrost prawdopodobieństwa zakończenia korekty spadkowej i tym samym powrót apetytu na ryzyko...

Wskazówką będzie dzisiejszy oraz jutrzejszy kurs zamk. sesji z dwoma szczególnie ważnymi poziomami 1.3025 oraz 1.2969...

 p.s. to jak istotny jest to sygnał dla innych instrumentów, w tym Walut ukazują dzisiejsze popołudniowe notowania PLN, szczególnie na parze USD/PLN...

 

Komentarze (7)
Sygnał z Wall Street - DJIA vs DJTA...
 Oceń wpis
   

Amerykański Segment Akcji zgodnie z preferowanym Scenariuszem Korekty wytracił w końcu swoje momentum dołączając do peletonu, będących już pod presją podaży, Ryzykownych Aktywów : europejskich Akcji oraz Walut i Surowców...

W ten sposób monitorowany z wyprzedzeniem proces rozwarstwienia pomiędzy poszczególnymi klasami ryzykownych aktywów dobiegł końca na obecnym etapie wypełniając zarazem swoją rolę jako sygnał nadchodzącego przesilenia, które ostatecznie został aktywowany podczas wczorajszej sesji za oceanem...

Obecnie praktycznie wszystkie główne ryzykowne aktywa ( wyjątek to ropa naftowa ze względu na ryzyko Iranu ) pozostają pod wpływem sensu stricte spadkowej korekty technicznej poprzedniej dynamicznej fali aprecjacji...  

Wcześniejsze sygnały z rynku Walut na crossach USD oraz Surowców  z Miedzią na czele  jak również wewnętrzną słabością Złota ( mimo medialnie podkreślanego rekordowego popytu na ten kruszec ) ostatecznie potwierdziły Scenariusz Przesilenia...

Nawet w grupie amerykańskich indeksów wyprzedzające sygnały ostrzegawcze  z analizy indeksu DJTAktóry nie potwierdzał ostatnich nowych maximów indeksu DJIA zostały wczoraj  potwierdzone prowadząc bezpośrednio do aktywacji ostrzeżenia na bazie Teorii Dowa...  

Wykresy DJTA & DJIA :

 


 

Niezmiennie proces analityczny  oraz aktywny monitoring  powinien pozostać ukierunkowany na identyfikację struktury oraz pomiar zakresu deprecjacji w ramach obecnej korekty technicznej ze szczególnym uwzględnieniem wykresów intraday H4 oraz identyfikacją formacji świecowych...

 


 

Komentarze (7)
Greece – deal or no deal...
 Oceń wpis
   

Trend Informacyjny dot. Grecji jest kontynuowany, jednak z tą specyficzną różnicą, iż wzrasta i to w znaczący sposób, jego częstotliwość & natężenie , co de facto z rosnącym prawdopodobieństwem, prowadzi do ostatecznego rozstrzygnięcia greckiej kwestii...

W/w symptom stanowi wyraźne ostrzeżenie przed możliwością kontynuacji przesilenia w Segmencie Ryzykownych Aktywów w formie stricte dynamicznej fali deprecjacji gdy amerykański rynek akcji także zostanie zdominowany przez aktywną podaż ...

Potwierdzeniem Tezy Przesilenia jest narastający proces rozwarstwienia pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów - z jednej strony Akcjami ( zwłaszcza  amerykańskimi ) wykazującymi jeszcze siłę relatywną a z drugiej Walutami na crossach USD, które już teraz silnie wytracają momentum. Na tym tle w Segmencie Surowców  dodatkowo widoczny jest dysonans pomiędzy wzrastającym kursem ropy naftowej a tracącą na wartości miedzią a wewnętrzna słabość Złota dodatkowo wspiera ukazany Scenariusz... 

Szachowanie Newsami ( wpis z 10.02 ) trwa nadal, o czym świadczą kolejne naprzemienne Impulsy Informacyjne zarówno ze str. UE oraz Grecji...

 Grecki deadline jest powszechnie znany - 20 marca zapada przecież termin wykupu obligacji o wartości 14.5 mld euro...

 Reasumując Schemat rozegrania greckiej partii rynkowych szachów coraz bardziej zaczyna przypominać czerwiec 2011 ( wpis Greckie Deja Vu z 13.02 ) z wyraźnym rozróżnieniem na płaszczyznę medialną ( triumf ) i rynkową ( nagłe tąpniecie i wzrost awersji do ryzyka ) ... 

A Najważniejszy Układ Techniczny na wykresach Indeksów z Wall Street  -( FORMACJE M ) wciąż pozostaje w mocy stanowiąc przecież zarazem najważniejszy globalny wyznacznik dla pozostałych ryzykownych aktywów...

 Wobec powyższych faktów Proces analityczny ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu  powinien być nadal skierowany na identyfikację struktury oraz pomiar zakresu spadku w Segmencie Ryzykownych Aktywów... 

   

Komentarze (0)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect