Druga strona euro-medalu - Italia...
 Oceń wpis
   

  Od komentarza Fitch dot. Francji, który de facto " uskrzydlił "  rynki w krótkiej perspektywie nie minęła jedna sesja a Agencja upubliczniła " druga stronę euro-medalu "  informując, iż bez wsparcia finansowego Italii ten kraj pogrąży się a waluta EURO upadnie. 

Włochy powróciły zatem jako Target Informacyjny i Rynkowy - Agencja ustawiła Rzym na celowniku tuż przed bardzo ważnymi aukcjami włoskich obligacji...( zapewne termin podzielenia się ratingowymi wnioskami z inwestorami nie jest przypadkowy i bezcelowy a wręcz przeciwnie ma utrzymać presje ryzyka w strefie EURO ).

Powyższe działanie Agencji  jest o tyle interesujące,  gdy zestawimy słowa  specjalisty Fitcha z dzisiejszą i jutrzejszą aukcją włoskiego długu ( dziś bony za 12 mld EUR,  jutro obligacje za 4,75 mld EUR ) - FAKT PRESJI POZOSTAJE OCZYWISTY...!!!

Dziś po wynikach i komentarzach aukcji powinniśmy zatem poznać rzeczywiste intencje Głównych Rozgrywających rynek długu strefy EURO i wspólnej waluty...

Dopiero faktyczne zestawienie oczekiwanych kwot z rzeczywistym popytem na włoski dług pokaże czemu służy Słowna żonglerka  oraz  Timing Informacyjny Agencji polegający na stopniowym i selektywnym upublicznianiu Tez  analitycznych... 

Przechodząc od Trenów Informacyjnych do Trendów Rynkowych - specyficzna aktywność Fitch doprowadziła do ponownego testu poniedziałkowego min 1.2666 na EUR/USD, przy czym został na tym etapie - przed wiążącymi aukcjami- obroniony.

Oczywiście to reakcja kursu na wynik akcji pozostaje dziś kluczowa - od niego zależy być albo nie być dla formacji podwójnego dna.

PLN od tygodnia bardziej reaguje na czynnik węgierski, który po negatywnym apogeum zaczyna być coraz silniej neutralizowany...

PLN przyłącza się zatem do Grupy ryzykownych aktywów, które zaczynają być coraz bardziej odporne na kryzys EURO - rośnie wewnętrzna siła PLN.

Schemat Czynnika Węgierskiego może tym samym stanowić wskazówkę dla ostatecznego rozegrania Włoskiego Motywu...

Przebieg kursu EUR/HUF pozostaje przydatny dla projekcji EUR/USD  

 

Komentarze (0)
Fitch - Motyw Ratingowy...
 Oceń wpis
   

  Impuls Informacyjny pochodzący z Agencji Fitch ukazuje brak zagrożenia cieciem ratingu Francji...

Jest to o tyle istotne, iż wpływa bezpośrednio na wiarygodność,  kondycje i warunki finansowania Funduszu EFSF.

Utrzymanie ratingu AAA Francji de facto na utrzymanie takiego samego ratingu EFSF.

Na celowniku pozostają jednak Włochy, które są wciąż w polu " ratingowego rażenia ". Jednak ten aspekt nie jest aż tak kluczowy dla wiarygodnosci programu ratunkowego dla strefy EURO...

Na obecnym etapie istotna pozostaje kwestia czy deklaracje Fitch są na tyle silnym Impulsem by uspokoić rynki finansowe strefy EURO...?

Odpowiedź powinien przynieść już najbliższy ciąg informacji ze strefy EURO, które zostaną opublikowane w tym tygodniu i tym samym zostaną zdyskontowane przez rynki fin...

Czynniki, które szczególnie należy obserwować to :

- tendencja poziomu depozytów w ECB,

- dzisiejszą aukcję niemieckich obligacji 

- aukcje włoskich (12.01) i hiszpańskich obligacji (13.01)

 - jutrzejsze posiedzenie ECB

- upublicznienie faktycznych decyzji agencji ratingowych do końca stycznia ( Fitch i S&P )

- Szczyt UE (30.01).

Należy zwrócić uwagę,  iż powyższe Impulsy Informacyjne, tworzące Trend Informacyjny kreujący z kolei Trendy Rynkowe, prowadzą do styczniowej kulminacji oraz w konsekwencji możliwości faktycznego rozstrzygnięcia tendencji kryzysowych, co mogłoby zaowocować zahamowaniem eskalacji negatywnych procesów na rynkach fin. oraz próbami zmiany trendów na crossie EUR/USD, europejskim rynku długu i w segmencie europejskich banków. 

Teza ta jest o tyle zasadna, iż obecnie inwestorzy nastawieni są skrajnie negatywnie, zatem brak urzeczywistnienia złych prognoz może prowadzić do sprzężenia zwrotnego na rynkach finansowych, szczególnie tych, które bezpośrednio odczuły zawirowania kryzysowe.

p.s. znane już wyniki niemieckiej aukcji ( Niemcy sprzedali 5-letnie obligacje, przy średniej rentowności 0,9%, poprzednio 1,11%. ) stanowią korzystny symptom dla rynków... 

 

Komentarze (8)
Kulminacja Trendów w Strefie EURO
 Oceń wpis
   

 Wiele istotnych czynników wskazuje, iż  CZAS KULMINACJI negatywnych trendów w strefie EURO właśnie się rozpoczął wraz z początkiem 2012 roku...

Proces ten dotyczy zarówno trendu informacyjnego, gdzie dominuje pesymizm i złe prognozy tak dla strefy EURO jak i waluty EURO oraz ryzykownych aktywów, jak również trendów rynkowych, które z kolei obrazują kierunki konkretnych aktywów w samej strefie EURO jak i na rynkach powiązanych.

W ramach trendu informacyjnego dzień w dzień publikowane są cięcia prognoz dot. zarówno sfery makro jaki sensu stricte poszczególnych aktywów oraz  listy zagrożeń a także codzienne już statystyki np. kolejne rekordy wartości depozytów europejskich banków w ECB...

Jednak na tym tle negatywnego mainstream-u pojawiają się pierwsze symptomy korzystnych informacji jak np. dzisiejsza pochodząca z Agencji Fitch, prezentująca pogląd, iż w strefie euro w 2012 r. możliwa płytka recesja oraz podkreślająca że nie będzie cięcia ratingu Francji.

Tym samym w/w proces, prowadzi obecnie do Wniosku, iż na tle celowo coraz bardziej negatywnie skierowanego strumienia informacji jednostkowe korzystne Impulsy Informacyjne przybierają samoistnie na sile oddziaływania.

Rynki finansowe przygotowywane na kolejne złe informacje otrzymują w zamian korzystne Newsy  ( Fitch ).

To wszystko rozgrywa się równolegle z wręcz maratonem spotkań sfery polityków oraz MFW ( Merkel-Sarkozy; Merkel-MFW, Sarkozy-MFW, Węgry-MFW, Trojka-Grecja ) , co nie bez znaczenia przed kolejnym Szczytem UE ( 30 stycznia ).

W pryzmacie trendów rynkowych także widoczne są coraz śmielsze próby powrotu apetytu na ryzykowne aktywa te bezpośrednio w strefie EURO i te z nimi powiązane jak np. rynki EM Europy Środkowo-Wschodniej. 

Rynki Akcji w Europie podążają za Wall Street ( np. DAX ), Waluty EM nie biją kolejnych rekordów słabości mimo stanu głównego crossu EUR/USD ( PLN czy HUF ).

Na crossach PLN widać to dokładnie - brak nowym min PLN mimo poniedziałkowego min na EUR/USD.

Na najważniejszej parze PLN -  EUR/PLN kurs kształtuje się obecnie poniżej zarówno grudniowego  max ( 4.5939 ) jaki i wrześniowego max ( 4.5336 ). Także w przypadku USD/PLN doszło tylko do naruszenia grudniowej strefy max ( 3.5268 ) a obecny kurs porusza się poniżej tych max wartości oraz dodatkowo pod psychologicznym poziomem  3.50. 

Nawet na decydującej i najbardziej przecenionej parze EUR/USD widoczne są pierwsze symptomy poprawy i zarazem  podobieństwa w sytuacji technicznej z początkiem października - tuż przed impulsem wzrostowym rzędu 10 figur ( luka wyczerpania i jej zamkniecie ).

Reasumując spotkania polityków i MFW , Szczyt UE, kolejne aukcje długu w strefie EURO oraz decyzje Agencji Ratingowych mogą z rosnącym prawdopodobieństwem być zwiastunem apogeum obecnego stanu kryzysu, jeśli nie całego procesu kryzysowego już w styczniu. 

  

Komentarze (0)
Sezon Wyników USA vs kryzys EURO
 Oceń wpis
   

   Startuje kolejny sezon publikacji wyników za oceanem...

Wall Street jako TRZON Ryzykownych Aktywów będzie zatem wieźć prym w procesie kreowania nastrojów na globalnym rynku finansowym ze szczególnym uwzględnieniemryzykownych aktywów . Wraz z kolejnymi, podawanymi do publicznej wiadomości informacjami z amerykańskich spółek zapewne wzrośnie zmienność indeksów USA i co za tym idzie pozostałych rynków akcji oraz surowców i walut...

Oczywiście aktywny czynnik ryzyka  " EURO " z niestabilnym jądrem na południu Europy cały czas będzie mógł pojawić się w formie Impulsu Informacyjnego uderzając Segment Ryzyka - głównie w Waluty... ( na upublicznienie czeka przecież Werdykt S&P dot. ratingów , czy też kwestia greckiego długu i inwestorów prywatnych )...

Na obecnym etapie do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia, który z w/w czynników okaże się silniejszy i będzie jako Główny Determinant mieć decydujący wpływ na globalną koniunkturę...

Pozostając w powyższym nurcie analitycznym jeśli uwzględnimy bez mała 25-figurowy spadek EUR/USD licząc od majowego szczytu oraz fakt iż Dolar amerykański rośnie de facto głównie względem EURO a także iż obligacje strefy EURO oraz EM silnie już straciły podobnie jak kursy banków i to zarówno tych europejskich jak i tych amerykańskich czy EM jak również stopniowy i równomierny wzrost amerykańskich indeksów wówczas czynnik Wyników zaczyna odgrywać większe znaczenie...!!!

Kolejne tygodnie i już miesiące perturbacji na rynkach potwierdzają, iż bieżący kryzys pozostaje coraz bardziej Precyzyjny prowadząc do deprecjacji rzeczywiście zainfekowanych aktywów ( rynki długu strefy EURO , Waluta  oraz banki europejskie ) , co odróżnia go od poprzedniego wariantu amerykańskiego, gdy dosłownie runęły wszystkie ryzykowne aktywa bez względu na specyfikę oraz ówczesne realne powiązanie z amerykańskimi aktywami...

Reasumując kolejne rynkowe argumenty potwierdzają mimo wszystko stopniowe odradzanie Trendu Preferowanego w ujęciu globalnym, jaki występował przed obydwoma kryzysami, czego potwierdzeniem jest aprecjacja większości ryzykownych aktywów  od czasu letniego tąpnięcia....( wyjątek stanowi grupa realnie zainfekowanych przez kryzys aktywów głównie w strefie EURO ). Istniejący wewnętrzny podział dotyczy stopnia wewnętrznej siły danego aktywu, co ukazuje skala jego wzrostu lub ewentualnie rodzaj stabilizacji na tle Segmentu Ryzyka...

Niemniej jednak jest to Scenariusz Warunkowy - brak upadku instytucji europejskiej lub Państwa na wzór bankructwa Lehmana...

 

 

Komentarze (0)
Ratingowy Miecz Damoklesa...
 Oceń wpis
   

 Miecz ten musi spaść na rynki finansowe w tym przede wszystkim strefę EURO i tym samym główny cross EUR/USD, by zdetonować " ładunek informacyjny "  prowadząc do rozładowania mega napięcia i oczyszczenia rynku ...

Sesja upublicznienia Werdyktu S&P może tym samym z dużym prawdopodobieństwem stać się " momentem " rynkowego przesilenia dla europejskiej waluty, co powinno być najbardziej widoczne na crossie EUR/USD oraz EUR/JPY...

 

Niezmiennie Najważniejszą Kwestią pozostaje obecnie TERMIN UPUBLICZNIENIA WYROKU S&P oraz SKALA RAŻENIA EUR/USD oraz pozostałych Walut, Akcji i Surowców jako ryzykownych aktywów, w które tak jak ...

Poprzez analogię dot. Ratingu USA - ukazanie Info w piątek po sesji na Wall Street  oraz Info Bloomberga iż werdykt zostanie podany w styczniu, Informacja S&P dot. Ratingów powinna zostać upubliczniona w 1 z 4 dni  ( 4 styczniowe piątki :  6, 13 , 20 , 27 stycznia ).

p.s. na uwagę zasługuje fakt, iż Złoto jako kolejne aktywo przezwyciężyło " dolarowy dogmat ", co powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia analogicznej sytuacji na rynku walutowym  prowadząc do pełnej reaktywacji trendu wzrostowego ryzykownych aktywów kosztem USD... 
Komentarze (5)
Dolarowy Trend Informacyjny...
 Oceń wpis
   

 Ostatnie 6 miesięcy 2011 roku zostało podsumowane w mediach mianem kryzysowego półrocza na rynkach finansowych... 

Trend Informacyjny, który jeszcze latem skupiał się głównie na problemach rynku długu krajów PIIGS - szczególnie na Grecji- podkreślając ich powagę oraz zagrożenia lecz także prezentując antykryzysowe rozwiązania i działania zaradcze, później już miesiącach jesiennych przeobraził się w nurt ukazujący głównie katastroficzne wizje upadku Państw i całej strefy EURO, czego konkluzją była Teza iż tylko USD oraz Złoto stanowią tzw. bezpieczne przystanie w czasie szalejącego euro sztormu...

W tym samym czasie Trend Rynkowy przybrał zdecydowanie dynamiczną formę prowadząc do istotnych spadków w miesiącach letnich by później stopniowo przejść w stadium silnych horyzontalnych wahań zakończonych na przełomie września i października , które stały się de facto platformą do wykreowania impulsów wzrostowych w okresie jesiennym... Impulsy te były najbardziej widoczne w segmencie akcji, w mniejszy stopniu na rynku surowców i walut.  Wyjątek stanowił cross EUR/USD, na którym dotychczasowe minimum zostało wyznaczone w grudniu.   Na tym tle realny wzrost USD Dolar Index okazał się się de facto fikcją gdyż jako indeks nie zyskał on na wartości od szczytu 4 października, kurs Złota pozostał pod negatywną presją.

Jeśli zatem zestawimy 2 w/w Trendy : Informacyjny &  Rynkowy i równocześnie przeprowadzimy proces analityczny skupiający się na poszczególnych rynkach finansowych i konkretnych rzeczywistych zmianach kursów głównych grup aktywów dostrzeżemy, iż im silniejszy pozostawał negatywny trend informacyjny tym ryzykowne aktywa ( głównie akcje i surowce ale też takie waluty jak GBP, CAD, AUD, NZD względem USD, nawet tak zmienna waluta jak PLN ) wykazywały coraz większą relatywną siłę, co powodowało stabilizację i wzrosty odwrotne do oczekiwań większości oraz medialnego mainstreamu ... 

Reasumując " Zielony HIT Sezonu " okazał się bardziej wydmuszką niż realną alternatywą dla ryzykownych aktywów - w szczególności akcji i surowców...!!!

Z kolei Dolarowy Trend Informacyjny pozostał fałszywy... 

Nawet w relacji do EURO ( medialnie upadłej waluty ) skala wzrostu USD wynosi obecnie ( 1.2980 ) niecałe 2 figury od październikowego min ( 1.3145 )  

 

Komentarze (0)
EUR/USD vs Ryzykowne Aktywa...
 Oceń wpis
   

  Od początku kryzysu zadłużenia w strefie EURO tzw. główny cross EUR/USD był i jest opisywany i ukazywany przez mainstream informacyjny & analityczny jako najważniejszy wyznacznik dla pozostałych Walut, Akcji & Surowców, co w konsekwencji sprowadza się do wniosku, głównie medialnego  iż "  trend EUR/USD wyznacza kierunek dla ryzykownych grup aktywów finansowych..." 

Jednak proces analityczny, zarówno ostatnich 6 miesięcy 2011  jak również poprzedniego załamania EUR/USD w 2010 roku,  wyraźnie wskazuje, iż powyższa Teza jest całkowicie fałszywa... gdyż Kierunek trendu EUR/USD pozostał do końca 2011 roku spadkowy ale już pozostałe ryzykowne rynki fin, w tym nawet Waluty, skierowały się w drugą stronę zyskując na wartości a nie tracąc jak główny cross...

Indeksy Akcji , Surowce oraz Waluty względem USD, po letnim tąpnięciu i późniejszej konsolidacji do przełomu września i października, rozpoczęły impuls wzrostowy, który jest de facto kontynuowany obecnie na początku 2012 roku...

Każdy, kto, na początku medialnej kryzysowej burzy, posiadał głównie Akcje czy też Surowce i uległ Panice rozpowszechnianej z niebywałą siłą w głównych środkach przekazu , sprzedał ryzykowne aktywa zamykając de facto pozycje w strefie minimów od której w/w walory zdołały się już w istotnej mierze oddalić i zyskać... 

Przepowiadana & Wieszczona w mediach " z dużą  pewnością " 2 fala " bessy "  nie nadeszła i nie zmaterializowała się ( sensu stricte 1 fali rzekomej bessy także nie było, gdyż spadki jak przecież ukazują to wykresy poszczególnych aktywów przyjęły formę spadkowych korekt technicznych  )

Nawet w przypadku słynnego EUR/USD pogłębienie deprecjacji w stosunku do min z początku października ( 1.3145 ) wynosi obecnie jedynie, jak na katastroficzne wizje europejskiego Armagedonu,  nieco ponad 1 figurę ( 1.3020 ) nie mówiąc już o fakcie iż międzyczasie w okresie tego samego października 2011 doszło do wzrostu o 10 figur ( max 1.4246 w dniu. 27.10  )...

Ten sam Motyw Medialnego Końca był usilnie forsowany w polskich mediach roztaczając wizje " niekończącej się deprecjacji "  PLN a tym czasem wykres, mającego główne znaczenie w Polsce, crossu EUR/PLN ukazuje już 3 miesięczny trend horyzontalny oraz formację podwójnego szczytu ( w ramach której  dzisiejszy kurs 4.4538 pozostaje 8 groszy niżej niż 1 szczyt z 22.09 4.5336 ).

Reasumując Wykresy ukazują i potwierdzają Fakty Rynkowe, które stoją w opozycji do Błędnej Medialnej Tezy o ścisłym powiązaniu EUR/USD i ryzykownych aktywów i równocześnie zaprzeczają fałszywemu Trendowi Informacyjnemu... 

Realizuje się tym samym WARUNKOWY TREND PREFEROWANY ( wzrost ryzykownych aktywów kosztem USD  przy braku upadku europejskiego banku - symptom Lehmana ) 

p.s. oczywiście aktywne czynniki ryzyka pozostają niezmienne : S&P oraz IRAN - jednak ich ewentualny wpływ powinien być z dużym prawdopodobieństwem krótkoterminowy i mieć charakter korekcyjny a nie wywołujący nową tendencję spadkową...

Komentarze (4)
Werdykt S&P - " HIT Informacyjny " Stycznia
 Oceń wpis
   

 Aktywne wyczekiwanie na News Miesiąca- czyli Werdykt S&P wchodzi właśnie w decydującą fazę...!!!

Smart Money zapewne dokładnie orientują się w treści wyroku dot. ratingów strefy EURO, gdyż kurs EUR/USD pod byle pretekstem osiąga coraz niższe poziomy...Wszelkie Argumenty tłumaczące nagle dynamiczne tąpnięcia na głównym crossie są podawane ex post ( np. pchnięcie z godz 15:00 na sesji 28.12.2011 i późniejsze próby uzasadnienia spadku ) i na tle ruchów rynkowych pozostają raczej usilnymi próbami wyszukania informacji oraz ich dopasowania...

Analiza globalnego rynku fin. wskazuje jednak iż działania ten się de facto  precyzyjne i dot. crossu EUR/USD oraz pośrednio powiązanych walut z EM  na 1 planie a nie wszystkich ryzykownych aktywów...

Na uwagę zasługuje w dalszym ciągu Proces Rozwarstwienia w Segmencie Ryzykownych Aktywów, gdzie prym wiedzie Segment Akcji ( nawet DAX pozostaje 20 % powyżej min z letniego tąpnięcia nie mówiąc już o Wall Street ) oraz Segment Surowców - Ropa i Miedź a najsłabsze pozostają nie tyle główne Waluty względem USD ( jedynie EUR/USD pokonał październikowe minima a takie waluty jak AUD, NZD , CAD czy nawet GBP wykazują względna siłę w zestawieniu z USD), co główny cross EUR/USD oraz Waluty EM. 

Wobec w/w procesów Najważniejszą Kwestią pozostaje obecnie TERMIN UPUBLICZNIENIA WYROKU S&P oraz SKALA RAŻENIA EUR/USD oraz pozostałych Walut, Akcji i Surowców...

Poprzez analogię dot. Ratingu USA - ukazanie Info w piątek po sesji na Wall Street  oraz Info Bloomberga iż werdykt zostanie podany w styczniu, Informacja S&P dot. Ratingów powinna zostać upubliczniona w 1 z 4 dni  (  4 styczniowe piątki :  6, 13 , 20 , 27 stycznia ).

Jeśli zostanie uwzględniona skala spadku EUR/USD rzędu 20 figur ( od szczytu majowego 1.50 -  do obecnej strefy 1.30 )  oraz dotychczasowa równoczesna obrona pozostałych ryzykownych rynków ( Akcji , Surowców w tym nawet innych Walut w relacji do USD ) wówczas realna staje się Teza iż kryzys i kazus ratingów został już w znacznej mierze zdyskontowany.

Reasumując Wariant TĄPNIĘCIA NA RYNKACH  ( krótkoterminowy zrzut ryzykownych aktywów )  należy uznać za najbardziej prawdopodobny... (przy założeniu braku incydentu zbrojnego  Iran - USA w cieśninie Ormuz... )

Komentarze (2)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect