ONE YEAR after IMPORTANT MAY- 2013 VS 2014
 Oceń wpis
   

 Dlaczego okres maja i czerwca  2013 od samego początku był i co najważniejsze  wciąż jest kluczowy dla poszczególnych segmentów globalnego rynku finansowego...!!???

Otóż ze względu na  nastepujace procesy, które zostały wówczas  aktywowane i na przestrzeni ostatniego roku nie zostały zanegowane :

-  kolejny  etap procesu rozwarstwienia, który objął segment DM akcji

-  wyznaczenie minimum i zapoczątkowanie wzrostów na rynku Złota 

-  silny zwrot i wzrost na rynku rentownosci amerykańskich obligacji 10-letnich 

Segment DM podzielił się wzrostowy trzon - Fantastic 4 ( DJIA , S&P500 , Nasdaq oraz DAX )  oraz II Ligę DM  ( np FTSE  czy CAC  )... A dodatkowo  ropoczał sę proces wytracania impetu wzrostowego (  widoczny  na FTSE i CAC oraz nawet  w trzonie DM - w przypadku DJIA )...

Na rynku Złota po pierwszym majowym  oraz drugim grudniowym teście str 1180-1200 utwrzyła się formacja podwójnego dna w wyniku które kurs tego kruszcu tetsował str 1400 USD za a obecnie konsoliduję się po okresie korekty w str 1300 USD za uncję...

Z kolei w przypadku 10Y US Bond Yield po majowym  teście  min 1.5- 1.6 % i  tym samym powstaniu formacji W ( 11.2012 - 5.2013 )  nastąpił  dynamiczny wystrzał rentownosci do strefy 3.00 % ( prawie podwojenie rentowności )...

W/w roczna perspektywa wpisuje się doskonale w ostatni okres dryfowania indeksów akcji, kursu Złota i rentownosci obligacji , zapoczątkowany w styczniu 2014 na rynkach akcji...

Ów czas ( styczeń - kwiecień 2014 ) potwierdza narastający proces wytracania momentum na rynkach akcji , któremu towarzyszy brak kontynuacji wzrostu rentowności długu oraz wzrost realtywnej siły Złota...

Na uwagę zasługuje, iz wszystkie 3 w/w procesy pozostają dokładnie odwrotne od prognoz  mainstreamu rynkowego, zgodnie z którymi Akcje miały wciąż dynamicznie zyskiwać  a Obligacje oraz Złoto  tracić na nieustannie na wartości...

Reasumujac pierwsze 4 miesiące 2014 roku wskazują na wzrost prawdopodobieństwa kontynuacji wytracania impetu : wzrostowego Akcji i spadkowego Obligacji & Złota jak również wariantu kolejnego przesilenia i  zapoczątkowania kontry spadkowej w okresie nadchodzącego maja-czerwca  2014 - analogicznie jak to miało miejsce w maju 2013, kiedy to pierwsze ruszyły obligacje ( początek maja ) a nastepnie akcje i w końcu kurs Złota ( koniec maja - Akcje ; koniec czerwca - Złoto )...

Sczczególnie nalezy zwrócić uwagę na fakt, iż w rezultacie styczniowych spadków ( 1/2014 ) indeks DJIA i CAC testował majowe poziomy ( 5/2013 ) a S&P500 zblizył się na odległośc 50 pkt od majowego max ( 1737 vs 1687 pkt )...Relatywnie  silny pozostał Nasdaq Comp i DAX , co jednak od stycznia powoduje ich narsatajacą słabość - widoczna zwłaszcza w segmencie Nasdaq...

p.s. Kluczowymi Motywami dla Rynków pozostają wciaż niezmiennie wszelkie doniesienia , zapowiedzi i werdykty 4 czołowych Banków Centralnych FED, ECB oraz BOJ i BOE oczywiście z FED i jego TAPER ON na czele rynkowej stawki..

 

Wykresy dzienne DJIA , S&P500 , Nasdaq Comp. , DAX , FTSE Fut  , CAC , GOLD Fut &  US 10Y Bond Yield :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (7)
H&S TOP forming in Nasdaq Indexes...
 Oceń wpis
   

 Roczna faza trendu wzrostowego aktywowana jeszcze pod koniec 2012 roku w segmencie indeksów Nasdaq : Nasdaq Composite i Nasdaq 100 z rosnącym,  począwszy do stycznia 2014, prawdopodobieństwem dobiegła końca...

Kluczowy pozostaje proces analityczny skupiający się na analizie porównawczej Trendu Informacyjnego z Trendem Rynkowym...

Medialny zachwyt nad wynikami spółek technologicznych oraz główny nurt informacyjny skupiony na  US after winter recovery continuation nie znajduje potwierdzenia w notowaniach indeksów...

Fakt jest tym bardziej zasługuje na uwagę, iż dotyczy de facto indeksów technologicznych Nasdaq, które wykazywały dotychczas najwyższy poziom siły relatywnej w ramach zestawienia amerykańskich indeksów akcji...

W ramach procesu odwrócenia trendu ze wzrostowego na spadkowy widoczne sa formacje H&S. W przypadku Nasdaq Composite linia szyi jest zbieżna z psychologicznym poziomem 4000 pkt, natomiast na Nasdaq 100 owa linia kształtuje się na poziomie 3450 pkt...

Układ średnich staje się coraz bardziej niekorzystny dla technologicznych indeksów...a analiza volumenu wskazuje na precyzyjne wstrzelenia akcji w strefie maximów i tojuż tcyh pierwszych styczniowych...

Sekwencja szczytów : ze stycznia , po których nastapiła pierwsza silna kontra w dół oraz poźniejszych z lutego, które naruszyły ekstrema z pierwszych dni 2014 roku wskazuje, iż w żadnym wypadku nie nalezy ignorować grudniowej aktywacji TAPER ON przez FED...

Tym bardziej, iż skala aprecjajci zwłaszcza amerykańskich akcji wskazuje na charakter płynnosciowy tych wzrostów...

Reasumując formowanie Szczytów podczas medialnej fazy kreowania  korzystnych wizji makro oraz nieustannej ody do wyników, które, jak zawsze w przeważającej mierze opatrzone są propagandową metką " beat expectations " wskazuje iż za  podażą akcji stoją Kreatorzy Trendów...

A zbieżność tego procesu rynkowego  z FED'S TAPER ON dodatkowo wskazuje iż nie mamy do czynienia z przypadkiem, czy też czynnikiem losowych,  lecz przygotowaną akcją...

Wobec powyższych ustaleń nalezy aktywnie monitorować zachowanie indeksów w strefach ostatnich szanców obrony - linii szyi : 4000 pkt Nasdaq Composite oraz 3450 pkt Nasdaq 100...

 

Wykresy Nasdaq Composite &  Nasdaq 100 :

 

 

 

 

Komentarze (9)
CALM before Market STORM - US Dollar Index Future...
 Oceń wpis
   

 Na rynku US Dollar Index Future wciąż trwa trend horyzontalny z silną strefą wsparcia 79 pkt...

Wykres tygodniowy prezentuje Horyzont w Horyzoncie...W szerszym kanale horyzontalnym 79 - 84 ptk ( 5 pkt  ) , którego początek sięga stycznia 2012 roku, widoczny jest wąski - 2 punktowy zakres wahań ( 79 -81 pkt ) trwający od października 2013...

Tym samym zarówno w ujęciu długo i średniterminowym Key Level to 79 pkt, który stanowi strategiczne wsparcie dla indeksu USD...

W tym miejscu należy kolejny raz nadmienić, iż w przypadku US Dollar Index Future ponad 2 letni trend horyzontalny o szerokości 5 pkt jest de facto ewenementem w ponad 40 letniej historii notowań, co dokładnie ukazuje wykres miesięczny... 

Wczesniejsze 2 analogicze okresy konsolidacji mały miejsce w latach 70-tych. Pierwszy z nich to 2 letni horyzont w zakresie 101 - 108 od września 1975 do wrześniea 1977, natomiast drugi to trend horyzontalny 84 - 94 pkt z lat 1978 - 1981...

Dodatkowa wskazówka ukazująca Scenariusz Warunkowy przyszłego silnego trendu wzrostowego USD  płynie z 2 faz konsolidacji : 1978-1980 oraz 1988-1995 , które poprzedziły silne okresy aprecjacji USD , dopiero po których zostały aktywowane proporcjonale trendy spadkowe USD z lat  1985-1991 oraz 2002-2008...

Reasumując historia wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo wygenerowania  kolejnego - trzeciego  silnego trendu wzrostowego USD po zakończeniu obecnej fazy wahań horyzontalnych...

Kwestą otwartą pozostaje moment i poziom aktywacji aprecjajci USD...Optymalny Moment to wygaszanie QE w USA i aktywacja owego procesu w strefie EURO...Poziom 79 pkt ( obecny Scenariusz Warunkowy ) lub też strefa 72-73 pkt  gdy doszłoby jednak do pęknięcia tamy 79...

p.s. oczywiście w tym pryzmacie do finałowego rozegrania pozostaje jeszcze EUR/USD ze swoją własną strefą 1.38-1.40 i obecną walką właśnie w str Key Level 1.38...

 

Wykresy weekly & monthly US Dollar Index Future :

 

 

 

Komentarze (17)
WESOŁEGO ALLELUJA...!!!
 Oceń wpis
   

 

 

Wiosennej & Radosnej Atmosfery

podczas Świąt Wielkanocnych

 

 

Aktywnego Odpoczynku od monitorów...

kursów & newsów...

 

 

 

 

Komentarze (2)
USD/PLN - waiting for the dynamic shot...down...
 Oceń wpis
   

Mainstream informacyjny wraca z hasłami dotyczącymi bezpośrednio Segmentu EM...w tym Walut EM...zwłaszcza na crossach powiązanych z USD...

Ostatnie silne kontry spadkowe widoczne na USD/TRY czy też USD/RUB w połączeniu z kolejnym zatrzymaniem fali spadkowej  i zwrotem do góry EUR/USD ( test Key Level 1.38 ) powodują, iż uwaga rodzimych inwestorów powinna być zwrócona w kierunku USD/PLN...

Miesięczny wykres USD/PLN prezentuje  przedział 13 ostatnich lat na USD/PLN, który należy podzielić na 3 główne fazy :

- dynamiczny trend spadkowy ( 2000 - 2008 ) 

- dynamiczny trend wzrostowy ( 2008 - 2009 )

- okres szerokiej  konsolidacji  ( 2009 -2014 ) 

Ostatnia Faza dzieli się dodatkowo na 2 okresy :

- okres wahań w strefie 3.50 - 2.70  z lat 2009-2011 

- okres wahań w strefie kolejno 3.50 i 3.30  - 3.00 z lat 2012-2014 ( obecnie )

 

Jak ukazuje to wykres miesięczny na przestrzeni ostatnich 13 lat ( od szczytu w 2000 roku )  3 razy miał miejsce proces finałowego  strzału w dół, który był zarazem charakterystycznym rodzajem " wykończenia "  całej sekwencji spadkowej co najmniej w średniterminie...(  strzałki na wykresie ukazuję te zagrania )...

Tego typu uderzenia było rodzajem rynkowego sprawdzam - strzału na " dobicie " by wyciąć zlecenia  obronne stop-loss  oraz równocześnie zamknać Shorty i obrócić się w tym samym czasie na Longs by po aktywować ruch wzrostowy i na min zarobić...

Obecnie w  wypadku USD/PLN kluczowy pozostaje psychologiczny poziom 3.00...co ważne aktywne broniony od początku 2012 roku...

Aby schemat " shot down " i tym razem został aktywowany musi dojsć do celowego uderzenia i czasowego przełamania Key Level 3.00 i nastepnie dynamicznej kontry i powrotu powyżej 3.00...

Jest to o tyle prawdopodobne, iż obecnie trwa niezwykle wąska konsolidacja USD/PLN, po grudniowym strzale w dół ( naruszenie 3.00 ) oraz styczniowej 15 groszowej kontrze do góry ( test 3.15 )...( wykres dzienny ) 

Taki Scenariusz Warunkowy S Final Shot Down jest spójny z formacja klina spadkowego...( wykres miesięczny i tygodniowy )...

 

Wykres monthly , weekly & daily USD/PLN :

 

 

 

 

 

Komentarze (31)
NASDAQ Biotechnology - The Flight of the Phoenix...
 Oceń wpis
   

 NASDAQ Biotechnology Index pozostaje w trendzie  spadkowym po osiągnięciu max wszechczasów podczas sesji w dniu 25.02.2014 na poziomie 2854 pkt...

Sygnał RISK OFF wynikający bezposrednio z ostatniego etapu formacji hiperboli -  w formie akceleracji wzrostu, który przypadł na miesiac luty, sukcesywnie się  materializuje...  

Dynamiczna kontra spadkowa  trwa od miesiąca  mimo względnej stabilnosci w przypadku S&P500...

O ile jednak kolejne rekordy S&P500 są skrupulatnie odnotowywane przez mainstream informacyjny o tyle w przypadku  NASDAQ Biotechnology trwa  informacyjna cisza...przerywana jedynie sporadycznymi informacjami  de facto w trakcie podumowań sesji za oceanem na zasadzie zestawienia indeksów branżowych...

Tym bardziej należy monitorować ów index, gdyż to właśnie  on był przez ostatnie 5 lat ( od  upadku Lehmana ) na celowniku Smart Money... A fakt, iż obecna fala wyprzedaży jest najsilniejsza od 2011 roku i zarazem coraz bardziej przypomina tamten ruch skłania do Tezy, iż może być do Wyprzedzający Sygnał Przesilenia dla pozostałych indeksów USA i tym samym globalnego RISK OFF...

Nalezy w tym miejscu wspomieć, iz ostatni raz taki ruch spadkowy został aktywowany pod koniec maja 2013, czyli prawie rok temu...

Na obecnym etapie należy zatem szczególnie monitorować index biotechnologiczny - zwłaszcza Key Level 2400 pkt jak również układ średnich i sygnały z nich płynące...

Jak skończy się tytułowy Lot  Feniksa...czy już teraz wyceny  biotechnologicznych spółek zamieniają się w rynkowy popiół, jak 14 lat temu " perły internetu " z Nasdaq i Nasdaq100 ukaże  wynik testu Key Level 2400 pkt oraz dynamika i skala ewentualnego  odbicia w górę...

 

Wykres  daily NASDAQ Biotechnology Index :

 

 

Komentarze (9)
ECB - House of EURO Cards...
 Oceń wpis
   

 ECB...ECB...ECB, który to juz raz aktywuje emocje w rozpowszechnianych Newsach... Można stwierdzić, iż  wręcz każda z dzisiejszych not informacyjnych dotyczy bezposrednio bądź pośrednio Werdyktu ECB...innymi słowy co faktycznie uczyni  " Super Mario "...!!???

Kwesta otwarta czy ECB utrzyma status quo...czy też w końcu zapadnie decyzja dot. zmian parametrów polityki pieniężnej i oczywiście jaka bedzie to ruch i w jakim wymiarze...!!???

Rozszyfrowanie w/w dylematów, zwłszcza wobec braku jasnej polityki informacyjnej z ramienia ECB, skazane jest na swoistą finansowo-informacyjną ruletkę...

Nalezy zatem skoncentorwać się na reakcji rynków w przedziale 13:30 - 15:00, kiedy, bez względu na ostateczny przekaz ECB oraz retorykę Prezesa, z dużym prawdopodobieństwem powinien wzrosnąć poziom zmiennosci, szczególnie w przypadku EUR/USD...

Key Levels to strefy oporu  1.38- 1.39 oraz psychologiczny poziom 1.40 natomiast wsparcie to strefa 1.3750 - 1.37...

W/w poziomy powinny być zatem przedmiotem aktywnego monitoringu z wykorzystaniem wykresów intraday ( H1 i 15 min  )...zwłaszcza w pryzmacie k.zamk kolejnych okresów w ramach tych interwałów czasowych...

Na uwagę zasługuje fakt, iż de facto od października 2013 kazda próba wybica EUR/USD  w górę kończy się gwałtowny krókoterminowym wystrzałem - jednak bez kontynuacji ruchu a z równie gwałtowną  kontrą w dół - naprzemienne uderzenia pod wpływem Impulsów ze strony Banków Centralnych ( FED i ECB )...

 

Układ długoterminowy w pryzmacie TFE pozostaje nie zmieniony  :

 

 

Komentarze (4)
Wall Street - I/2014 Results-1 quarter after start TAPER ON
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny korzysta z każdego pretekstu by podkreslać, iż rynki akcji pozostają w tzw. " hossie "...i to " hossie " której nic ne zagraża...gdyż Banki Centrale czuwają...Szefowie czy to FED czy tez ECB zapewniają iż wzrost gospodarczy jest trwa...a recesja...zwłaszcza ta europejska jest definitywnie zakończona...

W/w Slogany... Hasła oraz Impulsy Informacyjne kreują tzw. Formacje Mównicy...widoczne na wykresach zwłaszcza w krótkim horyzoncie czasu ( niejednokrotnie w układzie intraday )...Wówczas wręcz natychmiast następuje dynamiczny wzrost liczy  komentarzy i potwierdzeń " wiecznej hossy "  mających z jednej strony potwierdzić i jednocześnie podkreślić i zwielokrotnić siłę przekazu ukazywanych jako nieomylnych  Decydentów...

Główny Strumień Komentarzy & Analiz przekonuje również, iż kojene cięcia QE nie mają kluczowego  znaczenia dla sytuacji na Wall Street...

Nawet słabsze odczyty makro są, zdaniem mainstremu, bez znaczenia gdyż Wielcy Bracia z Banków Centralnych czuwają non-stop gotowi by w kazdym momencie wcisnąć przycisk " PRINT "...

Reasumując wszem i wobec roznoszą się Wieści, iz oto odkryto ostateczne Remedium na wszelkie recesje i bessy...

Jednak to tylko Słowa...Słowa..i jeszcze raz Słowa...

Co w takim razie ukazują Smart Money, Ci który kreują trendy...innymi słowy jaka jest faktyczna reakcja Tych którzy realnie inwestują i tym samym ponoszą ryzyko w przeciwieństwe do wymienionej wcześniej Grupy Propagandy Finansowej...!!???

Otóż jak ukazują to wyniki pierwszego pełnego kwartału na Wall Street  od momentu grudniowej  ( 12/2013 ) aktywacji TAPER ON faktyczny rezultat PR-wych działań Wizjonerów " wiecznej hossy "  nie jest juz tak oszłamiający jak same Hasła...Wizje & Projekcje...a wręcz przeciwnie bardzo skromny - indeksy Wielkiej Trójki praktyczne nie uległy zmianom...

W przypadku DJIA brak wzrostów -  lekki spadek ( -0.7% ), a w przypadku dwóch pozostałych lekki wzrost :  S&P500  ( + 1.3% ) ,  Nasdaq Comp ( + 0.5% )...

Twarde Dane z Wall Street , w przeciwieństwe to Haseł, ukazują wytracanie impetu na amerykańskim rynku akcji...

Kwesta otwarta czy podobieństwa układów technicznych zarówno z 2000 jak i 2007-08 roku i tym razem okażą się początkiem fazy przesilenia i aktywacji korekty czy też zmiany tendu na spadkowy...

Jedno, po w/w 3 pierwszych miesiącach 2014 roku, pozostaje pewne, iz prosta ekstrapolacja i jej wyniki wcale nie sa tak oczywiste..jak zapewniał mainstream...

Innymi Słowy wzrost z IV kwartału 2013 nie zapewnił automatycznie kontynuacji aprecjajci indkesów  w okresie I kwartału 2014... nawet tych uważanych za OVER THE TOP...

 

Wykresy quarterly  DJIA , S&P500 & Nasdaq Comp. :

 

 

 

  

Komentarze (1)
COPPER Future - 300 USD - Last defence Line still Active...
 Oceń wpis
   

 Na fali obrony wsparcia na chińksim rynku akcji - na  Shanghai Composite Index widoczna aktywna obrona i odbicie od psychologicznego Key Level 2000 pkt tożsamy proces odbywa się w przypadku rynku kontraktów na miedź...

W przypadku Copper Future psychologiczny Key Level to 300 USD, który po naruszeniu w drugiej połowie marca ostatecznie został obroniony - k.zamk marca > 300 USD w str 302-303 USD...

To jak istotny jest poziom 300 USD dla rynku miedzi ukazuje wykres miesięczny, gdzie na 1 Plan wysuwają się negatywne konsekwencje, wciąż możliwego przebicia  p. 300 USD, w formie najprawdopodobniej dynamicznego spadku w kierunku strefy 150 USD...

Oczywiście dalsza obrona w/w kluczowej strefy 300 USD powinna uchronić przed dynamiczną 50 % deprecjacją czerwonego surowca...

Jednak dynamika odbicia na bieżącym etapie pozostawia wiele do życzenia...by już teraz kreować Scenariusz powrotu do wzrostów...

Nadal obowiązywac powinien filtr procentowy i czasowy...

Wykresy :  tygodniowy i dzienny ze znacznie większą precyzją prezentują oscylacje w str 300 USD zaróno bez ostatecznego wyłamania w dół jak również bez silego odbicia od wciąz obowiązujacego wsparcia 300 USD...

Na uwagę zasługuje fakt, iż mimo całego szeregu negatywnych odczytów z chińskiej gospodarki , nadal trwa obrona na chińskim rynku akcji co wspiera utrzymanie wsparcia na miedzi w str 300 USD...

Z drugiej strony de facto to zapowiedzi chińskiego rządu o kolejnych planach stymulacji gospodarki Państwa Środka powodują relatywnie silne reakcje rynków ( SSE i Copper Fut )...

Tym samym kolejny raz Słowa Dygnitarzy bądź Bankierów Centralnych stanowią swoistą rynkową pożywkę dla Spekulantów...

NIe mozna zapominać iż przez wiele lat Copper Fut oscylował w kanale horyzontalnym 50- 150 USD, kiedy Chiny roziwjały się w szybszym badź analogicznym tępie jak obecnie...a dopiero w okresie boomu surowcowego wywołanego przez wzięcie na celownik EM i tym samym dynamiczne inwestycje w segmencie EM z lat 2003-2008 , kurs miedzi przebił opór 150 USD i wręcz poszybował do strefy 450 USD...

Jesli zatem uezględnimy Scenariusz, iż Chiny wracają na wczesniejszy szlak rozwoju , wówczas boom surowcowy był rodzajem strcte spekulacyjnych działań Smart Money, którego zakończenie prowadzi do powrotu cen surowców, w tym miedzi do zakresu wahań sprzed 2003 roku...co w przypadku Copper Future wskazywałoby na naturalny powrót min do strefy 150 USD...

Dodatkowo w/w Wariant Rynkowy wspierają sygnały :

- z chińskiego rynku nieruchomosci w formie bankructw firm budowlanych, problemów chińskich banków, co de facto stanowi pierwsze symptomy pęknięcia chińskiej bańki spekulacyjnej...

- rynku walutowego - realny Scenariusz umocnienia USD, co uderzyłoby w segment Surowców i samą Miedź...

 p.s. konsekwencja 50% przeceny miedzi byłyby bardzo dotkliwe zwłaszcza dla KGHM i pośrednio WIG20...

 

Wykresy : monthly, weekly , daily Copper Future ( k.zamk sesji z dn 31.03.2014 ) :

 

 

 

 

 

Komentarze (3)

 

Najnowsze wpisy
2017-12-03 08:55 NEW ATA BLOG...
2017-12-01 04:44 BITCOIN - IS EVERYBODY IN...
2017-11-30 05:28 QUANTUM OF BITCOIN...
2017-11-27 05:33 BITCOIN - THE POWER OF TREND...
2017-11-25 07:55 BITCOIN - DECEMBER KEY DATE...
2017-11-23 04:41 BITCOIN LIKE GAGARIN - FIRST IN SPACE...MARKET SPACE...
2017-11-21 04:44 TECH ICARUS - FLIGHT NEAR THE MARKET SUN...
2017-11-18 05:00 TRUMP MOTIVE - TAX & WILL BE MAX...
2017-11-17 04:00 da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
2017-11-15 03:44 GE - IMAGINE BULL without COJONES...
2017-11-13 05:21 BITCOIN - WEEK OF TRUTH...
2017-11-12 07:53 BITCOIN - AWAKENING...
2017-11-11 04:13 URA..URA...URA...!!!
2017-11-09 03:21 SNAP - THE DAY AFTER...
2017-11-08 05:28 SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
2017-11-05 05:21 APPLE - X MANIA...
2017-11-03 01:08 BITCOIN - KIND OF MAGIC...
2017-11-01 05:13 OIL STORY like TOY STORY...
2017-10-28 05:38 EUROPEAN APOCALIPTO...
2017-10-21 04:44 APPLE - QUOTE VS MEDIA DISAPPOINTED NEW IPHONES SALE...
2017-10-18 05:00 DJIA - MISSION TO BULL MARS...
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
Najnowsze komentarze
2017-11-17 17:36
pieniadze:
da Vinci Evil Sign - Salvator doesn't save Wall Street...
As far as i am concerned - business as usual
2017-11-08 13:38
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Tencent Buys 10% Snap... hmm...just now day after " scary earnings "... p.s. I[...]
2017-11-08 11:53
piotr janiszewski1:
SNAP FREE FALL...NO SURPRISE for ATA...
Snap Downgraded to Underweight at JPMorgan; PT $10 Let's SNAP Party Started...!!!
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect