INFO - ATUT...
 Oceń wpis
   

 Kto posiada informacje z wyprzedzeniem ten pozostaje uzbrojony w "  pancerz przewagi ", czyniący go " Nieśmiertelnym " na rynkach fin...

Kolejny raz zdiagnozowany już w poniedziałek czynnik wewnętrznej słabości EUR/USD na tle dynamicznych wzrostów w Segmencie Akcji stał się czytelny ex post za sprawą kolejnego pchnięcia Agencji S&P, które zostało dziś upublicznione... 

Wczorajsze zanegowane wybicia do góry na głównym crossie EUR/USD świadczyło, iż Smart Money mają z pewnością  asa w rękawie...i tak też się stało, co pokazało dzisiejsze rozdanie...

Na ten moment informacja jest już zdyskontowana zatem zapewne rynki czeka nowe rozdanie " znaczoną talią "...

Niestety w owej rynkowej talii Asów jest więcej niż 4, co pozwala na dowolną kreatywność w eksponowaniu negatywnych Impulsów Informacyjnych z precyzyjnym wyznaczeniem momentu publikacji...

Pozostaje zatem Instrumentarium AT, które koncentrując się na kursach aktywów, wskaże pierwsze objawy procesu przesilenia tak jak ubiegłotygodniowa obserwacja indeksu DAX... 

Dla przykładu na crossach PLN widoczne jest naruszenie wrześniowych maksimów, jednak stosując filtry nadal można się spodziewać formacji podwójnych szczytów - M - w tym wypadku istotnym elementem pozostaje kurs zamknięcia kazdej sesji w tym tygodniu...

W pryzmacie odczytów makro pozostają one na drugim lub trzecim planie co pokazują dane z Polski...( nawet dzisiejszy PKB )

Analogicznie do dzisiejszego zagrania S&P i wcześniejszego zachowania EUR/USD takze w przypadku PLN, która wykazuje relatywną słabość na tle głównych rynków fin  należy oczekiwać Impulsu Informacyjnego dot. samej Polski.

Proces, który wystąpił w Segmencie Akcji, wskazuje na pozytywne rozwarstwienie, gdyż Waluty z EUR/USD na czele słabną w osamotnieniu, co pozostaje w zgodzie z Listopadowym wykończeniem Spadków Ryzykownych Aktywów...

Reasumując aby usankcjonować Rajd Św. Mikołaja obecny tydzień powinien z rosnącym prawdopodobieństwem ukazać dalszy wzrost odporności segmentu akcji na negatywne informacje, co w konsekwencji prowadziłoby do umocnienia Walut względem USD...

p.s. Któryś z Asów Smart Money okaże się Ostatnim...

Stańczyk

Komentarze (6)
AKCJA " RATING"...
 Oceń wpis
   

 Akcja o kryptonimie " Raiting" jest kontynuowana...Jednak to co staje się coraz bardziej widoczne to realny ograniczony wpływ kolejnych doniesień z Agencji na kondycję ryzykownych aktywów...

Pomimo zagrożeń obniżek ratingów ze strony Agencji : Fitch- USA, S&P - Francja , Moody's - 87 banków z Europy widoczny brak silnej reakcji rynków fin...

Trwa oczekiwanie na wszelkie Info. oraz  dzisiejszy Szczyt Min Fin UE oraz zapowiedzi  i Newsy dot. Szczytu UE (8-9.12)...!!! 

Kolejny raz Główni Kreatorzy Trendów przygotowują pozostałych uczestników rynków na Mega Finał & Super Rozstrzygnięcie dot. " być albo nie być "  Strefy EURO...

Należy zaznaczyć, iż ważniejsza od samych informacji & doniesień będzie interpretacja oraz reakcja rynków na Newsy, które zapewne zostaną " puszczone " w eter...!!!

Liczyć będzie się Sentyment & Narracja a nie sensu stricte Fakty i rzeczowe Ustalenia, czego przykładem jest choćby na przestrzeni ostatnich sesji PLN, która mimo korzystnych odczytów makro z Polski pozostaje nawet słabsza od HUF - waluty długu śmieciowego i nie reaguje pozytywnie na globalną poprawę klimatu inwestycyjnego...

Aktywny pozostaje Scenariusz Przesilenia i Aprecjacji Ryzykownych Aktywów w grudniu jest to oczywiście Scenariusz Warunkowy, u podstaw którego znajduje się medialny armagedon wywołujący celowo EURO-psychozę, by kupować selektywnie ryzykowne aktywa.

W ramach w/w przesilenia możliwy staje się jeszcze element tąpnięcia jako wykończenia ruchu analogicznie jak to miało miejsce na początku października... 

Ostatnie, łącznie z dzisiejszym , nasilenie negatywnych Impulsów Informacyjnych              ( doniesienia Agencji Ratingowych ) dodatkowo wskazuje na w/w Scenariusz Bazowy rozegrania Kryzysu...

Stańczyk

Komentarze (6)
Preteksty...Pogłoski...Motywy...
 Oceń wpis
   

 W dobie ekstremalnej spekulacji weryfikacja informacji pozostaje nieistotna gdyż liczy się Perfekcyjnie wyreżyserowany Blef Rynkowy...!!!

Niech za przykład negatywnego Zagrania Informacyjnego posłuży Motyw greckiego referendum, który spowodował odwrócenie trendu wzrostowego trwającego do szczytu UE oraz dał początkową siłę napędową do eskalacji deprecjacji ryzykownych aktywów. Jego dementi nie zatrzymało i nie odwróciło przecież spadków...

Analogiczna sytuacja Motywu, tym razem pozytywnego,  ma możność być wykreowana obecnie gdyż pogłoska dot. Włoch i MFW spowodowała nagły nocny zwrot zaakcentowany przez element AT w formie  luk startowych, który ma szansę zapoczątkować tendencję wzrostową, czyli w tym wypadku tzw.  Rajd Św. Mikołaja...

Jego poranne i obecne dementi nie neguje pozytywnych tendencji rynkowych, co wzmacnia Tezę dot. analogii w pryzmacie Scenariusza & Perfekcyjnego Rozgrywania obecnej tendencji z Greckim Referendum  i to mimo ostrzeżeń Moody's dot. zagrożeń dla ratingów wszystkich państw UE...

Reasumując przede wszystkim liczy się Aranżacja

p.s. Ów czynnik doskonale wręcz wkomponowuje się w listopadowe wykończenie deprecjacji ryzykownych aktywów...czego istotnym elementem składowym był wzrost relatywnej siły indeksu DAX na tle pozostałych rynków już od połowy ubiegłego tygodnia...

Stańczyk

Komentarze (4)
EURO-PSYCHOZA...
 Oceń wpis
   

Ten stan ogarnął już wszystkie rynki obligacji w Europie - zwłaszcza w strefie EURO i to bez wyjątku łącznie z niemieckimi Bundami...Obecnie benchmark stanowią 10-letnie obligacje UK...

Akcja rozgrywa się " w pięknym stylu i szalonym tempie" zamiany finansowych stron świata - gdyż wszystko na de facto miejsce w wirtualnym świecie jak w grze komputerowej z ukrytym wirusem...

Wciąż dominują Impulsy Informacyjne, wczoraj Portugalia...dziś Węgry, co ukazuje pełną kontrolę Smart Money w pryzmacie precyzyjnych i dopracowanych uderzeń w rynki finansowe

W ten sposób trwa realizacja Scenariusza dopełnienia listopadowej tendencji spadkowej na rynkach ryzykownych aktywów, w czym europejscy politycy ze swoją " aktywną pomocą " są wręcz bezcenni i niezastąpieni, czego ostatnim dowodem jest choćby wczorajszy mini-szczyt.

Taktyka pozostaje niezmieniona, gdyż nadal odpływowi kapitałów z rynku długu nie towarzyszy zasilenie bezpiecznych przystani - Złota & obligacji USA - kursy kruszcu i kontraktów T-note nie wykazują wzrostów a nawet spadki...

Czarnym koniem w tych okolicznościach może się stać Segment Akcji jako miejsce cechujące się przewrotnie mniejszym ryzykiem niż obligacje...!!!

EUR/USD kasuje cały impuls wzrostowy podobnie jak indeksy europejskie indeksy akcji, w USA z kolei testowane są Zn. Fib , ten sam proces filtrowania Zniesień dotyczy Kruszców i Towarów... 

Kulminacji Rynkowego Katharsis należy się zatem spodziewać w przyszłym tygodniu, czyli de facto zgodnie z wcześniejszymi wpisami na blogu na przełomie listopada i grudnia...

Obecny Proces wymaga przecież jeszcze precyzyjnego wykończenia w pryzmacie Trendu Informacyjnego & Rynkowego...

p.s. sytuacja wręcz do złudzenia przypomina przełom września i października...

Stańczyk

 

Komentarze (7)
" EURO JĄDRO CIEMNOŚCI "
 Oceń wpis
   

 Fałszywy Trend Informacyjny króluje niepodzielnie na rynkach... czego przykładem jest podanie " nieudanej " akcji niemieckich obligacji za główny powód spadków podczas gdy do momentu otwarcia sesji w USA DAX był " plusie " a kurs EUR/USD oscylował w strefie min z 17 listopada 1.3421, kolejny raz zatem medialne przekazy deformują zapewne celowo prawdziwy obraz rynków...

Prawdziwa fala przeceny była wykreowana w USA a motywem był brak porozumienia w Kongresie i jego prognozowane reperkusje...

Tym samym rynki fin ukazały wczoraj de facto realnie wysoką odporność na kolejne negatywne impulsy informacyjne w trakcie sesji europejskiej od  PMI Chin poprzez opinię Fitch dot. Francji oraz najbardziej naświetloną niemiecką aukcję długu...

W pryzmacie Listopadowego Scenariusza Deprecjacji uderzono w ostatni niemiecki element domina celując w ten sposób w NIEMIECKIE EURO JĄDRO...

Nikt oczywiście nie pokusił się o czysto finansowe uzasadnienie braku popytu na Bundy przy historycznie niskiej rentowności w obliczu rosnącej inflacji czy też stricte polityczne by wymóc zgodę Niemiec na " druk pieniądza "...

Dalszy elementów domina już brak - lista euro motywów została zatem w najbliższej perspektywie wyczerpana zatem pozostają jeszcze elementy made in USA by wykończyć listopadową strukturę spadków  ( wpis Deja Vu ), co daje kolejny argument do utrzymania w mocy Tezy dot. Grudniowej Fali Wzrostowej ( wpis Listopadowe wykończenie spadków )

W ujęciu taktycznym Indeksy USA zredukowały dystans do silnie przecenionych indeksów europejskich oraz EUR/USD na fali  kolejnych dramatycznych ocen i prognoz jakie natychmiast zostały upublicznione

Nadal zatem pozostaje Nam AT i monitoring istotnych Zn. Fibonacciego & formacji technicznych jak np. klin spadkowy na EUR/USD i wzrostowy na USD/PLN - których ograniczenia zadziałały wczoraj precyzyjnie  generując sygnały, jakie potwierdza przebieg dzisiejszych notowań

Reasumując nastąpił czas KONTRARIAŃSKICH STRATEGII...!!!

p.s. Niemiecka Aukcja to próba wywarcia presji na Niemcy by zaakceptowały plan emisji euroobligacji - jeśli to się potwierdzi nastąpi korzystny zwrot na rynkach ryzykownych aktywów...!!!

Stańczyk

 

Komentarze (0)
Listopadowe wykończenie spadków...
 Oceń wpis
   

 Schemat Gry Smart Money zaprezentowany we wpisie Akcje vs Waluty & Obligacje, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia formacji 2B ( Podwójny Szczyt - W ) na indeksach amerykańskich i ich konsekwencji, które cały czas oddziałują negatywnie na rynki akcji, wciąż pozostaje aktywny...

Jego wykończenie z rosnącym prawdopodobieństwem powinno nastąpić w trakcie ostatnich sesji listopada lub najdalej na przełomie listopada i grudnia...Wówczas struktura spadku zostałaby wypełniona, co z kolei dałoby szansę na wygenerowanie grudniowego impulsu wzrostowego na wzór październikowej aprecjacji ryzykownych aktywów...

9.11.2011, czyli w dniu gdy wpis  Akcje vs Waluty & Obligacje został zamieszczony Medialny przekaz większości Komentatorów koncentrował się na Rajdzie Św. Mikołaja i jego zasięgu na poszczególnych rynkach - nikt nie zważał na sygnał S z MACD na indeksach USA i formację W...  

Dziś z kolei Tred informacyjny na zgoła inne - negatywne zabarwienie kreując pogląd o braku podstaw do Rajdu Św. Mikołaja...

Chronologiczna Analiza pokazuje, iż kolejno w strefie minimów na przełomie września i października Trend Informacyjny głosił kontynuację spadków podczas gdy faktycznie ryzykowne aktywa zyskały bardzo silnie w październiku, później już na początku listopada był medialnie widoczny tylko jeden kierunek - wzrost a jak ukazują to wykresy wystąpiły spadki...a teraz znów głoszona jest Teza iż skoro spadki są obecne w listopadzie będą również dominować w grudniu...  

Dotychczasowy Schemat Gry Kreatorów Trendu wskazuje w ten sposób na kolejne tym razem grudniowe kontrariańskie zagranie...

AT & w szczególności Zniesienia Fibonacciego wraz z wskaźnikami wyprzedania rynków powinny na obecnym etapie służyć wyznaczeniu potencjalnych docelowych stref zatrzymania spadków...!!! 

Stańczyk

 

 

Komentarze (18)
Perfekcja Kreatorów Trendu...
 Oceń wpis
   

 Cały czas na rynkach ryzykownych aktywów realizowany jest Scenariusz z góry ustalony przez Smart Money jeszcze na początku lata, gdy zostało potwierdzone zakończenie QE2...!!!

Końcowy etap dystrybucji i późniejsza gwałtowna przecena przyczyniła się do tego, iż seria czerwcowa kontraktów została wygaszona w strefie minimów po czym na przełomie III i IV kwartału został wygenerowany silny impuls wzrostowy - szczególnie na Wall Street ( taka dynamika była ostatni raz obserwowana w 1974 roku ), który de facto nie został zanegowany...

Obecnie widoczna jest jego spadkowa korekta techniczna, która z dużym prawdopodobieństwem powinna być zakończona już w najbliższym czasie tj. najdalej na przełomie listopada i grudnia, tak by seria grudniowa kontraktów została wygaszona w strefie max...!!!

Korekta spadkowa w nagły sposób pierwsza w uderzyła w EUR/USD na Motywie greckiego referendum wówczas większość rozpisywała się iż wewnętrzna siła amerykańskich parkietów wynik z problemów strefy EURO a USA pozostają poza ich zasięgiem a wówczas " wydrukowano Motyw Fitch naświetlający realne problemy banków USA związane ze strefą EURO a ostatnio odświeżono medialnie problem budżetu USA, co spowodowało iż w błyskawiczny sposób Segment akcji z Wall Street na czele zrównał się z EUR/USD w pryzmacie zasięgu deprecjacji po październikowym rajdzie do góry...!!!

W odpowiednim momencie potwierdzona została Teza ( wpis QUO VADIS EURO ), iż Medialne Reflektory zwrócą się w stronę USA i tak się stało -  uaktywniony Motyw Super-komisji Kongresu USA...

W przypadku EM ,w szczególności  PLN , Motyw węgierski także został wypalony przez medialny komunikat iż przedstawiciele Węgier oficjalnie zwrócili się o potencjalną pomoc finansową do MFW oraz Komisji Europejskiej.

Obecnie kiedy znów powróciły bardzo medialne demony przeszłości budżet USA & dług strefy EURO - zupełnie jak w Koszmarze minionego lata, Paniczne spadki akcji wskazują na realną możliwość zakończenia spadków na rynkach ryzykownych aktywów...

p.s. tym bardziej iż na wykresach spreadów obligacji włoskich i francuskich tworza się obecnie wtórne nizsze szczyty, które zgodnie z kunsztem AT ( analiza czystego wykresu, bez medialnego trendu ) wskazują na rosnące prawdopodobieństwo odwrócenia trendu na spadkowy...

Stańczyk

Komentarze (2)
Ole już nie...Bonjour ECB..
 Oceń wpis
   

 Spektakl polityczny na południu Europy de facto już się zakończył...Zmiany Ekip Rządzących stały się faktem...Hiszpański Akcent przypieczętował los Rządów południa...

Jednak o ile dzisiejsze otwarcie na rynku długu strefy EURO w przypadku Hiszpanii ukazało wyraźnie pozytywny ruch - spadek spreadu względem niemieckich obligacji to już wystrzał w górę na francuskim rynku zachwiał silnie sentymentem na rynkach ryzykownych aktywów...

Obraz dzisiejszej sesji sprowadza się zatem do Tezy ( szersze spojrzenie we wpisie Francuski Łącznik ), iz Reżyserzy EURO Spektaklu chcą wystawić bez jakiejkolwiek przerwy następny - sensu stricte francuski Akt europejskiej Tragedii pragnąc wywołać z za kulis Głównego Aktora -  ECB... !!!

Dzisiejszy francuski atak ma oczywiście negatywne przełożenie na EUR/USD oraz inne ryzykowne aktywa np. PLN a także Złoto, co potwierdza że jest ono tylko mityczną przystanią...

Kontrakty na amerykańskie indeksy również tracą co jest wynikiem z jednej strony bieżącej sytuacji na rynku długu strefy EURO ale także z drugiej problemami dot. braku porozumienia w Kongresu USA w sprawie cięć i oszczędności...

Reasumując kolejny raz Polityka wpływa na rynki finansowe w sposób już znany z okresu letniego... ( wpis Deja vu )...

Bieżący okres do końca listopada powinien zatem okazać kulminację negatywnych tendencji by utworzyć atrakcyjne przedpole dla grudniowych  impulsów wzrostowych...

W mocy zostaje utrzymana Teza o korekcyjnym charakterze obecnych spadków i kontynuacji impulsu wzrostowego...!!!

Stańczyk

 

Komentarze (0)
FED w roli ECB...
 Oceń wpis
   

 Ostatnie wypowiedzi ze strony FED dot. potencjalnego programu QE3, który zostałby wykorzystany do skupu długu strefy EURO nie są pozbawione sensu jeśli dokonamy analizy rynku EUR/USD, na którym " niewidzialna ręka rynku " kupuje EURO w strefie 1.35 w tym samym momencie gdy media prześcigają się w totalnie skrajnych negatywnych tytułach publikując Scenariusze Upadku Europy...

W takim przypadku FED, posiadający " globalną zgodę " na dodruk USD - Waluty rezerwowej, uczyniłby ten krok by następnie kupować EURO i obligacje strefy EURO...  

Skutek byłby ten sam, jakiego obecnie oczekują Państwa i inwestorzy ( wczorajsze stanowisko Hiszpanii ) jednak przy zachowaniu obecnego statusu ECB... 

W/w Strategiczne działanie potwierdziłoby Tezę, jaką stawiam do dawna, iż Amerykanom niezwykle zalezy na słabym USD by móc w ten sposób wręcz abstrakcyjnie tanio , patrząc na strefę EURO, finansować swój własny gigantyczny dług...

Oczywistym skutkiem w/w decyzji FED byłby wzrost globalnego apetytu na ryzyko i tym samym wygenerowanie kolejnych impulsów wzrostowych na rynkach finansowych w oparciu o Carry Trade na USD

To z kolei preferowałoby Scenariusz zgodnie z którym na przełomie III i IV kwartału rozpoczęła się nowa fala wzrostowa a obecne spadki są jej korektą techniczną...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

 

 

Komentarze (7)
Fałszywy Schemat Gry Medialnej...
 Oceń wpis
   

 Jeszce raz ustalmy Schemat Gry - najważniejsze są Motywy - tylko Motywy - wczorajszy przykład Fitch i jego wpływ na Wall Street przez ostatnie 45 min sesji dobitnie ukazuje iż każde "Wejście Smoka " na medialną mównicę moze odpalić ładunki rynkowe ...!!!

a przecież to od Kreatorów Trendu zależy czy Motyw będzie wykorzystany tak jak wczoraj na Wall Street czy też nie...

Teraz oddzielmy media od rynków i skoncentrujmy się na kursach - na kanwie obecnych wydarzeń kurs EUR/USD 1.35 to ukryta siła EURO 35 centów powyżej parytetu - odkryta strona to Sprzedający - ukryta Kupujący...
 
Taka sama sytuacja występuje choćby na Złocie - na początku aktywacji problemów strefy EURO kurs Złota osiągnął max,  uwaga wchodząc w hiperbolę po czym spadł 400 USD i obecnie się konsoliduje - Strona Kupujących jak najbardziej odkryta - ukryci Sprzedający...
 
W przypadku " mitycznych " amerykańskich obligacji widoczna jest podobna  " kwadratura koła " - brak wzrostów ukazuje sytuację, iż na fali tak złych prognoz Tłum je kupuje a Ktoś to wykorzystuje i je  upłynnia gdyz przecież wokół dosłownie krążą same opinie iż są one " ostatnią bezpieczną alternatywą "  
 
Kryzys dotyczy sensu stricte obligacji - jedynym proporcjonalnym pod względem kapitalizacji segmentem są akcje - przepływ trwa - dowód to NASDAQ100 w strefie 10 letnich max 
 
Ci którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy ulegli trendom informacyjnym i medialnym katastroficznym doniesieniom sprzedając na panice akcje...kupując Złoto podczas hiperboli...czy też obligacje zostali kolejny raz zmanipulowani, co w pełni dowodzą obecne kursy poszczególnych aktywów ...natomiast Kreatorzy Trendów wykorzystali to zwycięsko...
 
Jedynym Segmentem, który pozostaje realnie pod wpływem negatywnego trendu jest rynek obligacji strefy EURO, będący de facto Źródłem Niestabilności Globalnego Rynku Finansowego...On może zatem " cierpieć " w dalszym ciągu podobnie jak rynek nieruchomości USA, który do dziś odczuwa poprzedni kryzys...
 
Reasumując powtórzę Tezę,  którą wielokrotnie zamieszczałem na blogu, Rynki czeka dalszy celowy i sterowany przez Smart Money za pomocą Motywów wzrost zmienności prowadzący do swoistego oczyszczenia rynków ze stopniowym selektywnym doborem aktywów nie powiązanych z długiem EURO...
 
 
Stańczyk
 
 

 

Komentarze (5)
QUO VADIS EURO...
 Oceń wpis
   

 Po kulminacji strumienia negatywnych informacji ze strefy EURO, którego epicentrum przypadło na obszar włoskiego wybrzeża, na rynkach finansowych widoczna jest wtórna fala awersji do ryzyka...

Oczywiście tak sformułowana Teza jest prawdziwa na obecnym etapie i w oparciu o stricte jawne i publiczne informacje... 

Sytuacja na rynku długu strefy EURO przypomina trzęsienie ziemi łącznie z wstrząsami wtórnymi...Jednak kwestią otwartą pozostaje pytanie czy kolejne równie gwałtowne ruchy tektoniczne nie wystąpią na terytorium Francji...

Należy zatem postawić Warunkowy Scenariusz Powrotu Apetytu na Ryzyko  jako Scenariusz Preferowany...w oparciu o aktywne obecnie założenie wytracania mocy dotychczasowego procesu wyprzedaży obligacji strefy EURO, co spowoduje aktywację popytu na aktywa ryzykowne nie związane bezpośrednio z długiem ani strefą EURO takie jak na przykład  PLN...

W w/w Scenariusz wpisuje się precyzyjnie także defekt dotyczący błędnej depeszy o obniżeniu ratingu Francji, który wywołał kontrolowaną aberrację rynkową sondującą możliwe negatywne konsekwencje...

Tym samym uwaga powinna być skupiona na Francji...!!!

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż kurs EUR/USD na tle tych w/w realnych wydarzeń i medialnych wręcz katastroficznych scenariuszy kształtuje się na pułapie 35 centów powyżej parytetu...!!!

W takim negatywnym medialnym środowisku sprzedaż EURO jest " naturalna ". Złe Info
prowadzi do Sprzedaż Waluty, zatem Kto.. Kto kupuje wciąż " medialnie upadłą" walutę...

Wniosek tylko Ten Kto może " wydrukować " walutowe tąpnięcie za Oceanem lub wykonał w całości Plan Uderzenia w strefę EURO...

p.s. ostatnie ruchy Agencji Ratingowych pokazują dobitnie jak silną bronią jest Motyw - konkretnie medialne ostrzeżenie dot. ratingów lub " rozwazenie ich obniżenia ", co prowadzi do eskalacji braku zaufania a przecież wiadomo iż w ten sposób do upadku można doprowadzić każdego rynkowego zawodnika...

Ku przemyśleniom

Stańczyk

 

Komentarze (6)
W rytm węgierskiego czardasza...
 Oceń wpis
   

 Newsy z Rzymu & Aten przesłaniają węgierski motyw gry w Regionie Europy Środkowo - Wschodniej , który nota bene negatywnie rzutuje na PLN...

Analiza EUR/HUF ukazuje naruszenie strefy max notowań z 2009 roku , co w przypadku PLN oznaczałoby test strefy 4.95-5.00 na crossie EUR/PLN...

Zapewne " zaplanowany " Ciąg Zdarzeń z Agencjami Ratingowymi jako głównymi bohaterami trwa...Do inwestorów docierają " alarmujące " informacje dot. mozliwości obnizenia ratingów, czego przykładem są choćby Węgry... 

Dopóki ów spektakl " Strachów " się nie zakończy, zawsze w perspektywie kolejnych sesji będzie groziło widmo Negatywnego Impulsu Informacyjnego ze strony Agencji, co z kolei będzie się komponować w szerszej perspektywie z Trendem Informacyjnym kreującym Trend Rynkowy...

Należy w tym momencie zwrócić uwagę, iż w oparciu o dotychczasową taktykę Kreatorów Trendu dopiero rzeczywiste cięcie ratingu wywołuje Tąpniecie z elementami Paniki, co de facto powoduje oczyszczenie i kończy ruch, gdyż Smart Money którzy rozpoczęli Manewry Ratingowe za każdym razem kończą gdy zapowiedź przeistacza się w fakt...

Zatem Obóz zainteresowany pogłębieniem kryzysu strefy EURO dąży do " emisji jak największej ilości odcinków europejskiego serialu " tak aby umiejętnie przesuwać finał poszczególnych narodowych wątków raitingowych w czasie...

Reasumując pozostaje cierpliwie czekać na kolejny News i reakcje rynków wyznaczając Zniesienia Fibonacciego...

p.s. wskazówką wyczerpania w/w Motywów Ratingowych będzie z pewnością brak zdecydowanie negatywnej reakcji ze strony rynków finansowych, co ukaże uzyskanie odporności na ten rodzaj " drukowanych "  Impulsów...

częściowo Segment Akcji oraz Surowców uzyskał już częściową odporność...obecnie czeka to Waluty i Obligacje będące wciąż na głównym celowniku...

Stańczyk

Komentarze (0)
Francuski Łącznik...
 Oceń wpis
   

 Motyw grecki & włoski są już de facto " ograne "...Polityczne roszady są wykorzystywane jak pozytywne Impulsy Informacyjne kreujące Impulsy rynkowe w Segmencie Ryzykownych Aktywów...

Ich realna wartość będzie na obecnym etapie testowana poprzez  kolejne aukcje obligacji - przede wszystkim włoskich... 

Teoretycznie w/w ukształtowane uwarunkowania tworzą pozytywny klimat dla Ryzykownych Aktywów do końca roku tak by jak najwyżej podnieść wyceny portfeli uczestników rynków fin i wygasić serię grudniową kontraktów w strefie szczytów...

Praktycznie jednak skoro bezwzględnie wykorzystano czynnik grecki a później w sposób jeszcze bardziej brutalny czynnik włoski czy nie nastąpi aktywacja kolejnego Elementu EURO Domina, czyli Francji, co powinno nastąpić w najmniej oczekiwanym momencie, kolejny raz wybijając inwestorów z rytmu i prowadząc do Tąpnięć Rynkowych analogicznych do Dwóch, które zdołały już wystąpić po ostatnim Szczycie UE...a przecież ów Szczyt był medialnym super antidotum na kryzys...

Wszystko zalezy od kreatywności Twórców kolejnych Motywów z potencjalną Francją na przyszłym pierwszym planie...

W tym procesie światłami ostrzegawczymi będą przyszłe aukcje długu w strefie EURO..To one ukazą Kreatorom Trendów czy juz teraz jeszcze przed końcem roku  należy włączyć do gry i tym samym wykorzystać Francuskiego Łącznika... 

Na tym tle Segment Akcji odznacza się największą siła relatywną, za nim kroczą Surowce i Waluty...wśród których słabość EURO uderza w notowania PLN, który czeka zapewne dodatkowo na expose Tuska oraz konkretne posunięcia nowego rządu...

Reasumując Strategia cierpliwego oczekiwania na aktywację kolejnego Motywu i zajmowania pozycji na w trackie Paniki w oparciu o Zniesienia Fibonacciego pozostaje optymalnym rozwiązaniem...

Stańczyk

 

 

Komentarze (0)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect