Kryzysowe Półrocze 2011...
 Oceń wpis
   

 Ostatnie 6 miesięcy 2011 roku upłynęło pod znakiem kryzysu strefy EURO...

Główny element charakterystyczny tego Kryzysu, który należy szczególnie naświetlić toProces Rozwarstwienia & brak silnej dodatniej korelacji Segmencie Ryzykownych Aktywów jaki zdominował poszczególne Rynki Fin już od samego początku perturbacji w okresie lata tego roku ...

Siła i dynamika ruchu Rynków Akcji ze szczególnym uwzględnieniem Wall Street była w pierwszej fazie znacznie mniejsza niż w przypadku Walut - głównie EUR/USD a od przełomu września i października w/w główne segmenty aktywów przybrały różnykierunek...!!!

Proces ten należy powiązać z występowaniem serii  kontraktów :  wrześniową ( zakończoną w strefie min na większości ryzykownych rynków ) oraz grudniową ( widoczna polaryzacja między Akcjami i Surowcami - wzrost a Walutami spadek ).

Rozwarstwienie przybrało także charakter wewnętrznego procesu w przypadku każdego rynku : Akcji ( USA i Ameryka Południowa oraz Australia silniejsze od Europy oraz Chin i Japonii ) oraz Walut ( nowe min względem USD tylko na crossie EUR/USD - pozostałe główne pary a nawet PLN wykazały wzrost relatywnej siły w stosunku do USD ) a także Surowców ( wyraźna wewnętrzna siła Ropy i Miedzi ). 

Jeśli zatem zestawimy Kryzys Strefy EURO z poprzednim  Kryzysem USA przebiega on w znacznej mierze odmiennie ( Scenariusz Warunkowy obowiązuje - brak kazusu Lehmana -  działania stymulujące płynność ex ante a nie jak poprzednio ex post ).

Kryzys ten przebiega szczególnie selektywnie, gdyż zdecydowanie tracą rzeczywiście zagrożone aktywa : obligacje strefy EURO oraz wspólna Waluta z kolei europejskie akcje kształtują się  w ramach tendencji horyzontalnej a amerykańskie zyskują po letnim tąpnięciu...

Główną areną Kryzysu pozostają media, które przez ostatnie pół roku roztaczają wizję wręcz " upadku systemu " strasząc bardzo negatywnymi konsekwencjami dla wszystkich ryzykownych aktywów, które z kolei oprócz EUR/USD wykazują coraz większą odporność na niekorzystne  impulsy informacyjne..

Zestawienie Trendów Informacyjnych z realnymi Trendami Rynkowymi wypada na korzyść  Ryzykownych Aktywów rozpatrywanych w ujęciu całościowym...

Wykraczając poza rok 2011 decydujący dla dotychczasowych tendencji rynkowych okaże się styczeń 2012, kiedy zostanie upubliczniony werdykt Agencji S&P dot. Ratingów krajów strefy EURO...

Jeśli jednak zastosujemy analizę porównawczą reakcji rynków fin na nieoczekiwane cięcie ratingu USA z ewentualnymi analogicznymi decyzjami dot. strefy EURO i reakcjami rynków, które jednak są oczekiwane można postawić Tezę, iż ich upublicznienie może z dużym prawdopodobieństwem zakończyć przeceny ryzykownych aktywów z  EUR/USD na czele... 

 

Komentarze (0)
Samotny Główny Cross...
 Oceń wpis
   

  Ster Informacyjny jest kontynuowany... 

Włoskie aukcje długu, zarówno bonów jak i obligacji , należy uznać za względnie udane, jednak jak pokazuje to wyraźnie kurs EUR/USD obecnie są to czynniki bez istotnego wpływu na EURO...

Na pierwszą linię wysuwają się Info z ECB i to one mimo że przecież de facto znane od 21 grudnia, ( proces składania depozytów przez banki komercyjne w ECB był obserwowany zaraz  uruchomieniu specjalnych linii kredytowych przez ten sam ECB ) posłużyły jako Pretekst do wczorajszego Tąpnięcia EUR/USD ...

Jednak w pryzmacie nowego minimum na EUR/USD widoczny jest proces dalszego rozwarstwienia w Segmencie Ryzykownych Aktywów - Akcje - szczególnie amerykańskie - kształtują się w strefie 3 miesięcznych szczytów, pozostałe główne Waluty utrzymują się wciąż powyżej październikowych min. Nawet na crossach PLN brak nowych ekstremów...Surowce z Ropą i Miedzią na czele pozostają relatywnie stabilne...

Nawet kurs Złota kolejny raz podąża w dół ( presja USD ) negując medialny obraz bezpiecznej przystani...

Reasumując totalnie odmiennie, niż w przypadku kryzysu hipotecznego i efektu Lehmana, obecnie w trakcie kryzysu zadłużenia strefy EURO coraz silniej zarysowuje się podział i selekcja w Segmencie Ryzykownych Aktywów, na EURO jako walutę bezpośrednio związaną z jadrem kryzysu oraz pozostałymi aktywami, których związek pozostaje pośredni... 

p.s. cały czas trwa jednak odliczanie do werdyktu Agencji S&P...Ci którzy go znają lub zakładają jego negatywny wydźwięk wykorzystują obecny czas do stymulowania spadków EUR/USD... Tym samym dzień upublicznienia Info dot. Ratingów strefy EURO z dużym prawdopodobieństwem stanie się dniem kulminacji przeceny wspólnej waluty, co z kolei pozwoli na dalsze odreagowanie i stopniowy wzrost ryzykownych aktywów...

 

 

Komentarze (1)
Włoski Akcent...
 Oceń wpis
   

  Mocno spadła rentowność włoskiego długu - Włochy sprzedały wartą 9 mld EUR pulę bonów, a rentowność wyniosła 3,25 proc. Poprzednio, na aukcji 25 listopada, rentowność wynosiła aż 6,5 proc ...hmm...

Widoczne naprzemienne skoki rentowności najpierw o 100 % do góry - obecnie 50 % w dół są przejawem Pełnej Kontroli nad strumieniami pieniądza...

To zatem kolejny Motyw w Agresywnej Grze Smart Money tym razem korzystny dla ryzykownych aktywów...

Jednak niezmiennie Testem dla rynków finansowych pozostaje upublicznienie werdyktu Agencji S&P , jak donosi Bloomberg planowane na styczeń,  oraz przede wszystkich reakcja i zakres zdyskontowania przez Kreatorów Trendów...

p.s. analiza porównawcza medialnej siły USD z faktycznymi kursami na głównych crossach oraz PLN pokazuje iż trawa obrona Walut ( AUD, NZD, CAD ) względem USD ( nawet w przypadku GBP ) a jedynie kurs EUR/USD pozostaje poniżej październikowego ekstremum...

W przypadku polskich crossów, począwszy do 20.09 czyli praktycznie od 3 miesięcy, medialny negatywny trend pozostaje neutralny dla PLN, co jest z kolei czynnikiem potwierdzającym stopniowy wzrost relatywnej siły polskiej waluty...

Komentarze (10)
S&P - Ratingi - Odroczenie Wyroku...
 Oceń wpis
   

  Jak donosi Bloomberg werdykt Agencji S&P dot. ratingów krajów strefy EURO ma być upubliczniony w styczniu...

W ten sposób " Kat " ogłosił odroczenie " wyroku " krajów z zagrożonej listy...

" GRA CZASEM " jest kontynuowana i w pełni kontrolowana przez Agencje Ratingowe oraz Smart Money, którzy dążą w krótkim horyzoncie inwestycyjnym do finałowego w tym roku " windows dressing "... ( dokładna charakterystyka - wpis " GRA CZASEM " )

Rynki finansowe pozostaną zatem pod wpływem dotychczasowych trendów...

Wall Street i pozostałe rynki akcji będą kształtować się w strefie poprzednich  max z opcją jak najwyższego zamknięcia roku. Z kolei Waluty z EUR/USD ze względu na ryzyko ciecia ratingów będą w dalszym ciągu się konsolidować.

Na crossach PLN prawdopodobne interwencje NBP i BGK w celu uzyskania korzystnych relacji Dług / PKB...

Reasumując NIHIL NOVI...

gdyż dopiero reakcja rynków fin na decyzje S&P odkryje Strategie Kreatorów Trendów ...

Realne pozostają SCENARIUSZE:

OGRANICZONA REAKCJA RYNKÓW ( wywołanie efektu wygasania kryzysu )

TĄPNIĘCIE NA RYNKACH  ( krótkoterminowy zrzut ryzykownych aktywów ) 

WYWOŁANIE FALI PRZECENY ( analogia do letniego impulsu spadkowego ) 

Osobiście uważam Wariant TĄPNIĘCIA NA RYNKACH za najbardziej prawdopodobny...

 

Komentarze (0)
Świąteczna Atmosfera na rynkach...
 Oceń wpis
   

 Widoczne na praktycznie wszystkich rynkach finansowych stopniowe wygasanie aktywności skłania do złożenia Wszystkim Czytelnikom Bloga Świątecznych Życzeń...

 

 

 

 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią wigilijnej nocy, kieruję życzenia radosnych, spokojnych  świąt oraz pomyślności w nadchodzącym roku...

Piotr Janiszewski

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (6)
Ratingowa " GRA CZASEM "
 Oceń wpis
   

  Ratingowy Motyw znów powraca na rynkową wokandę precyzyjnie sterując emocjami rynków finansowych...

S&P tnie rating Węgier...Fitch jeszcze raz ostrzega USA przed negatywną decyzją... Kolejna fala pogłosek dot. ratingu Francji i decyzji S&P uaktywnia się...

To powoduje zawirowania na EUR/USD i w konsekwencji napięcia na pozostałych rynkach fin w tym PLN

Tym samym decyzje Agencji - szczególnie S&P - pozostają w centrum uwagi...!!!

Model Zagrania Agencji Ratingowych oraz  Smart Money widoczny na rynkach finansowych to tzw. " GRA CZASEM "...

Ogół rynkowy porusza się w obliczu takich głównie dezinformacji jak w rynkowej mgle, gdyż ewentualna data " ratingowego wyroku "  jest znana tylko Wybrańcom...a dodatkowo to do Nich należy aktywacja ratingowego motywu bądź pozostawienie go bez rynkowej reakcji...

Reasumując sytuacja ta jawi się jako " całkowicie kontrolowana "...

Oczekiwany rzeczywisty Impuls Informacyjny dot. Ratingów należy zatem zinterpretować Test Rynkowej Wytrzymałości na tego rodzaju wstrząs, który teoretycznie taki News wywoła...

Pomocna opcja jest taka, iż w odróżnieniu od letniego ciecia ratingu USA obecnie rynki są do tego przygotowywane na zasadzie nieuchronnej konieczności, co z kolei może stłumić częściowo dynamikę tąpnięcia...

Strategia rynkowa sprowadza się zatem aktywnego monitoringu  analogicznie jak w przypadku śledzenia aktywności wulkanu po pierwszej fazie erupcji...gdyż " GRA CZASEM " cały czas trwa...

Komentarze (2)
ECB - europejski zastrzyk płynności...
 Oceń wpis
   

 To istotna Informacja sesji europejskiej - Europejski Bank Centralny pożyczył bankom 489,2 mld euro w ramach niskooprocentowanych pożyczek 3-letnich (Longer-Term Refinancing Operation)... W ten sposób został zasilony cały europejski system bankowy, co ważne przy koszcie na poziomie 1 %.

To tworzy kolejny impuls normujący sytuację na rynku długu w Europie i zarazem kreujący kolejny impuls apetytu na ryzyko w średnim terminie...

W/w realny czynnik spowodował mini euforię i w konsekwencji powrót kursu EUR/USD ponad Key Level 1.3445 ( październikowe minimum ) a następnie po 3kwadransach  spadek poniżej kluczowego poziomu.

Tym samym obecny stopień zmienności wskazuje iż istotny jest kurs zamknięcia dzisiejszej sesji europejskiej i reakcja podczas handlu w USA w celu potwierdzenia lub zanegowania zaistniałego impulsu wzrostowego na głównym crossie...  

Należy jeszcze raz podkreślić, iż wszystkie pozostałe główne waluty w stosunku do USD jak również indeksy akcji  pozostają ponad analogicznymi poziomami październikowych ekstremów.

Zakres obecnego cofnięcia intraday oraz w konsekwencji kursy zamknięcia dzisiejszej sesji  indeksów i walut ukażą relatywny status w segmencie ryzykownych aktywów.

Obecnie rośnie prawdopodobieństwo kolejnego wstrzelenie na Motywie ECB...!!!

Komentarze (2)
Hiszpański Kierunek...
 Oceń wpis
   

 Faktyczna informacja dot. hiszpańskiej aukcji długu, pokazująca silny spadek kosztu długu ( rentowność  bonów trzymiesięcznych spadła do 1,74 %  z ekstremalnego poziomu aż 5,1 %  na poprzedniej aukcji, 22 listopada ) jest sygnałem rzeczywistych decyzji Inwestorów na tle dalszego stricte negatywnego medialnego trendu...

Sygnał ten stoi w opozycji do " licznych czarnych scenariuszy " a jego waga jest tym większa iż dotyczy on de facto, nie odczytu makro czy też wypowiedzi polityków lub zapisów i kolejnych ustaleń,  lecz samego Jądra Kryzysu Strefy EURO...

W ten sposób sam rynek kalibruje koszt ryzyka dyskontując równocześnie kierunek działań Polityków i Finansistów oraz ECB w strefie EURO jako właściwy i pozytywny...

Na europejski rynek długu zaczyna wracać tak istotny czynnik zaufania, gdyż to przecież jego brak stanął u podstaw trendu wyprzedaży papierów skarbowych strefy EURO...

Obecnie czas na analogiczne potwierdzenie z rynku włoskich papierów dłużnych, co stanowiłoby dowód Trwałego Powrotu zaufania na rynki finansowe...  

Obserwowany wzrost w Segmencie Ryzykownych Aktywów potwierdza Trend Preferowany...

p.s. otwartą kwestią pozostaje jeszcze werdykt agencji S&P dot. ratingów...  

Komentarze (7)
PAT RYNKOWY...
 Oceń wpis
   

  Trwa Pat Rynkowy w ujęciu krótkoterminowym... Jednak wciąż aktywny pozostaje Motyw ratingowego uderzenia ze strony S&P ze wskazaniem chociażby na Włochy lub Francję...

Weekend przyniósł, co prawda,  News dot. Ratingów lecz małego kalibru gdyż cięcie dotyczyło Belgii.. Noce otwarcie rynków pokazało spokój i brak realnego wpływu Belgii na notowania. Dopiero śmierć Kim Dzong Ila stała się czynnikiem zawirowań na rynkach - głownie azjatyckich...

W strefie EURO brakuje już w jakimś stopniu spektakularnych i szokujących informacji czy też jeszcze czarniejszych scenariuszy, które mogłyby w znaczący sposób spotęgować strach...

Oczywiście zawsze zostają pogłoski w stylu Merkel z ubiegłego tygodnia, które zostaną nagle ukazane w serwisach informacyjnych by Kapitał Spekulacyjny wywołał impuls rynkowy i spowodował znaczne przesunięcie kursów...W odwodzie oczekuje także w/w upublicznienie stanowiska i decyzji S&P...

W ten sposób moment ukazania oraz treść Raportu S&P zadecyduje o obrazie globalnego rynku finansowego...

Wskazówką manipulacji rynkami są ostatnie prognozy dot. Złota, które dopiero po fali spadków ( największej od września )  ma tracić na wartości w I kwartale przyszłego roku...a jeszcze nie tak dawno na tym rynku w strefie szczytów obowiązywał konsensus co do jedynie " słusznej " aprecjacji cen kruszcu uzasadnianej szeroko kryzysem w strefie EURO...

Monitoring rynków w pryzmacie AT pokazuje stopniową poprawę w Segmencie Ryzykownych Aktywów - utrzymanie relatywnie wysokich poziomów wobec medialnego fiaska ostatniego Szczytu UE ( wyjątek to cross EUR/USD )

Mimo ostatnich spadków na rynkach akcji obecne poziomy indeksów i walut oprócz EUR/USD ( czynnik Merkel ) pozostają cały czas powyżej październikowych minimów. Nawet w przypadku crossów PLN Pozytywny Scenariusz formacji podwójnego szczytu zaczyna coraz bardziej się krystalizować ( szczególnie na parze EUR/PLN ). Jeśli chodzi WGPW należy pamiętać o głównym czynniku, który zniekształcił obraz całego rynku - KGHM.  

Reasumując proces stopniowego uodpornienia rynków na negatywne informacje trwa ( dowód to dzisiejsza reakcja na Belgię i koreański czynnik ), jeśli przyszły czynnik S&P zostanie analogicznie zdyskontowany wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo powrotu apetytu na ryzyko w szerszym horyzoncie inwestycyjnym, co odpowiada kreślonemu od 3 miesięcy Pozytywnemu Scenariuszowi Warunkowemu...


Komentarze (1)
Czynnik " EURO "
 Oceń wpis
   

 Analiza tygodnia po Szczycie szczytów UE ( tak przecież prezentowały go media ) prowadzi do wniosku że rośnie prawdopodobieństwo przynajmniej większościowego zdyskontowania kryzysu w strefie EURO przez rynki finansowe szczególnie w Segmencie Ryzykownych Aktywów...( katastroficzne wizje końca EURO nie zrealizowały się 

Sam Szczyt UE - brak konkretnych pilnych działań dot. zadłużenia krajów str. EURO,  nie spowodował tak naprawdę eskalacji negatywnych tendencji na rynkach leczostrzeżenia ze str. Agencji Ratingowych oraz pozostałe głównie medialne Impulsy Informacyjne jak np. przeciek dot. rzekomych słów kanclerz Merkel..., co prowadzi do Wniosku iżGRA MOTYWÓW jest cały czas aktywnie wykorzystywana przez Kreatorów Trendu...!!!

Teoretycznie kluczowym wydarzeniem był Zrzut samego kursu EUR/USD, nota bene pod wpływem Motywu Merkel wykreowanego w 100% przez agencje informacyjne nagle podczas sesji 13.12 o godz. 16-tej, poniżej październikowego minimum 1.3145 ( sesja 4.10 )...

Jednak ów fakt nie spowodował analogicznych sytuacji ani na pozostałych głównych crossach walutowych ani na rynkach akcji...

Jeszce raz należy podkreślić, iż w/w wydarzeniom nie towarzyszył przepływ strumieni kapitału stymulujący wzrost kursów na rynku Złota ( wręcz odwrotnie wystąpił najsilniejszy spadek od września ) czy też na rynku obligacji skarbowych USA ( ostatnie dane ukazują iż Chiny były głównym sprzedającym amerykański dług ).

Wyjątkiem było uderzenie w segment Walut EM - PLN ( próba przebicia poprzednich oporów i silnego spadku walut realizowana głownie w nocy ) - co kolejny raz starano się wytłumaczyć znanymi już powodami ze strefą EURO na czele... Jednak już obecne poziomy notowań zwiększają prawdopodobieństwo fałszywych wybić (  realizacja Tezy z poprzednich wpisów na blogu ) potwierdzają na crossach PLN wciąż aktywne formacje podwójnego szczytu wskazujące na duże prawdopodobieństwo odwrócenia trendu...

Reasumując czynnik " EURO " nie eskaluje swą negatywną siłą na inne rynki finansowe, co sprowadza się do wzrostu wewnętrznej siły w/w ryzykownych aktywów...

W tym momencie nasuwa się analogia z poprzednim kryzysem subprime u podstaw którego znajdował się rynek nieruchomości USA i jego finansowanie oraz instrumenty systemu bankowego,gdyż źródło kryzysu tak naprawdę nie wygasło przez ostatnie lata a jedynie zostało zatamowane i to tylko w sferze systemu bankowego...co jednak dało wystarczający powód do zwrotu na rynkach fin i powrotu apetytu na ryzyko gdy tylko Motyw Subprime przestał być medialnie aktywny... 

Trend Preferowany powinien być zatem z większym prawdopodobieństwem  kontynuowany ( wzrost apetytu na ryzyko kosztem USD )

p.s. aktywny czynnik ryzyka to wciąż decyzje Agencji Ratingowy

Komentarze (3)
Medialny Francuski Motyw...
 Oceń wpis
   

  Obecny proces destrukcji obserwowany w Segmencie Ryzykownych Aktywów, który skupia się przede wszystkim na głównym crossie EUR/USD, dyskontuje przede wszystkim zagrożenie ciecia ratingów w strefie EURO ( S&P rating Francji )...

Awersja do ryzyka rośnie już teraz gdyż przede wszystkim Francuski Motyw jest silnie nagłaśniany medialnie tworząc Negatywny Trend Informacyjny...

Jedynym punktem odniesienia analizy porównawczej  pozostaje cięcie ratingu USA, które nastąpiło latem tego roku niespełna po tygodniu od zawarcia porozumienia dot. limitu zadłużenia USA w piątek po zamknięciu sesji na Wall Street...

Należy przy tym zaznaczyć, iż obecnie, w przeciwieństwie do USA, takie cięcie jest z góry prognozowane i stawiane wręcz jako pewnik co z dużym prawdopodobieństwem może oznaczać, iż tej natury Impuls Informacyjny " wykończy "  precyzyjnie teraźniejszy impuls rynkowy i spowoduje osiągniecie apogeum oraz w konsekwencji wywoła dynamiczny zwrot...

Teoretycznie więc, korzystając z kazusu USA,  News w postaci Werdyktu S&P powinien zostać upubliczniony jutro po sesji  lub też w weekend...

W pryzmacie Strategii  należy być zatem przygotowanym na ewentualne wystąpienie krótkoterminowej  paniki, która stanowiłaby optymalny Moment dozaangażowania w ryzykowne aktywa...( Analiza i monitoring Zn Fib na konkretnych instrumentach )

Ze względu na szczególnie silne spadki na Walutach :  EUR/USD oraz dla przykładu PLN w tym segmencie należy spodziewać się możliwości wystąpienia silnego zwrotu... 

p.s. szczególnie interesująca sytuacja prezentuje się na parze EUR/PLN - wciąż aktywna formacja podwójnego szczytu...

Stańczyk

 
Komentarze (12)
Kropka nad " EURO"
 Oceń wpis
   

  Motywy górą - jak ukazuje to wczorajszy przykład, nota bene niepotwierdzona,  rzekoma wypowiedź kanclerz Merkel odpowiednio nagłośniona, stała się realnym rynkowym pretekstem do uderzenia w Segment Ryzykownych Aktywów z kursem EUR/USD jako GŁÓWNYM CELEM ... Kluczowe wsparcie na tym crossie 1.3145 zostało przełamane w skutek tylko i wyłącznie Pogłoski , co potwierdza, iż rynkami fin. rządzą cały czas Precyzyjnie Wykreowane Impulsy Informacyjne... 

Pozostałe Główne Waluty kwotowane względem USD wciąż jednak bronią poprzednich istotnych stref wsparcia mimo wczorajszego spadku... 

PLN jako " pierwsza pochodna "  EUR/USD także pozostaje na celowniku Smart Money, na co wskazuje naruszenie październikowych szczytów na crossach PLN...

Segment Akcji wykazuje w dalszym ciągu wewnętrzną siłę ze szczególnym uwzględnieniem indeksów na Wall Street...

Złoto, które ponoć powinno rosnąć w " czasach zagłady " wyraźnie traci pod wpływem rosnącego USD...

Obligacje USA - constans na tle wzburzonego rynkowego morza...

Reasumując Pełna HYBRYDA RYNKOWA, która ukazuje iż przysłowiowa kropka nad " EURO" nie uderza, tak jak zakładano w większości komentarzy i analiz , ani w inne waluty ani akcje z proporcjonalną siłą a wręcz odwrotnie np. Segment Akcji pozostaje relatywnie silny na tle perturbacji w strefie EURO...Nawet Złoto konsekwentnie zachowuje się odwrotnie do oczekiwań komentatorów...

Tym samym ruch na jednym crossie,w obliczu braku kontynuacji na innych ryzykownych instrumentach, z wysokim prawdopodobieństwem może zmierzać do swojego apogeum, którego dopełnieniem może być zapewne decyzja S&P dot. Ratingów w strefie EURO...

Stańczyk

 
Komentarze (3)
Scenariusz " Ratingowy " EURO vs USA
 Oceń wpis
   

  Obecny Scenariusz Rozegrania rynków fin. przez Smart Money z wykorzystaniem Motywu Agencji Ratingowych tym moze roznić się do od poprzedniego " amerykańskiego ", iż praktycznie już na obecnym etapie aktywny medialny nurt wskazuje na nieuchronność kary & werdykt Cięcie Ratingów...

Znamienne iż jeszcze w weekend komentarze wskazywały na korzystny odbiór szczytu przez rynki a dziś, gdy wiatr zawiał wczoraj w drugą stronę, już absolutnie nie...  a przecież Impulsem do wyprzedaży nie był sam Szczyt lecz pierwsze komentarze właśnie ze strony Agencji Ratingowych... ( de facto piątkowy wpis na blogu zawierał ostrzeżenie przed takim właśnie schematem ratingowym )...

Tym samym rynki dyskontują już teraz " Negatywny Scenariusz " przy czym inaczej niż w amerykańskim wykonaniu obecnie widoczny jest Proces Rozwarstwienia w Segmencie Ryzykownych Aktywów, czego przykładem jest z jednej strony względna siła Segmentu Akcji na tle Walut z kursem EUR/USD na czele...

 Nawet wśród Walut to cross EUR/USD pozostaje najsłabszy  i jako jedyny przebywa obecnie sensu stricte w strefie ważnych minimów.

Inne Waluty w relacji do USD : GBP/USD , AUD/USD , NZD/USD czy USD/CAD wykazują wewnętrzną siłę  - crossy te kształtują się znacznie powyżej październikowych minimów...

W przypadku Złota miano " bezpiecznej przystani " pozostaje już tylko stricte medialne nie faktyczne...

Obligacje USA nie zyskują na zawirowaniach strefy EURO...

Reasumując obraz Ryzykownych Aktywów hybryduje coraz silniej w stronę zdefiniowania i  potwierdzenia obecnego spadku jako ruchu korekcyjnego, który w zależności od Segmentu i konkretnego instrumentu - Waluty czy też Indeksu traci silniej lub słabiej testując proporcjonalne Zn. Fib.. ( dowód to wczorajsze i dzisiejsze zachowanie indeksów i kontraktów amerykańskich ) 

Strategia & Taktyka Rynkowa uwzględniająca Timing oraz Motywy pozostaje nadal aktywna...

Stańczyk

 

Komentarze (5)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect