CHINESE YUAN PRESENT FREE FALL WAVE...but in the FUTURE...
 Oceń wpis
   

 

Precyzyjnie 25 lutego 2014 roku,  po ponad 7 latach dominacji  trendu spadkowego  na USD/CNY   ( Lipiec 2005 - Grudzień 2013 ) został aktywowany Sygnał Zmiany Trendu ze Spadkowego na Wzrostowy...

Miało to miejsce dokładnie po  pierwszych 2 tygodniach Dynamicznego Impulsu Wzrostowego  Dolara Amerykańskiego w relacji do Chińskiej Waluty... 

Ówczesne Dwa wyraźne białe korpusy świec tygodniowych z lutego 2014 , dzięki którym nastąpiło przebicie długoterminowej linii trendu spadkowego  stanowiły kluczowy element techniczny w/w Sygnału Walutowej Zmiany Warty...

ukazanej w pierwszym wpisie ATA dot. USD/CNY

CHINA SYNDROME - Renminbi Shot Down...

jak również konsekwentnie w następnych  wpisach ATA z lat 2015 -2016 prezentujących  chronologicznie kolejne fazy Trendu Wzrostowego USD/CNY zainicjowanego własnie w okresie lutego 2014 

Chinese Yuan - Chain Reaction... 

z Elementem Tezy dot. WALUTOWEJ SUKCESJI - Celowego Dynamicznego Spadku Yuana...

Chinas Renminbi - New Reserve Star is Born...

US Dollar - Chinese Yuan Fly High...

& przykładem Interwencji  Werbalnej Gubernatora PBOC - aktywacja kontry wzrostowej Yuana

People's Bank of China in Yuan ContrAction...

 

Dziś , po prawie 3 latach...

po pierwsze od Zatrzymania Spadku USD/CNY - grudzień 2013 - styczeń 2014

po drugie od Aktywacji Trendu Wzrostowego USD/CNY - luty 2014 

Dynamiczny Trend Wzrostowy USD/CNY jest Kontynuowany...

 

Na obecnym etapie...

, po pokonaniu strefy konsolidacji z lat 2008 -2010 z Key Level 6.80

Kolejny Potencjalny y Target to Strefa Key Level  7.0690 - Fib  50% Ret  USD/CNY  Down Wave 2005 - 2013...

jednak bezwzględnie należy uważać na bieżący wynik testu strefy oporu iw postaci linii nawrotu w ramach wzrostowego kanału trendu...  

( USD/CNY Weekly & Daily Charts ) 

 

 

na rynkowym marginesie...

Należy bezwzględnie mieć na uwadze, iż wskazany by ATA już w luty 2014 roku  Dynamiczny Trend Wzrostowy USD/CNY  jest konsekwencją  GLOBALNEJ APRECJACJI DOLARA AMERYKAŃSKIEGO, która została dokładnie przedstawiona w poprzednim wpisie ATA 

USD - IM..MORTAL KING... 

co musiało wręcz mieć przełożenie na konkretny rynek USD/CNY  z racji faktu, iż...

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...


W/w szerszym  dolarowym kontekście powinno się brać pod uwagę  opcję ryzyka  ENDING USD GREEN MANIA...

 

Potwierdzenie  Zakończenia  w/w  Dolarowego Eldorado na DXY :

1.  Zatrzymanie Wzrostu DXY w Str Key Level 102 - Brak Przebicia  102  ( 101.66 ) - Fib  61.8% Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008

2. Powrót kursu DXY  < Key Level 100 

 

 DXY Monthly Chart  - Special Focus on MACD Monthly  No Buy Signal...!!!

 

Uwaga...

jeśli w/w warunki nie zostaną spełnione i tym samym wybicie  kursu DXY > Key Level 100 zostanie potwierdzone - Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA - Wzrost DXY do Str Key Level 107 

 

Reasumując...

Strategiczny Układ Sił na DXY z pewnością będzie , jak do tej pory , rzutować na Segment Walut EM , w tym CNY...

 

but like always remember...

 ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

First...Market Motive...

Second...Market Technical Formation...

 

Innymi słowy musi pojawić się MOTYW & FORMACJA TECHNICZNA...!!!

First Motive - December FED Hike 

Second  Formation - Active Resistance Zone : 102 ( 101.66 )  - Fib  61.8% Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008  & Formation 2B on DXY - Key Level 100 

 

co z kolei aktywuje Kontrę Wzrostową Chińskiej Waluty...

for example - ze strefy Zn Fib 50% z Key Level 7.0690  USD/CNY 

 

 

DXY & USD/CNY Charts : 

 

( Uwaga : w celu wyświetlenia wysokiej jakości  wykresów proponuję zastosować - otwórz grafikę w nowej karcie )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (3)
USD - IM..MORTAL KING...
 Oceń wpis
   

 

STARCIE CENTRALNYCH TYTANÓW  na WALUTOWEJ ARENIE TRWA...

z tą różnicą, iż  począwszy od marca 2016 

CENTRAL TRINITY ( ECB, FED & BOJ ) IS COMING TO MARKETS...

królują głównie SŁOWA BANKIERÓW CENTRALNYCH  jako FORMA WERBALNYCH INTERWENCJI...

Niebawem jednak ta  CENTRALNA SYTUACJA  ma ulec zmianie ...

Grudniowe posiedzenie FED   , de facto po upływie roku od Grudnia 2015 ,  kiedy po  miesiącach oczekiwań , nastąpiła 1 Podwyżka Stóp Procentowych , ma zadecydować  14.12 .2016 about  Next Rate Hike...

FED FUND FUTURES wskazują obecnie ( odczyt z 18 listopada ) na  Bardzo Wysokie  95-procentowe  Prawdopodobieństwo Decyzji Podnoszącej Stopy Proc w USA   ( precyzyjnie 95.4% )...

 

W/w Zapowiedzi FED , w tym Samej Yellen wraz z Przedstawicielami Rezerwy Federalnej wraz Wysokim Odczytem FED FUND FUTURES rzutują w bezpośredni sposób na Globalny Kurs USD mierzony Dolarowym Indeksem - DXY oraz Główną Parę Walutową EUR/USD...

 

TREND PRO-DOLAROWY , wskazany   ex ante na początku 2016 by ATA przeważa...

co de facto  pokazuje  Chronologiczny Układ Wpisów ATA wskazujących na GLOBALNĄ MOC DOLARA  &   REALIZACJĘ UKŁADU TECHNICZNEGO w oparciu o TEORIĘ FAL ELLIOTTA...

19.03.2016

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

13.04.2016

DXY - STRATEGIC VIEW...NOT SO FAST EURO & GOLD...

5.05.2016

USD like Phoenix Rises from Market Ashes...

7.05.2016

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...

17.08.2016

DXY - FED MINUTES vs DUDLEY SPEECH...

25.08.2016

DXY Ahead of JACKSON HOLE...

13.10.2016

USD ( short term ) PEAK after FED MINUTES...

16.10.2016

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

21.10.2016

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

3.11.2016

USD after LAST CENTRAL WAVE...

 

Powracając do   cały czas Aktywnego Układu Falowego DXY w pryzmacie Teorii Fa Elliotta , proponuję jak wstęp cytat z wpisu  ATA z 19 marca 2016

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

Długoterminowy Obraz Indeksu Dolarowego DXY...

...zwłaszcza w pryzmacie Teorii Fal Elliotta, zgodnie z która bez względu na to czy realizuje się Wariant Impulsu 1-5 czy Korekty A-B-C ( 3-3-5 ) to...

to wewnętrzna Struktura 1'- 5' powinna być dokończona...

Teoretyczny Zasięg 5'  to 107 wynikający z Równości  5' = 1'   "

but Remember...

5 Fala może być Załamana - w tym wypadku nie ukształtuje się Pełny Impuls...

 

Ostatnia Fala Wzrostowa after TRUMP Victory  & piątkowy kurs zamknięcia DXY potwierdzają w pełni słuszność Marcowej Dolarowej Tezy...

Friday  ( 18.11.2016 )  DXY Close Price - 101.21

co oznacza , iż krzywa Indeksu DXY wyznaczyła nowe max ponad  poprzednimi szczytami wyznaczonymi w strefie psychologicznego poziomu 100...

 

Reasumując Kurs Zamknięcia  Tygodnia wskazuje na  Duże Prawdopodobieństwo Wybicia w Górę...

Jednak  UWAGA już w Strefie Key Level 102  znajduje się Zniesienie  Fib 61.8%  Całej Fali Spadkowej DXY z lat 2001 - 2008...!!!

 

istotna adnotacja...

Prawdopodobieństwo ..gdyż " Pewność " zwłaszcza ta z przekazów informacyjnych & medialnych guru jest Czystą Fikcją...

a Obecnym Poziom Dolarowej Manii , zwłaszcza tej kreowanej przez mainstream informacyjny ,  wyraźnie ostrzega przed Możliwością Gwałtownego Zwrotu Sytuacji... 

na który wskazuje Główna Para EUR/USD ...

 

Proces Analityczny EUR/USD  - Wnioski z  Okresu Listopad - Grudzień 2015  - na inwestycyjnym horyzoncie pojawia się Ryzyko Kontry Wzrostowej EURO ...!!!

gdyż tak jak obecnie w Listopadzie 2015 , mainstream informacyjny był  całkowicie pewien TESTU PARYTETU na EUR/USD po  Podwyżce Stóp w Grudniu 2015...

Krzywa kursu EUR/USD wyznaczyła jednak swoje minimum przed Grudniowym Posiedzeniem FED...

Ówczesny Low 1.0521  22.11.2016 -  UWAGA - Później..aż do Teraz było i jest Wyżej...a Ów Parytet pozostał Niespełnionym Marzeniem wykreowanym przez Global Talking Heads...

Pozostając w tym nurcie...

na Bezwzględną Uwagę zasługuje Fakt , iż podczas wczorajszej  sesji  18 Listopada 2016 krzywa EUR/USD przetestowała Strefę Min z  22 Listopada 2015 ..

22 Listopad 2015 Low 1.0521

18 Listopad 2016 Low 1.0568

 

Konkluzja Inwestycyjna...

Kwesta Zasadnicza czy aby  " na pewno "   tytułowy USD jest NIEŚMIERTELNYM KRÓLEM...tym bardziej  gdy mainstream informacyjny kreuje tak dobitnie  jego Super Moc ...

podczas gdy ten sam mainstream jeszcze w maju 2016  kreował Wizje Upadku tego samego USD kiedy DXY testował Strefę Key Level 93...

 

Dolarowy Trend Trwa -  DXY K.Zamk Tyg 101.34 

Wsparcie to w oczywisty sposób Key Level 100...

Filtr Czasowy & Procentowy musi mieć swoje zastosowanie ...tym bardziej w przyszłym tygodniu...

Para EUR/USD - Strefa z Key Level 1.05 musi być przedmiotem Aktywnego Monitoringu ze względu na Schemat z Okresu Listopad - Grudzień 2015...

 

Focus on...

DXY

Key Level 100

VS 

Key Level 102 - Fib Ret  DXY Down Wave 2001 - 2008

 

EUR/USD Key Level 1.05 

 

tym bardziej , iż oprócz Oczywistego Scenariusza dla FED - 2 Podwyżka Stóp Proc  14 grudnia 2016 ... na walutowym horyzoncie rysuje się także grudniowe Posiedzenie ECB - 8 grudnia 2016...

one more time from 

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE...

 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...  " 

 

 

DXY & EUR/USD  Charts :

 

 

 

marzec 2016

 

 

 

kwiecień 2016

 

 

 

 maj 2016

 

 

 

 listopad 2016

 

 

 

 

 

 

 październik 2016

 

 

 

 listopad 2016 

 

  

Komentarze (1)
TRUMP ERA - MEXICAN PESO - KEY EM CURRENCY PATHFINDER
 Oceń wpis
   

 

TRUMP MOTIVE 

Before - TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

&

After - TRUMP like BREXIT - SMART MONEY SHOW MUST GO ON...

 

podkreśla dobitnie STRATEGICZNY PODZIAŁ GLOBALNEGO RYNKU FINANSOWEGO na DM & EM...

z Aktywnym Elementem  Preferowanego Scenariusza ATA wskazującego,  de facto już 2013 roku , DOMINACJĘ SEGMENTU RYNKÓW ROZWINIĘTYCH - DM...

 

 

 

ATA Back to Past...

2013-04-19

Invert EM 2003-2008 Scenario...

2015-04-15

Invert EM 2003-2008 ATA Main Scenario - 2-nd Anniversary...

2015-07-08

Invert EM 2003-2008 ATA Main Scenario RULES...!!!

 

z ostatnim LETNIM OKRESEM KONTRY WZROSTOWEJ EM - de facto after BREXIT...

...która została zaprezentowana by ATA ex ante...

2016-05-21

DXY vs EM CURRENCY - JUNE ( JULY ) MARKET FIGHTING ROUND...

2016-08-07

EMERGING MARKETS STRIKE BACK...

 

MOTYW DNIA WYBORÓW PREZYDENCKICH US  ( 8.11 ) & WYGRANA TRUMP-a udowodniły po raz kolejny , Tezę ATA dot. USD & DXY...

jak silnie & dynamicznie DOLAR AMERYKAŃSKI ...

po pierwsze wspiera Segment DM Akcji 

po drugie uderza w Waluty EM & utrzymuje Relatywną  Słabość EM Akcji...

USD INDEX - GLOBAL KEY FACTOR FOR ALL MARKETS...

 

Na uwagę zasługuje jednak Nowa , uwaga - tylko medialnie ,  gdyż faktycznie analizowana przez ATA poczawszy do połowy 2015 , GWIAZDA WALUTOWA MEXICAN PESO...która świeci teraz , w mainstreamie informacyjnym , za sprawą Haseł Wyborczych & Finalnie Wygranej TRUMP-a...

W tym miejscu proponuję analogię z RUSSIAN RUBLE , który miał  swój rynkowy czas , podsycany medialnie , w wyniku Uderzenia Politycznego & Gospodarczego  ( Sankcje & Spadek Ropy Naftowej ) w Rosję po Aneksji Krymu...

MXN & RUB...

Chronologicznie :

sierpień  2015 

MXN , ZAR & RUB - THIS IS HOW SMART MONEY DO IT...

grudzień 2015

ZAR...MXN & RUB ON CURRENCY FIRE - FED DEJA VU...

maj 2016

DXY vs EM CURRENCY - JUNE ( JULY ) MARKET FIGHTING ROUND...

 

Cały Czas Bezapelacyjnie...

Kluczowe pozostają RYNKI GŁÓWNE  jako FUNKCJE : DXY & EUR/USD...!!!

których POCHODNYMI są WALUTY EM...!!!

Ku Pamięci...

 

Konkluzja Inwestycyjna ATA...

DXY - Globalny  Indeks Dolarowy - testuje  obecnie Key Level 99 - jest coraz bliżej psychologicznej bariery 100 - Górne Ograniczenie 19- miesięcznego kanału horyzontalnego...

Kursy EM ETF-s  Stocks & Currency dotarły obecnie after TRUMP EM Shot Down do Istotnych Stref Wsparć...

Kurs USD/MXN mimo, skrajnie negatywnego medialnego przekazu , począwszy od Shot Up USD/MXN on TRUMP VICTORY DAY , zamyka kolejne sesje  się na tym samym poziomie ( Daily Chart ) choć dla równowagi górne ograniczenie rozszerzającego kanału  kształtuje się w strefie Key Level 23... ( Weekly & Monthly Chart )...

 

of course don't forget ...

Last Friday Shooting Start on USD/MXN Daily Chart...

&

GOLD after 100 USD Sell Off Wave...

 

 

Strategiczny pozostaje  Dolarowy Układ Sił na DXY...!!!

 

na rynkowym marginesie...

To jak US Dollar rzutuje na Waluty EM ...w tym PLN widać dobitnie po kierunku Walut na Crossach PLN począwszy od US Presidental Vote Day...& nie tylko...

What can I say more...

PLN Follows  DXY &  Last Media Star - MXN...!!!

 

NOW LET CHARTS SPEAK...

 

 

DXY , EM ETF-s & USD/MXN Monthly , Weekly & Daily Charts : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (1)
TRUMP like BREXIT - SMART MONEY SHOW MUST GO ON...
 Oceń wpis
   

 

 

WELCOME TO THE TRUMP WORLD...

like after 11.09.2001

Now after 8.11.2016

World never been this same...

 

to co pozostanie  niezmienne to  INCEPCJA FINANSOWA...

 wraz  z " Gubieniem Zawodników " wpatrzonych w przekaz mainstreamowy...perfectly made by Smart Money...

 

 

 

Bezpośrednia kontynuacja wpisu ATA dot. TRUMP MOTIVE...

TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

w połączeniu ze SCHEMATEM TAKTYCZNEGO ROZEGRANIA przez Smart Money poprzedniego Medialnego Motywu - BREXIT...

BREXIT VS BREMAIN - POLLS LOTTERY & MARKETS CLEAR GAMBLING

THE DAY AFTER BREXIT SHOCKWAVE...

 BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

 

one more time...

Cytat z 210.2016

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

" For Now...

MAIN GLOBAL MOTIVE for Smart Money is US PRESIDENTAL ELECTION -  November 8 , 2016...

mainstream media -  WARNING TRUMP  DISASTER 

but Remember...

 

IT'S  A LIAR'S POKER...!!!  "  

 

Cytat z 5.11.2016

TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...

" TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE 

..of course  perfectly prepare by Smart Money to...

  First  - Shot Down  Wall Street...Global Stock Market...

&

  Second  - Take Back Stocks  from  Panic Crowd... "

 

what can I say more...

TRUMP MOTIVE - from PANIC to EUPHORY...!!!

ex ante... 5.11.2016

W kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiłoby wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

ex post ...11.11.2016

W kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiło wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

 

W/w Schemat  Rozegrania RISK OFF  Motive called TRUMP  stanowi  w dalszym ciągu...

tym bardziej after TRUMP VICTORY...

Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA...!!!

 

 Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!    

na obecnym etapie dalszy JEJ KIERUNEK...

...after TRUMP MOTIVE   TT  -    TACTIC TREMOR  ( Taktyczne  Tąpnięcie  )... Term created by ATA ...

 

tym bardziej iż Obecne Sygnały Euforii grożą Kontrą Spadkową analogicznie jak ostatnie Symptomy Paniki...

co de facto jest już widoczne w przypadku indeksów NASDAQ... 

 

Now...

S&P500 should find  EQUILIBRIUM  LEVEL ...!!!

 

na rynkowym marginesie...

Trend Preferowany dominuje...

a wszyscy, którzy uwierzyli TRUMPGEDDON   i  " schwycili w rynkowym locie "  ukazywane, przez mainstream informacyjny & inwestycyjny  , jako " jedynie słuszne aktywo "  - GOLD...

zostali spaleni rynkowym słońcem...

 

nie mówiąc o tych , którzy zajęli Short Positions on Stocks...

 

Remember...

NEXT BIG MOTIVES : 

ITALIAN  CONSTITUTIONAL  REFERENDUM - 4 December 2016 

FRENCH PRESIDENTAL ELECTION  - April & May 2017

 

p.s.

dla Wszystkich , którzy mają wątpliwości, czy Smart Money mogą ...

uderzać w rynki finansowe   , niczym finansowe " wilcze stada "...

&

manipulować rynkami finansowymi...

 

...oczywiście w krótkim & średnim terminie , przy pomocy trendu informacyjnego, kreowanego przez mainstream media ,  mając do dyspozycji Gigantyczne Strumienie  Pieniężne...

 

proponuję Quiz ...

Czy Wróżka mogła wpływać na Kluczowe Decyzje  Prezydenta , nie na Kubie czy Haiti lub Sierra Leone , lecz Uwaga w Korei Południowej...

cóż...jak zawsze...

Ku Przemyśleniom...

 

NOW LET CHARTS SPEAK...

Before vs After TRUMP STRIKE...

 

 

 S&P500 Monthly , Weekly & Daily Charts :

 

4.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.11.2016

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (0)
TRUMP - INTENDED MAINSTREAM SCARY MOTIVE...
 Oceń wpis
   

 

...of course  perfectly prepare by Smart Money to...

 

  First  - Shot Down  Wall Street...Global Stock Market...

&

 Second  - Take Back Stocks  from  Panic Crowd...

 

Obecny Wpis ATA - bezpośrednia kontynuacja  wpisów ATA z przełomu września & października 2016  :

WALL STREET after CENTRAL STATUS QUO WAVE...

WALL STREET & USD - SEPTEMBER BIG PICTURE...

&

DEUTSCHE BANK in EYE OF THE MEDIA STORM ...

 

Niech za Wstęp  posłużą Cytaty z w/w  wpisów ATA...jak zawsze w duchu...

MIND OVER MARKETS 

 

1 Cytat z 25.09  :

"  FED FUND FUTURES wskazują , nie od dziś , iż PIERWSZY PRAWDOPODOBNY TERMIN KOLEJNEJ PODWYŻKI STÓP PROC TO GRUDZIEŃ 2016 

KONKLUZJA INWESTYCYJNA ATA  pozostaje  tym samym niezmienna...

gdyż jak ukazuje to historia , za każdym razem Indeksy Akcji rosły podczas Fazy Podnoszenia Stóp Procentowych...

A kolejne Sygnały Normalizacji  Polityki Pieniężnej pochodzące ze strony Banków Centralnych wskazują na WYGASZANIE OGNISK KRYZYSOWYCH...!!!     

 Oczywiście bezapelacyjnie...

Kluczowa , jak zawsze,  pozostaje Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!    " 

 

2 Cytat z 28.09  : 

"  Medialne Porównywane  DB z  Lehman Brothers oraz w konsekwencji wieszczenie NEXT CRASH  to skrajna pomyłka & niezrozumienie...   

 

3 Cytat z 02.10 :

"  Oczywiście kolejne Rafy na Rynkowym Szlaku jawią  się już na horyzoncie w kolejnych miesiącach...

For Now...

MAIN GLOBAL MOTIVE for Smart Money is US PRESIDENTAL ELECTION -  November 8 , 2016...

mainstream media -  WARNING TRUMP  DISASTER 

but Remember...

IT'S  A LIAR'S POKER...!!!  "  


Aktualna Konkluzja Inwestycyjna ATA...

Ad 1..

Najświeższy Piątkowy Odczyt   FED FUND FUTURES wskazuje nadal , iż PIERWSZY PRAWDOPODOBNY TERMIN KOLEJNEJ PODWYŻKI STÓP PROC TO GRUDZIEŃ 2016 ...

jednak UWAGA ...!!!

Obecne  ( 4.11 )  Prawdopodobieństwo w/w Wzrostu Stóp Proc by FED wynosi 66.8%  , co stanowi spadek w stosunku do poprzedniego poziomu 71.5% 

co wpisuje się w...

FED TIME GAME Scenario ... utrzymywany od  2014 roku z incydentem z grudnia 2015...& realny 2 incydentem w grudniu 2016...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Ad 2...

W kwestii DB ...Aktywa Kontra Wzrostowa trwa...

a  nawet PIMCO zainwestował w Obligacje DB z ostatniej emisji...

nie mówiąc już o Funduszach z Kataru zainteresowanych DB...

one more time...

DEUTSCHE BANK STRIKES BACK...

Cytat 

Impulsy Informacyjne , przewidziane przez ATA ex ante , spowodowały  ukazany z wyprzedzeniem ZWROT  na Rynku Akcji DB po CELOWYM ZRZUCIE...

 ATA PREFEERED SCENARIO - SHOT DOWN & SHOT UP WAS ACTIVATE... 

 W/w ZWROT  DB  pomógł w zdecydowany sposób Segmentowi Banków notowanych w Europie & USA i tym samym Indeksom DM Akcji...

 Rzeczywista Aktywacja Long nastąpiła w Momencie Powrotu Kursu DB > KEY LEVEL 10 EURO...

 DB - INVERT 2B FORMATION -  KEY LEVEL 10 EURO  " 

 

Ad 3...

 TRUMP   is still created ,    by Mainstream Media ,  like PUBLIC ENEMY NUMBER 1...

a Smart Money  " licytują  " celowo coraz niżej  w odwiecznym POKERZE KŁAMCÓW na Wall Street...

by Fala Wyprzedaży RISK OFF nie traciła Impetu...dzięki czemu poziomy indeksów w przyszłym tygodniu po Ogłoszeniu Wyniku Wyborów okazały się  ,  nie pierwszy zresztą raz , zdecydowanie atrakcyjne po Celowym Zrzucie...

czyli After TT  ( Taktyczne  Tąpnięcie  )... Term created by ATA ...

 

na rynkowym marginesie...

proponuję powrót do przeszłości z BREXIT w roli Głównej z uważnym przestudiowaniem jak ówczesny  Motyw " The End of European Union  " został rozegrany przez Smart Money...

BREXIT VS BREMAIN - POLLS LOTTERY & MARKETS CLEAR GAMBLING

THE DAY AFTER BREXIT SHOCKWAVE...

BREXIT CONSEQUENCES - FIRST IN EUROZONE...

De facto jedyną " Ofiarą "  Medialnego Przerażenia po  BREXIT DAY  stał się UK POUND - CABLE...

 

Podążając tym Walutowym Tropem TRUP mógłby wywołać  kontynuację USD SHOT DOWN...

czego pierwsze symptomy już widać na przestrzeni ostatniego tygodnia...

zgodnie ze Scenariuszem Preferowanym ATA - USD -  MARKET  AMBUSH 

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...

USD after LAST CENTRAL WAVE...

 

Natomiast w kwestii Segmentu Akcji...analogicznie jak w przypadku BREXIT SCARY MOTIVE, nastąpiłoby wykończenie Sekwencji Spadkowej -  Dynamiczne Odebranie Akcji przez Smart Money & w następstwie Wykreowanie Rajdu Świętego Mikołaja ...

 

W/w Schemat  Rozegrania RISK OFF  Motive called TRUMP  stanowi Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA...!!!

 

tym bardziej iż Rynek Długu nie reaguje w sposób paniczny "...co ukazuje Utrzymanie Procesu Odwrócenia Trendu Rentowności Niemieckich BUNDÓW...

GERMAN DEBT - ACTIVE ATA REVERSAL SCENARIO...

co w zasadniczy sposób przemawia za obecnym korekcyjnym charakterem Spadków w Segmencie Akcji -  Wall Street  - S&P500 Pullback Scenario Prefered by ATA 

 

 

 

Like Always...

Kluczowa  jest Ostateczna Reakcja Smart Money... !!!

 

zgodnie z...

ATA MIND OVER MARKETS...

ATA MARKET MODEL : 

  First...Market Motive...

 Second...Market Technical Formation...

 

Motywy :

  Top Present  Motive -  FINAL DAY - 8 November 2016 - US PRESIDENTAL ELECTION  DAY 

 

Formacje  Techniczne

 Pullback Move  - Wall Street - S&P500 ...

  2072 pkt -  - First Support Zone -   Downtrend Channel  - Present Pullback Line with Fib Ret 61.8% 

still Active Invert   H&S  

  2000 pkt -  Second Support Zone -  Invert H&S Neck Line Zone 

 

p.s. jak istotna jest Struktura Techniczna ukazuje ostatnia  Formacja M   &  Luka Startowa  w Strefie Max S&P500...której aktywacja zapoczątkowała RISK OFF Wave... ( S&P500 Daily Chart ) 

 

Reasumując Czas Formację Odwrócenia Trendu Spadkowego... W or Invert 2B...

z rosnącym prawdopodobieństwem w strefie 61% Fib Ret 2072 pkt   stanowiącej 1 Wspólne Wsparcie wraz z Linią Nawrotu Kanału Spadkowego  lub też w przypadku jeszcze większej  skokowej zmienności w strefie 2000 pkt  - Linia Szyi Invert H&S -  S&P500 Daily Chart...

oczywiście...

Warunek Konieczny Scenariusza Zakończenia Spadku & Powrotu do Wzrostów  - Struktura Techniczna  musi się bezwzględnie ukształtować...

 bez względu czy  w Białym Domu  zagości  na kolejną kadencję TRUP czy też CLINTON...!!!

 

 

 S&P500 Monthly , Weekly & Daily Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (9)
USD after LAST CENTRAL WAVE...
 Oceń wpis
   

 

 

 Kontynuacja wpisów ATA :

zarówno z szerszej perspektywy...

US DOLLAR BIG PICTURE AFTER CENTRAL BANKS DUSTFALL...

jak również  średnio & krótkoterminowego horyzontu...

USD - ECB vs FED with FED FUND FUTURES...

EUR/USD - AFTER DRAGHI DUST...


Jak ukazują to kolejne Werdykty ECB (  20.10  ) ; BOJ ( 1.11 ) ;  FED ( 2.11 ) &  BOE ( 3.11 )... 

GLOBAL CENTRAL TIME GAME Scenario jest kontynuowany...

zgodnie z Pionierskim Schematem TIME GAME zastosowanym przez FED już 2014...

FED-Day - TIME GAME- ATA Preferred FED & Markets Scenario

 

Cytat  wpisu ATA zawierający Preferowany Scenariusz Warunkowy ATA  Kontry Spadkowej USD zaprezentowany ex ante  21 października  w zestawieniu z obecnymi notowaniami Walut ukazuje Jego  Realizację...

 

"  Konkluzja Inwestycyjna...

one more time...

 Teraz , w odróżnieniu od Sytuacji sprzed roku , na rynkowym horyzoncie poza śledzeniem Wypowiedzi Przedstawicieli FED z Yellen na 1 Planie , pozostaje ARCYWAŻNA WALUTOWA UWAGA...dotycząca bezpośrednio ECB...

Rok temu, nikt nawet nie wspominał o jakichkolwiek Decyzjach ECB , które prowadziłyby do Ograniczenia czy Zakończenia European QE...

Ówczesny  Europejski Kierunek był tylko JEDEN...

Only ONE European Direction - EUROZONE QE...

w ten sposób Europejska Strona Walutowego Medalu EUR/USD praktycznie była pominięta na starcie...

Jedynym  Ówczesnym Motywem był FED...

 Obecnie  ECB wraca co CENTRALNEJ GRY  -  Walutowy Medal odzyskał Dwie Strony...na co wskazują ostatnie wypowiedzi Mario Draghi sugerujące  EUROPEAN TAPERING  QE... 

Reasumując...

GRUDNIOWE POSIEDZENIA ECB & FED mogą w ten sposób spowodować Ostateczne Przesilenie na Głównej Parze EUR/USD...

 

For Now...

EUR/USD PRESENT KEY LEVEL IS STILL 1.09  - BREXIT DAY LOW ZONE...!!!

 Liczy się K.Zamk Sesji EU  & US i tym samym Całego Tygodnia...

 Focus on EUR/USD Key Level 1.09 & 1.0950 

p.s. 

Powrót Krzywej Kursu EUR/USD kolejno  > 1.09 First & 1.0950 Second stanowi Warunek Scenariusza Kontry UP EUR/USD...  "  

 


BREXIT LOW KEY LEVEL 1.09 ZADZIAŁAŁ...!!!

w rezultacie...

Kontra Wzrostowa EUR/USD została Aktywowana...

co przerodziło się w...

GLOBALNĄ KONTRĘ SPADKOWĄ USD...

której pomogły  ostatnie listopadowe Posiedzenia BOJ, FED & BOE...

 

Na Obecnym Etapie na 1 Plan wysuwa się Zasadnicza Kwestia...

Jaka będzie Skala DOLAROWEGO ODREAGOWANIA po ostatniej fali DEPRECJACJI WALUTOWEGO KRÓLA...!!???

zgodnego ze Schematem ATA Shot Down & Shot Up  or Shot Up & Shot Down w zależności od  DXY lu też konkretnej  Pary Walutowej  ...szczególnie widocznego podczas sesji poprzedzających  z Kulminacją & Przesileniem podczas Sesji Werdyktu  konkretnego Banku Centralnego...

 

Fakt, który już teraz  należy  szczególnie wyróżnić to BRAK DYNAMICZNEGO GLOBALNEGO WZROSTU USD mimo , iż po wczorajszym Posiedzeniu FED , FED FUND FUTURES wskazują  nadal na Wysoki Poziom Prawdopodobieństwa Podwyżki Stóp Proc  w Grudniu 2016 - (  71.5% )... 

 

co de facto potwierdza Tezę ATA, iż Posiedzenia  Banków Centralnych stanowią Motywy do Gry dla Smart Money...

 

Pozostaje Aktywny Monitoring Skali Obecnych Prób Kontry Dolarowej...

so...

Now Focus on Fibonacci Levels Last Waves...!!!

 

Reasumując...


DRUGA STRONA WALUTOWEGO MEDALU DAJE O SOBIE ZNAĆ...!!!

& to nie tylko w przypadku EUR/USD...

 

p.s.

Don't  forget about GOLD Key Level 1300 USD...

 

Oczywiście Kluczowe będą jutrzejsze Kursy Zamk. Całego Tygodnia...

 

 

DXY , EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD & GOLD  Weekly Charts :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Komentarze (0)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect